Byla 2S-436-357/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „OKZ Holding Baltija“ atskirąjį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 29 d. nutarties.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pagal kreditoriaus VSDFV Plungės skyriaus pareiškimą dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto (b.l. 22) Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi pradėjo priverstinį 657 260,41 valstybinio socialinio draudimo įmokų išieškojimą bei areštavo ir perdavė kreditoriui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priverstinio įkeitimo lakštu 09620090001518 įkeistą turtą - kraną PRAGA ( - ) namelį-konteinerį (sargams), vagonėlį ir kt, viso 36 vienetus. Įpareigojo kreditorių perduotą jo žinion turtą parduoti pagal LR CK 4.219 str. 5 d. reikalavimus ir pateikti turto pardavimo aktą bei gautas lėšas pervesti į Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus depozitinę sąskaitą.

4Atskiruoju skundu (b.l. 34-35) UAB „OKZ Holding Baltija“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-04-29 nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiuo argumentu:

51. Kreditoriaus pateikta ir teismo nutartyje nurodyta neteisinga įsiskolinimo suma. Įsiskolinimą kreditoriui VSDFV Plungės skyriui sudaro 452 492,27 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 62436,72 Lt delspinigių. Tai patvirtina prie skundo pridedamas VSDFV Plungės skyriaus 2010-05-12 raštas Nr.(l.ll)V3-4324 "Dėl UAB "OKZ HOLDING BALTIJA" įsiskolinimo VSDF biudžetui". Esant faktiškai žymiai mažesnei skolos sumai, negu nurodyta nutartyje, vykdant teismo nutartį būtų pažeistas įkeisto turto vertės ir skolos ekvivalentiškumo principas.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 39-41) kreditorius VSDFV Plungės skyrius prašo skundžiamą Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą, o UAB “OKZ Holding Baltija" atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

71. 2010-04-29 (skundžiamos nutarties priėmimo dieną) skolininkas UAB "OKZ Holding Baltija" VSDFV Plungės skyriui sumokėjo 378,23 Lt socialinio draudimo įmokų.Vėliau, jau po skundžiamos nutarties priėmimo, skolininkas VSDFV Plungės skyriui sumokėjo dar 204 768,14 Lt socialinio draudimo įmokų ir 26 610,09 Lt delspinigių. Atsižvelgiant į tai, VSDFV Plungės skyrius 2010-05-12 nurodė, kad UAB "OKZ Holding Baltija" įsiskolinimas 2010-05-12 yra 452 492,27 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 62 436,72 Lt delspinigių.

82. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus nuostatų, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. ario 2 d. įsakymu Nr. V-34 11.2 p. nustatyta, kad VSDFV Plungės skyrius turi teisę LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įsigyti, parduoti, nuomoti ar išsinuomoti turtą, reikalingą valstybinio socialinio draudimo funkcijoms atlikti. UAB "OKZ Holding Baltija" turtas nėra skirtas ir negali būti panaudotas valstybinio socialinio draudimo funkcijoms atlikti, todėl šiuo atveju lieka tik du įkeisto turto realizavimo būdai - turto pardavimas kreditoriaus ir skolininko sutartu būdu arba turto pardavimas aukcione. Būtent dėl turto pardavimo, kaip turto realizavimo būdo, teismas ir pasisakė skundžiamoje nutartyje.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Civilinio proceso kodekso normos nustato, jog apeliacine tvarka gali būti panaikinami ar pakeičiami pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai, kurie yra priimti pažeidus ar netinkamai pritaikius procesinės ar materialinės teisės normas (LR CPK 329, 330 str.).

11LR CK 4.219 str. 1 d. įtvirtinta kreditoriaus teisė kreiptis dėl savo reikalavimo patenkinimo iš įkeisto daikto vertės. Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina kreditoriaus pareiškime dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto nurodytas aplinkybes, jog skolininkas UAB "OKZ Holding Baltija" savo įsipareigojimų nevykdė ir kreditoriaus kreipimosi į hipotekos skyrių dieną buvo skolinga 657 260,41 VSD įmokų Lt (b.l. 22). Priešingų įrodymų, kad įsipareigojimą kreditoriui ieškinio pateikimo dienai būtų įvykdęs, apeliantas nepateikė. Atskirajame skunde apeliantas tvirtina, jog Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-04-29 nutartyje neteisingai nurodyta įsiskolinimo suma, ji turi būti ne 657 260,41 Lt, o 452 492,27 Lt VSD įmokų ir 62 436,72 Lt delspinigių (b.l. 34). Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Plungės skyrius pripažįsta, kad skolininkas laikotarpyje tarp prašymo pateikimo Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriui ir skundžiamos nutarties priėmimo, sumokėjo 378,23 Lt socialinio draudimo įmokų, o vėliau, jau po skundžiamos nutarties priėmimo, laikotarpyje nuo 2010-04-29 iki 2010-05-12 dar sumokėjo 204 768,14 Lt socialinio draudimo įmokų ir 26 610,09 Lt delspinigių ir šiuo metu yra skolingas kreditoriui 452 492,27 Lt VSD įmokų ir 62 436,72 Lt delspinigių. Iš nurodyto matyti, kad kreditorius pripažįsta, jog UAB "OKZ Holding Baltija" įsiskolinimas šiai dienai sudaro 452 492,27 Lt VSD įmokų ir 62 436,72 Lt delspinigių, todėl ginčo tarp šalių dėl įsiskolinimo dydžio, nėra.

12Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką ginčas, susijęs su pagrindine prievole – įsiskolinimo atsiradimo pagrindu, jo dydžiu ir kt., byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nėra nagrinėjamas (LR CPK 542 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2005, 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2007). Minėti klausimai yra nagrinėjami ieškinine ginčo teisena.

13Bylos duomenimis nustatyta, jog kreditorius VSDFV Plungės skyrius, kreipdamasis į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto, Civilinio kodekso 4.219 str. Civilinio proceso kodekso 559 str. 1, 4 d. nuostatų pagrindu tinkamai įgyvendino hipotekos kreditoriaus teises. Savo ruožtu, Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriuje teisėtai pareikšto kreditoriaus VSDFV Plungės skyriaus prašymo pagrindu įstatymu nustatyta tvarka buvo pradėtos vykdyti skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūros. Byloje nenustatyta aplinkybių, jog Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 29 d. nutartis neatitinka imperatyvių Civilinio proceso kodekso 559 bei Civilinio kodekso 4.219 straipsnių, reglamentuojančių išieškojimo procesą iš įkeisto daikto, reikalavimų. Tuo tarpu atskirajame skunde nurodytas skolininko ginčas dėl prievolės kreditoriui neįvykdymo, nesudaro bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo dalyko ir šioje byloje nespręstinas.

14Laikotarpiu nuo kreditoriaus prašymo pateikimo iki skundžiamos nutarties priėmimo, UAB "OKZ Holding Baltija" dalį įsiskolinimo (378,23 Lt) sumokėjo skundžiamos nutarties dieną (2010-04-29), o kitą dalį - vėliau. Apeliacinės instancijos teismas apskųstos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tikrina būtent nutarties priėmimo dienai, todėl įvertinus bylos medžiagą, pripažintina, jog Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 29 d. nutartis priimta nepažeidžiant procesinės ar materialinės teisės normų, yra teisėta ir pagrįsta, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo ją naikinti ar keisti.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Telšių rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai