Byla 2-783-71/2012
Dėl 2012-03-30 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant administratoriui L. T., jo atstovui advokatui T. K. (b.l. 9), suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atstovėms T. B. (b.l. 133), L. S. (b.l. 132), VĮ Turto bankas atstovei O. S. (b.l. 134),

2teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Denta“ bankroto administratoriaus L. T. atstovo advokato T. K. skundą suinteresuotiems asmenims Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Turto bankas, VSDFV Šiaulių skyriui dėl 2012-03-30 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 7 dienos nutartimi UAB „Denta“ buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi buvo paskirtas L. T. (bankroto byla Nr. B2-3-71/2012).

5Pareiškėjas, BUAB „Denta“ bankroto administratoriaus L. T. atstovas advokatas T. K. skundžia bankrutavusios UAB „Denta“ kreditorių susirinkimo įvykusio 2012-03-30 Nr. 26-ojo nutarimus, nurodydamas, kad šie nutarimai yra nepagrįsti, neteisėti ir turi būti panaikinti (b.l. 1-8). Skunde prašo:

  1. panaikinti minėto susirinkimo nutarimo Nr. 1.3. punktą, kuriuo buvo nutarta bankroto administratoriaus atlyginimui laikotarpiui nuo 2007-08-10 iki 2008-01-24 d., remiantis Šiaulių apygardos teismo 2007-08-17 d. teismo nutartimi civ. byloje Nr.B2-431-71/2007, lėšų neskirti;
  2. panaikinti minėto susirinkimo nutarimo 2.2. punktą, kuriuo nutarta nepripažinti bankroto administratoriaus atlyginimą 3093,64 Lt sumai už 2009 m. gegužės mėn. 10-31 d. laikotarpį pagrįstu ir faktiškai patirtu;
  3. panaikinti nutarimo 3.1. punktą, kuriuo nutarta neskirti bankroto administratoriaus atlyginimui lėšų laikotarpiui nuo 2010 m. spalio mėn. iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos;
  4. panaikinti nutarimo 4. punktą, kuriuo buvo nutarta nepripažinti pagristomis prieduose Nr. 1-3 pateiktas išlaidas, nes jos patirtos pardavus UAB „Denta“ turtą;
  5. panaikinti nutarimo 5.2. punktą, kuriuo nutarta, kad nevyko teisminiai ginčai, todėl nepripažinti pagrįstomis 2425 Lt juridinių paslaugų išlaidas.

6Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į skundą, prašė skundo netenkinti nurodė, kad visus skundžiamus nutarimus kreditoriai priėmė nepažeisdami ĮBĮ 36 str. nuostatų, reglamentuojančių administratoriaus atlyginimo nustatymą, LAT suformuotos praktikos bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų (b.l. 21-23).

7Valstybinė Įmonė Turto bankas atsiliepimu į skundą prašė skundo netenkinti ir nurodė, kad bankroto administratorius, skunde dėstydamas savo argumentus, yra neteisus, nes ĮBĮ 23 str. 5 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas gali tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti mokėjimo eilę ir tvarką. To paties straipsnio 9 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti administratoriaus atlyginimą, atsižvelgdamas į bankroto proceso eigą, sudėtingumą ekonomiškumą bei patiriamas išlaidas (b.l. 88-89).

8VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimu į skundą nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, o kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra teisėti, nes jie priimti nepažeidžiant procesinių reikalavimų ir kruopščiai išanalizavus įmonės padėtį, administratoriaus atliktą darbą ir patirtas išlaidas (b.l. 80-82).

9Dalyvaujančių byloje asmenų atstovai teismo posėdyje savo reikalavimus ir atsikirtimus grindžia, vadovaujantis procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjas BUAB „Denta“ administratorius L. T. prašė skundą tenkinti, nurodė, kad šioje byloje bankroto procesas užsitęsę dėl VMI nepagrįstai reiškiamų skundų dėl kurių buvo prarasta galimybė BUAB „Denta“ nekilnojamąjį turtą parduoti už 2 mln. litų ir atsiskaityti su visais kreditoriais, kai tuo tarpu šis turtas per užsitęsusią bankroto procedūrą nuvertėjo ir buvo parduotas žymiai mažesne kainą, tokiu būdu nuvertėjus turtui prarasta galimybė atsiskaityti su visais kreditoriais, pilnai patenkinus jų reikalavimus. Kaltina mokesčių inspekcija dėl užsitęsusios bankroto procedūros ir trukdymo bankroto administratoriui sklandžiai administruoti bankrutuojančią įmonę.

11Bankroto administratoriaus L. T. atstovas advokatas T. K. prašė skundą tenkinti skunde išdėstytais motyvais, nurodė, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai atsisakė mokėti bankroto administratoriui atlyginimą bei apmokėti turėtas administravimo išlaidas. Bankroto administratorius negali bankrutuojančios įmonės administruoto be atlyginimo, nes tai prieštarautų protingumo sąžiningumo principams.

12Teismo posėdžio metu Šiaulių apskrities VMĮ atstovės prašė skundo netenkinti, nurodė, kad motyvai yra išdėstyti atsiliepime į skundą, prašo jais vadovautis. Nurodė, kad visi skundžiami kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra teisėti, pagrįsti ir bankroto administratoriaus skundas turi būti atmestinas.

13VĮ Turto banko atstovė prašė skundo netenkinti, nurodė, kad teismas iš viso neturėjo teisės priimti tokio skundo.

14Dėl kreditorių susirinkimo 2012 m. kovo 30 dienos nutarimų punktų 1.3; 2.2.; 3.1.;

15Pažymėtina, kad Lietuvos Apeliacinis teismas savo 2008-04-03 nutartyje pastebėjo, kad Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija jau 2005 m. reiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Denta“, o vėliau, kai UAB „Denta“ vyr. buhalterė V. D. K. 2007-07-26 pareiškimu prašė iškelti UAB „Denta“ bankroto bylą ir patenkinus jos pareiškimą bei iškėlus UAB „Denta“ bankroto bylą, skundė teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo (bankroto byla B2-466-44/2005, B2-466-44; B2-123-368/2006, B2-123-357/2006, tomas 1, b.l.1-3, 46-47, 101-103, 119-120, 160-163, tomas 2, b.l. 107-109, 127-130). Ši byla sudėtinga tuo, kad Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija neturėjo tvirtos nuomonės dėl UAB „Denta“ bankroto bylos iškėlimo, nes kai pati Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcija 2005-11-25 pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir nepatenkinus jos pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Denta“, tačiau iškėlus UAB „Denta“ bankroto bylą pagal kreditoriaus V. D. K. 2007-07-26 pareikštą pareiškimą, valstybinė mokesčių inspekciją skundė šią teismo nutartį.

16Nagrinėjamojoje byloje keliamas kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo ir teisėtumo klausimas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nuo kreditorių administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, todėl jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (LR CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui, skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, teismas įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais. Tuo atveju, jei teismas nustato, kad tokie kriterijai pažeisti, jis naikina kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoda klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas pažeidimus.

17Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2007-07-31 nutartimi UAB „Denta“ buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi buvo paskirtas L. T., o 2007 m. rugpjūčio 17 dieną (jau įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo) buvo patvirtintos BUAB „Denta“ iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, administravimo išlaidos už 144801,00 Lt (bankroto byla Nr. B2-3-71/12, tomas 1, b.l. 25-26, 38 ).

18Jau prasidėjus bankroto procedūrai, Šiaulių apskrities VMĮ 2007-09-04 pateikė atskirąjį skundą su prašymu panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007-07-31 nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti kelti UAB „Denta“ bankroto bylą (bankroto byla, tomas 1, b.l. 53-56). Teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Denta“ buvo panaikinta ir klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo sprendžiamas pakartotinai ir 2008-02-07 UAB „Denta“ bankroto byla buvo iškelta (bankroto byla, tomas 1, b.l. 183-185). Šią nutartį, Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, skundė atskiruoju skundu, ir prašė pakeisti 2008-02-07 nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodant, kad UAB „Denta“ administratorius įpareigojamas įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) UAB „Denta“ vardu. Lietuvos Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008-04-03 nutartimi Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundo netenkino ir nurodė, kad apeliantas atskiruoju skundu prašo šią nutartį pakeisti, nutartyje nurodant, kad UAB „Denta“ administratorius įpareigojamas įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį turtą, esantį ( - )UAB „Denta“ vardu ir įpareigoti UAB „Denta“ valdybą pateikti visus su Šiaulių m. valstybinės stomatologijos poliklinikos privatizavimu ir UAB „Denta“ steigimu susijusius dokumentus. Apeliacinis teismas nurodė, kad pats apeliantas 2005 metais reiškė ieškinį UAB „Denta“ dėl bankroto bylos iškėlimo, o savo atskirajame skunde dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti UAB „Denta“ bankroto bylą nurodė, kad UAB „Denta“ bankroto byla keltina ir tuo pagrindu, kad ji daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą. Nurodė, kad apelianto reiškiamo reikalavimo įpareigoti administratorių atlikti su UAB „Denta“ nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies nuostatos nenumato ir šis apelianto reiškiamas prašymas yra susiję su tolimesne UAB „Denta“ bankroto procedūra. Nurodė, kad bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje nėra duomenų, kad administratorius neatlieka veiksmų, numatytų ĮBĮ. Be to, apeliantas byloje dalyvauja kaip tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, todėl, vadovaujantis CPK 47 straipsnio 2 dalies, 42 straipsnio nuostatomis, turi teisę bankroto bylą nagrinėjančiam teismui reikšti prašymus dėl įpareigojimo administratoriui atlikti su UAB „Denta“ nekilnojamuoju turtu susijusius veiksmus (bankroto byla, tomas 2, b.l. 30-32).

19Pažymėtina, kad iškėlus 2007-07-31 UAB „Denta“ bankroto bylą ir įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo bankroto administratorius administravo UAB „Denta“ bei atliko pagal IBĮ nurodytus veiksmus ir tai rodo, kad administratorius savo pareigas vykdė, nors vėliau ši teismo nutartis dėl bankroto iškėlimo ir buvo panaikinta.

20Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių susirinkimas negali retrospektyviai mažinti administravimo išlaidų sąmatos, nustatytos teismo nutartimi dėl laikinos administravimo išlaidos patvirtinimo. Ta pati taisyklė taikytina ir tvirtinant ar keičiant administravimo išlaidų sąmatas kreditorių susirinkimo posėdžiuose. Sklandžiam bankroto procedūrų vykdymui bankroto administratorius privalo turėti tam tikrą veiksmų laisvę, todėl įstatyme nustatyta administravimo išlaidų tvarka turi užtikrinti teisinį apibrėžtumą ir teisėtą bankroto administratoriaus lūkestį, kad jo realiai patirtos įmonės administravimo išlaidos, neviršijančios patvirtintos sąmatos ribų, bus patvirtintos. Tik tokiu atveju bankroto administratorius gali sklandžiai organizuoti bankroto procedūrų eigą, sudaryti sutartis su darbuotojais, tiekėjais ir kitais subjektais, kurios būtinos bankroto procedūroms vykdyti. Kreditorių susirinkimas neturi teisės atsisakyti tvirtinti realiais duomenimis pagrįstų administravimo išlaidų, neviršijančių patvirtintos sąmatos maksimalių ribų. Be to, kreditorių susirinkimo nutarimu negalima sukurti situacijos, kad bankroto administratorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, būtų teisinio neapibrėžtumo situacijoje dėl to, ar jo patirtos išlaidos kreditorių susirinkimo bus patvirtintos.

21Kaip minėta, 2007 m. liepos 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-431-71/2007 Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Denta“, o įmonės administratoriumi paskyrė L. T.. Minėta nutartis įsiteisėjo. 2007 m. rugpjūčio 20 d. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo teismo prašė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti bei panaikinti 2007 m. liepos 31 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. B2-431-71/2007, kuria UAB „Denta“ buvo iškelta bankroto byla. Pirmosios instancijos teismas priimti minėtą atskirąjį skundą atsisakė, tačiau 2007 m. spalio 11 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas iš dalies patenkino apelianto Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą, panaikino 2007 m. rugpjūčio 24 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį bei perdavė klausimą dėl 2007 m. rugpjūčio 20 d. atskirojo skundo priėmimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. 2007 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-431-71/2007 Šiaulių apygardos teismas nusprendė panaikinti įsiteisėjusią 2007 m. liepos 31 d. nutartį, kuria UAB „Denta“ buvo iškelta bankroto byla, bei nagrinėti 2007 m. liepos 26 d. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo naujame teismo posėdyje. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. vasario 7 dienos nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-102-71/2008 dar kartą patenkino ieškovės V. D. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir UAB „Denta“ iškėlė bankroto byla, o įmonės administratoriumi paskyrė L. T., turintį teisę teikti įmonių administravimo paslaugas.

22Šioje situacijoje, bankroto administratorius, vadovaudamasis įsiteisėjusia teismo nutartimi, laikotarpiu nuo 2007-08-10 iki 2008-01-24 UAB „Denta“ teikė administravimo paslaugas. BUAB „Denta“ kreditoriai ginčijamu nutarimu nusprendė bankroto administratoriaus atlyginimui laikotarpiui nuo 2007-08-10 iki 2008-01-24 d., apskritai lėšų neskirti. Taigi, akivaizdu, jog minėtas kreditorių susirinkimo nutarimo 1.3 punktas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Be to, šis nutarimas prieštarauja pavedimo santykius reglamentuojančioms teisės aktų nuostatoms, kadangi konkrečiu atveju, pavedimo santykiai tarp bankroto administratoriaus ir įmonės susiklostė atlygintiniai, todėl sutinkamai su LR CK 6.761 str. 4 d. įgaliotiniui įvykdžius pavedimą, įgaliotojas privalo sumokėti jam atlyginimą. Šiuo atveju BUAB „Denta“ kreditoriai nusprendė priešingai nei nustato esamas teisinis reguliavimas, t. y. laikotarpiui nuo 2007-08-10 iki 2008-01-24 d. lėšų bankroto administratoriaus atlyginimui neskirti, dėl ko šis nutarimas yra naikintinas ir kaip prieštaraujantis LR CK 6.761 str. 4 d. nuostatoms. Minėtina ir tai, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (LR CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis byloje Nr. 2-723/2011). Kreditorių susirinkimo nutarimas 2.2. nepripažinti bankroto administratoriaus atlyginimą 3093,64 Lt sumai už 2009 m. gegužės mėn. 10-31 d. laikotarpį pagrįstu ir faktiškai patirtu bei 3.1. nutarimas – neskirti bankroto administratoriaus atlyginimui lėšų laikotarpiui nuo 2010 m. spalio mėn. iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos, pažeidžia protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus ir toks nutarimas negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu.

23Vertinant 2.2 kreditorių susirinkimo nutarimą, papildomai akcentuotina, kad 2008-05-09 kreditorių susirinkime 5 punktu buvo svarstomas klausimas dėl administratoriaus atlyginimo nustatyto ir 5.1 nutarimu buvo nuspręsta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 2008 m. gegužės mėnesiui 5000 Lt. Pažymėtina, kad ĮBĮ 36 str. 3 d. nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, atlyginimas administratoriaus padėjėjui (padėjėjams), su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Taigi, įvertinus aplinkybė, jog administratorių ir įmonę sieja atlygintiniai pavedimo santykiai, administratoriaus teisė gauti atlyginimą už teikiamas paslaugas patvirtinama ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio mėn. 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-732/2010), be to, administravimo išlaidų sudėtinė dalis yra bankroto administratoriaus atlyginimas, ir tai akivaizdu, jog remiantis ir 5.1 nutarimu, kuriuo buvo nuspręsta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 2008 m. gegužės mėnesiui 5000 Lt, bankroto administratorius turėjo teisė gauti atlyginimą, kuris už laikotarpį nuo kreditorių susirinkimo dienos iki 2008 m. gegužės mėnesio pabaigos sudarė 3093,64. Atsižvelgiant išdėstytą, ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai yra naikinti ir minėti klausimai perduotini spręsti iš naujo.

24Dėl 2012 m. kovo 30 dienos kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 4 punkto pagrįstumo.

25Kreditorių susirinkimo Nr. 26, įvykusio 2012-03-30 metu, bankrutuojančios BUAB „Denta“ kreditoriai nutarimu Nr. 4 nutarė nepripažinti prieduose Nr. 1-3 pateiktas išlaidas pagrįstomis, nes jos patirtos pardavus UAB „Denta“ turtą. Vertinant šį kreditorių susirinkimo nutarimą, pažymėtina tai, kad bankrutuojančios UAB „Denta“ nekilojamasis turtas buvo parduotas 2011 m. kovo 14 dieną, o tuo tarpu prieduose Nr. 1-3 pateiktų išlaidų didžioji dalis yra patirta dar iki pastato pardavimo. Kita vertus, aplinkybė, jog prieduose Nr. 1 UAB „Rancas“ sąskaitos už atliktus darbus buvo išrašytos praėjus 3 dienoms po nekilnojamojo turto pardavimo, nekeičia esmės, kadangi sąskaita buvo išrašyta už atliktus aplinkos tvarkymo darbus, kurie buvo atlikti BUAB „Denta“, valdant vėliau parduotą nekilnojamąjį turtą. Be to, pabrėžtina tai, jog ir pardavus BUAB „Denta“ turtą, įmonė nebuvo likviduota, įmonės bankroto procedūros buvo toliau tęsiamos. Nuo turto pardavimo momento įvyko net 9 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimai (Nr. 18 – Nr. 26). Taigi akivaizdu, jog BUAB „Denta“ bankroto procese yra ir toliau patiriamos išlaidos (išlaidos už kurą, laiškų siuntimą bei vokavimą ir t.t). Šis nutarimas yra naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Papildomai akcentuotina, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad neturint pakankamai resursų, administratorius neturės galimybės tinkamai teisminiuose ginčuose apginti nei bankrutuojančios įmonės, nei kreditorių interesų, dėl ko tikėtina, nukentės ir bankrutuojančios įmonės, ir pačių kreditorių interesai. Administravimo išlaidos turi būti nustatomos tokios, kad leistų bankroto administratoriui vykdyti bankroto procedūrą ir netrikdytų jos eigos, akivaizdu, kad administratorius patiria pašto, telefono ir kitas panašias išlaidas. Nors kreditoriai nenustatė šių išlaidų, tačiau jos bankroto proceso eigoje būtinos, todėl laikytina, jog toliau lieka teismo nutartimi patvirtinta 2000 lt suma mėnesiui.

26Pažymėtina, kad prieduose Nr. 1-3 pateiktos išlaidos buvo patvirtintos BUAB „Denta“ ankstesniais net septyniais kreditorių susirinkimo nutarimais, kuriais buvo patvirtintos bankroto administratoriaus ataskaitos. Toks kreditorių susirinkimo nutarimas vertintinas kaip nesąžiningas, neteisėtas administratoriaus atžvilgiu ir naikintinas ir šis klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo (LR CK 1.5, ĮBĮ 36 str.).

27Dėl 2012 m. kovo 3 dienos kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 5.2 punkto.

28Bankrutuojančios UAB „Denta“ kreditoriai 2012-03-03 susirinkime 5.2 punktu nusprendė juridinių paslaugų išlaidas už 2452,00 litų nepripažinti pagrįstomis, nurodydami tai, kad nevyko teisminiai ginčai. Šis kreditorių susirinkimo nutarimo punktas nepargrįstas, neteisėtas todėl naikintinas. Pažymėtina, kad BUAB „Denta“ bankroto administratorius L. T. 2011 m. kovo 17 dieną gavo A. B. pretenziją apie, neva, neteisėtai įvykdytą BUAB „Denta“ nuosavybės teise priklausančio pastato (unikalus numeris( - )), esančio ( - )pardavimą. Bankroto administratorius, siekdamas išspręsti ginčą taikiai ir tokiu būdu išvengti teisminių ginčų bei bankroto proceso vilkinimo arba bent tinkamai pasirengti galimiems teisminiams ginčams, kreipėsi dėl teisinės pagalbos sprendžiant šį kilusį ginčą dėl turto pardavimo. Tai buvo itin aktualu ir atitiko kreditorių ir bankrutavusios įmonės interesus, kadangi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 str. 6 d. yra numatyta, kad, per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmone bankrutavusia įsiteisėjimo dienos likus neparduoto ir kreditoriams neperleisto turto, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, turi būti nurašomas.

29Pažymėtina, kad jau dveji metai kai įsiteisėjo teismo 2010-12-11 nutartis pripažinti UAB „Denta“ bankrutavusia. Vadovaujantis aukščiau nurodyta teisės norma, nekilnojamojo turto pardavimo klausimas privalėjo būti sprendžiamas kuo operatyviau, nevilkinant turto pardavimo procedūros. Nurodytina ir tai, kad iš viso buvo suorganizuota trylika BUAB „Denta“ priklausančio turto pardavimo varžytynių, taip pat buvo skelbiami keli aukcionai, todėl papildomi teisminiai ginčai ženkliai būtų užvilkinę turto pardavimo klausimą bei visą BUAB „Denta“ bankroto procesą. Pažymėtina, jog tinkamai išanalizavus susidariusią situaciją bei parengus kvalifikuotą atsakymą į pareikštą pretenziją buvo išvengta tolimesnių ginčų teisme, ginčijant turto pardavimo sandorį, dėl ko buvo sutaupyta ženkli administravimo lėšų suma, kurią neišvengiamai būtų reikėję panaudoti teisinėms paslaugoms apmokėti, sprendžiant ginčą teisme.

30Teismas 2012-08-09 nutartimi pakartotinai įpareigojo valstybinę mokesčių inspekciją pateikti teismui visus siustus A. B., raštus, susijusius su pastato (unikalus numeris ( - )), esančio ( - ), pardavimu (b.l. 90). Valstybinė mokesčių inspekciją šios teismo nutarties pilnai neįvykdė ir pateikė tik dalį reikalaujamos medžiagos, nepateikdama susirašinėjimo su A. B. medžiagą (b.l. 91-118). Atsižvelgiant į išdėstytą, manytina, jog 5.2. kreditorių nutarimas, kuriuo BUAB „Denta kreditoriai nusprendė nepripažinti pagrįstomis 2425 Lt juridinių paslaugų išlaidų, yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl panaikintas ir perduotinas svarstyti iš naujo.

31Dėl administratoriaus statuso ir teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus

32VĮ Turto banko atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad bankroto administratorius L. T. neturėjo teisės skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, o teismas neprivalėjo jo skundą priimti ir nagrinėti. Šis VĮ Turto bankas atstovės argumentas yra nepagrįstas ir prieštarauja ĮBĮ normoms bei teismų praktikai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio mėn. 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010, yra išaiškinta, jog ĮBĮ normos, reglamentuojančios administratoriaus funkcijas ir įgaliojimus, yra imperatyviojo pobūdžio. Šių normų reikalavimai negali būti keičiami nei pavedimo sutartimi, nei konkrečiais kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimais. Dėl ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto nuostata, kuria administratoriui pavedama vykdyti teismo ir kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus, negali būti aiškinama taip, kad administratorius yra besąlygiškai saistomas nutarimų net tada, kai jie pažeidžia teisės normas, kitų kreditorių, ar skolininko teises. Nors ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatoje nesuformuluota teisės administratoriui skųsti teismui kreditorių susirinkimo (nutarimo) sprendimus, tačiau tai kyla iš administratoriaus, kaip specialaus bankroto teisės subjekto, turinčio specialią įstatymo jam suteiktą kompetenciją, teisinės padėties ir yra vienareikšmiškai pripažįstama teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2005). Nei kreditorių susirinkimas, nei kreditorių komitetas negali duoti administratoriui neteisėtų nurodymų ar pavedimų, o administratorius – tokių pavedimų vykdyti.

33Sprendžiant iškilusį ginčą, turi būti vadovaujamasi LR Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsniu, kuris nustato, kad pirmiausiai yra apmokamos administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios, bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos ir kt). Teismas negali už kreditorius nuspręsti dėl lėšų skirstymo, todėl nutarimą panaikinus, klausimą turi iš naujo nagrinėti kreditorių susirinkimas. Dėl pasakyto yra faktinis ir teisinis pagrindas konstatuoti, kad ginčijamas 2012-03-30 dienos kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, nepagrįsti todėl naikintini.

34Tenkinant skundą iš BUAB „Denta“ pareiškėjui L. T. priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (b.l. 125-131, CPK 88 straipsnis).

35Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24, 36 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

36Pareiškėjo bankrutavusios UAB „Denta“ bankroto administratoriaus L. T. atstovo T. K. skundą tenkinti.

37Panaikinti 2012-03-30 bankrutavusios UAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo Nr. 1.3. punktą, kuriuo buvo nutarta bankroto administratoriaus atlyginimui laikotarpiui nuo 2007-08-10 iki 2008-01-24 d., remiantis Šiaulių apygardos teismo 2007-08-17 d. teismo nutartimi civ. byloje Nr.B2-431 -71/2007, lėšų neskirti;

38Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 2.2. punktą, kuriuo buvo nutarta nepripažinti bankroto administratoriaus atlyginimą 3093,64 Lt sumai už 2009 m. gegužės mėn. 10-31 d. laikotarpį pagrįstu ir faktiškai patirtu;

39Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 3.1,. punktą, kuriuo buvo nutarta neskirti bankroto administratoriaus atlyginimui lėšų laikotarpiui nuo 2010 m. spalio mėn. iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos;

40Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 4. punktą, kuriuo buvo nutarta nepripažinti pagristomis prieduose Nr. 1-3 pateiktas išlaidas, nes jos patirtos pardavus UAB „Denta“ turtą;

41Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 5.2. punktą, kuriuo nutarta, kad nevyko teisminiai ginčai, todėl nepripažinti pagrįstomis 2425 Lt juridinių paslaugų išlaidas.

42Panaikinus aukščiau minėtus 2012-03-30 BUAB kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 1.3; 2.2.; 3.1.; 4.; 5.2. punktus ir šiuos klausimus grąžinti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

43Priteisti L. T. jo patirtas bylinėjimosi išlaidas 2299,00 (du tūkstančius du šimtus devyniasdešimt devynis litus) iš BUAB „Denta“.

44Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. vasario 7 dienos nutartimi UAB „Denta“... 5. Pareiškėjas, BUAB „Denta“ bankroto administratoriaus L. T. atstovas... 6. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į skundą,... 7. Valstybinė Įmonė Turto bankas atsiliepimu į skundą prašė skundo... 8. VSDFV Šiaulių skyrius atsiliepimu į skundą nurodė, kad skundas yra... 9. Dalyvaujančių byloje asmenų atstovai teismo posėdyje savo reikalavimus ir... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjas BUAB „Denta“ administratorius L. T.... 11. Bankroto administratoriaus L. T. atstovas advokatas T. K. prašė skundą... 12. Teismo posėdžio metu Šiaulių apskrities VMĮ atstovės prašė skundo... 13. VĮ Turto banko atstovė prašė skundo netenkinti, nurodė, kad teismas iš... 14. Dėl kreditorių susirinkimo 2012 m. kovo 30 dienos nutarimų punktų 1.3;... 15. Pažymėtina, kad Lietuvos Apeliacinis teismas savo 2008-04-03 nutartyje... 16. Nagrinėjamojoje byloje keliamas kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo... 17. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 18. Jau prasidėjus bankroto procedūrai, Šiaulių apskrities VMĮ 2007-09-04... 19. Pažymėtina, kad iškėlus 2007-07-31 UAB „Denta“ bankroto bylą ir... 20. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių susirinkimas negali... 21. Kaip minėta, 2007 m. liepos 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 22. Šioje situacijoje, bankroto administratorius, vadovaudamasis įsiteisėjusia... 23. Vertinant 2.2 kreditorių susirinkimo nutarimą, papildomai akcentuotina, kad... 24. Dėl 2012 m. kovo 30 dienos kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 4 punkto... 25. Kreditorių susirinkimo Nr. 26, įvykusio 2012-03-30 metu, bankrutuojančios... 26. Pažymėtina, kad prieduose Nr. 1-3 pateiktos išlaidos buvo patvirtintos BUAB... 27. Dėl 2012 m. kovo 3 dienos kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo 5.2 punkto. ... 28. Bankrutuojančios UAB „Denta“ kreditoriai 2012-03-03 susirinkime 5.2 punktu... 29. Pažymėtina, kad jau dveji metai kai įsiteisėjo teismo 2010-12-11 nutartis... 30. Teismas 2012-08-09 nutartimi pakartotinai įpareigojo valstybinę mokesčių... 31. Dėl administratoriaus statuso ir teisės skųsti kreditorių susirinkimo... 32. VĮ Turto banko atstovė teismo posėdyje pažymėjo, kad bankroto... 33. Sprendžiant iškilusį ginčą, turi būti vadovaujamasi LR Įmonių bankroto... 34. Tenkinant skundą iš BUAB „Denta“ pareiškėjui L. T. priteistinos jo... 35. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24, 36... 36. Pareiškėjo bankrutavusios UAB „Denta“ bankroto administratoriaus L. T.... 37. Panaikinti 2012-03-30 bankrutavusios UAB „Denta“ kreditorių susirinkimo... 38. Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo... 39. Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo... 40. Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo... 41. Panaikinti 2012-03-30 BUAB „Denta“ kreditorių susirinkimo Nr. 26 nutarimo... 42. Panaikinus aukščiau minėtus 2012-03-30 BUAB kreditorių susirinkimo Nr. 26... 43. Priteisti L. T. jo patirtas bylinėjimosi išlaidas 2299,00 (du tūkstančius... 44. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...