Byla 2-534-186/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutarties, kuria juridinis asmuo Acemark Enterprises Limited, kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, buvo pašalintas iš bylos, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-115-883/2016 pagal ieškovų J. D. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovei East China Automobile Association Ltd ir atsakovės priešieškinį ieškovams dėl priverstinio uždarosios akcinės bendrovės ECAA Europe akcijų pardavimo, byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė ECAA Europe.

3Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

4Ieškovai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vaivorykštė“ ir J. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovą East China Automobile Association Ltd perduoti ieškovams už pagal įstatymą paskirtų ekspertų nustatytą priverstinio pardavimo kainą 35 vnt. paprastųjų vardinių UAB ECAA Europe akcijų. Ieškovai ir atsakovė yra trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcininkai. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovė, trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcininkė, nevykdė savo, kaip akcininkės, pareigų veikti sąžiningai ir protingai bendrovės ir kitų akcininkų atžvilgiu, inter alia 2011 m. lapkričio 24 d. akcininkų susitarime prie steigimo sutarties prisiimtų įsipareigojimų, pažeidinėjo bendrovės ir jos akcininkų teises. Ieškovų nuomone, kadangi nėra pagrindo manyti, kad tokie atsakovės veiksmai ateityje pasikeis, turi būti priimtas sprendimas dėl priverstinio akcijų pardavimo. Ieškinyje, be kita ko, įrodinėjama, kad UAB ECAA Europe nuostolių atsiradimą lėmė atsakovės pasirinktas tiekėjas Acemark Enterprises Limited.

5Atsakovė byloje pareiškė priešieškinį, kuriame prašo įpareigoti ieškovą J. D. parduoti atsakovei už įstatymų nustatyta tvarka ekspertų nustatytą kainą 64 vnt., o ieškovę UAB „Vaivorykštė“ – 1 vnt. paprastųjų vardinių trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcijų. Priešieškinyje nurodoma, kad ieškovų veiksmai nėra suderinami su UAB ECAA siekiu gauti pelną, yra neprotingi, žalingi ne tik atsakovei, bet ir visai įmonei.

6Acemark Enterprises Limited kreipėsi į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartimi tenkino prašymą ir įtraukė Acemark Enterprises Limited į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi pašalino Acemark Enterprises Limited iš trečiųjų asmenų.

8Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 27 d. Acemark Enterprises Limited atstovas pateikė teismui pranešimą dėl teisinių paslaugų su Acemark Enterprises Limited nutraukimo, joks trečiojo asmens Acemark Enterprises Limited atstovas į teismo posėdį 2015 m. gruodžio 3 d. neatvyko, jokių prašymų nepateikė. Teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis, sprendė, kad Acemark Enterprises Limited dalyvavimu procese nebėra suinteresuota.

9Teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog Acemark Enterprises Limited trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankišku reikalavimų, buvo įtraukta į bylą, tenkinus Acemark Enterprises Limited prašymą, neužkerta teismui kelio ex officio vėliau spręsti trečiojo asmens tolimesnio dalyvavimo byloje būtinumą ir pagrįstumą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 47 straipsnio 5 dalis).

10Acemark Enterprises Limited savo procesiniuose dokumentuose tvirtino, kad atsakovė East China Automobile Association nėra Acemark Enterprises Limited dukterinė įmonė, o suinteresuotumas dalyvauti nagrinėjamoje byloje yra pagrįstas teisminių faktų nustatymu ginče tarp ieškovų ir atsakovės. Šios bylos nagrinėjimo dalykas yra susijęs tik su ieškovų ir atsakovės, kaip trečiojo asmens UAB „ECAA Europe“ akcininkų, veiksmais, kurių prieštaravimą juridinio asmens tikslams šalys turi įrodyti, tuo tarpu ginčas dėl UAB ECAA Europe ir Acemark Enterprises Limited sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo nėra šios bylos dalykas ir šioje byloje negali būti sprendžiamas. Todėl, teismo vertinimu, pagal byloje reiškiamus reikalavimus ir šalių susiklosčiusius teisinius santykius, Acemark Enterprises Limited, kaip trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesinė padėtis šioje byloje nėra tikslinga. Teismas taip pat pažymėjo, kad šiuo atveju aktualiu išlieka ir siekis užtikrinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliantė (atsakovė) East China Automobile Association Ltd atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Acemark Enterprises Limited atstovas teismui pateikė pranešimą dėl teisinių paslaugų nutraukimo, kuriame trečiasis asmuo išreiškė pageidavimą visus procesinius dokumentus gauti jam suprantama kinų kalba. Apeliantei nėra žinoma, ar trečiajam asmeniui buvo įteikta skundžiama nutartis, todėl apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar šiuo atveju neegzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 3 dalis).
 2. Kadangi didelė dalis ieškovų pretenzijų, dėstomų ieškinyje ir dublike, yra susijusios su Acemark Enterprises Limited teisėmis ir pareigomis, būsimas teismo sprendimas neabejotinai turės įtakos ir Acemark Enterprises Limited teisėmis ir pareigomis. Jei įsiteisėjusiame teismo sprendime bus nurodyta, kad Acemark Enterprises Limited netinkamai vykdė savo prievoles, kylančias iš sutarties, ieškovai ir trečiasis asmuo UAB ECAA Europe kitose bylose galės remtis prejudiciniais faktais, nustatytais šioje byloje. Acemark Enterprises Limited suinteresuotumas dalyvauti byloje yra pagrįstas būtent teisminių faktų nustatymu ginče tarp ieškovų ir atsakovės.
 3. Teismas ankstesne nutartimi nusprendęs, kad trečiasis asmuo turi dalyvauti procese, nebegalėjo toks pačios situacijos vertinti kardinaliai priešingai.
 4. Teismo išvada, kad pašalintas trečiasis asmuo nepageidauja dalyvauti procese, yra nepagrįsta. Trečiasis asmuo prašė teismo jam procesinius dokumentus pateikti įstatyme nustatyta tvarka ir nėra jokių duomenų, kad jis vengia ar ateityje vengs dalyvauti procese.

13Ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir trečiasis asmuo ECAA Europe atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Bylos dalykas yra susijęs tik su ieškovų ir atsakovės, kaip trečiojo asmens UAB ECAA Europe akcininkų, veiksmais, kurių prieštaravimą juridinio asmens tikslams šalys turi įrodyti. Ginčas dėl trečiųjų asmenų sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir negali bei nebus sprendžiamas.
 2. Neegzistuoja CPK 329 straipsnio 3 dalyje nustatyti absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai.
 3. Apeliantas teikia atskirąjį skundą gindamas kitą juridinį asmenį ir jo interesus, nors pati Acemark Enterprises Limited savo teisių dėl priimtos nutarties negina. Acemark Enterprises Limited net nėra paskyręs atstovo, nors buvęs atstovas galėjo, privalėjo ir faktiškai informavo savo klientą apie šios civilinės bylos eigą ir jos statusą byloje. Ankstesnis trečiojo asmens procesinis elgesys taip pat leidžia daryti išvadą, kad šis asmuo nėra suinteresuotas dalyvavimu civilinėje byloje ir neabejotinai vengs tai daryti ateityje ir dar labiau vilkins jau užsitęsusį bylos nagrinėjimą.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

16Byloje kilo ginčas dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų byloje, pašalinimo iš bylos.

17Dėl absoliutaus teismo nutarties negaliojimo pagrindo egzistavimo

18Visų pirma apeliantė, byloje dalyvaujanti kaip atsakovė, prašo apeliacinės instancijos teismo įvertinti, ar neegzistuoja CPK 329 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai. Savo nuomonę dėl galbūt egzistuojančio absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo apeliantė grindžia tuo, kad pašalinto iš bylos trečiojo asmens atstovas pateikė pranešimą dėl teisinių paslaugų nutraukimo, kuriame yra nurodyta, jog trečiasis asmuo pageidauja visus procesinius dokumentus gauti jam suprantama kinų kalba. Apeliantei nėra žinoma, ar pirmosios instancijos teismas apeliacine tvarka skundžiamą nutartį išsiuntė iš bylos pašalintam trečiajam asmeniui.

19CPK 329 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai yra siejami su situacijomis, kai byla išnagrinėjama iš esmės, nors nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą arba kai buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės. Tačiau pagal šią dalį teismo procesinis sprendimas pripažįstamas negaliojančiu tik jeigu pats asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe remiasi savo paduodamame skunde dėl tokio teismo procesinio sprendimo panaikinimo. Šiuo atveju apeliacine tvarka nutartį dėl trečiojo asmens pašalinimo iš bylos skundžia atsakovė, t. y. ne tas asmuo, kurio teisės pasak apeliantės galbūt galėjo būti pažeistos, Dėl šios priežasties konstatuoti absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą, nustatytą CPK 329 straipsnio 3 dalyje, nėra pagrindo.

20Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Acemark Enterprises Limited, Kinijoje registruotas juridinis asmuo, prašydamas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nurodė savo atstovą byloje (advokatą), su kuriuo buvo sudaręs atstovavimo sutartį ir kuri 2015 m. lapkričio 24 d. buvo nutraukta. Susitarime dėl teisinių pasaugų sutarties nutraukimo yra nurodyta, kad Acemark Enterprises Limited nutarė byloje dalyvauti tiesiogiai, be atstovų Lietuvos Respublikoje, ir prašo įpareigoti proceso dalyvius visus trečiajam asmeniui skirtus dokumentus (nuo civilinės bylos iškėlimo) pateikti jam suprantama kinų kalba, nes jų nėra gavęs. Šios susitarimo dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo nuostatos turinys patvirtina, kad dalyvavimą byloje tiesiogiai trečiasis asmuo supranta ne tik kaip dalyvavimą paskirtuose teismo posėdžiuose, tačiau ir procesinių dokumentų jam siuntimą tiesiogiai į Kiniją kinų kalba. Tačiau trečiajam asmeniui, kuris nuo pat įstojimo į bylą buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko, buvo (turėjo būti) žinoma jo pareiga, nustatyta CPK 805 straipsnio 1 dalyje, t. y. paskirti įgaliotą asmenį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai. Nutraukdamas teisinių paslaugų sutartį ir nepaskirdamas kito įgalioto asmens procesiniams dokumentams gauti, Acemark Enterprises Limited šią pareigą pažeidė. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatytos tokios pareigos neįvykdo pasekmės, t. y. kad užsienyje gyvenančiai šaliai, nenurodžiusiai įgalioto asmens, skirti procesiniai dokumentai lieka byloje ir yra laikomi įteiktais. Taigi Acemark Enterprises Limited, nutraukdama teisinių paslaugų sutartį su advokatu ir nepaskirdama kito įgaliojo asmens, pats prisiėmė iš to išplaukiančias neigiamas pasekmes. Acemark Enterprises Limited nepaskyrus įgalioto asmens procesiniams dokumentams gauti, visi jam skirti procesiniai dokumentai yra paliekami byloje ir laikomi įteiktais.

21Į bylą įtrauktas ir byloje dalyvaujantis asmuo turi ir pareigą domėtis nagrinėjamos bylos eiga. Prašymas dėl Acemark Enterprises Limited, kaip trečiojo asmens, pašalinimo iš bylos buvo pareikštas 2015 m. gruodžio 3 d. teismo posėdyje, šiame teismo posėdyje teismas nutarė klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka, nutartį priimti ir paskelbti 2015 m. gruodžio 7 d. 15 val. Apeliacine tvarka apskųsta nutartis buvo priimta ir paskelbta 2015 m. gruodžio 7 d. Trečiajam asmeniui apie 2015 m. gruodžio 3 d. (taip pat ir apie gruodžio 10 dienos posėdį) paskirtą teismo posėdį byloje buvo žinoma, tą jis pats patvirtino susitarimo dėl teisinių paslaugų sutarties nutraukimo 2 punkte, tačiau jis posėdyje nedalyvavo, neinformavo teismo apie nedalyvavimo priežastis, po posėdžio nepasidomėjo apie teismo posėdį ir jame priimtus klausimus.

22Dėl Acemark Enterprises Limited pašalinimo iš bylos

23Asmenys įtraukiami trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančias savarankiškų reikalavimų, jeigu teismo sprendimas gali turėti įtakos jų teisėmis ar teisėtiems interesams (CPK 47 straipsnis).

24Ieškovai byloje yra pareiškę ieškinį kitam juridinio asmens dalyviui dėl priverstinio akcijų pardavimo. Atsakovė, kitas juridinio asmens dalyvis, pareiškė analogiškus priešpriešinius reikalavimus dėl priverstinio to paties juridinio asmens akcijų pardavimo. Tokios bylos nagrinėjimo dalykas – akcininkų reikalavimas parduoti juridinio asmens akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso kitam akcininkui, pagrindas – kito akcininko veiksmai, kurie prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams. Taigi Acemark Enterprises Limited ir UAB ECAA Europe sutartiniai santykiai, įsipareigojimų pagal šių asmenų sudarytas sutartis nevykdymas ar netinkamas vykdymas nėra šios bylos dėl priverstinio akcijų pardavimo nagrinėjimo dalykas. Atsižvelgiant į bylos dėl priverstinio akcijų pardavimo dalyką ir pagrindą, byloje nebus sprendžiama ir pasisakoma dėl šio asmens teisių ir pareigų pagal UAB ECAA ir Acemark Enterprises Limited sudarytą sutartį ir įsipareigojimų pagal ją vykdymo. Dėl to pirmosios instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo įtraukti Acemark Enterprises Limited dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nes bylos išsprendimas neturės įtakos Acemark Enterprises Limited teisėms ir pareigoms. Be to, kaip jau buvo minėta šioje nutartyje, Acemark Enterprises Limited yra (turi būti) žinoma apie jo pareigą paskirti Lietuvos Respublikoje įgaliotą asmenį, tačiau šią pareigą Kinijoje registruotas juridinis asmuo akivaizdžiai ignoruoja, nurodydamas, kad nutarė byloje dalyvauti tiesiogiai (įskaitant ir dokumentų gavimą į Kiniją kinų kalba), po teisinių paslaugų sutarties nutraukimo visiškai nebesidomi byla. Tokia situacija aiškiai sudaro prielaidas proceso koncentruotumo ir operatyvumo principams pažeisti.

25Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, pašalindamas trečiąjį asmenį iš bylos (CPK 47 straipsnio 5 dalis), priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 4. Ieškovai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vaivorykštė“... 5. Atsakovė byloje pareiškė priešieškinį, kuriame prašo įpareigoti... 6. Acemark Enterprises Limited kreipėsi į bylą nagrinėjantį teismą su... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi pašalino Acemark... 8. Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 27 d. Acemark Enterprises Limited... 9. Teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog Acemark Enterprises Limited trečiuoju... 10. Acemark Enterprises Limited savo procesiniuose dokumentuose tvirtino, kad... 11. Apeliantė (atsakovė) East China Automobile Association Ltd atskirajame skunde... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  13. Ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir trečiasis asmuo ECAA Europe atsiliepime... 14. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
   15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Byloje kilo ginčas dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 17. Dėl absoliutaus teismo nutarties negaliojimo pagrindo egzistavimo ... 18. Visų pirma apeliantė, byloje dalyvaujanti kaip atsakovė, prašo apeliacinės... 19. CPK 329 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti absoliutūs teismo sprendimo... 20. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Acemark... 21. Į bylą įtrauktas ir byloje dalyvaujantis asmuo turi ir pareigą domėtis... 22. Dėl Acemark Enterprises Limited pašalinimo iš bylos... 23. Asmenys įtraukiami trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančias savarankiškų... 24. Ieškovai byloje yra pareiškę ieškinį kitam juridinio asmens dalyviui dėl... 25. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 27. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....