Byla e2-1207-848/2017
Dėl paskolos priteisimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje – A. K

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Vaidai Ambrozevičienei, Jurgitai Radauskaitei, Gerdai Sakalauskaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui, atsakovei E. V., atsakovės atstovui advokato padėjėjui E. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. K. ieškinį atsakovei E. V. dėl paskolos priteisimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje – A. K..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) ieškovei G. K., a. k. ( - ) 19 838,97 Eur skolos, 5 038,90 Eur metines palūkanas, 5 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2005-09-01 tarp trečiojo asmens A. K. (toliau – trečiojo asmens) ir atsakovės E. V. (toliau – atsakovės) buvo sudarytas skolos raštelis, kuriuo atsakovė pasiskolino iš trečiojo asmens 22 500 Lt bei skolos raštelis be sudarymo datos, kuriuo atsakovė pasiskolino 10 000 Lt, skolos rašteliuose nurodė, kad pinigus gavo ir, kad skolinasi iki pareikalavimo. Taip pat atsakovė paskolos sutartimis sudarytomis 2005-10-01 pasiskolino 3 000 Lt, 2007-02-07 pasiskolino 7 000 Lt, 2007-09-25 pasiskolino 5 000 Lt, 2007-10-03 pasiskolino 5 000 Lt, 2007-10-11 pasiskolino 7 000 Lt, 2008-03-20 pasiskolino 7 000 Lt. Visose sutartyse atsakovė nurodė, kad pinigus gavo ir skolinasi iki pareikalavimo. Taip pat atsakovė 2005-12-04 paskolos sutartimi pasiskolino 2 000 Lt, kuriuo įsipareigojo grąžinti iki pareikalavimo, pranešant prieš du mėnesius. Trečiasis asmuo būdamas skolingas G. K. (toliau – ieškovė) 2011-06-08 reikalavimo perleidimo sutartimis ieškovei perleido savo turimą reikalavimo teisę į atsakovę pagal paskolos sutartis. Įgijusi reikalavimo teisę ieškovė 2011-06-09 atsakovei raštu pateikė reikalavimą dėl skolos grąžinimo, kuriuo pareikalavo gera valia sumokėti 66 500 Lt sumą. Tą pačią dieną ieškovė pateikė atskirą reikalavimą 2 000 Lt sumai pagal 2005-12-04 paskolos sutartį, kuriuo reikalavo bendroje sumoje sumokėti 68 500 Lt (19 838,97 Eur) įsiskolinimą. Atsakovė skolos nesumokėjo, todėl ieškovė prašo ieškinį tenkinti ir skolą priteisti bei priteisti metines palūkanas už praleistą sumokėti terminą ir nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (b. l. 1-7).

6Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime bei teismo posėdžio metu, atsakovės atstovas paaiškino, kad ieškinio nepripažįsta. Atsakovė su trečiuoju asmeniu artimai bendravo, vedė bendrą ūkį, todėl trečiasis asmuo jai duodavo pinigų bendroms išlaidos bei įvairiems pirkiniams. Duodamas pinigus trečiasis asmuo kartais prašydavo pasirašyti paskolos raštelius, kartais pinigų duodavo be paskolos raštelių. Atsakovė pripažįsta, jog ieškinyje nurodytus pinigus gavo, tačiau jų nelaiko paskola, jie gauti esant ekonominiam priklausomumui nuo trečiojo asmens, pasirašytos sutartys buvo tariami sandoriai, todėl ieškinys yra nepagrįstas. Taip pat atsakovė nurodė, jog pranešimą dėl skolos perleidimo taip pat yra gavusi. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinį prašo atmesti (b. l. 56-58).

7Tretysis asmuo A. K. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad paskolos rašteliais, paskolos sutartimis jis atsakovei bendroje sumoje paskolino 19 838,97 Eur, kuriuos atsakovė gavo ir įsipareigojo grąžinti. Atsakovė skolos negrąžino ir tretysis asmuo būdamas skolingas ieškovei savo reikalavimo teisę į skolą perleido jai, todėl ieškovė tapo naująja kreditore. Atsakovę apie skolos perleidimo faktą yra informavęs tinkamai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes mano, jog ieškinys yra pagrįstas, todėl turėtų būti tenkinamas (b. l. 40-42).

8Tretysis asmuo A. K. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimą informuotas tinkamai, byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš į bylą pateiktų įrodymų, nustatyta, kad tretysis asmuo 2005-09-01 paskolos rašteliu atsakovei paskolino 22 500 Lt (b. l. 8), paskolos rašteliu be sudarymo datos - 10 000 Lt (b. l. 16), 2005-10-01 paskolos sutartimi - 3 000 Lt (b. l. 9), 2007-02-07 - 7 000 Lt (b. l. 11), 2007-09-25 - 5 000 Lt (b. l. 12), 2007-10-03 - 5 000 Lt (b. l. 13), 2007-10-11 - 7 000 Lt (b. l. 14), 2008-03-20 - 7 000 Lt (b. l. 15), 2005-12-04 paskolos sutartimi - 2 000 Lt (b. l. 10). Trečiasis asmuo 2011-06-08 reikalavimo perleidimo sutartimis ieškovei perleido savo turimą reikalavimo teisę į atsakovę pagal paskolos sutartis (b. l. 17-22). Ieškovė 2011-06-09 informavo atsakovę apie skolos perleidimo sutartį ir pateikė reikalavimą dėl skolos grąžinimo, kuriuo pareikalavo sumokėti 66 500 Lt sumą (b. l. 24). Tą pačią dieną ieškovė pateikė atskirą reikalavimą 2 000 Lt sumai pagal 2005-12-04 paskolos sutartį, kuriuo reikalavo sumokėti bendroje sumoje 68 500 Lt (19 838,97 Eur) įsiskolinimą (b. l. 23). 2011-06-08 pranešimais dėl reikalavimo teisės perleidimo tretysis asmuo informavo atsakovę apie sudarytas su ieškove reikalavimo perleidimo sutartis į 66 500 Lt ir 2000 Lt skolą (b. l. 35-36).

11Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar jas siejo paskolos teisiniai santykiai, ar ne. Ieškovė ieškinio reikalavimą grindžia paskolos sutartimis bei reikalavimo perleidimo sutartimis. Atsakovė teigia, jog atsakovė su trečiuoju asmeniu vedė bendrą ūkį, ji juo rūpinosi, o tretysis asmuo jai prašant duodavo pinigų ir bendriems jų poreikiams tenkinti, ir asmeniniams atsakovės poreikiams. Taip pat atsakovė nurodė, kad duodamas pinigus tretysis asmuo kartais prašydavo pasirašyti paskolos raštelius, kartais pinigų duodavo ir be paskolos raštelių. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovės manymu šalių nesiejo paskoliniai santykiai, atsakovė buvo materialiai priklausoma nuo trečiojo asmens ir ieškovės pateikti paskolos rašteliai bei sutartys yra tariami sandoriai. Atsakovės nuomone byla turėtų būti nagrinėjama tik tarp atsakovės ir trečiojo asmens.

12Dėl reikalavimo perleidimo. Vertinant atsakovės nurodytus argumentus byloje būtina nustatyti, ar tarp ieškovės ir trečiojo asmens sudarytos reikalavimo perleidimo sutartys atitinka teisės normų reikalavimus.

13CK 6.101 str. 1 d. nustatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

14CK 6.109 str. 1 d. nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Taigi prievolės dalyviams esminę reikšmę turi pranešimas apie reikalavimo perleidimo faktą, nes nuo pranešimo momento pradinio ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pradeda veikti skolininko atžvilgiu ir nuo šio momento reikalavimo faktą naujasis kreditorius gali panaudoti prieš skolininką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010).

15Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui. Jeigu skolininko buvimo vieta nežinoma, apie reikalavimo perleidimą gali būti pranešta viešu skelbimu šio kodekso 1.65 straipsnyje nustatyta tvarka (CK 6.109 str. 2 d.).

16Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovės įgytas reikalavimas kildinamas iš 2011-06-08 dviejų Reikalavimo perleidimo sutarčių, kuriomis tretysis asmuo (pradinis kreditorius) perleido ieškovei (naujoji kreditorė) reikalavimo teisę į atsakovės vardu susidariusį 68 500 Lt įsiskolinimą, atsakovei nevykdant prievolės grąžinti paimtas paskolas.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.109 str. 1 d. formuluotė, jog pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo fakto įrodymo pateikimas skolininkui, reiškia, kad bet kuris pranešimas, nesvarbu, kokios formos ir kurio kreditoriaus (pradinio ar naujojo) pateikiamas, tačiau informuojantis skolininką apie cesiją, CK 6.109 str. 1 d. prasme yra įrodymas apie reikalavimo perleidimo faktą. Kasacinis teismas nurodė, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-168/2010). Siekiant nustatyti, ar pranešimas apie reikalavimo perleidimą yra tinkamas, turi būti taikomas objektyvusis metodas, t. y. sprendžiama, ar pranešimas yra tiek informatyvus, kad skolininkas, kaip protingas asmuo, pagal pateiktą informaciją suvoktų, jog reikalavimas perleistas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

18Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad apie 2011-06-08 sudarytas Reikalavimo perleidimo sutartis, kuriomis buvo perleista reikalavimo teisė į atsakovės įsiskolinimą pagal aukščiau nurodytus paskolos raštelius ir sutartis, atsakovei buvo pranešta LR CK 6.109 str. nustatyta tvarka, t. y. nusiunčiant tiek pradiniam, tiek naujajam kreditoriui atsakovei pranešimus apie sudarytus susitarimus dėl reikalavimo perleidimo bei pridedant skolos dokumentų kopijas (b. l. 23-24, 35-36). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, jog pranešimą iš ieškovės su reikalavimu sumokėti skolą bei informacija apie reikalavimo perleidimą gavo, tačiau jokių veiksmų nesiėmė, nei su pradiniu, nei su naujuoju kreditoriumi nesusisiekė.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog reikalavimo perleidimo sutarties kopijos pateikimas skolininkui nėra privalomas, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovės bei trečiojo asmens siųstuose pranešimuose įvardyta, kad ieškovė ir tretysis asmuo sudarė Reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurias 2011-06-08 A. K. perleido, o G. K. įgijo reikalavimo teisę į atsakovės 68 500 Lt skolą. Darytina išvada, kad atsakovė įstatymo nustatyta tvarka buvo informuota apie ieškovės ir pradinio kreditoriaus sudarytas sutartis, nes atsakovė iš pateiktos informacijos neabejotinai turėjo suvokti apie reikalavimo perleidimą. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog atsakovė neprašė nei ieškovės, nei trečiojo asmens paaiškinti pranešimo esmės, leidžia spręsti, jog atsakovei nekilo abejonių dėl siunčiamų pranešimų esmės ir jų pagrįstumo. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato, jog pranešime apie cesiją būtų nurodytas reikalavimo perleidimo pagrindas – pakanka informuoti skolininką, kad nurodytas pradinio kreditoriaus reikalavimas skolininkui yra perleistas naujajam kreditoriui.

20Šios nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė yra tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimą, todėl naujoji kreditorė įgijo teisę panaudoti reikalavimo perleidimą prieš atsakovę. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė reikalavimo perleidimo sutartis būtų ginčijusi ar reiškusi pretenzijas pradiniam kreditoriui dėl tariamų paskolų sandorių.

21Dėl paskolos santykių fakto ginčijimo, įrodinėjimo naštos paskirstymo ir įrodymų vertinimo. Kai ginčas kyla dėl sandorio, t. y. tam tikros sutarties pobūdžio, rūšies, vienos ar kitos sąlygos prasmės ir kt., teismas vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis. CK 6.193 str. 1 d. yra įtvirtinti sutarčių aiškinimo principai, kurie nustato, kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, taip pat vadovaujantis teisingumo bei protingumo principais. Aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 str.).

22Tretysis asmuo ir atsakovė sudarė eilę paskolos raštelių ir sutarčių, kuriomis atsakovė iš trečiojo asmens pasiskolino 68 500 Lt. 2005-12-04 paskolos sutartyje atsakovė nurodė, kad pasiskolino iš A. K. 2 000 Lt be procentų, pinigus gavo, skolinasi iki pareikalavimo, pranešti prieš du mėnesius (b. l. 10). Kitose paskolos sutartyse ir rašteliuose atsakovė nurodė, kad skolinasi iki pareikalavimo iš A. K. pinigus ir juos gavo. Darytina išvada, jog tarp trečiojo asmens ir atsakovės buvo sudarytos paskolos sutartys.

23Nagrinėjamoje byloje, kaip jau minėta, atsakovė neigia paskolos faktą. Faktą, jog pinigus, nurodytus ieškinyje gavo, pripažįsta.

24Paskolos sutartis yra realinė – pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (CK 6.870 str. 2 d.). Aplinkybę dėl paskolos sutarties sudarymo, kaip ir bet kurią kitą aplinkybę, teismas konstatuoja pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus ir iš jų viseto duomenų padaręs išvadas, kai susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tokia aplinkybė egzistuoja arba neegzistuoja. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus Civilinio proceso kodekse nustatytas išimtis. Dėl to teismas, byloje surinktų įrodymų viseto duomenų kontekste, įvertinęs sutarties sąlygas, gali jomis remiantis konstatuoti paskolos sutarties sudarymo faktą.

25Byloje nustatyta, kad tarp trečiojo asmens ir atsakovės 2005-09-01 – 2008-03-20 laikotarpiu buvo sudarytos devynios paskolos sutartys, kuriomis atsakovė pasiskolino 68 500 Lt. Atsakovė sutartimis įsipareigojo skolą grąžinti iki pareikalavimo. Taip pat byloje nustatyta, kad paskolos sutartys surašytos atsakovės ranka bei jos pasirašytos. Paskolos sutartys nėra nuginčytos, atsakovė byloje priešieškinio nereiškė. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta darytina išvada, kad atsakovė bylos nagrinėjimo metu atsakovės nurodytų aplinkybių neįrodė (CPK 178 str., CPK 185 str.).

26Be to pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, tarp jų – ir sudarydamas sandorius, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimus tokius teisinio veiksmo padarinius. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-216/2007). Protingumo principas sutarties šalims reiškia, kad jie patys turi rūpintis savo teisėmis ir pareigom. Sąžiningumo principas neatskiriamas nuo teisingumo ir protingumo principų. Preziumuojama, kad sąžiningas asmuo civiliniuose santykiuose elgiasi protingai, atidžiai ir rūpestingai, savo subjektines teises įgydamas ir įgyvendindamas teisėtais būdais, neprisiimdamas nepagrįstos rizikos ir naudodamasis ekonomiškomis, mažiausiai finansinių ir žmogiškų sąnaudų reikalaujančiomis teisinėmis priemonėmis. Tais atvejais, kai asmens veiksmai neatitinka protingo, apdairaus ir rūpestingo asmens veiksmų standarto, kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar jis tikrai veikė skatinamas tų motyvų, kuriuos išviešino, ar turėjo kitokių, sąžiningumui prieštaraujančių tikslų. Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamu atveju, atsakovė visose sutartyse nurodė, kad „skolinasi“ „iki pareikalavimo“, „gražins iki pareikalavimo“, kad „pinigus gavo“, todėl darytina išvada, jog sutarčių sudarymo pasekmės jai turėjo būti aiškios.

27Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (6.189 str.). Sutarties šalių valia, jei ji neprieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.), viešai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 str.), negali būti ignoruojama ne tik sutarties šalių tarpusavio santykiuose, bet ir sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių.

28Be to nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė rašytinės formos dokumento, kuris patvirtintų paskolos sutarties įvykdymo dvišalį sandorį bei nepateikė jokių kitų įrodymų patvirtinančių, jog paskolos buvo grąžintos. Paskolos sutartys, surašytos paprasta rašytine forma ir patvirtintos atsakovės parašais, yra šiuo atveju pas naująją kreditorę (CK 6.65 str. 1 d., 2 d.). Įstatymo reikalavimus atitinkančios paskolos sutarties buvimas pas kreditorių be žymos, kad prievolė įvykdyta, yra pagrindas preziumuoti, jog skolininkas paskolos nėra grąžinęs. Skolos dokumento ar pakvitavimo buvimas pas skolininką yra pagrindas preziumuoti, kad prievolė įvykdyta (CK 6.65 str.). Atsakovė nepateikė teismui nei skolos dokumento (paskolos sutarties), nei kreditoriaus pakvitavimo, patvirtinančio aplinkybę, kad skola kreditoriui yra grąžinta (CK 6.65 str.).

29Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus ieškovės pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad atsakovė šioje byloje neįrodė paskolų grąžinimo fakto, ar reikalavimo perleidimo neteisėtumo fakto, todėl ginčo paskolos priteistinos teismo sprendimu (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str., 6.256 str. 1 d., CPK 176 str., 177 str., 185 str.).

30Be to, teismas pažymi, jog CK 6.107 str. 2 d. nustato, kad kai prievolei patvirtinti yra išduotas skolos dokumentas, o reikalavimas perleistas ir šis dokumentas perduotas, skolininkas neturi teisės atsikirsti naujajam kreditoriui motyvuodamas tuo, kad prievolė buvo apsimestinė ar fiktyvi arba kad perleidimas draudžiamas, jeigu naujasis kreditorius reikalavimo perleidimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti apie šias aplinkybes. Kaip jau anksčiau minėta, atsakovė byloje priešieškinio, kad paskolos sandoriai buvo apsimestiniai, fiktyvūs, sudaryti prievartos įtakoje ir dėl to negaliojantys, nereiškė. Net jeigu atsakovė ir būtų tai įrodinėjusi, tai atsakovei dar būtų reikėję įrodyti, kad ji gali šiais atsikirtimais atskirsti prie ieškovę G. K., kuriai buvo perduotas reikalavimas.

31Dėl palūkanų. Reikalavimo perleidimu (cesija) (CK 6.101 str.) pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų. CK 6.101 str. 2 d. numato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kreditorius turi teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jeigu skolininkas ne laiku įvykdo savo prievolę – finansinį įsipareigojimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civilinėje teisėje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensavimo (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-571/2003). Aptariamu atveju aktuali kompensuojamųjų palūkanų kategorija. Kompensuojamosios palūkanos, reglamentuojamos CK 6.210 str., nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, CK 6.261 str., įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Nurodytas palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta bei į tai, jog šalys yra lygiateisės, nėra pagrindo spręsti, jog kažkuri iš šalių yra silpnoji, abi šalys fiziniai asmenys, jas atstovauja profesionalūs teisininkai, ieškinio senaties taikyti neprašė, ieškinys dėl palūkanų priteisimo tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistinos 4 894,10 Eur kompensuojamosios palūkanos skaičiuotinos nuo 66 500 Lt (19 259,73 Eur) skolos sumos už 5 metus ir 30 dienų bei 144,80 Eur (579,24 Eur) nuo 2 000 Lt sumos už 5 metus, viso 5 038,90 Eur metinės (CK 6.210 str., 6.621 str., 1.126 str. 2 d.).

32Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (24 877,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-08-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 37 str. 2 d., 3 d., 6.210 str. 1 d.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl 1 051,26 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 19, ), 560 Eur sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 20), viso 1 611,26 Eur (b. l. 140-1456).

34Advokato Gilberto Kinderevičiaus nurodytos ieškovės išlaidos už suteiktas konsultacijas, procesinių dokumentų parengimą, pasirengimą teisminiam nagrinėjimui yra pagrįstos ir neviršija LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl priteistinos. Tačiau išlaidos advokato atstovavimo teisme žymiai viršija Rekomendacijose nurodytą maksimalų dydį, todėl atsižvelgiant į tai, bei į tai, kad advokatas prašo priteisti atstovavimo išlaidas už atstovavimą 2017-01-30, kuomet teismo posėdis nevyko ir teismo nutartimi buvo perskirtas, atsižvelgiant, kad dviejų teismo posėdžių trukmė buvo iki 10 min., juose nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, CK 1.5 str. įtvirtintus principus, teismas sprendžia, kad ieškovei priteistinos advokato atstovavimo teisme išlaidos mažintinos iki 246 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys buvo tenkintas visiškai, į tai, kad buvo sumažintos atstovavimo teisme išlaidos, ieškovei iš atsakovės priteistinos 752,76 Eur bylinėjimosi išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą ir 560 Eur sumokėto žyminio mokesčio, viso 1 312,76 Eur (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

35Valstybė patyrė 4,11 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu (b. l. 2). Ieškinį tenkinus pilnai valstybei iš atsakovės priteisiamos 4,11 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str., 92 str., 96 str.).

36Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. 2016-08-31 teismo nutartimi atsakovei buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuoti atsakovei E. V., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovei juo disponuoti, tačiau paliekant teisę jį valdyti ir naudotis juo; nesant turto ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, uždraudžiant jomis disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove. Uždrausti disponuoti areštuotu turtu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

37Vadovaujantis CPK 150 str. 3 d. ieškinį tenkinus laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

38Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str.,

Nutarė

39Ieškinį tenkinti.

40Priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei G. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 19 838,97 Eur (devyniolika tūkstančių aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis eurus 97 ct) (68 500 Lt) skolą, 5 038,90 Eur (penkis tūkstančius trisdešimt aštuonis eurus 90 ct) metinių palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (24 877,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-08-31) iki teismo sprendimo įvykdymo.

41Priteisti iš atsakovės atsakovės E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei G. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1 312,76 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus dvylika eurų 76 ct) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 4,11 Eur (keturis eurus 11 ct) (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, į. k. 188659752, įmokos kodas 5660).

432016-08-31 teismo nutartimi atsakovei pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones areštuoti atsakovei E. V., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant atsakovei juo disponuoti, tačiau paliekant teisę jį valdyti ir naudotis juo; nesant turto ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, uždraudžiant jomis disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

44Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - )... 5. Ieškovė ieškinyje, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad... 6. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime bei teismo posėdžio metu, atsakovės... 7. Tretysis asmuo A. K. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 8. Tretysis asmuo A. K. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimą... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš į bylą pateiktų įrodymų, nustatyta, kad tretysis asmuo 2005-09-01... 11. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar jas siejo paskolos... 12. Dėl reikalavimo perleidimo. Vertinant atsakovės nurodytus argumentus byloje... 13. CK 6.101 str. 1 d. nustatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko... 14. CK 6.109 str. 1 d. nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti... 15. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad skolininkui apie reikalavimo... 16. Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovės įgytas reikalavimas kildinamas iš... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.109 str. 1 d.... 18. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad apie 2011-06-08 sudarytas Reikalavimo... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog reikalavimo perleidimo... 20. Šios nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė yra... 21. Dėl paskolos santykių fakto ginčijimo, įrodinėjimo naštos paskirstymo ir... 22. Tretysis asmuo ir atsakovė sudarė eilę paskolos raštelių ir sutarčių,... 23. Nagrinėjamoje byloje, kaip jau minėta, atsakovė neigia paskolos faktą.... 24. Paskolos sutartis yra realinė – pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba... 25. Byloje nustatyta, kad tarp trečiojo asmens ir atsakovės 2005-09-01 –... 26. Be to pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra... 27. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią,... 28. Be to nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė rašytinės formos dokumento,... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus ieškovės pateiktus įrodymus,... 30. Be to, teismas pažymi, jog CK 6.107 str. 2 d. nustato, kad kai prievolei... 31. Dėl palūkanų. Reikalavimo perleidimu (cesija) (CK 6.101 str.) pradinis... 32. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidas dėl 1... 34. Advokato Gilberto Kinderevičiaus nurodytos ieškovės išlaidos už suteiktas... 35. Valstybė patyrė 4,11 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 36. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. 2016-08-31 teismo nutartimi atsakovei... 37. Vadovaujantis CPK 150 str. 3 d. ieškinį tenkinus laikinosios apsaugos... 38. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 - 270 str.,... 39. Ieškinį tenkinti.... 40. Priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei G. K., a. k.... 41. Priteisti iš atsakovės atsakovės E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei G.... 42. Priteisti iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei teismo... 43. 2016-08-31 teismo nutartimi atsakovei pritaikytas laikinąsias apsaugos... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...