Byla 2S-1024-324/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7030-587/2010 pagal V. J. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, O. J.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4V. J. pateikė ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovo priteisti 20000 Lt neturtinei ir 6408 Lt turtinei žalai atlyginti.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartimi V. J. nustatė 10 dienų terminą, skaičiuotiną nuo nutarties įteikimo, ieškinio trūkumams pašalinti – nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą atsakovui, pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, pateikti įrodymus, pagrindžiančius turtinės žalos dydį, pagrįsti prašomos priteisti neturtinės žalos dydį, už ieškinio reikalavimus sumokėti žyminį mokestį.

62010 m. kovo 4 d. teisme gautas V. J. patikslintas ieškinys.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi V. J. ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Nurodė, kad V. J. sumokėjo 192,24 Lt žyminio mokesčio, nors už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis yra 792 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis). Konstatavo, kad V. J. sumokėjo per mažai žyminio mokesčio, todėl laikė, kad jis nutartyje nurodytų trūkumų nepašalino, teismui nenurodė nutarties neįvykdymo priežasčių.

8Atskiruoju skundu V. J. nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

9Ieškinio trūkumus V. J. pašalino. 2010 m. vasario 18 d. nutartyje nebuvo nurodytas konkretus mokėtinas žyminio mokesčio dydis. Manė, kad turi sumokėti žyminį mokestį tik už turtinį reikalavimą. Neturtinė žala kilusi iš baudžiamosios ir administracinės bylų, todėl turėjo būti taikomi CPK 83 straipsnio 1 dalies 3, 4, 6 punktai ir V. J. atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už reikalavimą priteisti 20000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nurodžius konkretų mokėtino žyminio mokesčio dydį, V. J. būtų jį sumokėjęs. Nors su 2010 m. kovo 17 d. nutarties motyvais nesutinka, V. J. sumokėjo likusį 600 Lt žyminį mokestį.

10Prašo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškinį priimti.

11Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 punkte ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, o CPK 2 straipsnyje – teismo pareiga imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų tinkamai įgyvendinta. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta ir visiems besikreipiantiems į teismą asmenims privaloma tvarka, kuri, be kitų reikalavimų, numato, jog teismui paduodami procesiniai dokumentai turi atitikti formos, turinio ir kitus reikalavimus (CPK 111, 113, 114, 135 straipsniai). Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas reikalauja, kad teismas, nustatydamas procesinio dokumento trūkumus ir nurodydamas terminą jiems pašalinti, išaiškintų į teismą besikreipiančiam asmeniui, kokie konkrečiai trūkumai trukdo priimti procesinį dokumentą ir kaip juos reikėtų ištaisyti.

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartimi, konstatuodamas, kad pateiktas procesinis dokumentas neatitinka jo turiniui keliamų reikalavimų, pažymėjo, kad ieškovas turėtų nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą atsakovui, pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, pateikti įrodymus, pagrindžiančius turtinės žalos dydį, pagrįsti prašomos priteisti neturtinės žalos dydį, už ieškinio reikalavimus sumokėti žyminį mokestį. Iš patikslinto ieškinio, nagrinėjamo atskirojo skundo turinio ir papildomai sumokėto 600 Lt žyminio mokesčio kvito (b. l. 10, 11, 15-17) matyti, kad V. J. nesuprato, kokio dydžio žyminis mokestis turi būti sumokėtas už paduotą ieškinį. V. J. nuomone, jis turėjo sumokėti žyminį mokestį tik už turtinį reikalavimą, o neturtinė žala kilusi iš baudžiamosios ir administracinės bylų, todėl turėjo būti taikomi CPK 83 straipsnio 1 dalies 3, 4, 6 punktai ir V. J. atleistas nuo žyminio mokesčio už reikalavimą priteisti 20000 Lt neturtinei žalai atlyginti sumokėjimo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad už ieškinį mokėtinas žyminis yra 792 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1, 8, 10 punktai), nes V. J. nurodytos neturtinės žalos atsiradimo aplinkybės nesudaro pagrindo taikyti CPK 83 straipsnio 1 dalies 3, 4, 6 punktų ir atleisti jį nuo žyminio mokesčio už reikalavimą priteisti 20000 Lt neturtinei žalai atlyginti sumokėjimo, tačiau atkreipia dėmesį, kad už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio dydis buvo nurodytas tik skundžiamoje teismo nutartyje, kuria dėl sumokėto per mažo žyminio mokesčio ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

14Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškinio trūkumus, tačiau nenurodydamas konkretaus už paduotą ieškinį mokėtino žyminio mokesčio dydžio ir tai padarydamas tik skundžiamoje nutartyje, pažeidė V. J. teisę kreiptis į teismą - nesant aiškiai konstatuotų ieškinio trūkumų, užkertamas kelias tinkamam jų ištaisymui.

15Išdėstytų argumentų pagrindu V. J. atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas V. J., panaikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 3 punktas, 338 straipsnis).

16Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17atskirąjį skundą iš dalies patenkinti.

18Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai