Byla e2S-685-854/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Čėsnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-12141-592/2020 pagal pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“, uždaroji akcinė bendrovė EDS INVEST, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „CONSTRUCTION ACE“, atstovaujama nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja patikslintu prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese – sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 ir uždrausti perleisti turtą išieškotojai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) EDS INVEST, sudaryti turto perdavimo išieškotojai UAB EDS INVEST aktą bei uždrausti paskelbti pakartotines turto varžytynes.

72.

8Prašyme nurodė, kad ji pateikė antstoliui Donatui Kisieliui skundą dėl antstolio veiksmų, todėl prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, kad ji yra skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreditorė, tačiau išieškojimą vykdantis antstolis Donatas Kisielius neinformavo pareiškėjos apie jokius vykdymo veiksmus skolininkės atžvilgiu. Pareiškėja nebuvo informuota ir apie skolininkės turto varžytynes. Kadangi įvykusios varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nei vienas dalyvis, pareiškėja prašė stabdyti turto perdavimo išieškotojai procedūrą, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė būsimo teismo sprendimo pagal pareiškėjos skundą neįvykdymui. Perleidus skolininkės turtą, pareiškėja netektų galimybės patenkinti savo kreditorinius reikalavimus antstolio Vytauto Mitkaus vykdomoje vykdomojoje byloje.

93.

10Antstolis Donatas Kisielius pateikė pirmosios instancijos teismui patvarkymą dėl atsisakymo priimti pareiškėjos skundus, kuriame nurodė, kad atsisakius priimti pareiškėjos skundus, nėra pagrindo taikyti ir laikinųjų apsaugos priemonių. Antstolis nurodė, kad pareiškėja išieškotoja antstolio Vytauto Mitkaus vykdomojoje byloje tapo tik 2020 m. kovo 3 d., todėl jokie antstolio Donato Kisieliaus vykdomoje vykdomojoje byloje priimti patvarkymai dėl skolininkės turto pardavimo iš varžytynių nepažeidė ir negalėjo pažeisti pareiškėjos teisių bei teisėtų interesų. Pareiškėja nelaikytina vykdymo proceso šalimi antstolio Donato Kisieliaus vykdomoje vykdomojoje byloje.

114.

12Suinteresuotas asmuo UAB EDS INVEST atsiliepime į pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė, jog pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių neatitinka tokiam prašymui keliamų reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnyje. Be to, pareiškėja nėra vykdymo proceso šalis, todėl prašymas negali būti tenkinamas.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi pareiškėjos UAB „NT paslaugos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsisakė priimti.

166.

17Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nenurodė ir nepateikė įrodymų apie tai, kad ginčijami antstolio veiksmai pažeidžia būtent jos subjektines teises ir įstatymų saugomus interesus ar kad ji turi teisę atstovauti asmenis, kurie turi teisę skųsti antstolio veiksmus bei teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatingosios teisenos tvarka.

187.

19Teismas nurodė, kad antstolis skundžiamais veiksmais jokių įpareigojimų, susijusių su pareiškėjos subjektinėmis teisėmis ar pareigomis, pareiškėjai nenustatė, todėl ji negali būti suinteresuota vykdymo procesu, nes tai savaime neįtakoja pareiškėjos teisių ir(ar) pareigų.

208.

21Pareiškėja išieškotoja antstolio Vytauto Mitkaus vykdomojoje byloje tapo tik 2020 m. kovo 3 d., t. y. jau iki to laiko atlikus skundžiamus veiksmus, todėl teismas vertino, kad ji nėra ir negali būti laikoma vykdymo proceso šalimi antstolio Donato Kisieliaus vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223.

229.

23Teismas nurodė, kad pareiškėja nėra nei išieškotoja, nei skolininkė, be to, pareiškėja nenurodė, kokias teisines pasekmes jai sukelia antstolio vykdomas išieškojimas.

2410.

25Teismas vertino, kad skundo turinys leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjos tikrasis tikslas yra ne apsaugoti ir ne atkurti, jos nuomone, pažeistą teisinę tvarką, o kvestionuoti ginčijamų antstolio atliktų vykdymo veiksmo rezultatą.

2611.

27Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kad antstolis Donatas Kisielius atsisakė priimti pareiškėjos skundus, todėl nėra ir nebūtų jokio pagrindo spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, net ir konstatavus, kad pareiškėja yra vykdymo proceso šalis.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2912.

30Pareiškėja UAB „NT paslaugos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 19 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3112.1.

32Pareiškėja yra skolininkės išieškotoja kito antstolio Vytauto Mitkaus vykdomoje vykdomojoje byloje, todėl pagrįstai pateikė skundą dėl antstolio veiksmų ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones antstolio Donato Kisieliaus vykdomoje vykdomojoje byloje.

3312.2.

34Pareiškėja yra suinteresuotas asmuo antstolio Donato Kisieliaus vykdomoje vykdomojoje byloje, kadangi jai vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes. Tokios teisinės pasekmės galėtų būti išieškojimo iš skolininko turto eiliškumo pažeidimas.

3512.3.

36Vykdymo procesas turi įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms, kadangi neinformavus jos apie vykdomą išieškojimą ir neprijungus jos prie bylos, pareiškėjai neliktų galimybių patenkinti savo reikalavimus iš skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto, kadangi jis būtų realizuotas varžytinėse ir visos gautos lėšos būtų paskirstytos tik išieškotojai UAB EDS INVEST, o pareiškėja, kaip nedalyvaujanti išieškojimo procese išieškotoja, tokių lėšų negautų.

3712.4.

38Teisę pareiškėjai prisijungti prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo išieškojimo ir būti jame suinteresuotu asmeniu numato CPK 759 straipsnis. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, įstatymas nenumato atskiros pripažinimo suinteresuotu asmeniu tvarkos.

39Apeliacinės instancijos teismas k o n t a t u o j a:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4113.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4314.

44Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, taip pat pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai), todėl pasisako dėl pareiškėjos atskirojo skundo faktinių ir teisinių argumentų.

4515.

46Byloje kilo ginčas dėl to, ar pareiškėja, būdama išieškotoja vienoje vykdomojoje byloje, turi teisę skųsti kito antstolio veiksmus ir teikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki skundo išnagrinėjimo kitoje vykdomojoje byloje vykdant išieškojimą iš tos pačios skolininkės. Apeliacinės instancijos teismas vertina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 19 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, teisėtumą ir pagrįstumą.

47Atskirasis skundas tenkintinas

4816.

49Byloje nustatyta, kad antstolis Donatas Kisielius vykdo 2016 m. gegužės 23 d. Vilniaus r. 6-ojo notarų biuro notaro Edgaro Normanto vykdomąjį įrašą Nr. 4476 dėl 1 247 692,09 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „CONSTRUCTION ACE“ ir subsidiarių skolininkių UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „Emilė“ išieškotojos (hipotekos kreditorės) UAB EDS INVEST naudai (vykdomoji byla Nr. 0174/16/01223) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

5017.

51Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. vasario 10 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-174, kuriuo be kita ko nutarė iš pirmųjų varžytynių parduoti patvarkyme nurodytą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

5218.

53Antstolis Vytautas Mitkus 2020 m. kovo 3 d. patvarkymu Nr. S-20-240-4319 priėmė vykdyti Vilniaus m. 3-iojo notarų biuro notaro Augusto Rasimavičiaus 2020 m. kovo 2 d. vykdomąjį dokumentą Nr. AR-1246 dėl 58 500 Eur skolos, palūkanų ir 307,55 Eur išlaidų už notaro paslaugas išieškojimo iš skolininkės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ išieškotojos UAB „NT paslaugos“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0240/20/00530).

5419.

55Pareiškėja UAB „NT paslaugos“ pateikė antstoliui 2020 m. kovo 5 d. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė atšaukti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausančio turto varžytines ir suteikti galimybę UAB „NT paslaugos“ pasisakyti dėl varžytinėse realizuojamo turto vertės. Skunde dėl antstolio veiksmų pareiškėja taip pat pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223. Teisme prašymas gautas 2020 m. kovo 9 d.

5620.

57Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. kovo 10 d. patvarkymu Nr. 2-DK-T-3923 pareiškėjos 2020 m. kovo 5 d. ir 2020 m. kovo 9 d. skundus atsisakė priimti.

5821.

59Pareiškėja, atsižvelgdama į tai, kad antstolio Donato Kisieliaus paskelbtos varžytynės neįvyko, pirmosios instancijos teismui 2020 m. kovo 17 d. pateikė patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 ir uždrausti perduoti turtą išieškotojui UAB „EDS INVEST“, sudaryti turto perdavimo išieškotojui UAB EDS INVEST aktą bei uždrausti paskelbti pakartotines turto varžytines.

6022.

61Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi pareiškėjos UAB „NT paslaugos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsisakė priimti (skundžiama nutartis).

6223.

63Pareiškėja Vilniaus miesto apylinkės teismui 2020 m. kovo 26 d. pateikė skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. kovo 10 d. patvarkymo Nr. 2-DK-T-3923 atsisakyti priimti skundus, kurį Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-14082-905/2020 atsisakė priimti. Pareiškėja dėl šios nutarties pateikė atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teismui (civilinė byla Nr. e2S-717-275/2020) (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

6424.

65Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 30 d. nutartį panaikino ir skundo dėl antstolio veiksmų priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir sprendė, kad, vadovaujantis CPK 633 straipsnio 2 dalimi ir 759 straipsniu, UAB „NT paslaugos“ turi suinteresuotumą antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223.

6625.

67Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismui galutine ir neskundžiama nutartimi konstatavus, jog pareiškėja turi suinteresuotumą kreiptis į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, nėra pagrindo teigti, jog ji neturi teisės teikti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų bus išnagrinėtas iš esmės. Priešingas aiškinimas neatitiktų CPK 510 straipsnio 2 dalies nuostatų, vykdymo proceso paskirties ir tikslų, nepagrįstai pažeistų pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, todėl negalimas.

6826.

69Padaryta išvada sudaro pagrindą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti ir grąžinti pareiškėjo UAB „NT paslaugos“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

71pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ atskirąjį skundą patenkinti.

72Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Apeliacinės instancijos teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja patikslintu prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. 2.... 8. Prašyme nurodė, kad ji pateikė antstoliui Donatui Kisieliui skundą dėl... 9. 3.... 10. Antstolis Donatas Kisielius pateikė pirmosios instancijos teismui patvarkymą... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo UAB EDS INVEST atsiliepime į pareiškėjos prašymą dėl... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi pareiškėjos... 16. 6.... 17. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja nenurodė ir nepateikė įrodymų apie... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad antstolis skundžiamais veiksmais jokių įpareigojimų,... 20. 8.... 21. Pareiškėja išieškotoja antstolio Vytauto Mitkaus vykdomojoje byloje tapo... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad pareiškėja nėra nei išieškotoja, nei skolininkė, be... 24. 10.... 25. Teismas vertino, kad skundo turinys leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjos... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kad... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 29. 12.... 30. Pareiškėja UAB „NT paslaugos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 31. 12.1.... 32. Pareiškėja yra skolininkės išieškotoja kito antstolio Vytauto Mitkaus... 33. 12.2.... 34. Pareiškėja yra suinteresuotas asmuo antstolio Donato Kisieliaus vykdomoje... 35. 12.3.... 36. Vykdymo procesas turi įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms, kadangi... 37. 12.4.... 38. Teisę pareiškėjai prisijungti prie antstolio Donato Kisieliaus vykdomo... 39. Apeliacinės instancijos teismas k o n t a t u o j a:... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 13.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 43. 14.... 44. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 45. 15.... 46. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pareiškėja, būdama išieškotoja vienoje... 47. Atskirasis skundas tenkintinas... 48. 16.... 49. Byloje nustatyta, kad antstolis Donatas Kisielius vykdo 2016 m. gegužės 23 d.... 50. 17.... 51. Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. vasario 10 d. priėmė patvarkymą Nr.... 52. 18.... 53. Antstolis Vytautas Mitkus 2020 m. kovo 3 d. patvarkymu Nr. S-20-240-4319... 54. 19.... 55. Pareiškėja UAB „NT paslaugos“ pateikė antstoliui 2020 m. kovo 5 d.... 56. 20.... 57. Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. kovo 10 d. patvarkymu Nr. 2-DK-T-3923... 58. 21.... 59. Pareiškėja, atsižvelgdama į tai, kad antstolio Donato Kisieliaus paskelbtos... 60. 22.... 61. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 19 d. nutartimi pareiškėjos... 62. 23.... 63. Pareiškėja Vilniaus miesto apylinkės teismui 2020 m. kovo 26 d. pateikė... 64. 24.... 65. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi Vilniaus miesto... 66. 25.... 67. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismui galutine ir... 68. 26.... 69. Padaryta išvada sudaro pagrindą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m.... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1... 71. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ atskirąjį... 72. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti ir...