Byla 2-4028-608/2013
Dėl teismo sprendimo nevykdymo suinteresuotiems asmenims išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir skolininkui R. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Jurgitai Čepulienei, dalyvaujant išieškotojo atstovui A. B. , suinteresuoto asmens skolininko atstovui advokatui Mindaugui Dovidauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę byla pagal antstolio Valdo Čegliko pareiškimą dėl teismo sprendimo nevykdymo suinteresuotiems asmenims išieškotojui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir skolininkui R. S. ir

Nustatė

2Antstolis Valdas Čeglikas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo sprendimo nevykdymo, kuriuo prašė paskirti skolininkui R. S. iki vieno tūkstančio litų baudą už teismo sprendimo nevykdymą ir spręsti teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą. Nurodė, kad antstolių kontoroje vykdomas Vilniaus miesto trečiojo apylinkė teismo sprendimas, įpareigojantis skolininką R. S. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius – demontuoti bute, esančiame ( - ) , unikalu Nr. ( - ) , penkis stoglangius, atstatant buvusius įstiklintus stoglangius bei sutvarkyti statybvietę. Patikrinus kaip vykdomas teismo sprendimas, 2012 m. liepos 12 d. nustatyta, kad R. S. teismo sprendimo neįvykdė.

3Pareiškimas tenkinamas visiškai.

4Vilniaus miesto trečiasis apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu nusprendė įpareigoti atsakovą R. S. , asmens kodas ( - ) gyvenantį ( - ) , per 3 mėnesius po šio sprendimo įsiteisėjimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. demontuoti bute, esančiame ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , penkis stoglangius, atstatant buvusius įgilintus stoglangius, ir sutvarkyti statybvietę. Minėtas teismo sprendimas įsiteisėjo 2011 m. spalio 13 d. Antstolis Valdas Čeglikas 2012-07-12 patikrino sprendimo įvykdymą ir nustatė, kad teismo sprendimas neįvykdytas, t. y. skolininkas nedemontavo bute, esančiame ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , penkių stoglangių, atstatant buvusius įgilintus stoglangius, ir nesutvarkė statybvietės, ką patvirtina antstolio Valdo Čegliko 2012-07-12 aktas apie teismo sprendimo neįvykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0116/12/01506. Aplinkybę, kad per teismo nustatytą terminą teismo sprendimas neįvykdytas, pripažino ir skolininko atstovas teismo posėdžio metu. Duomenų, kad teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka ar sustabdytas jo vykdymas, skolininkas nepateikė. Taip pat nenurodė aplinkybių, patvirtinančių, kad per teismo nustatyta terminą jis negalėjo įvykdyti teismo sprendimo dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo skolininko valios. Teismo sprendimo neįvykdymas sudaro pagrindą paskirti skolininkui R. S. piniginę baudą išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai (LR CPK 771 str. 5 d.). Nustatydamas baudos dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad nėra duomenų apie sunkią skolininko turtinę padėtį. Tačiau teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad teismo sprendimo skolininkas neįvykdė pirmą kartą, taip pat skolininkas pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog jis pradėjo savavališkos statybos įteisinimo procedūrą, be to, byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad skolininkas buvo informuotas apie vykdomojo rašto priėmimą vykdyti ir vykdomosios bylos pradėjimą.

5Teismo sprendimas, kuriuo skolininkas įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius, įsiteisėjo 2011 m. spalio 13 d., kas nustatyta pagal LITEKO sistemos duomenis. Minėtu teismo sprendimu skolininkas įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t. y. iki 2012 m. sausio 13 d. Vykdomasis raštas išieškotojo prašymu išduotas tik 2012 m. kovo 29 d., t. y. daugiau nei po 2,5 mėnesio nuo teismo nustatyto sprendimo įvykdymo termino pasibaigimo. Sprendimo neįvykdymo faktas antstolio konstatuotas 2012 m. liepos 12 d., o dėl baudos už antstolio patvarkymo nevykdymą skyrimo į teismą kreiptasi 2012 m. liepos 23 d., praėjus daugia nei šešiems mėnesiams nuo teismo nustatyto sprendimo įvykdymo termino pasibaigimo. Teismas laiko, kad protingas laikotarpis, kurį antstolis galėjo laukti, kol skolininkas įvykdys teismo sprendimą, ir nesiimti priemonių dėl teismo sprendimo nevykdymo, t. y. nesikreipti į teismą dėl baudos už teismo sprendimo nevykdymą skyrimo, yra du mėnesiai po teismo nustatyto sprendimo įvykdymo termino pasibaigimo dienos. Skolininku už teismo sprendimo nevykdymą skiriama bauda po 10,00 Lt už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną, skaičiuojant viso už 60 dienų iki antstolio kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo dienos, viso – 600,00 Lt.

6Skolininkui nustatomas naujas teismo sprendimo įvykdymo terminas, atsižvelgiant į laiko sąnaudas savavališkos statybos padarinių pašalinimui – trys mėnesiai nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 str. 5 d., 593 str., 291 str., 291 str. teismas

Nutarė

8Paskirti skolininkui R. S. baudą už Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4819-155/2011 nevykdymą, skaičiuojant po 10,00 Lt už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. liepos 23 d., viso 600,00 Lt (šešis šimtus litų) išieškotojo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos naudai.

9Nustatyti skolininkui R. S. trijų mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-4819-155/2011 įvykdyti.

10Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai