Byla T-81-939/2018
Dėl G. K. taikytos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis, panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant asmeniui, kuriam paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, G. K., jo gynėjui advokatui Vladislovui Milukui, asmens, kuriam paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, šeimos nariui M. K., Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro atstovei A. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro prašymą dėl G. K. taikytos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis, panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartimi pripažinta, kad G. K. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje, padarė būdamas nepakaltinamas ir jam taikyta priverčiamojo medicinos poveikio priemonė - ambulatorinis priverstinis gydymas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre. 2016 m. rugsėjo 14 d., 2017 m. vasario 28 d. ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimis G. K. pratęstas priverčiamojo medicininio poveikio priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro sąlygomis VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre taikymas 6 mėnesiams. 2018 m. vasario 6 d. teikimu VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centras rekomenduoja nutraukti priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymą G. K..

5VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro 2018 m. vasario 6 d. akte dėl priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nurodoma, kad pacientas reguliariai lankosi Psichikos sveikatos centre, priverstinio ambulatorinio gydymo sąlygų nepažeidė, reguliariai vartoja jam paskirtus vaistus, per 6 mėnesių laikotarpį psichiatrijos stacionare negydytas, jaučiasi patenkinamai, dirba namų ūkio darbus, kritiškas savo ligos atžvilgiu, psichozės reiškinių nestebima, suicidines mintis ir ketinimus neigia, neigia alkoholio vartojimą, tačiau išlieka nežymus nerimastingumas. Atsižvelgiant į paciento psichinę būklę, nestebint jokių agresyvumo požymių, esant pakankamai kritikai savo sveikatos sutrikimo atvejui, rekomenduojama G. K., priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį gydymą bei stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis nutraukti.

6Asmuo, kuriam paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – G. K., teismo posėdžio metu paaiškino, kad gyvena su žmona, ūkininkauja. Nusikalstamą veiką padarė prieš žmoną, daugiau taip nesielgia. Jis serga šizofrenija apie 10 metų, lankosi pas gydytoją, vartoja vaistus nuo nemigos. Ligoninėje paskutinį kartą gulėjo vasarą. Pasigydžius jam būna geriau, ramiau. Alkoholio jis beveik nevartoja. Kartais išgeria butelį alaus.

7VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro atstovė A. T. teismo posėdyje prašė, išnykus pagrindui taikyti priverstinį gydymą, tenkinti teikimą, nes G. K. ligą pripažįsta, reguliariai lankosi centre, socialiai pavojingų veiksmų neatliko, nusiskundimų negauta.

8G. K. atstovas advokatas Vladislovas Milukas teismo posėdyje prašė nutraukti priverstinį gydymą, nes G. K. kritiškas savo būklei, lankosi pas gydytoją, reguliariai geria vaistus, nėra agresyvus.

9Asmens, kuriam paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – G. K., šeimos narys M. K. teismo posėdyje paaiškino, kad G. K. vaistus geria kas vakarą. G. K. problema - alkoholis, išgėręs jis darosi agresyvus. Jis geria stiprų alų. Paskutinius dvejus metus G. K. kaip ankščiau negeria po savaitę laiko.

10Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Gitana Kaupė prašė teikimo netenkinti, nes Gintauto sveikatos būklė nepasikeitė, asmuo piktnaudžiauja alkoholiu.

11Teikimas tenkintinas.

12Nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartimi pripažinta, kad G. K. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, padarė būdamas nepakaltinamas ir jam taikyta priverčiamojo medicinos poveikio priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre. 2016 m. rugsėjo 14 d., 2017 m. vasario 28 d. ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimis G. K. pratęstas priverčiamojo medicininio poveikio priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro sąlygomis VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre, taikymas.

13Taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo laiko. Jos taikomos, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas (BK 98 straipsnio 6 dalis, BPK 405 straipsnio 1 dalis). Teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo (BPK 405 straipsnio 2 ir 3 dalys, BK 98 straipsnio 6 dalis). Teismas sprendimą dėl taikomų priemonių rūšies pakeitimo ar nutraukimo priima atsižvelgęs į sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, išklausęs sveikatos priežiūros įstaigos atstovo dėl asmens esamos sveikatos būklės, jam taikyto gydymo ir rezultatų, siekiant nustatyti, ar asmens sveikatos būklė pagerėjo, dėl ko jam taikoma priverčiamoji medicinos priemonė turėtų būti pakeista į švelnesnę ar nutraukta. Teismas pratęsdamas, pakeisdamas arba panaikindamas priverčiamosios medicinos priemonės taikymą turi įvertinti du kriterijus: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį jo socialinį pavojingumą.

142018 m. vasario 6 d. VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akte (b. l. 162) nurodoma, kad G. K. pakankamai kritiškas savo sveikatos sutrikimo atžvilgiu, jis reguliariai lankosi Psichikos sveikatos centre, priverstinio ambulatorinio gydymo sąlygų nepažeidė, reguliariai vartoja jam paskirtus vaistus, per 6 mėnesių laikotarpį psichiatrijos stacionare negydytas, jaučiasi patenkinamai, dirba namų ūkio darbus, psichozės reiškinių nestebima, suicidines mintis ir ketinimus neigia, neigia alkoholio vartojimą, agresyvumo požymių nestebima, todėl siūloma G. K. priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį gydymą bei stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis nutraukti.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, G. K. priverstinio ambulatorinio gydymo laikotarpiu nusikalstamų veikų nepadarė, administracine tvarka nebaustas, nusiskundimų dėl jo elgesio VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre negauta, vertinant visą G. K. ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis laikotarpį, kurio metu jis gydymo įstaigoje lankėsi reguliariai, vaistus vartojo, nepažeidė priverstinio ambulatorinio gydymo sąlygų, laikytina, kad G. K. psichinė būklė yra pagerėjusi bei jis yra nepavojingas nei sau, nei visuomenei, dėl to išnyko poreikis jam taikyti priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, todėl teikimas tenkintinas, priverčiamoji medicinos priemonė - ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis naikintinas (BK 98 straipsnio 6 dalis, BPK 405 straipsnio 3 dalies 3 punktas). Pažymėtina, kad G. K. nurodė, kad jis vaistus vartojo ir iki priverčiamųjų medicinos priemonių paskyrimo, lankėsi ir savanoriškai gydėsi VšĮ Prienų rajono priminės sveikatos priežiūros centre ir vartojo vaistus, o psichikos sveikatos centro atstovė A. T. teismo posėdyje patvirtino šias aplinkybes.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsniu, 405 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 440 straipsniu, BK 98 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

17teikimą tenkinti.

18Panaikinti G. K., asmens kodas ( - ), Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartimi taikytą priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

19Nutartis per 7 (septynias) dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai