Byla I-71-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų J. V. (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Rimanto Giedraičio ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei, dalyvaujant pareiškėjui J. R., jo atstovei advokatei Ritai Petručionytei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos įgaliotai atstovei Linai Tilvikaitei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos įgaliotai atstovei Neringai Žukauskienei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos įgaliotai atstovei Neringai Joneliūnaitei, trečiojo suinteresuoto asmens V. J. N. atstovei advokatei Nerijai Žeknienei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims K. V., A. V., S. Č., jų atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo J. R. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymų, sprendimų iš dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas patikslintu skundu prašo panaikinti 2007 m. spalio 23 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-01-11422, dalis, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą ( - ), Kaune, S. V., V. Č., V. J. N. ir šiems asmenims grąžintas 0,2533 ha žemės sklypas ( - ), Kaune, bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 1133 kv. m. žemės plotą ( - ), Kaune (1, 2, 2.2, 3, 4, 4.2, 5, 6, 6.2, 7 punktus), 2007 m. spalio 23 d. Kauno apskrities Viršininko sprendimo Nr. 7552 l p. dėl nuosavybės teisių atkūrimo mirusios V. Č. vardu ( - ), Kaune į 0,0794 ha dalį, 2007 m. spalio 23d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 7553 1 p. dėl nuosavybės teisių atkūrimo V. J. N., ( - ), Kaune į 0,0945 ha dalį, 2007 m. spalio 23d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 7554 1 p. dėl nuosavybės teisių atkūrimo mirusio S. V. vardu ( - ), Kaune į 0,0794 ha dalį ( dėl nuosavybės teisių atkūrimo 1133 kv. m. žemės plote ( - ), Kaune), 2006 05 25 Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-1935 „ Dėl žemės sklypo ( - ) plano patvirtinimo" (dėl 1133 kv.m. ploto patvirtinimo žemės sklypo ( - ), Kaune, ribose), Kauno m. Savivaldybės administraciją įpareigoti patvirtinti jam parduodamo namų valdos žemės sklypo dydį 1922 kv.m. ( - ) Kaune; įpareigoti Kauno apskrities Viršininko administraciją priimti sprendimą parduoti jam naudojamą namų valdos 1922 kv.m. žemės sklypą ( - ) Kaune; įpareigoti Kauno miesto Savivaldybės administraciją išduoti jam projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą įteisinti savavalinius pastatus - gyvenamąjį namą 2A1Ž su priestatu lalž- jo naudojamos namų valdos 1922 kv. m. žemės sklype ( - ) Kaune.

3Pareiškėjas skundu ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog pagal 2001 m. vasario 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 180 „Dėl LR Vyriausybės 1999 03 09 nutarimo Nr. 260 "Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)" dalinio pakeitimo" patvirtintos Tvarkos 2 p., 2.1 p., 6p. ( toliau – Tvarkos) turėdamas teisę įsigyti nuosavybėn naudojamą namų maldos žemės sklypą, 2003 m. rugpjūčio 26 d pareiškėjas kreipėsi į Kauno m. žemėtvarkos skyrių, prašydamas parduoti jo naudojamą 1752 kv.m. ploto žemės sklypą ( - ) Kaune, pateikė naudojamos žemės sklypo kopiją iš techninės apskaitos bylos, statinių teisinės registracijos dokumentą, tačiau prašymas nebuvo išspręstas. 2006 05 21 Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1935 “Dėl žemės sklypo ( - ) plano patvirtinimo" patvirtintas 2533 kv.m. žemės sklypo ( - ) planas ir Kauno apskrities viršininkui siūloma spręsti žemės grąžinimo trečiajam asmeniui klausimą, remiantis patvirtintu sklypo planu.V. J. N., V. Č., S. V. bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis 2007 m. spalio 23 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-11422 ir tos pačios dienos sprendimais Nr. 7552, 7553, 7554 atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą ( - ) Kaune, tačiau jis suformuotas neteisėtai, neatsižvelgiant į jo interesus. Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo 2006 m. lapkričio 6 d. akte Nr. 2005-03 21 yra pasirašę ne savininkais nurodomi asmenys, bet S. Č., K. V. ir A. V.. Apie žemės sklypo ( - ) paženklinimą pareiškėjui nebuvo pranešta, žemės sklypas nebuvo pažymėtas riboženkliais, į nuosavybei atkurti suformuoto sklypo teritoriją patenka pareiškėjo daržas, dalis tvoros t-3, tvora t-2, kurios buvo pastatytos 1968 m. 2000 m. balandžio 27 d. Kauno m. Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrius patvirtino leidimą tiesti požemines komunikacijas naudojamame 1752 kv.m. žemės sklype, šių statinių dalis patenka į tretiesiems asmenims sugrąžintos žemės dalį, už šį žemės sklypą buvo mokami mokesčiai. Pagal inventorinės techninės apskaitos duomenis pareiškėjas naudojasi 1752 kv. m. žemės sklypu, todėl jis turi teisę jį išsipirkti. Nurodė, jog 2010 m. sausio mėn. IĮ „( - )" atliko pareiškėjo naudojamo žemės sklypo matavimus ir nustatė, jog bendras jo naudojamas plotas sudaro 1922 kv. m., kurio 1133 kv.m. patenka į ginčijamais sprendimais patvirtintą žemės sklypo plotą. Pagal minėtą planą į tretiesiems asmenims grąžintą žemės sklypą patenka dalis jo garažo 4Ilp. Neteisėtai į dvi dalis buvo padalintas jo naudojamas namų valdos žemės sklypas (duomenys neskelbtini), suformuojant jo dalyje dalį (1133 kv.m.) (duomenys neskelbtini) žemės sklypo ir atkuriant nuosavybės teises atsakovams- fiziniams asmenims. Ginčijami įsakymai ir sprendimai, priimti nuosavybės teisių atkūrimo procese, prieštarauja Tvarkos nuostatoms, LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str., nes jo namų valdos 1922 kv.m. žemės sklypas ( - ), nėra laisvas, jis yra užstatytas, į tretiesiems asmenims suformuotą sklypą (1133 kv.m. dalį ( - )) patenka jo tvoros, daržas, kiemas, nuosavybės teisėmis jam priklausančios požeminės komunikacijos, dalis garažo, todėl ginčijami įsakymai šia apimtimi neteisėti, turi būti panaikinti. Nurodė, jog 1971 m. lapkričio 1 d. žemės sklypo suteikimo neterminuotam naudojimuisi sutartimi jo tėvui A. R. 1970 m. lapkričio 25 d. Kauno m. DŽDT VK sprendimu Nr. 589 buvo įteisinta savavalinė statyba ir neterminuotai išnuomotas 600 kv. m. žemės sklypas, pažymėtas Nr. 13, ( - ), Kaune, kuriame yra vieno aukšto 50 kv.m. gyv. namas su kiemo statiniais. 1971 m. lapkričio 5 d. jo tėvui buvo išduotas leidimas Nr. 126/71 savavalinės statybos įteisinimui. Nors inventorinės bylos žemės sklypo plane ir pagal sutartį išnuomotam žemės sklypui Nr. 13 nurodyti skirtingi plotai 600 kv.m. ir 1752 kv.m. tačiau pareiškėjas visada naudojosi 1752 kv.m. žemės sklypu, tai patvirtina inventorinės bylos duomenys. 1998 11 19 Aleksoto rajono vyr. architektas J. P. uždėjo grafą "suderinta" ir nurodė, jog būtinas 1752 kv.m. žemės sklypo detalus planas. 2001 m. gegužės 9 d. Kauno m. Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrius suderino 1752 kv.m. sklypo toponuotrauką. 1991-2001 metais buvo mokamas žemės mokestis už 1752 kv.m. ploto žemės sklypą ( - ). Atsakovas Kauno m. Savivaldybės administracija įpareigotinas patvirtinti faktiškai jo naudojamą 1922 kv.m. žemės sklypo dydį, o atsakovas Kauno apskrities viršininkas priimti sprendimą dėl jo pardavimo. Pareiškėjas skunde pripažįsta, jog jo tėvas A. R. 1967 metais žemės sklype ( - ) ( dabar Nr. 14) pastatė savavalinius pastatus, tačiau pretendentai į P. V. žemę žinodami apie tai savalinės statybos statinių nereikalavo nugriauti. 2000 m. spalio 23 d. pareiškėjui buvo surašytas reikalavimas Nr. 23-10-00 (toliau – Reikalavimas), kuriame, nenustatant termino, nurodyta, kad vadovaujantis 1996 03 19 Statybos įstatymo Nr.I-1240 ir STR 107.01:99 turi savavalinius statinius nustatyta tvarka įteisinti arba nugriauti, taigi, 2000 m. spalio 23 d. pripažinta jo teisė įteisinti savavališkai pastatytus gyvenamąjį namą 2A1Ž su priestatu, ši teisė yra išlikusi ir turi būti realizuota teismine tvarka vadovaujantis Reikalavimo pateikimo metu galiojusiomis teisės normomis - LR CK 114 str., 1996 03 19 Statybos įstatymu, išduodant jam projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą.

4Atsakovai su skundu nesutinka.

5Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija nurodė, jog skundo reikalavimai panaikinti Kauno apskrities viršininko priimtus sprendimus ir įsakymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą ( - ) Kaune ir Kauno miesto savivaldybės direktoriaus įsakymą dėl žemės sklypo ( - ) Kaune plano patvirtinimo yra nepagrįsti ir atmestini. Ginčijamas Kauno apskrities viršininko 2007-10-23 įsakymas Nr. 02-01-11422 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo (Kauno m.)" buvo priimtas atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-05-25 įsakymą Nr. A-1935 „Dėl žemės sklypo ( - ) plano patvirtinimą" ir į žemės sklypo ( - ) ribų planą. Žemės savininkas P. V. iki 1940 m. nuosavybės teise Garliavos valsčiuje, Julijanavos kaime turėjo 2,02 ha žemės. Prašymus atkurti nuosavybės teises pateikė žemės savininko dukra V. J. N., dukra V. Č. ir sūnus S. V. Su pretendentais į P. V. turėtą žemę neatsiskaityta. Buvusioje žemės savininko P. V. iki 1940 m. žemėvaldos dalyje stovi savavališkai pastatytas gyvenamasis namas 2A1.Ž su priestatu lalž, dėl kurio nugriovimo iškelta civilinė byla Nr. 2-2185-199/2009. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128, 2005, Nr. 101-3736 ) 3 punktą asmuo įgyja teisę pirkti ne visą naudojamą žemės sklypą, bet tik tokio dydžio, koks jis buvo skirtas ir koks jis yra reikalingas teisiškai registruotiems statiniams eksploatuoti. Kauno miesto savivaldybės administracija vykdydama jai priskirtas funkcijas ir įvertinusi teisinius žemės sklypo suteikimo dokumentus, dar 1998-11-19 suderino 600 kv. m. ploto žemės sklypo ribų plano rengimą su pastaba, kad turi būti likviduoti savavališki statiniai, esantys už sklypo ribos, o ir vėliau ( 2003-02-11) ant ( - ), Kaune, inventorinio plano pažymėjo, kad neprieštarauja žemės sklypo ribų plano rengimui skirtam 600 kv.m. sklypui. Pareiškėjas nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių, kad už 600 kv.m. ploto sklypo ribos yra jam priklausančių ir teisiškai registruotų statinių, todėl jis nepagrįstai tvirtina, kad turi teisę įgyti nuosavybėn žemės sklypo dalį, patenkančią į suformuotą žemės sklypą ( - ) Kaune. Savavališkas statinys - gyvenamasis namas 2Alž su priestatu lalž, kurio įsiteisinimo siekia pareiškėjas, yra už 600 kv.m. ploto ribos, pareiškėjui buvo skirta naudoti tik 600 kv.m., už 600 kv.m. ploto sklypo ribos nėra teisiškai registruotų pareiškėjui priklausančių statinių, todėl nėra pagrindo teigti, kad administraciniai aktai priimti dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemės sklypą ( - ) Kaune, pažeidžia pareiškėjo teises. Nurodė, jog pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją parduoti J. R. jo naudojamą namų valdos 1922 kv.m. žemės sklypą ( - ) Kaune, yra priešlaikinis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128, 2005, Nr. 101-3736) patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių" 16 p. parduodamų žemės sklypų dydžius nustato savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs teisinius žemės sklypo suteikimo dokumentus, žemės sklype esančio nekilnojamojo turto teisinio registravimo dokumentus ir patikrinęs detaliajame plane ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančiame žemės sklypo plane statiniams ar įrenginiams numatytą, bet tam nepanaudotą žemės sklypo plotą. Minėtų Taisyklių 17 p. numato, kad žemėtvarkos skyrius parengti valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties projektą gali tik gavęs dokumentus (duomenis) iš savivaldybės administracijos direktoriaus. Tik pateikus apskrities viršininko administracijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus parduodamo žemės sklypo dokumentus (duomenis) ir apskrities viršininkui vilkinant priimti sprendimą dėl žemės sklypo pardavimo galėtų atsirasti pagrindas kreiptis į teismą dėl įpareigojimo tokį sprendimą priimti, todėl nesant įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų parduodamo žemės sklypo dokumentų (duomenų), negalima Kauno apskrities viršininko administracijos įpareigoti parduoti J. R. naudojamą namų valdos 1922 kv.m. žemės sklypą ( - ) Kaune.

6Kauno miesto savivaldybės administracija nurodė, jog skundas nepagrįstas. 1971 m. lapkričio 1 d. žemės sklypo suteikimo neterminuotam naudojimuisi sutartimi pareiškėjo tėvui A. R. buvo skirtas 600 m2 ploto žemės sklypas. Tai, kad pareiškėjo tėvas savavališkai valstybinėje žemėje pastatė statinius ir naudojosi didesniu sklypu nei jam priklausė teisėtu pagrindu, nesuteikia teisės pretenduoti į didesnio ploto sklypą pagal LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos", o nuosavybės teisių atkūrimas į šį plotą nesukuria pareiškėjo, neturinčio teisėto pagrindo tokio žemės sklypo valdymui, teisių ir interesų pažeidimo. Pareiškėjas IĮ „( - )" atliktais matavimais, kuriais nustatyta, jog pareiškėjo naudojamo žemės sklypo plotas yra 1922 m, iš kurių 1133 m patenka į nuosavybės teisių atkūrimui suformuotą sklypą, esantį ( - ) Kaune, remiasi visiškai nepagrįstai, nenurodydamas jokio teisinio pagrindo. Pareiškėjas siekia įsiteisinti savavališkai jo tėvo pastatytą statinį su priestatu, tačiau nuo 2006-11-01 įsigaliojęs Statybos įstatymo 28 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 str. numato vienintelį savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą - nugriovimą ir nebesuteikia galimybės įteisinti savavališką statybą. Pareiškėjo tėvas 1971-11-01 sutarties pagrindu valdė 600 m2 ploto sklypą, tačiau savavališką statinį pastatė ne teisėtai valdomos žemės ribose, o už jų, pažeisdamas LR Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p., kuris nustato, kad statytojas žemės sklypą valdyti turi nuosavybės teise arba kitais LR įstatymo nustatytais pagrindais. Pareiškėjui dėl savavališkos statybos yra surašyti administraciniai aktai, kurie nenuginčyti, todėl jokio teisinio pagrindo įteisinti savavališkus statinius nėra.

7Tretieji suinteresuoti asmenys prašo skundą atmesti.

8Tretysis suinteresuotas asmuo V. J. N. atsiliepime ir jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ginčijami administraciniai aktai yra pagrįsti ir teisėti. Priimant juos po ilgo laiko pagaliau buvo realizuota pretendentų teisė į nuosavybės teisių atkūrimą į P. V. turėtos žemės dalį grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtose ribose. Nuosavybės teisių atkūrimas užtruko dėl to, kad pareiškėjo tėvas savavališkai užėmė žemę ir ją užstatė savavaliniais statiniais. Nurodė, jog ir po nuosavybės teisių atkūrimo dėl savavališkų J. R. veiksmų (tvoros aptvėrimo, riboženklių sunaikinimo) ji negali netrukdomai naudotis savo nuosavybe. J. R. skunde nurodė,jog jis naudojasi 1752 kv.m. žemės sklypu, pagal IĮ „( - )" matavimus nurodė dar didesnį naudojamos žemės kiekį – 1922 kv.m., tačiau nepateikė teismui jokių duomenų, kokiais statiniais, įregistruotais Nekilnojamojo turto registre, žemė yra užstatyta ir kokiu pagrindu galėtų būti priskirta valstybės išperkamai žemei. Pareiškėjo tėvas A. R. atvykęs iš Prienų rajono Birštono seniūnijos savavališkai įsikūrė buvusioje jos tėvo žemėje, pasistatė gyvenamąjį namą su priestatu ir 1967 m. spalio 12 d. 0,1752 ha inventorizavo kaip savavališką valdą, kuri iki šiol tebėra savavališka. 1970 m. Kauno miesto Vykdomojo Komiteto sprendimu Nr.589 A. R. buvo suteiktas 600 kv. m. žemės sklypas, kartu jis buvo įpareigotas savavališką pastatą užkelti ant naujų pamatų teisėtai suteiktame sklype, šis reikalavimas buvo pakartotas išduotame statybos leidime, tačiau jis jo neįvykdė, pastatą nutempė į kitą vietą, tačiau už 600 kv. m. sklypo ribos į P. V. buvusią žemę. Norint atkurti nuosavybės teises, trukdė šis savavalinis pastatas, kaip visa eilė savavalinių ūkinių pastatų, pastatytų A. R. ir pareiškėjo, esančių už suteikto naudotis 600 kv. m. ribos, todėl kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją. 2000 m spalio 23 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno skyriuje J. R. buvo surašytas reikalavimas Nr.23-10-00 iki 2000m. gruodžio 30 d. savavališkus statinius įteisinti įstatymo nustatyta tvarka arba nugriauti. Dalis statinių buvo nugriauta, tačiau savavališkas statinys 2A1Ž su priestatu lalž nebuvo nugriauti. Pareiškėjas neturi teisės įsigyti didesnio nei 600 kv.m. namų valdos žemės sklypo, jo teisės atkuriant nuosavybės teises nebuvo pažeistos, reikalavimas dėl savavališkų statinių įteisinimo prieštarauja teisės aktų reikalavimams.

9Trečiųjų suinteresuotų asmenų K. V., A. V., S. Č. atstovė prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, prašymą iš esmės grindžia atsakovų argumentais.

10Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos įgaliota atstovė skundą dėl reikalavimo įpareigoti Kauno miesto Savivaldybės administraciją išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą įteisinti savavalinius pastatus nesutinka, dėl kitų palieka spręsti teismo nuožiūra, nurodė, jog pareiškėjas kreipėsi dėl minėtų statinių įteisinimo, buvo gauta neigiama išvada, kuri nenuginčyta, yra priimti ir galiojantys savavališkos statybos aktai, todėl nėra teisinio pagrindo įteisinti neteisėtą statybą.

11Skundas netenkintinas.

12Nustatyta, jog tretieji suinteresuoti asmenys byloje V. J. N., K. V., A. V., S. Č. yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į buvusio žemės savininko P. V. iki 1940 m. nuosavybės teise ( - ) turėtą 2,02 ha žemės. Buvusio žemės sklypo savininko dalimi (( - ) Kaune) naudojasi pareiškėjas J. R., jame yra savavališkai pastatyti gyvenamasis namas 2A1Ž su priestatu lalž, dėl kurių nugriovimo pagal Kauno apskrities viršininko administracijos ieškinį yra iškelta civilinė byla Nr. 2-2185-199/2009 ( šiuo metu sustabdyta). Minėtus statinius 1967-1968 m. yra pastatęs pareiškėjo tėvas A. R.. Pareiškėjas yra jo teisių perėmėjas.

13Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006-05-25 priėmė įsakymą Nr. A-1935 „Dėl žemės sklypo ( - ) plano patvirtinimo", kuriuo buvo patvirtintas 2533 kv.m. žemės sklypo ( - ) planas nuosavybės teisių atkūrimo tikslu ( I t., b.l. 13, 108).

14 2007 m. spalio 23 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-11422 atkurtos nuosavybės teisės mirusio S. V. vardu į jo tėvo P. V. nuosavybės teise Garliavos valsč., ( - ) turėtą žemę, grąžinant natūra S. V. įpėdiniams bendrosios nuosavybės teise 0,2533ha žemės sklypo turėtoje vietoje ( - ), Kaune, dalį – 0,0794 ha ( įsakymo 1p., 2.2p., 4.2p., 6.2p. ) ( I t., b.l. 69-70).

152007 m. spalio 23 d. priimti Kauno apskrities sprendimai Nr.7552, Nr. 7553, Nr. 7554, kuriais bendrosios dalinės nuosavybės teise pretendentams atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko žemę. V.J.N. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią buvusio savininko P. V. 0,1117 ha žemės, grąžinant natūra 0,2533 ha žemės sklypo turėtoje vietoje, esančio ( - ) Kaune, 0,0945 ha dalį, S. V. ( mirusio) vardu atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią 0,0938 ha žemės, grąžinant natūra 0,2533 ha žemės sklypo turėtoje vietoje, esančio ( - ), Kaune, 0,0794 ha dalį, V. Č. ( mirusios) vardu atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią 0,0938 ha žemės, grąžinant natūra 0,2533 ha žemės sklypo turėtoje vietoje, esančio ( - ), Kaune, 0,0794 ha dalį ( I t., b.l. 71-73).

16Ginčijamais sprendimais tretiesiems suinteresuotiems asmenims grąžinta natūra buvusiam savininkui priklausiusi žemės sklypo dalis patenka į J. R. naudojamą pagal techninės inventorizacijos duomenis 1752 kv.m. žemės sklypą, esantį ( - ) ( It., b.l. 79- 80).

17Pareiškėjo rašytinis prašymas patvirtina, jog 2003 m. rugpjūčio 26d. jis yra kreipęsis į Kauno apskrities viršininką, prašydamas leisti išsipirkti 1752 kv.m. žemės sklypą, esantį ( - ) ( It., b.l. 37).

18Nors administracinėje byloje nėra pateikta daugiau jo rašytinių prašymų, tačiau iš bylos medžiagos galima spręsti, jog pareiškėjas šiuo klausimu yra kreipęsis ir anksčiau, tai patvirtina Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto žemėtvarkos 2001-08-21, 2003-01-07 raštai ( It., b.l. 38-39). Iš byloje esamų duomenų spręstina, jog sprendimas dėl žemės pardavimo J. R. nebuvo priimtas, nes Institucijai jis nepateikė visų statinių, esančių minėtame žemės sklype, teisinio registravimo dokumentų.

19Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" ( toliau –Nutarimas Nr. 260) minėto nutarimo 3 p. ( prašymo pateikimo metu galiojusios redakcijos 2.5p) numato, jog prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių parduodami tik tie žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančiuose žemės sklypų planuose, kai parduodami namų valdų žemės sklypai, ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Namų valdų žemės sklypai gali būti parduodami pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančius žemės sklypų planus, jeigu nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nurodytos žemės sklypo ribos atitinka namų valdos eksploatavimo reikalavimus.

20Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog 1971 m. lapkričio 1 d. žemės sklypo suteikimo neterminuotam naudojimuisi sutartimi pareiškėjo tėvui A. R. buvo skirtas 600 m2 ploto žemės sklypas, 1970 m. lapkričio 25 d. Kauno miesto vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 589 „Dėl savavalinių statybų įteisinimo“ A. R. suteiktas žemės sklypas Nr. 14, bendro ploto 600 kv.m., sprendimu jis įpareigotas rekonstruoti statinius perkeliant ant naujų pamatų ( I t., b.l. 173-178). 1971m. lapkričio 5 d. išduotas statybos leidimas Nr. 126/71 statyti 1aukšto mūrinį gyvenamąjį namą ( savavalinės statybos įteisinimas ant naujų pamatų) ( I t., b.l. 172). Iš 600 kv.m. žemės sklypo plano bei techninio projekto savavalinei statybai įteisinti matyti, jog buvo nurodyta nugriauti arba perkelti už sklypo ( 600 kv.m.) ribų esantį statinį į teisėtu pagrindu paskirto sklypo ribas ( II t., b.l. 183, 184). Minėti duomenys patvirtina, jog 1971 m. A. R. sodas- daržas, kaip ir nurodomas perkelti statinys, buvo už 600 kv.m. paskirto sklypo ribų.

21Pareiškėjas reikalavimą dėl įpareigojimo priimti sprendimą jam parduoti 1922 kv.m. ( - ) žemės sklypą grindžia tuo, jog -1752 kv.m. ploto žemės sklypas kaip jo naudojamas yra pažymėtas techninės apskaitos byloje, o 1922 kv.m. žemės sklypu jis naudojasi faktiškai pagal IĮ“( - )“atliktus išmatavimus.

22Techninės apskaitos byloje žemės sklypo eksplikacijoje pažymėta, jog J. R. ( - ) išskirta - 600 m, o naudojama - 1752 kv.m. ( II t., b.l.49 ).

23Techninės apskaitos byloje esantys duomenys patvirtina, jog 1752 kv.m. žemės sklypas buvo inventorizuotas, tačiau jokių duomenų apie tai, kad jis būtų sujungtas su teisėtu pagrindu 600 kv.m.suteiktu sklypu byloje nėra. 600kv.m. ploto sklypas 1752 kv.m. plote pažymėtas atskiru sklypu ( I t., b.l. 23,25, 36).

24Administracinėje byloje nėra ginčo, jog statiniai 2A1Ž ir la1ž, yra už 600 kv.m. sklypo ribų. Jokių įrodymų, patvirtinančių teisėtą viso inventorizuoto sklypo, t.y. 1752 kv.m. (atmetus teisėtai suteikto 600 kv.m.) bei nurodyto kaip faktiškai naudojamo 1922 kv.m žemės suteikimo pagrindą teismui nepateikta. Pareiškėjas nurodė, jog tame sklype yra sodas, daržas, jam priklausantys kiemo statiniai ( tvoros, šuliniai). 2005-05-31 užfiksuoti kadastro duomenys ( I t., b.l. 24) įrodo, jog pareiškėjo iniciatyva buvo inventorizuoti kiemo statiniai -3 tvoros, 3 kanalizacijos šuliniai. 2005-08-22 VĮ Registrų centro pažymėjime ( vėliausi registro duomenys fiksuoti techninės apskaitos byloje ( I t. b.l. 100) patvirtina, jog J. R. nuosavybės teise yra registruoti statiniai : pastatas –gyvenamasis namas ( 1A1p), ūkinis pastatas ( 3I1p), pastatas –garažas ( 4I1p), kiti statiniai ( inžineriniai) – Kiemo statiniai ( tvora, kanalizacijos šuliniai, viso 3 vnt.). VĮ Registrų centro įraše nurodyta, jog pastarieji ( kiemo) statiniai priklauso pastatui 1A1p, t.y. jo priklausiniai. Iš prie 2006 m. gegužės 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1935, kuriuo patvirtintas 2533 kv.m. žemės sklypas ( - ) nuosavybės teisių atkūrimo tikslu pateikto plano ( I t., b.l. 108) bei UAB „( - )“ teismo pareikalavimu parengto plano ( II t., b.l. 80) bei techninės apskaitos bylos duomenų matyti, jog minėta tvora ir kanalizacijos šuliniai neišeina iš į 600 kv.m. žemės sklypo ribų, o dėl kitų pareiškėjo nurodytų kiemo statinių teisinę registraciją patvirtinančių dokumentų teismui nepateikta. Pažymėtina, jog statinys 2A1Ž pagal techninės apskaitos duomenis įvardintas gyvenamuoju namu, tesudaro 12,85 kv.m. bendro ploto, jo priklausinys la1ž- tik 2,66 kv.m. ploto.

25Teisėjų kolegijos vertinimu, Nutarimo Nr. 260 3p. nuostatos asmeniui suteikia teisę pirkti ne visą naudojamą žemės sklypą, bet tik tokio dydžio, koks yra naudojamas pagal techninės apskaitos duomenis teisiškai registruotiems statiniams eksploatuoti.

26Pareiškėjas be minėto nutarimo remiasi Žemės reformos įstatymu. Minėto įstatymo 9 str. 3d. numato, jog miestuose (iki 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje), išskyrus Neringos miestą, fiziniams asmenims, turintiems nuosavybės teise priklausančius gyvenamuosius namus, parduodami jų namų valdų naudojami žemės sklypai, pažymėti namų valdos techninės apskaitos bylose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų, bet ne didesni kaip 0,2 ha. išvardintuose miestuose, tame tarpe, Kauno mieste. Teismo nuomone, ši norma taip pat nesuteikia teisės pareiškėjui įsigyti didesnio dydžio žemės sklypą negu suteiktas 600 kv.m. žemės sklypas vykdomojo komiteto sprendimu, nes minėtame įstatyme reikalaujama sąlyga, jog statiniai privalo priklausyti asmeniui nuosavybės teise, yra neįvykdyta.

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. gruodžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1145/2003 yra nurodęs, jog pažymėti namų valdos techninės apskaitos bylose naudojami žemės sklypai neturi būti suprantami kaip faktiškai naudojami, taigi, privalu pateikti duomenis apie tai, kad pažymėtas namų valdos techninės apskaitos byloje atitinkamo ploto žemės sklypas būtų susijęs su tokio dydžio sklypo suteikimu naudotis namų valdos išdėstymui - statiniams statyti ir jiems tinkamai eksploatuoti. Pareiškėjas teismui tokių duomenų nepateikė. Ginčo statiniai teisiškai neįregistruoti, ginčo sklype nesant teisėtų statinių, nėra pagrindo taikyti Nutarimo Nr. 260 str. nuostatas dėl minėto sklypo dalies išsipirkimo, nes jie kaip teisiniai objektai neegzistuoja, todėl žemės sklypas jų eksploatavimui negali būti formuojamas ir parduodamas.

28Pareiškėjas statinius 2A1Ž ir lalž siekia įteisinti, reikšdamas reikalavimą įpareigoti Kauno miesto Savivaldybės administraciją išduoti jam projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą minėtiems statiniams.

29Pareiškėjas šį reikalavimą yra pareiškęs 2009-04-15, todėl šio pobūdžio ginčui taikomos kreipiantis į teismą galiojančios CK 4.103 str. VIII-1864 red. ( LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 str.), LR Statybos įstatymo 28 str. ( įsigaliojusios redakcijos nuo 2006 10 17) nuostatos, kurios nebenumato galimybės įteisinti savavališkai pastatytus statinius.

30Kad minėti statiniai yra savavalinės statybos administracinėje byloje patvirtina rašytiniai įrodymai. 2000 m. spalio 23 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno skyriaus reikalavimas Nr.23-10-00 ( prijungta civilinė byla Nr. 2-2185-198/2009, b.l. 8), kuriuo J. R. buvo įpareigotas iki 2000-12-30 arba įteisinti arba nugriauti savavalinius statinius. Minėto reikalavimo neginčijo, dalį statinių nugriovė, o dėl likusių parašė pasižadėjimą, jog juos nugriaus iki 2001 m. gegužės 1d. (b.l.53), tačiau gyvenamasis pastatas 2A1Ž su priestatu lalž buvo nugriauti nepilnai. Pareiškėjas 2002-02-04 kreipėsi dėl jų įteisinimo ikiteismine tvarka, 2002-02-21 Kauno apskrities viršininko administracijos valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba pareikalavo pateikti išvadą iš Kauno miesto savivaldybės dėl jų įteisinimo ( II t., b.l.46 ). 2002-03-12 pareiškėjui Kauno miesto savivaldybės administracijos buvo atsisakyta įteisinti minėtus statinius, nurodyta, jog jie privalo būti nugriauti ( II t., b.l. 51). 2007-11-20 Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus buvo surašytas Savavališkos statybos aktas, kuriuo nustatytas minėtų statinių savavališkos statybos faktas (Kauno skyriaus reikalavimas Nr.23-10-00 (prijungta civilinė byla Nr. 2-2185-198/2009, b.l.11).

31Pareiškėjas yra atstovaujamas advokatės, todėl teismas sprendžia, jog yra pajėgus realizuoti savo teises, tačiau minėti administraciniai aktai nėra ginčijami, iš teismo posėdžio metu pareiškėjo ir jo atstovės paaiškinimų matyti, jog minėtų administracinių aktų turinys pareiškėjui buvo žinomas nuo jų priėmimo momento, galimybė juos ginčyti pareiškėjo atstovei suprantama ( II t., b.l. 39). Įvertinant šias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo prašymas teismui įteisinti savavališkus statinius paduotas galiojant naujai Statybos įstatymo redakcijai, kuri nebenumato galimybės įteisinti statinius, darytina išvada, jog nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimo dėl įpareigojimo Savivaldybės administraciją išduoti jam projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą minėtiems statiniams įteisinti.

32 Be to, teismo nuomone, net ir nuginčijus nurodytus administracinius aktus, pareiškėjui neatsirastų teisė minėtus savavališkus statiniams įteisinti, nes norminių aktų, reglamentuojančių statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimą, nuostatos ( LR Statybos įstatymo 20 str., 2002 04 30 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 215 patvirtinto STR 1.05:2002 „ Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ IV d.) numato tam tikras sąlygas, kurias privalo įvykdyti statytojas, siekdamas gauti minėtus dokumentus. Statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir duomenis apie statinį (pagal nustatytą formą); žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise. Iš administracinės bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas neturi žemės sklypo, ant kurio pastatyti ginčo savavaliniai statiniai, nuosavybės teisę ar kitą teisėtą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, todėl jo prašymas negali būti realizuotas dėl reikalaujamų duomenų nepateikimo, o įsigyti žemės sklypą Nutarimo Nr.260 bei Žemės reformos įstatymo 9 str. pagrindu nėra sąlygų, nes nepateikti įrodymai apie ginčo statinių teisinę registraciją aukščiau išdėstytais argumentais.

33Kaip matyti iš administracinės bylos medžiagos, Kauno miesto savivaldybės administracija 1998-11-19 suderino 600 kv. m. ploto žemės sklypo ribų plano rengimą su pastaba, kad turi būti likviduoti savavališki statiniai, esantys už sklypo ribos ( I t., b.l. 36), 2003-02-11 ant ( - ), Kaune, inventorinio plano buvo pažymėta, jog savivaldybė neprieštarauja žemės sklypo ribų plano rengimui skirtam 600 kv.m. sklypui (I t., b.l. 100), pareiškėjo atstovė pripažino, jog atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija neatsisako parduoti teisėtu pagrindu suteikto 600 kv.m. žemės sklypo ( II t., b.l. 39), todėl atsakovų neteisėtų veiksmų, sprendžiant 2003 -08-26 J. R. prašymą dėl naudojamos žemės sklypo pardavimo nenustatyta, pareiškėjo teisės realizavimas dėl teisėtu pagrindu naudojamo žemės sklypo įsigijimo nuosavybės teise priklausė nuo paties pareiškėjo.

34Pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, kad už 600 kv.m. ploto sklypo ribos yra jam priklausančių teisiškai registruotų statinių, todėl teismas sprendžia, jog nepagrįstai reikalauja įpareigoti parduoti jo teigimu naudojamą žemės sklypą, tuo pačiu yra nepagrįstas reikalavimas dėl ginčijamų administracinių aktų, kuriais suformuotas žemės sklypas nuosavybės teisių atkūrimui ir atkurtos nuosavybės teisės tretiesiems asmenims panaikinimo.

35Pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriama grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 str. priskirtą valstybės išperkamai žemei. Administracinėje byloje nesurinkta įrodymų, patvirtinančių ginčo žemės priskyrimą valstybės išperkamai žemei, todėl pareiškėjo argumentai dėl minėtos teisės normos pažeidimo nepagrįsti. Ta aplinkybė, jog pareiškėjo tėvas savavališkai valstybinėje žemėje pastatė statinius, pasodino vaismedžių, pasidarė daržą, užsitvėrė tvoras ir naudojosi didesniu sklypu nei jam priklausė teisėtu pagrindu, nesuteikia teisės pareiškėjui pretenduoti į didesnio ploto sklypą.

36UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2009-12-28 raštas Nr. 12/286-2009, minėtos įmonės parengtas pagal geodezinius matavimus laisvos (neužstatytos) žemės buvusioje P. V. žemėje planas ( IIt., b.l. 79,80) patvirtina, jog J. R. teisėtai naudojamas 600 kv.m. ploto sklypas į nuosavybės teisių atkūrimui suformuotą žemės sklypą ( - ) nepatenka, prie sklypo ribos 600 kv.m. sklype esantiems J. R. nuosavybės teise priklausantiems statiniams ginčijamais įsakymais yra nustatyti servitutai, suteikta teisė žemės sklypo ( - ) naudotojams neatlygintinai naudotis sklypo ( - ) dalimi (1m nuo pastato sienos prižiūrint ir remontuojant prie šių sklypų skiriamosios ribos esantį pastatą ( It., b.l. 71-73), todėl darytina išvada, jog pareiškėjo teisės nepažeidžiamos, nuosavybės teisių atkūrimas į šį plotą nesukuria pareiškėjo, neturinčio teisėto pagrindo tokio žemės sklypo valdymui, teisių ir interesų pažeidimo ir nesudaro pagrindo naikinti ginčijamų administracinių aktų jo reikalavimų apimtimi.

37IĮ „( - )“ pareiškėjo užsakymu parengta sklypų schema ( II t., b.l. 93) teismui įrodomosios vertės neturi, nes pagal 2010-01-22 techninę užduotį Nr. TG-10-05/01 minėtai įmonei buvo užsakyta pamatuoti J. R. faktiškai naudojamą sklypo plotą matuojant jį pagal tvoras, užnešant gretimų sklypų ribas, jį rengiant neatlikti geodeziniai matavimai, neatsižvelgta į 600kv. m. teisėtu pagrindu paskirtą žemės sklypą, tai patvirtino ir šį planą rengusi liudytoja U. V., todėl pagrindo minėtu planu remtis sprendžiant ginčą nėra, nes jis neatitinka esminių nutarimo Nr. 260 3p. numatytų sąlygų dėl sklypų išsipirkimo (faktinis žemės naudojimas nenumatytas žemės įsigijimo pagrindu, o duomenų apie pažymėtą namų valdos techninės apskaitos byloje atitinkamo ploto žemės sklypą schemoje nėra). Pareiškėjo reikalavimas įsigyti faktiškai naudojamą žemės sklypą nenumatytas teisės aktų, todėl yra nepagrįstas, netenkintinas. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog tokio ploto sklypas, kurį nustatė UAB „( - )" yra nei teisėtai išskirtas pareiškėjui (sutarties ar kitu pagrindu), nei inventorizuotas kaip jo naudojamas.

38Objektyvių įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo skunde nurodytą aplinkybę, kad nuosavybės teisių atkūrimui suformuotą sklypą patenka dalis jam nuosavybės teise priklausančio garažo, požeminės komunikacijos, byloje nėra. Be to, net ir nustačius, kad požeminės komunikacijos yra nuosavybės teisių atkūrimui suformuotame žemės sklype nėra pagrindo ginčijamų administracinių aktų naikinimui, nes teismui nepateikta duomenų apie jų pastatymo teisėtumą.

39Pareiškėjas ginčijamų administracinių aktų neteisėtumą sieja su 2006-11-06 ginčo žemės sklypo ribų paženklinimo –parodymo aktu, nurodė, jog pareiškėjas nebuvo kviestas dalyvauti ženklinant žemės sklypą, atsakovai nepateikė įrodymų, jog jis atsisakė pasirašyti minėtame akte, tačiau šiuos argumentus paneigia techninės apskaitos byloje ( Nr. 20733, ( - )) esantis 2007-01-03 UAB „( - )“ aktas ( l. 14), pasirašytas žemės sklypo planą rengusių UAB „( - )“ darbuotojų – J. B. ir V. B.. Teismo vertinimu, net ir nustačius minėto pobūdžio pažeidimus, tai nesudarytų pagrindo naikinti ginčijamus administracinius aktus, nes šie pažeidimai nėra esminiai.

40Esminių pažeidimų, priimant ginčijamus aktus, nenustatyta.

41Pareiškėjo argumentai, kad už visą žemės sklypą buvo mokami mokesčiai nesudaro pagrindo pripažinti jo teisėto naudojimo ( išskyrus 600 kv. m. ploto teisėtu pagrindu skirtą žemės sklypą).

42Ginčijami sprendimai buvo priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, laikantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 106 punkto nuostatų, todėl juos naikinti nėra teisinio pagrindo.

43Įvertinus nustatytas aplinkybes ir įrodymus, skundas kaip nepagrįstas atmestinas.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.1d. 1p.,

Nutarė

46Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

47Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas patikslintu... 3. Pareiškėjas skundu ir jo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog pagal... 4. Atsakovai su skundu nesutinka.... 5. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija nurodė, jog skundo... 6. Kauno miesto savivaldybės administracija nurodė, jog skundas nepagrįstas.... 7. Tretieji suinteresuoti asmenys prašo skundą atmesti.... 8. Tretysis suinteresuotas... 9. Trečiųjų suinteresuotų asmenų K. V., A. V., S. Č. atstovė prašo skundą... 10. Trečiojo suinteresuoto... 11. Skundas netenkintinas.... 12. Nustatyta, jog tretieji... 13. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2006-05-25 priėmė... 14. 2007 m. spalio 23 d. Kauno... 15. 2007 m. spalio 23 d. priimti Kauno apskrities sprendimai Nr.7552, Nr. 7553, Nr.... 16. Ginčijamais sprendimais tretiesiems suinteresuotiems asmenims grąžinta... 17. Pareiškėjo rašytinis prašymas patvirtina, jog 2003 m. rugpjūčio 26d. jis... 18. Nors administracinėje byloje nėra pateikta daugiau jo rašytinių prašymų,... 19. Naudojamų valstybinės... 20. Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog 1971 m. lapkričio 1 d. žemės... 21. Pareiškėjas reikalavimą dėl įpareigojimo priimti sprendimą jam parduoti... 22. Techninės apskaitos byloje žemės sklypo eksplikacijoje pažymėta, jog J. R.... 23. Techninės apskaitos byloje esantys duomenys patvirtina, jog 1752 kv.m. žemės... 24. Administracinėje byloje nėra ginčo, jog statiniai 2A1Ž ir la1ž, yra už... 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, Nutarimo Nr. 260 3p. nuostatos asmeniui suteikia... 26. Pareiškėjas be minėto nutarimo remiasi Žemės reformos įstatymu. Minėto... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. gruodžio 1 d. nutartyje civilinėje... 28. Pareiškėjas statinius... 29. Pareiškėjas šį reikalavimą yra pareiškęs 2009-04-15, todėl šio... 30. Kad minėti statiniai yra savavalinės statybos administracinėje byloje... 31. Pareiškėjas yra atstovaujamas advokatės, todėl teismas sprendžia, jog yra... 32. Be to, teismo nuomone,... 33. Kaip matyti iš administracinės bylos medžiagos 34. Pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, kad už 600 kv.m.... 35. Pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 36. UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2009-12-28 raštas Nr. 12/286-2009, minėtos... 37. IĮ „( - )“ pareiškėjo užsakymu parengta sklypų schema ( II t., b.l.... 38. Objektyvių įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo skunde nurodytą... 39. Pareiškėjas ginčijamų administracinių aktų neteisėtumą sieja su... 40. Esminių pažeidimų, priimant ginčijamus aktus, nenustatyta.... 41. Pareiškėjo argumentai, kad už visą žemės sklypą buvo mokami mokesčiai... 42. Ginčijami sprendimai buvo priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 43. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir įrodymus, skundas kaip nepagrįstas... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...