Byla 2S-620-198/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-984-249/2010 pagal pareiškėjo A. K. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei R. G., Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kauno apskrities VPK Kelių policijai dėl antstolės neteisėtų veiksmų.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas, sutikslinęs skundą, prašė:

51. Pripažinti neteisėtais antstolės R. G. veiksmus priimti vykdyti administracinio teisės pažeidimo nutarimą Nr. F 094211.

62. Pripažinti neteisėtais antstolės R. G. vykdymo veiksmus, kuriais iš bankų sąskaitų išieškotos jo lėšos.

73. Panaikinti antstolės R. G. 2009-07-03 ir 2009-09-14 patvarkymus kaip neteisėtus.

8Nurodė, kad VPK VP Kelių policijos valdyba 2009-04-28 nutarimu skyrė jam 30 Lt baudą už kelių eismo taisyklių pažeidimą. 2009-04-30 nurodytą sumą jis pervedė į Kauno apskrities mokesčių inspekcijos sąskaitą pagal Kelių policijos valdybos nurodytą kodą. 2009-07-04 jis gavo iš antstolės R. G. 2009-07-03 patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti ir pasiūlymą per nustatytą terminą sumokėti į antstolės nurodytą sąskaitą 30 Lt baudą ir 59,02 Lt vykdymo išlaidų bei pateikti antstolei sumokėjimo patvirtinantį dokumentą. 2009-07-08 jis paskambino antstolei, pranešė jai, kad baudą sumokėjo, be to, 2009-07-09 faksu išsiuntė antstolei vietinio mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad bauda sumokėta laiku. Tačiau tik 2009-09-07 sužinojo, kad iš jo kelių sąskaitų bankuose išieškota po 168,16 Lt, viso 505,30 Lt. Be to, nutrauktos terminuotos kaupiamųjų indėlių sutartys, jam padaryta turtinė žala. Mano, kad antstolė prieš priimdama vykdyti vykdomąjį dokumentą privalėjo patikrinti, ar bauda nėra sumokėta. Jeigu ji patikrintų, tai matytų, kad jis baudą sumokėjo, todėl vykdymo procesas negalėjo būti pradėtas.

9Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 18 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Pripažino antstolės R. G. 2009-09-14 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo neteisėtu ir įpareigojo ją grąžinti skolininkui A. K. neteisėtai išieškotus 138, 16 Lt vykdymo išlaidų. Kitoje dalyje teismas skundą atmetė.

10Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas, mokėdamas baudą, klaidingai nurodė įmokos kodą, todėl išieškotojas nematė, kad nutarimas įvykdytas, sprendė, jog antstolė R. G. teisėtai priėmė pateiktą vykdomąjį dokumentą vykdyti. Teismo nuomone, kadangi pareiškėjas pasielgė nerūpestingai, neįsitikino per antstolio nustatytą terminą (5 dienas), kad antstolis gavo jo faksu pateiktą dokumentą apie baudos sumokėjimą ir vykdymo veiksmus nutraukė, nesirūpino ir tolimesniais antstolio veiksmais, nes turėjo teisę per 20 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos skųsti antstolio veiksmus (nuo 2009-07-08 iki 2009-07-28 kaip nurodyta 2009-09-03 patvarkyme), tai antstolė turėjo įstatyminį pagrindą pradėti priverstinius vykdymo veiksmus, ieškoti ir areštuoti pareiškėjo lėšas, esančias banko sąskaitose.

11Teismas taip pat sprendė, kad antstolė pažeidė vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką (CPK 611 str.), dėl ko neteisėtai į savo depozitinę sąskaitą pervedė 138,16 Lt vykdymo išlaidų ir šias lėšas paskirstė. Esant tokioms aplinkybėms, teismas panaikino 2009-09-14 patvarkymą ir įpareigojo antstolę grąžinti pareiškėjui 138,16 Lt.

12Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-01-18 nutarties dalis ir pripažinti neteisėtais antstolės R. G. veiksmus priimti vykdyti administracinio teisės pažeidimo nutarimą Nr. F 094211 bei vykdymo veiksmus, kuriais iš banko sąskaitų išieškotos jo lėšos, taip pat panaikinti 2009-07-03 antstolės R. G. patvarkymą kaip neteisėtą ir šiose dalyse priimti naują sprendimą, kuriuo šios skundo dalys būtų patenkintos. Kitą skundžiamos nutarties dalį prašo palikti nepakeistą. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Priešingai, nei sprendė pirmosios instancijos teismas, jis (apeliantas) CPK 644 str. įtvirtintos skolininko pareigos domėtis vykdymo eiga ir bendradarbiauti su antstoliu nepažeidė. Šiame straipsnyje nurodyta, jog atvykti pas antstolį skolininkas privalo tik antstolio kviečiamas. Šiuo atveju antstolė jo atvykti į kontorą nekvietė. Tai, jog skambino antstolei, aiškino, jog baudą yra sumokėjęs laiku ir todėl jokie vykdymo veiksmai negalimi, be to, siuntė baudos sumokėjimą patvirtinantį kvitą faksu, įrodo, jog vykdymo procesu domėjosi, su antstole bendradarbiavo. Be to, prieš priimdamas vykdyti dokumentą antstolis privalo patikrinti, ar nėra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti (CPK 651 str. 1 d., 2 d. 7 p.). Dėl to informaciją, jog vykdymo veiksmams pradėti nėra pagrindo ir artimiausiu metu faksu bus siunčiamas tai patvirtinantis dokumentas, antstolė turėjo laikyti pakankamai svarbia ir pranešti skolininkui, kad dokumentas buvo, kaip ji teigia savo atsiliepime, neįskaitomas. Tokiu atveju, būtų persiuntęs mokėjimo kvitą dar kartą. Taip pat žinodama, jog turimas fakso aparatas yra nepatikimas telekomunikacinis įrenginys ir kad jis dažnai tinkamai neveikia, antstolė turėjo kviesti jį atvykti į kontorą ir atvežti mokėjimo kvitą.

142. Antstolė R. G. pažeidė pareigą tinkamai patikrinti, ar nėra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 str. 1 d.), neišsiaiškino, ar išieškotojas įgijo teisę į priverstinį išieškojimą, bei neužtikrino vykdymo teisėtumo. Tai, jog nutarime buvo nurodytas neteisingas įmokos kodas, nesudaro pagrindo reikalauti mokėti baudą už tą patį pažeidimą du kartus. Pinigai pasiekė adresatą - VPK VP Eismo priežiūros tarnybą, dėl to negali būti išreikalauti dar kartą. Nutarimas vykdymui buvo perduotas ne dėl to, kad skolininkas būtų vengęs mokėti baudą ar po termino ją sumokėjęs, bet todėl, jog nutarime buvo klaidingai nurodytas mokėjimo kodas. Pati antstolė privalėjo kreiptis į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ar VPK VP Eismo priežiūros tarnybą ir išsiaiškinti, ar bauda sumokėta, taip pat kviesti atvykti į kontorą ir atvežti baudos sumokėjimą patvirtinantį kvitą.

153. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog neapskųsdamas antstolės 2009-07-03 patvarkymo, skolininkas sudarė pagrindą pradėti priverstinius vykdymo veiksmus bei išieškoti iš jo banko sąskaitų. Tačiau priešingai, 2009-07-08 pats paskambino antstolei ir paaiškino, kad įvyko klaida, jog jam paskirtą baudą nutarimu Nr. F 094211 yra sumokėjęs ir turi tai patvirtinantį dokumentą. Tikėjo, jog antstolė, išsiaiškinusi, kad prieš jį vykdymo veiksmai negali būti pradėti, nepradės vykdymo proceso. Taigi, tai, jog tikėjosi bendradarbiaujant taikiai išspręsti situaciją ir neskundė antstolės patvarkymo teismui, negali būti pagrindas pripažinti antstolės veiksmus teisėtais.

164. Teismas neteisingai vertino antstolės darbą, tuo labiau, kad antstolė savo atsiliepime pati patvirtino, jog vykdymo veiksmuose padarė ne vieną techninę klaidą – buvo įrašytas ne VPK VP Eismo priežiūros tarnybos nutarimo numeris, išieškota keletas vienodų sumų iš A. K. sąskaitų banke, neteisėtai išieškotos vykdymo išlaidos. Tai įrodo, jog savo darbą antstolė atlieka neatsakingai, dėl ko pažeidė teisėtumo, sąžiningumo, kooperacijos, demokratiškumo bei teisingumo principus.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdyba nurodo, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos darbuotojai atlikus patikrinimą domenų bazėje nustatyta, kad pažeidėjas laiku baudos nesumokėjo, todėl 2009-06-26 nutarimas išsiųstas antstolei R. G.. Nors pareiškėjas skunde rašo, kad baudą sumokėjo 2009-04-30, tačiau duomenų apie baudos įvykdymą policijos duomenų bazėje nebuvo. Prašo antstolio veiksmų įvertinimą palikti spręsti teismo nuožiūra.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė R. G. prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad A. K. nepakankamai domėjosi vykdymo eiga, nors CPK 644 str. nustato tokią skolininko pareigą. O būtent – visais atvejais visų gautų faksu dokumentų padaromos kopijos, kurios prijungiamos prie vykdomosios bylos. Tačiau šiuo atveju antstolės kontora kokio nors dokumento ar kvito negavo. Jeigu būtų gavusi, dokumento kopija būtų prisegta prie vykdomosios bylos. Daugiau A. K. į antstolės kontorą neskambino, nesidomėjo, atvykęs nebuvo. Teigia, jog antstolė, spręsdama, ar nėra kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, vadovaujasi CPK 651 str. Konkrečiu atveju nebuvo nustatyta kliūtis, dėl kurios nebūtų galima priimti minėto nutarimo vykdymui. A. K., sumokėdamas baudą, nurodė klaidingą įmokos kodą – vietoj 55619 įrašydamas 55819. Nors pareiškėjas teigia, kad bauda vis tiek pasiekė adresatą – Eismo priežiūros tarnybą ir dėl to negali būti išreikalauta dar kartą, tačiau ši bauda, sumokėta klaidingu įmokos kodu, nukeliavo kita paskirtimi. Taigi, negavus įrodančio dokumento, kad bauda yra sumokėta, antstolės kontora pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus. Areštavus sąskaitas, skolininkas apie tai buvo informuotas. Jam į kontorą neatvykus, buvo padarytas pinigų paskirstymas ir 30 Lt bauda pervesta Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

19Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

20Byloje nustatyta, kad 2009-07-03 patvarkymu antstolė R. G. priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą Kauno apskrities VPK VP Kelių policijos valdybos 2009-04-28 nutarimą Nr. F 094211 dėl 30 Lt baudos išieškojimo iš skolininko A. K. išieškotojui Valstybinei mokesčių inspekcijai. 2009-07-03 pasiūlymu antstolė pasiūlė A. K. įvykdyti nutarimą geruoju ir per 5 dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos sumokėti 30 Lt baudą bei sumokėti 59,02 Lt vykdymo išlaidų. Pasiūlymas įteiktas A. K. žmonai N. K. 2009-07-08 (vykdomoji byla Nr. 0090/09/02088). Be to, nustatyta, kad antstolė 2009-09-14 priėmė patvarkymą, kurio iš A. K. banko sąskaitos išieškotus 168,16 Lt jau paskirstė: 30 Lt baudą išieškotojui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, 40 Lt būtinoms vykdymo išlaidoms, 48,16 Lt vykdymo išlaidų, susijusių su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, ir 50 Lt antstolio atlygiui (vykdomoji byla Nr. 0090/09/02088). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad antstolė pažeidė vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką (CPK 611 str.), todėl panaikino 2009-09-14 patvarkymą ir įpareigojo antstolę grąžinti pareiškėjui 138,16 Lt. Kitoje dalyje teismas pareiškėjo skundą atmetė.

21Teisėjų kolegija pažymi, jog antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turi užtikrinti vykdymo teisėtumą. Pagal CPK 651 str. 1 d., gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. CPK 651 str. 2 d. išvardytos aplinkybės, kurias turi patikrinti antstolis, spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Šis aplinkybių sąrašas nebaigtinis, nes nurodyto straipsnio dalies 7 punkte nustatyta antstoliui pareiga patikrinti, ar nėra kitokių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti.

22Priešingai, nei teigia apeliantas, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog antstolė R. G. teisėtai priėmė pateiktą vykdomąjį dokumentą vykdyti. Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, antstolė pasiūlė skolininkui A. K. sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą ir vykdymo išlaidas geruoju, t. y. per 5 dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos sumokėti 30 Lt baudą bei sumokėti 59,02 Lt vykdymo išlaidų. Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad antstolė R. G. pažeidė pareigą tinkamai patikrinti, ar nėra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, neišsiaiškino, ar išieškotojas įgijo teisę į priverstinį išieškojimą, bei neužtikrino vykdymo teisėtumo. Apelianto teigimu, jis skambino antstolei, aiškino, jog baudą yra sumokėjęs laiku, taip pat siuntė baudos sumokėjimą patvirtinantį kvitą faksu, kas rodo, jog vykdymo procesu jis domėjosi, su antstole bendradarbiavo. Kaip nurodo antstolė, jos kontora kokio nors dokumento ar kvito nėra gavusi. Jeigu būtų gavusi, dokumento kopija būtų prisegta prie vykdomosios bylos. A. K. į antstolės kontorą atvykęs nebuvo. CPK 644 str. 1 d. 4 p. įpareigoja skolininką domėtis vykdymo eiga. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolė, priimdama skundžiamą patvarkymą, elgėsi teisėtai ir pagrįstai, nes pats pareiškėjas A. K., būdamas skolininku, turėjo pareigą domėtis vykdymo eiga. Byloje pateiktas AB „TEO LT“ išrašas neįrodo, kad A. K. siuntė baudos sumokėjimą patvirtinantį kvitą faksu. Todėl nėra pagrindo pripažinti antstolės patvarkymo neteisėtu ir pagrįstu. Apelianto teiginius, jog jis 2009-07-08 pats paskambino antstolei ir paaiškino, kad įvyko klaida, jog jam paskirtą baudą nutarimu Nr. F 094211 yra sumokėjęs ir turi tai patvirtinantį dokumentą, kas rodo, A. K. manymu, jog jis vykdymo procesu domėjosi pakankamai, su antstole bendradarbiavo, paneigia byloje esantys įrodymai bei antstolės paaiškinimai. Pareiškėjas teigia, kad bauda vis tiek pasiekė adresatą – Eismo priežiūros tarnybą ir dėl to negali būti išreikalauta dar kartą. Tačiau, kaip matyti, ši bauda, kuri sumokėta klaidingu įmokos kodu, nukeliavo kita paskirtimi. Tokiu būdu, kolegija sprendžia, jog antstolė R. G., negavusi įrodančio dokumento, kad bauda yra sumokėta, visiškai teisėtai pradėjo priverstinius vykdymo veiksmus.

23Kolegija aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nenustatė. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija daro išvadą, jog skundžiama nutartis teisėta ir pagrįsta. Naikinti ją atskirojo skundo motyvais teisinio pagrindo nėra, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str.). Atmetus atskirąjį skundą iš apelianto priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) 5,40 Lt (penkis litus ir 40 centų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas, sutikslinęs skundą, prašė:... 5. 1. Pripažinti neteisėtais antstolės R. G. veiksmus priimti vykdyti... 6. 2. Pripažinti neteisėtais antstolės R. G. vykdymo veiksmus, kuriais iš... 7. 3. Panaikinti antstolės R. G. 2009-07-03 ir 2009-09-14 patvarkymus kaip... 8. Nurodė, kad VPK VP Kelių policijos valdyba 2009-04-28 nutarimu skyrė jam 30... 9. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 18 d. nutartimi pareiškėjo... 10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas, mokėdamas baudą,... 11. Teismas taip pat sprendė, kad antstolė pažeidė vykdymo išlaidų... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 13. 1. Priešingai, nei sprendė pirmosios instancijos teismas, jis (apeliantas)... 14. 2. Antstolė R. G. pažeidė pareigą tinkamai patikrinti, ar nėra kliūčių... 15. 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog neapskųsdamas antstolės... 16. 4. Teismas neteisingai vertino antstolės darbą, tuo labiau, kad antstolė... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VPK... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė R. G. prašo... 19. Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo 2010 m. sausio 18... 20. Byloje nustatyta, kad 2009-07-03 patvarkymu antstolė R. G. priėmė vykdyti... 21. Teisėjų kolegija pažymi, jog antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą... 22. Priešingai, nei teigia apeliantas, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios... 23. Kolegija aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nenustatė.... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartį palikti... 26. Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) 5,40 Lt (penkis litus ir 40 centų) teismo...