Byla eB2-1607-273/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alvirga“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alvirga“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Alvirga“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 1 035,57 Eur, atsakovės skola susidarė nuo 2012 m. sausio mėn., atsakovė negali vykdyti privalomųjų mokėjimų, negali vykdyti prievolių kitiems kreditoriams.

3Atsakovė atsiliepimo nepateikė, atsakovei siųsti procesiniai dokumentai grąžinti teismui neįteikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Alvirga“ įregistruota 1992 m. gegužės 1 d., įmonės direktorius yra G. S.. UAB „Alvirga“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės duomenų nėra pateikusi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2016 m. balandžio 26 d. UAB „Alvirga“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 1 035,57 Eur, skola atsirado ir nesikaičia nuo 2012 m. sausio mėn., įmonėje apdraustųjų asmenų socialiniu draudimu nėra. Kauno apskrities VMI pateikė informaciją, kad atsakovė iki 2016 m. kovo 18 d. yra skolinga 2 549,73 Eur valstybės ir savivaldybės biudžetams. Byloje pateikti antstolės D. M. 2016 m. vasario 25 d. išieškojimo negalimumo aktai patvirtina, kad UAB „Alvirga“ piniginių lėšų Lietuvoje registruotose kredito įstaigose neturi, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nerasta, įmonė veiklos nevykdo. Nekilnojamojo registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Alvirga“ registruoto nekilnojamojo turto savo vardu neturi.

8Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Alvirga“, nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Alvirga“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

9UAB „Alvirga“ administratoriumi skirtinas S. G., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Alvirga“ (įmonės kodas 152817054, reg. adresas Birštono sav. Birštono m. S. Dariaus ir S. Girėno 14) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Alvirga“ administratoriumi S. G. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA018).

13Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Alvirga“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Alvirga“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai