Byla 2-667-370/2010
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BPC Travel“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės atstovui direktoriui Egidijui Budrevičiui, atsakovo atstovams Jūratei Varpukauskienei, Arvydui Cesiuliui, trečiojo asmens atstovui advokatui Gintautui Šulijai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“ ieškinį atsakovei valstybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos universitetui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BPC Travel“,

Nustatė

2ieškovė 2009-08-03 ieškiniu, kurį patikslino 2009-12-22 (t. 2 b. l. 99–102), teismo prašo panaikinti Klaipėdos universiteto sprendimo, priimto supaprastintame atvirame konkurse dėl „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų“ pirkimo, dalį, kuria sudarytoje preliminarioje pasiūlymų eilėje trečiasis asmuo UAB „BPC Travel“ įrašytas pirmuoju numeriu, bei šio sprendimo pagrindu Klaipėdos universiteto priimtą sprendimą dėl UAB „BPC Travel“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu. Nurodo, kad Atsakovė iki pasiūlymų konkurse pateikimo 2009-03-30 raštu Nr. 4 papildė konkurso sąlygas paaiškindama, kad skaičiuodamas kainą tiekėjas negali taikyti nuolaidą aviakompanijų suteikiamo komisinio mokesčio nuo tarifo sąskaita. Ieškovė, atsižvelgdama į gautus paaiškinimus, 2009-04-07 įteikė atsakovei paraišką dėl dalyvavimo konkurse, savo pasiūlymą paruošusi pagal visus konkurso dokumentų reikalavimus. Atsakovės sudaryta Viešojo pirkimo komisija (toliau – VPK) 2009-07-20 nutarimu sudarė preliminarią pasiūlymų eilę, su kuria nesutikdama ieškovė 2009-07-23 pareiškė pretenziją, prašydama panaikinti nutarimą dėl preliminarios eilės sudarymo bei patikrinti kitų konkurse dalyvavusių tiekėjų kainų aprašymus ir pasiūlymų atitikimą konkurso sąlygoms. Šia pretenzija ieškovė atkreipė atsakovės dėmesį, kad kiti konkurso dalyviai galėjo taikyti bilietų kainų nuolaidas nuo bilietų tarifų, taip nesąžiningai konkuruodami, nes perkančioji organizacija uždraudė tokius veiksmus. Išnagrinėjusi pretenziją atsakovė 2009-07-23 raštu atsisakė teikti ieškovės prašomą informaciją ir informavo, kad pretenzijoje iškeltos abejonės nepasitvirtino. 2009-12-01 susipažinusi su atsakovės byloje pateiktais papildomais dokumentais ieškovė nustatė, kad atsakovė nepagrįstai atmetė pretenziją, nes UAB „BPC Travel“ preliminarioje eilėje pirmuoju numeriu įtraukta neteisėtai, kadangi trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų. Pati atsakovė turėjo abejonių dėl tiekėjų aviabilietų pateiktų kainų pagrįstumo ir šį klausimą 2009-05-14 svarstė VPK posėdyje, kuriame buvo

Nutarė

3pakviesti nepriklausomą ekspertą UAB „Amadeus Lietuva“ pakartotiniam pasiūlymų įvertinimui. Visų tikrinimui pateiktų UAB „BPC Travel“ maršrutų kainos (be oro uosto mokesčio) yra mažesnės, nei atitinkamų tarifų kainos, pateikiamos „Amadeus“ rezervacinėje sistemoje. Atsakovė gavusi UAB „Amadeus Lietuva“ išvadas UAB „BPC Travel“ pasiūlymą atmetė apie tai pranešdama 2009-05-28 raštu, tačiau vėliu šį savo sprendimą dėl neaiškių priežasčių panaikino. Ieškovo įsitikinimu, aplinkybės, kad UAB „BPC Travel“ pateikė konkurse pasiūlymą su nurodytomis nepagrįstomis bilietų kainomis ir ignoruodama perkančiosios organizacijos reikalavimus pasiūlymui, išdėstytus atsakovės 2009-03-30 rašto 6 p., o atsakovė šį pasiūlymą įvertino kaip atitinkantį konkurso sąlygas ir įtraukė į pasiūlymų eilę, sąlygojo imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 str. 2 d. 2 punkto bei konkurso sąlygų 52 ir 52.3 punktų reikalavimų pažeidimą. Ieškovės įsitikinimu, įtraukdama trečiąjį asmenį UAB „BPC Travel“ į pasiūlymų eilę atsakovė neobjektyviai ir nevienodai visiems tiekėjams taikė reikalavimą, draudžiantį siūlyti aviabilietų kainas su nuolaidomis nuo tarifo, todėl pažeidė lygiateisiškumo principą. Ieškovės nuomone, paaiškėjus, kad atsakovė su trečiuoju asmeniu kaip laimėtoju 2009-08-06 sudarė pirkimo sutartį, todėl ši sutartis teismo turėtų būti pripažinta negaliojančia ex officio.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad skelbdama konkursą rėmėsi VPĮ 39 str. 4 d. 2 punktu ir pasirinko mažiausios kainos pasiūlymų vertinimo kriterijų, todėl ieškovės pastabos dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus yra nepagrįstos. Ieškovės 2009-03-30 rašte Nr. 4-4096 nurodytas konkurso sąlygų paaiškinimas „siekiant užtikrinti kelionės vientisumo principą perkančioji organizacija prašo nesiūlyti aviabilietų ant skirtingų blankų“ Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išaiškinimu neužtikrina Taisyklių 31 ir 47 p. nuostatų, yra dviprasmiškas, nes perkančioji organizacija tiksliai ir aiškiai nenurodė tiekėjams, ar minėtu pagrindu bus atmesti pasiūlymai. Atsižvelgiant į tarnybos išaiškinimą, atsakovė priėmė sprendimą neatmesti tiekėjų pasiūlymų, jeigu aviabilietai bus pasiūlyti ant skirtingų blankų. Teismų praktikoje yra pripažinta, jog įmanoma ir galima aviabilietus pateikti ant kitos aviakompanijos blankų, nes konkurso laimėtojui pasirašius sutartį, būtent jis prisiimtų atsakomybę ir riziką, susijusią su sutartinių įsipareigojimų pagal jo paties pasiūlytas aviabilietų kainas tinkamu vykdymu. Atsakovės sprendimas neatmesti tiekėjų siūlymų, jei aviabilietai buvo pasiūlyti ant skirtingų blankų, atitiko VPĮ 3 str. 2 d. nustatytą tikslą – įsigyti reikalingų paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Vertindama pasiūlymus atsakovė visiems tiekėjams sudarė vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešo pirkimo sutarties sudarymo, taikė objektyvius ir vienodus vertinimo kriterijus. Ieškovė pasiūlymų eilėje įrašyta septintuoju numeriu, todėl jos pripažinti laimėtoju nėra pagrindo ir būtų neteisinga kitų tiekėjų atžvilgiu.

5Trečiasis asmuo UAB „BPC Travel“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškinys grindžiamas konkurso sąlygų 52.3 p. pažeidimu, pagal kurį VPK privalo atmesti pasiūlymą, jeigu jis neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje ir kt.), tačiau neaišku, kokiomis konkrečiomis techninėmis specifikacijomis ieškovė remiasi. Ieškovė nepateikė įrodymų, kokius konkrečius konkurso sąlygų 52 p. reikalavimus trečiasis asmuo pažeidė. Ieškovės pasiūlymas bendroje kainų eilėje yra tik septintoje pozicijoje iš aštuonių, tai, remiantis ieškovės argumentacija, leistų manyti, kad beveik visi tiekėjai neatitinka konkurso techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad 2009-03-30 atsakovės raštu neva buvo papildyti konkurso dokumentai, nes šis raštas yra tik individualaus pobūdžio atsakymas ieškovei. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad UAB „BPC Travel“ pasiūlytos kainos yra nepagrįstos ar kad trečiasis asmuo pasiūlytomis sąlygomis savo įsipareigojimų negalės įvykdyti.

6Teismo posėdyje ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens atstovai atitinkamai ieškinyje ir atsiliepimuose į ieškinį savo išdėstytas pozicijas palaikė.

7Ieškinys netenkintinas (LR CPK 185 str.).

8Ieškovės ieškinys grindžiamas aplinkybe, kad Klaipėdos universiteto paskelbto supaprastinto atviro konkurso dėl Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo dalyvio trečiojo asmens UAB „BPC Travel“ pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso dokumentų reikalavimų, todėl atsakovė įtraukdama jį į preliminarią pasiūlymų eilę bei vėliau pripažindama konkurso nugalėtoju ir sudarydama su juo sutartį pažeidė VPI 39 str. 2 d. 2 punkto bei konkurso sąlygų 52, 52.3 punktų reikalavimus. Ieškovės nuomone, trečiasis asmuo pasiūlė nepagrįstai žemas kainas, kurios nebuvo pagrįstos, todėl ieškovei kilo įtarimų, kad trečiasis asmuo pažeidė konkurso sąlygų draudimą siūlyti konkurse aviabilietų kainas su nuolaidomis aviakompanijų suteikiamo komisinio mokesčio nuo tarifo sąskaita. Ieškovės pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas, todėl atsakovė trečiojo asmens ir ieškovės pateiktus pasiūlymus vertindama vienodai pažeidė lygiateisiškumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.).

9Konkurso sąlygų 17 p. nustatyta (t. 1 b. l. 11), kad paslaugų teikėjas pateikia pasiūlymą, kuriame nurodoma apskaičiuota siūloma galutinė su visais mokesčiais kaina litais. Paslaugų teikėjas pateikia pasiūlymą tariamo lėktuvo bilieto pirkimui kiekvienam maršrutui, t. y. tiesioginiams skrydžiams, nurodytiems pasiūlymo lentelėje (1 priedas) (t. 1, b. l. 22–26). 2009-03-30 atsakovės rašte Nr. 4-4096 paaiškinta, kad skaičiuojant kainą tiekėjas negali taikyti nuolaidą aviakompanijų suteikiamo komisinio mokesčio nuo tarifo sąskaita, kadangi aviakompanijos dažniausiai negali užtikrinti, kad tokia nuolaida galios visą sutarties galiojimo laikotarpį ir tai iškreiptų realią situaciją. Iš UAB „BPC Travel“ pasiūlymo (pridėta prie bylos medžiaga) matyti, kad nurodytos aviabilietų kainos atitiko konkurso sąlygų reikalavimus – nurodytos galutinės kainos kiekvienam konkrečiam maršrutui, pridėtas kainų aprašymas, tarifų mokesčių ir taisyklių pagrindimas, patvirtinta, kad tarifo taisyklėje numatyti rezervavimo/bilieto išpirkimo apribojimų nėra. Pasiūlytos kainos papildomai patvirtintos atsakant į atsakovės 2009-04-28 prašymą Nr. 4-492 pagrįsti pateiktas kainas pagal pateiktą išrašą iš rezervacinės sistemos su paaiškinimais pagal nurodytą pavyzdį (t. 2, b. l. 3–12). Taigi UAB „BPC Travel“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus ir atsakovei nebuvo pagrindo konstatuoti konkurso sąlygų 52, 52.3 punktų pažeidimo, tai atsakovė ieškovei ir nurodė savo 2009-07-23 atsakyme į pretenziją (t. 2, b. l. 91–93). Ieškovė remiasi UAB „Amadeus Lietuva“ 2009-05-20 išvada (t. 2, b. l. 41–43), kurioje konstatuotas kitų konkurso dalyvių pasiūlymuose ir „Amadeus“ rezervacinėje sistemoje nurodytų kainų neatitikimas. Tačiau prie UAB „BPC Travel“ pasiūlymo pridėtoje UAB „Amadeus Lietuva“ 2009-04-02 pažymoje (pasiūlymo medžiagos l. 34) UAB „Amadeus Lietuva“ nurodo, kad visos sutartinės aviabilietų kainos, jų taisyklės bei sutartinis papildomas aviakompanijų nustatytas komisinis mokestis yra individualus kelionių/turizmo agentūros bei aviakompanijos susitarimo objektas, kurį patvirtinti gali tik pati aviakompanija, nes šių duomenų „Amadeus“ rezervavimo sistemoje nėra. Pažymoje atkreipiamas dėmesys į aplinkybę, kad oficialios aviabilietų kainos bei oro uosto mokesčiai, matomi pateiktame pasiūlyme, gali keistis priklausomai nuo užsakymo datos, skrydžio datos, vietų skaičiaus lėktuve bei valiutų svyravimų, oficialių aviabilietų kainų bei oro uosto mokesčių galiojimas yra tik viena para, kitaip tariant, kelionių/turizmo agentūros, nepatirdamos nuostolių, neturi galimybės patvirtinti, kad pasiūlytomis kainomis galės parduoti bilietus bet kuriuo metu. Analogiško turinio UAB „Amadeus Lietuva“ pažymos yra ir kitų konkurso dalyvių pasiūlymuose. Taigi vien aplinkybė, kad pasiūlymuose nurodytos kainos nesutampa su nurodytomis konkrečią dieną „Amadeus“ rezervavimo sistemoje, visiškai nereiškia, kad jos yra nepagrįstos. Byloje nagrinėjamu atveju atsakovė pasiūlymų vertinimui pasirinko mažiausios kainos kriterijų (VPĮ 39 str. 4 d. 2 p., konkurso sąlygų 54 p.). Laimėtojas pasirašęs paslaugų teikimo sutartį prisiima atsakomybę ir riziką, susijusią su sutartinių įsipareigojimų pagal jo paties pasiūlytas aviabilietų kainas tinkamu vykdymu, kadangi laimėjusiam tiekėjui sudarant pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina negali būti keičiama (VPĮ 18 str. 3 d.). Ieškovė savo pretenzijos (t. 1, b. l. 34) dalį dėl kainos pagrįstumo bei ieškinį iš esmės grindė tik spėjimu, tačiau įtarimų pagrįstumo neįrodė (CPK 178 str.), todėl teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų ir kad atsakovė jo neatmesdama pažeidė VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. bei konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad galėjo pasiūlyti žemesnes kainas, negu trečiasis asmuo arba kiti konkurso dalyviai, todėl jos argumentas, jog buvo pažeistas lygiateisiškumo principas (VPĮ 3 str. 1 d.), yra formalus ir neįrodytas. Atskirai pažymėtina, kad ieškovė preliminarioje pasiūlymų eilėje užėmė tik septintą poziciją iš aštuonių. Su konkurso laimėtoju 2009-08-06 sudarytos sutarties (t. 1, b. l. 93–96) terminas baigsis po poros mėnesių, atsakovė kaip paslaugų pirkėja jokių pretenzijų UAB „BPC Travel“ dėl sutarties vykdymo sąlygų tinkamo vykdymo neturi. Teigia, kad sutartis vykdoma joje numatytomis sąlygomis. Taigi byloje nagrinėjamu atveju atsakovė pasiekė VPĮ 3 str. 2 dalyje nustatytą tikslą įsigyti reikalingų paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Pagal formuojamą teismų praktiką VPK sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių VPĮ pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005, 2007-10-29 nutartis byloje Nr. 3K-3-435/2007).

10Atmetus ieškinį iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistinos jo patirtos 1 210 Lt išlaidos advokatui (t. 2, b. l. 151, 153) bei 22 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei (t. 1 b. l. 1, t 2, b. l. 2) (CPK 96, 98 str.), o laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovei Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-05 nutartimi (t. 1, b. l. 55–56), panaikintinos (LR CPK 150 str. 4 d.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,

n u s p r e n d ž i a :

13ieškinį atmesti.

14Iš ieškovės UAB „Zip Travel“ priteisti 1 210 Lt teisinės pagalbos išlaidų trečiajam asmeniui UAB „BPC Travel“ bei 22 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

15Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovei valstybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos universitetui Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-05 nutartimi, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai