Byla e2-4932-676/2017
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant K. M., Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovei R. D., ieškovės atstovui advokatui Vytautui Mačiulskiui, institucijos, teikiančios išvadą byloje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Vaidilutei Stalmokienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. D. ieškinį atsakovui D. D., institucija teikianti išvadą byloje – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas yra jos sūnaus tėvas, priteisti iš atsakovo išlaikymą po 190 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės; nustatyti nepilnamečio vaiko A. D., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove; išlaikymo įsiskolinimą nuo 2016 m. liepos 29 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos, t. y. 1 330 EUR, ieškovę skiriant šių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai. Nurodo, kad su atsakovu susipažino internete 2015 m. sausio mėnesį, 2015 m. kovo mėnesį apsigyveno kartu, adresu ( - ), ieškovės mamos bute, nesudarę santuokos, nei neįregistravę partnerystės. Vėliau išvyko kartu gyventi pas atsakovo tėtį, adresu ( - ). Vėliau grįžo į Klaipėdą gyventi, nes darbų nebuvo, o ieškovė rado darbą. 2015 m. rugpjūčio mėnesį buvo susipykę su atsakovu, apie mėnesį laiko negyveno kartu. 2015 m. rugsėjo mėnesį susitaikė ir gyveno kartu iki 2016 m. sausio pradžios. 2016 m. liepos 29 d. gimė šalių sūnus A. D.. Kadangi, vedant bendrą ūkį, atsakovas neprisidėjo materialiai, todėl nuo 2016 m. sausio 2 d., nustojo kartu gyventi. Atsakovas, nuo 2016 m. sausio 2 d. vaiko išlaikymui lėšų neskyrė.

5Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas advokatas Vytautas Mačiulskis papildomai paaiškino, kad atsakovas žinojo apie nėštumą, jis su tuo sutiko. Po vaiko gimimo išsikraustė gyventi į senelio butą adresu Šilutės pl. 82, Klaipėdoje. Po vaiko gimimo su draugais bendrauja. Šalių namuose lankydavosi draugai, kai gyveno kartu. Atsakovą informavo apie sūnaus gimimą, jis klausė jo vardo. Atsakovas vaiko nėra matęs, tik nuotraukose. Ieškovė šiuo metu nedirba, gauna motinystės pašalpą 130 EUR ir už vaiką 28 EUR. Vaikas sveikas, specialių poreikių neturi, mama ir draugas padeda išlaikyti vaiką.

6A. D. Daunys atsiliepimo nepateikė, teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko visiškai. Nurodė, kad pripažįsta vaiko A. D. tėvystę; šiuo laikotarpiu gyvena Jurbarke.

7A. D. Daunys teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai. Atsakovui apie iškeltą bylą dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo pranešta tinkamai, todėl išskirtinai atsižvelgus į nepilnamečio vaiko teisėtus interesus, proceso koncentraciją ir ekonomiškumą, byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (Civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 3.146, 3.148, 3.149 straipsniai, Civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 6-8, 42, 56, 72, 246, 249 - 250 straipsniai).

8Liudytoja K. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškove nuo 2015 m. yra draugės, dirbo kartu, po darbo taip pat bendravo, lankydavosi svečiuose. Su ieškove bendrauja ir iki šiol. Teko bendrauti su D. D.. 2015 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais jie gyveno kartu. Ieškovė kitų vyrų neturėjo. Atsakovas pripažino vaiko Arnoldo tėvystę. Atsakovas niekur nedirbdavo, o ieškovė jį išlaikydavo.

9Liudytoja D. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė yra jos dukra. Dukra susipažino su atsakovu internete, buvo atvažiavęs į svečius atsakovas, vėliau atvažiavo pas juos gyventi. Pagyvenę jų šeimoje, nusprendė, kad ieškovė važiuos su atsakovu gyventi pas jo tėvą į Jurbarko rajoną 2015 m. rudenį, vežė ten baldus. Kai pradėjo atsakovas draugauti su ieškove, jų santykiai buvo geri. Atsakovas vaiko nepadėjo išlaikyti. Nėštumo metu ieškovę išlaikė tėvai. Atsakovas yra ieškovės vaiko tėvas.

10Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės Vaidilutės Stalmokienės išvadomis atsakovas D. D. dalyvavęs teismo posėdyje su ieškinio reikalavimais visiškai sutiko, t.y. vaiką A. D. pripažino; pateiktais byloje įrodymais yra pagrindas pripažinti atsakovą vaiko tėvu.

11Teismas

konstatuoja:

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalį atsakovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, kad pripažįsta ieškinį. Šiuo atveju atsakovas D. D. su ieškiniu sutiko visiškai. Kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teismas gali rašyti sutrumpintus motyvus; surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus (CPK 268 straipsnio 5 dalis).

13Dėl tėvystės nustatymo

14Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) ieškovei gimė sūnus A. D., asmens kodas ( - ) kurio gimimo įraše Nr. ( - ) įrašytais duomenimis vaiko motina yra ieškovė R. D., duomenų apie tėvą nėra.

15Vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas iš tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais saugomų ir ginamų vaiko interesų. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai įtvirtinta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę į šeimos bei kitus su jo individualybe susijusius ryšius ir jų išsaugojimą.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai ir kitos įrodymų priemonės. CK 3.148 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra ne tik moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados), bet ir kitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytos įrodymų priemonės, todėl teismas, siekdamas padaryti teisingą ir pagrįstą išvadą apie tėvystės egzistavimą, gali remtis ne tik DNR ekspertizės išvada, bet ir šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais, daiktiniais ir kitais įrodymais (CPK 177 straipsnio 2–3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2013). Įvertinus tai, kad atsakovas D. D. nurodomo vaiko biologinę tėvystę pripažįsta pripažindamas ieškovės ieškinį, taip pat byloje pateiktus duomenis bei įrodymus, ieškovės, liudytojų paaiškinimus teismo posėdžio metu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, nesant byloje tai paneigiančių duomenų bei įrodymų, ieškovės reikalavimas tenkintinas, nustatytina, kad atsakovas yra ieškovės nepilnamečio vaiko biologinis tėvas (CK 3.146 straipsnio 1 dalis, CK 3.148 straipsnis, CPK 185 straipsnis, 389 straipsnis).

17Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

18Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi vadovautis išimtinai vaiko interesais. Vaiko interesai – esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo CK 3.169, 3.174 straipsniai). Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad A. D. yra ieškovės R. D. ir atsakovo D. D. sūnus. Byloje nėra duomenų, kad nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove prieštarautų vaiko interesams. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovas neteikė prieštaravimų dėl šio ieškovės reikalavimo, taip pat atsižvelgiant į ieškovės paaiškinimus, kad vaikas nuo gimimo gyvena su ieškove, ieškovės reikalavimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su ja tenkintinas.

19Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

20CK 3.192 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Pažymėtina, kad tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepaisant to, ar jie gyvena kartu ar atskirai. Tėvų asmeninės pareigos teikti vaikams materialinį išlaikymą negalima atsisakyti ar šią pareigą perleisti vykdyti kitiems asmenims. Kiekvieno iš tėvų teiktino išlaikymo dydis nustatomas pagal proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principą. Vadovaujantis šiuo principu nustatytas išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Pagal teismų praktiką, vertinant kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti atsižvelgiama į visų rūšių gaunamas pajamas: darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias pajamas, pensiją, stipendiją, socialinę pašalpą, pajamas iš komercinės ir ūkinės veiklos ir kt. Kartu turi būti įvertintas šių pajamų reguliarumas. Vertinant kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį, taip pat atsižvelgiama į turimą turtą, lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose, reikalavimo teises ir skolinius įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

21Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi. Būtinoms vaiko vystymuisi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t. y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius. Proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinė padėties principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius. Teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo ar jo dydžio pakeitimo teismas privalo nustatyti tėvų turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. CK 3.201 straipsnio nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, vadovaujantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5, 3.3 straipsniai). Siekiant, kad vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių poreikių tenkinimo. Visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo gebėjimus. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar bedarbyste. Nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010). Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo turtinę padėtį, pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi įvertinti, ar išlaikymas bus pakankamas vaiko būtinoms vystymosi sąlygoms tenkinti, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-706/2016). Vaiko poreikius lemia jo gabumai, polinkiai, sveikatos būklė, amžius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2016 konstatavo, kad įstatymai nenustato jokio išlaikymo dydžio, kurį turi teikti vaikui tėvai, o teismų praktika gali suvienodinti tik parenkamus išlaikymo dydžiui ir formai nustatyti svarbius kriterijus bei proporcingumo principo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties bei galimybių taikymą. Tai, kad vaikams, gyvenantiems Lietuvoje, išlaikymo dydis paprastai nustatomas pagal minimalų darbo užmokestį, nėra suformuota ir sektina praktika, nes išlaikymo dydis nustatomas kiekvienu atveju individualiai. Išlaikymas yra skiriamas užtikrinti vaikui reikalingas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, o jo dydis nustatomas proporcingai pagal tėvų turimas ir galimas turėti galimybes.

22Nustatyta, kad šiuo metu atsakovas jokio materialinio išlaikymo sūnui neteikia, visiškai juo nesidomi. Vaiką išlaiko pati ieškovė, kuri šiuo metu nedirba, yra vaiko priežiūros atostogose, jos per mėnesį gaunamos pajamos sudaro apie 130 EUR motinystės išmoka ir 28 EUR išmoka už vaiką. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, jog nekilnojamojo ir kilnojamojo registruotino turto bei transporto priemonių neturi. Ieškovė su sūnumi gyvena senelio bute, esančiame Šilutės pl. 82, Klaipėdoje, kuri rūpinasi vaiko gyvenimo sąlygomis, tuo tarpu bylos duomenimis atsakovas savo vaiko neaugina, kasdienine jo buitimi bei poreikiais nesirūpina. Nepilnamečio vaiko maistui, rūbams, sveikatos priežiūrai ir kitiems poreikiams reikalingos lėšos, tačiau vien motinos tam skiriamos lėšos nėra pakankamos. Nepilnametį vaiką ieškovei padeda išlaikyti jos tėvai ir dabartinis gyvenimo draugas. Teismas neturi pagrindo netikėti ieškovės išsamiais ir nuosekliais paaiškinimais dėl reikiamo vaikui išlaikymo dydžio bei atsakovo galimybių teikti prašomo dydžio išlaikymą, ir laiko juos patikimais. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas yra nedarbingas, neįgalus. Atsakovas apie nagrinėjamą civilinę bylą yra informuotas tinkamai, tačiau nustatytais terminais neteikė jokių prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų, atsakovas sutinka su ieškovės ieškinio reikalavimais. Todėl, įvertinus ir atsakovo amžių, teismas laiko, kad atsakovas yra sveikas ir darbingas tėvas, kuris turi galimybę teikti tokio dydžio išlaikymą, kad būtų patenkinti bent minimalūs vaiko poreikiai.

23Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, atsakovui sutikus su ieškovės prašoma nepilnamečio sūnaus išlaikymui reikalinga suma, ieškovės prašymas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo tenkintinas ir iš atsakovo priteistinas 190 EUR dydžio kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis mokamas išlaikymas nepilnamečiui vaikui nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t.y. 2017 m. vasario 23 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.200, 3.208 straipsniai). Vaiko išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (CK 3.190 straipsnio 1 dalis).

24Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

25Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Teismų praktikoje išaiškinta, kad išlaikymo skola apskaičiuojama ir priteisiama iki ieškinio pateikimo momento, o nuo ieškinio pateikimo momento priteisiamas išlaikymas iki vaiko pilnametystės (Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-250-538/2017).

26Ieškovė nurodė, kad atsakovas materialinės paramos gimus sūnui neteikė. Byloje nesant prieštaravimų, kad atsakovas išlaikymo vaikui neteikė, atsakovui sutinkant su įsiskolinimo dydžiu, konstatuotina, kad išlaikymo įsiskolinimas susidarė ir turi būti priteistas iš atsakovo. Iš atsakovo priteistinas ieškovės prašomas 1 330 EUR išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 29 d. iki 2017 m. vasario 23 d.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

28Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo valstybei, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 96 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalis). Byloje turėjo būti sumokėtas 143 EUR žyminis mokestis – 31 EUR už reikalavimą dėl tėvystės nustatymo, 31 EUR – už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir 81 EUR už reikalavimą dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 5 punktai, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas (redakcija iki 2017 m. liepos 1 d.)). Ieškinį tenkinus visiškai šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

29Iš teismui pateiktos 2017 m. lapkričio 7 d. pažymos „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“ Nr. NTP-7-10483 nustatyta, kad dėl ieškovei suteiktos antrinės teisinės pagalbos valstybė patyrė 262,98 EUR išlaidų, šios išlaidos taip pat priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 99 straipsnis).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140, 259, 260, 263, 268, 270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

31Ieškinį tenkinti.

32Nustatyti, kad atsakovas D. D., asmens kodas ( - ) yra A. D., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) tėvas, o A. D. yra atsakovo D. D. sūnus.

33Nustatyti nepilnamečio vaiko A. D., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą su motina ieškove R. D., asmens kodas ( - )

34Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui A. D., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 190 EUR (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. 2017 m. vasario 23 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

35Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui A. D., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) 1 330 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt eurų) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 29 d. iki 2017 m. vasario 23 d.

36Nepilnamečio A. D. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę R. D., asmens kodas ( - )

37Priteisti valstybei iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) 143 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio. Priteistą žyminį mokestį atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“, įmokos kodą 5660.

38Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) 262,98 EUR (du šimtus šešiasdešimt du eurus devyniasdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų už antrinę teisinę pagalbą.

39Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos pasirinktą surenkamąją sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį „įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą“, įmokos kodą 5630. Surenkamosios sąskaitos: akcinėje bendrovėje „Swedbank“, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „Citadele“, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „DNB“ banke, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „SEB“ banke, sąskaitos Nr. ( - ), akcinėje bendrovėje „Šiaulių bankas“, sąskaitos Nr. ( - ), „Danske Bank A/S“, Lietuvos filiale, sąskaitos Nr. ( - ), uždarojoje akcinėje bendrovėje „Medicinos bankas“, sąskaitos Nr. ( - ).

40Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

41Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nustatyti tėvystę įsiteisėjimo dienos sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai.

42Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas yra jos sūnaus tėvas, priteisti iš... 5. Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas advokatas Vytautas Mačiulskis... 6. A. D. Daunys atsiliepimo nepateikė, teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko... 7. A. D. Daunys teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.... 8. Liudytoja K. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškove nuo 2015 m. yra... 9. Liudytoja D. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė yra jos dukra.... 10. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės Vaidilutės Stalmokienės išvadomis... 11. Teismas... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42... 13. Dėl tėvystės nustatymo... 14. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) ieškovei gimė... 15. Vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas iš tarptautiniais ir... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 straipsnio 1... 17. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 18. Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi... 19. Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo... 20. CK 3.192 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai... 21. Abu tėvai yra atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi. Būtinoms vaiko... 22. Nustatyta, kad šiuo metu atsakovas jokio materialinio išlaikymo sūnui... 23. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, atsakovui... 24. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 25. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo... 26. Ieškovė nurodė, kad atsakovas materialinės paramos gimus sūnui neteikė.... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 29. Iš teismui pateiktos 2017 m. lapkričio 7 d. pažymos „Dėl antrinės... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 140, 259,... 31. Ieškinį tenkinti.... 32. Nustatyti, kad atsakovas D. D., asmens kodas ( - ) yra A. D., gimusio ( - ),... 33. Nustatyti nepilnamečio vaiko A. D., gimusio ( - ), asmens kodas ( - )... 34. Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiam... 35. Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) nepilnamečiam vaikui A. D.,... 36. Nepilnamečio A. D. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise... 37. Priteisti valstybei iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) 143 EUR (vieną... 38. Priteisti iš atsakovo D. D., asmens kodas ( - ) 262,98 EUR (du šimtus... 39. Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės... 40. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 41. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nustatyti tėvystę... 42. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...