Byla 2A-247/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės,

2sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Laimučiui Jankauskui, Leonardui Krupenkovui,

4atsakovo atstovams advokatui Stanislovui Butkevičiui ir Juozui Gritėnui,

5trečiojo asmens atstovui advokatui Kęstučiui Pusčiui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bėgvirta" apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-79-260/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bėgvirta" ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kaduva", tretieji asmenys akcinė bendrovė „Kauno tiltai" bei uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva" dėl skolos (išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą) priteisimo ir

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8Byloje kilo ginčas, ar atsakovo atlikti darbai buvo atlikti netinkamai ir dėl to ieškovas turi teisę pašalinti trūkumus savo sąskaita bei reikalauti atlyginti turėtas išlaidas. Taip pat byloje kilo ginčas, ar pripažinimo tinkamu naudoti aktas įrodo, jog rangos darbai buvo atlikti tinkamai.

9Ieškovas UAB „Bėgvirta" ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Kaduva" 430 692 Lt skolą, t.y. išlaidas už rangos darbų trūkumų pašalinimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo skolos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, o taip pat ir bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu 2008 m. gruodžio 5 d. ieškovas UAB „Bėgvirta" pateikė papildomą ieškinį, kuriuo prašė papildomai priteisti iš atsakovo UAB „Kaduva" 45 785 Lt išlaidų rangos darbų trūkumams pašalinti. Papildomame ieškinyje nurodė, kad, apžiūrėjus Beržyno gatvės Kaune atsakovo pastatytus šaligatvius, išaiškėjo darbų trūkumai. Buvo nustatyta, kad šaligatvio trinkelės paklotos tik ant smėlio ir skaldos atsijų, neįrengus projekte numatyto 60 mm dolomitinės skaldos pagrindo, todėl buvo paskaičiuota 45 785 Lt šaligatvio remonto darbų vertė.

102010 m. balandžio 7 d. teismo posėdyje ieškovo atstovai sumažino pradiniame ieškinyje pareikštus reikalavimus nuo 430 692 Lt iki 394 288,20 Lt, kadangi atlikus paskaičiavimus buvo nustatyta, jog darbų trūkumui pašalinti reikalinga 394 288,20 Lt suma.

11Ieškovas ieškinį grindė šiomis svarbiausiomis aplinkybėmis ir argumentais:

122007 m. kovo 16 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi UAB „Okadeta" perleido jam visas teises į išlaidas už rangos darbų trūkumų pašalinimą pagal 2005 m. rugsėjo 26 d. tarp UAB „Okadeta" ir UAB „Kaduva" sudarytą statybos rangos sutartį.

13Pagal paminėtą sutartį UAB „Kaduva" vykdė vandentiekio linijos įvedimo, fekalinės ir lietaus kanalizacijos su valymo įrengimais, gatvės įrengimo ir apšvietimo, o taip pat kitus projekte numatytus darbus. Galutinis statybos darbų perdavimo aktas tarp sutarties šalių buvo pasirašytas 2006 m. birželio 16 d. Po darbų perdavimo paaiškėjo, jog atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir dalį sutartyje numatytų darbų atliko nekokybiškai. 2006 m .liepos 17 d. UAB „Okadeta" pateikė atsakovui raštu pretenziją dėl nekokybiškai atliktų darbų: dėl projektinės ir faktinės kelio dangos altitudės neatitikimų ir pareikalavo trūkumus pašalinti per sutartyje numatytą 30 dienų terminą. Pakartotinė pretenzija atsakovui buvo pateikta 2006 m. spalio 6 d., kartu su ja buvo pateiktas ir nepriklausomų ekspertų aktas. Atsakovui nesutikus su UAB „Okadeta" reikalavimais, pastarasis kreipėsi į UAB „Kevista" ir UAB „Kauno laboratorijų centras", kurie nustatė, kad atsakovo atlikti darbai neatitinka projektui ir STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai" reikalavimų, o taip pat, kad kelio pagrindai įrengti ne iš dolomitinės skaldos, o iš dolomitinės skaldos ir trupinto asfaltbetonio. Nustačius atsakovo atliktų darbų trūkumus UAB „Okadeta" prašymu AB „Kauno tiltai" įvertino, kad trūkumų, kuruos šalinti atsakovas atsisako, pašalinimui reikalingi 430 692 Lt.

14Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad užsakovas UAB „Okadeta" buvo informuotas, jog dėl projektinės dokumentacijos neatitikimų, išaiškėjusių darbų atlikimo metu, reikėjo koreguoti projektinius sprendimus.

152006 m. liepos 17 d. pretenzijoje Nr.01-54/06 nurodoma, kad pagal projektą vietoje „B" kelio aukštis turėjo būti 58 cm aukščiau, negu vietoje „A", ir šis skirtumas sudaro tik + 35 cm, o tai yra nekokybiški darbai. Tokie ieškovo teiginiai nepagrįsti, nes STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai" reikalavimai nepažeisti (nurodytos kelio atkarpos išilginis kelio nuolydis yra didesnis kaip 0,03 procento).

16Ieškovas pateikia teismui jo paties ar užsakovo vienašališkai „pakoreguotą" 2006 m. rugpjūčio 7 d. komisijos akto Nr.l kopiją, originalo į bylą nepateikia, nes komisijos akto originale Nr.l yra atlikti matavimai pagal vietinę aukščių sistemą.

17Statybos metu buvo atlikta nežymi projekto korektūra, todėl gavosi nežymus neatitikimas tarp projektinių ir faktinių kelio altitudžių, nes projektas koregavimo prie vietinio reljefo klausimų nesprendė, o atsakovas vadovavosi STR reikalavimais. Visi pakeitimai buvo suderinti su užsakovo atstovu, vykdančiu techninę priežiūrą.

18Ieškovas UAB „Bėgvirta" nepagrįstai teigia, kad rangovas, naudodamas dolomitinės skaldos ir trupinto asfaltbetonio mišinį, susilpnino pagrindo konstrukciją, darbus atliko ne pagal techninio projekto reikalavimus bei pažeisdamas STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai", Statybos taisyklių ir statybos rekomendacijų reikalavimus. Ieškovas neįvertino, kad darbai buvo atliekami ant judinto grunto, t .y. ant požeminių komunikacijų, nors projektinis sprendimas turėjo numatyti, kaip atlikti darbus ant supilto grunto. Atsakovas, atlikdamas darbus, šią aplinkybę tinkamai įvertino ir sustiprino kelio pagrindą (atlikdamas papildomus darbus - ant smėlio sluoksnio užpilant malto asfaltbetonio mišinį, o ant viršaus - dolomitinę skaldą), remdamasis projektu bei STR reikalavimais pasiekė sutartinį rezultatą (sutankinimo rodiklį) ir kelio pagrindus pridavė AB „Kauno tiltai" (perdavimo data – 2006 m. gegužės 31 d.), suderinusi tai su UAB „Okadeta" techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu.

19Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad nuotekų valymo įrenginyje Aqua max 29-532 (53 GE) kamerose šiuo metu laikosi vanduo ir vanduo patenka pro blogai atliktą šių kamerų hidroizoliaciją. Patikrinus nuotekas nustatyta, jog gruntinis vanduo į sistemą nepatenka. Valymo įrenginiuose yra susikaupęs lietaus vanduo, kuris patenka per šulinių dangčių ventiliacines angas ir per nesandarius gelžbetoninius dangčius. Vanduo yra susikaupęs nuo pavasario (sniegas, kiti krituliai) ir ateityje neturės įtakos valymo įrenginių darbui. Be to, gatvės pagrindų darbus ir asfaltavimo darbus atliko AB „Kauno tiltai", todėl, esant pagrįstiems ieškovo reikalavimams, tokius defektus turi šalinti AB „Kauno tiltai".

20Atsakovas įrodė, kad jeigu ir yra kokie nors atsiradę defektai dėl sutartinių darbų, tai ne dėl atsakovo kaltės. Be to, visus sutartinius darbus priėmė užsakovas UAB „Okadeta", visi darbai ar nežymūs pakeitimai atlikti su jo žinia.

21Užsakovas UAB „Okadeta" (atsakovas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-389-259/2007), 2007 m. kovo 16 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido naujajam kreditoriui-ieškovui šioje byloje UAB „Bėgvirta" būsimo reikalavimo teisę pagal 2005 rugsėjo 26 d. statybos rangos sutartį, nors tą draudžia daryti minėta rangos sutartis ir Civilinio kodekso VI skyriaus nuostatos, todėl reikalavimo perleidimo sutartis yra niekinė (LR CK 1.78 str.), o ieškovas UAB „Bėgvirta", kuris nėra byloje tinkamas ieškovas, neturi teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos, kadangi užsakovas - UAB „Okadeta" perleido reikalavimo teisę, siekdamas išvengti ginčo tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu (LR CPK 296 str.l d. 4p.). Tą patvirtina PZU Lietuva 2007 m. balandžio 25 d. raštas Nr.09-05751, kad UAB „Okadeta" dėl tų pačių reikalavimų, dėl kurių yra perleista reikalavimo teisė ieškovui UAB „Bėgvirta", pareiškė reikalavimą draudimo bendrovei.

22II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

23Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 21 d. sprendimu bylą dalyje dėl 36 403,80 Lt rangos darbų trūkumų pašalinimui reikalingų išlaidų priteisimo nutraukė ieškovui atsisakius šioje dalyje nuo ieškinio (CPK 293 str. 4 d.), o likusioje dalyje ieškinį atmetė.

24Teismas nurodė, kad reikalavimas priteisti 394 288,20 Lt gatvės nutiesimo ir 45 785,00 Lt šaligatvių nutiesimo darbų trūkumų pašalinimui reikalingų pinigų sumas nepagrįstais, kadangi ieškovas reikalauja lėšų iš esmės visos gatvės su šaligatviais įrengimui iš naujo. Tačiau statinio „Beržyno gatvės (unikalus Nr.4400-1187-512), vandentiekio tinklų (unikalus Nr.4400-1209-3640), lietaus nuotekų tinklų (unikalus Nr. 4400-1209-3595), nuotekų tinklų (unikalus Nr. 4400-1209- 3540) Beržyno g., Kaune" pripažinimo tinkamu naudoti Aktu Nr.STN-532 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymu paskirta komisija pripažino šį statinį tinkamu naudoti. Statinio pripažinimo naudoti aktu, kuris buvo pasirašytas 2009 m. spalio 21 d., t.y. jau po ieškinio pateikimo teismui, konstatuota, kad atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti techninėje dokumentacijoje. Esant konstatuotoms aplinkybėms, kad Beržyno gatvė yra tinkama naudoti, teismas negali sutikti su ieškovo nurodomomis aplinkybėmis, kad atsakovas UAB „Kaduva" Beržyno gatvės Kauno mieste įrengimo darbus atliko netinkamai, ne pagal projektą ir rangos darbų trūkumams pašalinti tikrai reikalinga 440 073,20 Lt suma.

25Atmesdamas įrodymais nepagrįstą ieškinį, teismas nesivadovauja atsakovų nurodytu ir nepagrįstu argumentu, kad ieškovas UAB „Bėgvirta" neturi reikalavimo teisės. Teismas nepripažįsta, kad reikalavimo teisę perleisti draudė pati 2005 m. rugsėjo 26 d. sutartis ir CK normos.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

27Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą ir priimti naują - ieškinį patenkinti (priteisti 440 073,2 Lt bei bylinėjimosi išlaidas). Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Skundžiamame sprendime nepagrįstai suabsoliutinamas pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Pripažinimo tinkamu naudoti akto pagrindu teismas padarė išvadą, neva atsakovas tinkamai įvykdė savo pareigą įrengti kelią su šaligatviu bei pastatyti objektai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Pažymėtina, kad atsakovo atliktų statybos darbų rezultatas buvo perduotas UAB „Okadeta" 2006 m. birželio 16 d., o statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti tik 2009 m. spalio 21 d. (pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena), t. y. praėjus daugiau nei trims metams nuo darbų perdavimo. Pripažinimo tinkamu naudoti procesas užtruko taip ilgai, nes atsakovo įrengta gatvė su šaligatviu neatitiko pirminio projekto, t. y. atsakovui pateiktos užduoties, bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. UAB „Okadeta" teko šiuos trūkumus pašalinti tikslu priduoti statinį.

29Be to, kadangi atsakovas nereagavo į pretenzijas ir atsisakė pašalinti trūkumus, UAB „Okadeta" pasamdė kitą rangovą UAB „Šiandien ir dabar" defektams pašalinti (2007 m. rugpjūčio 23 d. sutartis, 2008 m. liepos 21 d. sutartis Nr. 08-7 OK). Pasamdytas rangovas užpylė žemenes vietas prie gatvės ir išlygino žemės paviršių, taip pat perklojo atsakovo nekokybiškai paklotas plyteles (2007 m. rugpjūčio 29 d., 2007 m. spalio 17 d., 2008 m. rugsėjo 5 d. atliktų darbų priėmimo aktai). Už suteiktas paslaugas UAB „Šiandien ir dabar" išrašė PVM sąskaitas faktūras ČER Nr. 0034, ČER Nr. 0027, ČER Nr. 0102, kurių bendra suma 29 158,86 Lt (5227,4+5497,46+18434). Atsakovo atliktų statybos darbų brokui ištaisyti reikalingos lėšos sudaro nuostolius. Apeliacinės instancijos teisme negalima keisti reikalavimų, todėl ieškovas nedidina ieškinio reikalavimų šia suma.

 1. Pirminiame projekte buvo numatyta, jog gatvės dangą sudarys tokie sluoksniai: a) 30 mm tankaus smulkiagrūdžio asfaltbetonio; b) 60 mm tankaus stambiagrūdžio asfaltbetonio; c) 150 mm dolomitinės skaldos E=200 MPa; d) 200 mm esamo grunto (smėlio) E= 150 MPa. Šaligatvio dangą turėjo sudaryti tokie sluoksniai: a) 70 mm betoninės trinkelės; b) 30 mm sauso smėlio; c) 60 mm dolomitinės skaldos E=200 MPa; d) 200 mm esamo grunto (smėlio) E=120 MPa. Šiuos projektinius sprendimus patvirtina į bylą pateiktas UAB „Okadeta" 2009 m. gruodžio 30 d. paaiškinimas. Gatvės vertikaliame plane, kuris yra sudėtinė pradinio projekto dalis, buvo numatytas gatvės aukštis Kauno miesto aukščių sistemoje.
 2. Apie pirminio projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų nesilaikymą liudija į bylą pateiktos UAB „Okadeta" pretenzijos atsakovui, gatvės aukščių geodezinių matavimų rezultatai (UAB „Kelvista" tyrimas), iš kurių matyti gatvės aukščio altitudžių nukrypimai iki 27 cm nuo nurodytų pirminiame projekte (Gatvės vertikalus planas Ml:500), byloje esantys ekspertizės aktai ir gatvės dangos tyrimai, kurie liudija apie trupininio asfaltbetonio ir statybinių atliekų naudojimą vietoj numatytos dolomitinės skaldos (to atsakovas neneigė), atestuoto statinio dalies ekspertizės vadovo V. D. ataskaita. Teismas skundžiamame sprendime netyrė aplinkybių ir įrodymų, kurie pagrindžia atsakovo nukrypimą nuo pirminio projekto.
 3. Teismas nepagrįstai sutapatino atsakovo prievolę pasiekti tam tikrą rezultatą su normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų įvykdymu. Rangovo siekiamas rezultatas (CK 6.681 str. 1 d., rangos sutarties 7.1.1 p.) arba užsakovo užduotis nėra siejama vien tik su normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų įvykdymu, bet taip pat su sutartyje įtvirtintais užsakovo pageidavimais, kurie gali būti griežtesni nei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai.
 4. Iš 2009 m. rugsėjo 9 d. projektinės dokumentacijos pakeitimo akto ir jo priedų matyti, kad UAB „Okadeta" prašė gatvę pripažinti tinkama naudoti pagal pagal faktinę situaciją pakeistą projektą. Buvo pakeistas pirminiame projekte buvęs gatvės vertikalus planas, gatvės pagrindo sluoksnis, kurį turėjo sudaryti dolomitinė skalda, pakeistas į asfaltbetonį ir trupintų plytų mišinį, dolomitines atsijas ir žvyrą, t. y. statybines medžiagas, kurios faktiškai panaudotos, nukrypstant nuo projekto. Vadinasi, atsakovas neįvykdė sutartinės prievolės įvykdyti užsakovo užduoti įrengti gatvę pagal pirminį projektą ir tokiu būdu atliko neteisėtus veiksmus. Norint pašalinti atsakovo neteisėtų veiksmų pasekmes, t. y. nukrypstant nuo pirminio projekto atliktus darbus, reikia išardyti gatvę, įrengti naują pagrindą iš dolomitinės skaldos ir pakloti asfaltą bei įrengti šaligatvį taip, kad gatvės dangos aukštis atitiktų pirminio projekto gatvės vertikalų planą. Į bylą pateiktos sąmatos liudija, kad šiems darbams atlikti iš viso reikia 440 073,2 Lt. (CK 6.249 str. 1 d.). Be to, atsakovas faktiškai naudojo prastesnes ir pigesnes statybines medžiagas už dolomitinę skaldą, taip pat neatliko gatvės lyginimo darbų, todėl atsakovui sumokėta šių darbų kaina sudaro jo nesąžiningą ir nepagrįstą praturtėjimą (CK 6.249 str. 2 d.).

30Tretysis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pagal 2006 m. gegužės 26 d. statybos rangos sutartį jis įsipareigojo atlikti Beržyno gatvės asfaltavimo darbus, t.y.:

  1. Apatinio asfaltbetonio dangos sluoksnio h=5 cm įrengimo darbus;
  2. Šulinių liukų lygio reguliavimo darbus.

31Tretysis asmuo turėjo atlikti darbus jau ant parengto ir techninei priežiūrai priduoto gatvės pagrindo, kurį rengė atsakovas. Dar prieš priimant darbų atlikimui reikalingus atsakovo įrengtus gatvės pagrindus, buvo nustatyta, kad:

32a. gatvės kraštuose atsakovas jau yra įrengęs kelio bortus (kurių briaunos nurodo aukštį, iki kurio tretysis asmuo turėjo padengti asfaltbetonio dangos sluoksnį);

33b. Atsakovo parengtas gatvės pagrindas nėra tinkamo aukščio, t.y. nėra tinkamai suprofiliuotas ir sutankintas; papildomai reikia profiliuoti bei tankinti pagrindą ir papildomai pripilti viršutinį išlyginamąjį skaldos sluoksnį, kuris trečiojo asmens paskaičiavimais sudarytų apie 75 m3 dolomitinės skaldos (reikiamo skaldos pagrindo aukščio trūkumas sudarė apie 3 cm), todėl asfaltbetonio dangos įrengimo darbų tretysis asmuo atlikti negali. Apie nustatytus gatvės pagrindų įrengimo trūkumus tretysis asmuo informavo atsakovą ir gavo atsakovo nurodymą papildomai įrengti viršutinį pagrindo sluoksnį iki reikiamo aukščio (pagal jau išdėstytų gatvės kelio bortų briaunas) bei atlikti sutankinimo ir profiliavimo darbus, kurių atsakovas nebuvo tinkamai atlikęs.

34Atsakovas ir tretysis asmuo 2006 m. gegužės 29 d. pasirašė rangos sutartį, pagal, kurią tretysis asmuo įsipareigojo atlikti:

   1. pagrindo iš dolomitinės skaldos įrengimą (75 m );
   2. pagrindo profiliavimą, tankinimą (550 m2);
   3. po asfaltavimo darbų įrengti kelkraščius iš žvyro (37,2 m3).

35Trečiajam asmeniui pradėjus profiliuoti ir tankinti atsakovo jau įrengtą gatvės pagrindą, paaiškėjo, kad pagrindas nėra pilnai sutankintas. Apie tai tretysis asmuo informavo atsakovą nurodant, kad darbų atlikimui anksčiau preliminariai skaičiuoto 75 m3 dolomitinės skaldos kiekio neužteks (papildomai reikėtų apie 100 m3 dolomitinės skaldos). Atsakovas nurodė trečiajam asmeniui atlikti papildomus darbus, t.y. papildomai įrengti trūkstamą dolomito skaldos sluoksnį.

36Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

    1. Ieškovas neginčija 2009 m. spalio 21 d. pasirašyto „Statinio pripažinimo naudoti akto", todėl teismas pagrįstai vadovavosi šiuo aktu, kuriame konstatuota, kad atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projektų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, projekto pakeitimai bei nuokrypos nuo jo yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti techninėje dokumentacijoje.
    2. 2005 m. rugsėjo 26 d. tarp UAB „Okadeta" ir UAB „Kaduva" sudarytos statybos rangos sutarties pagrindu atsakovas UAB „Kaduva" vykdė vandentiekio linijos įvedimo, fekalinės ir lietaus kanalizacijos su valymo įrengimais, gatvės įrengimo ir apšvietimo, o taip pat kitus projekte numatytus darbus Beržyno gatvėje, Vaišvydavoje, Kauno mieste. Pagal sutartį atliktų darbų galutinis priėmimo - pardavimo aktas sutarties šalių buvo pasirašytas 2006 m. birželio 16 d. Po darbų perdavimo ieškovas nesikreipė į komisiją dėl pripažinimo statinį tinkamu naudoti. Teismo proceso metu nebuvo nustatytos priežastys, t.y. tariami ieškovo nurodyti defektai, dėl kurių nebuvo galima kreiptis į komisiją dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
    3. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad apie pirminio projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų nesilaikymą liudija į bylą pateiktos UAB „Okadeta" pretenzijos atsakovui dėl netinkamo darbų atlikimo su reikalavimu pašalinti darbų trūkumus.

37Pažymėtina, kad pagal tarp šalių 2005 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą statybos rangos Sutartį UAB „Kaduva" atliko gatvės pagrindų įrengimo darbus, bet neatliko gatvės dangos įrengimo darbų. Gatvės dangos įrengimą atliko AB „Kauno tiltai", tiesiogiai pasirašę sutartį su UAB „Okadeta" (statybos rangos sutartis 2006 m. gegužės 26 d). Gatvės pagrindas buvo įrengtas pagal projektą ir dar sustiprintas, įrengiant vieną sluoksnį iš trupinto asfaltbetonio, ką patvirtino teismo paskirti Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos inžinerijos fakulteto kelių katedros ekspertų padarytos išvados (ekspertizės aktas 2008 m. sausio 7 d.). Šaligatvio dangos konstrukcija pagal UAB „Okadeta" priedą Nr. 3 prie 2005 m. rugsėjo 26 d. Sutarties buvo tikslinama ir keičiama. Gatvės aukštis buvo atliktas pagal vietinę aukščių sistemą, o šis reikalavimas buvo projektinėje dokumentacijoje techninėse specifikacijose.

    1. Prie apeliacinio skundo pateiktose prieduose - sutartyse dėl tariamų trūkumų pašalinimo (2007 m. rugpjūčio 23 d. sutartis tarp UAB „Okadeta" ir UAB „Šiandien ir dabar") nurodyti darbai nėra 2005 m. rugsėjo 26 d. statybos rangos sutartiniai darbai. Be to, šie rašytiniai įrodymai nebuvo teikiami anksčiau.
    2. Nors pirminis projektas buvo pakeistas, visi projekto pakeitimai buvo atlikti raštišku UAB „Okadeta" nurodymu (priedas Nr. 3 prie 2005 m. rugsėjo 26 d. sutarties) „Projektinės dokumentacijos papildymai ir pakeitimai 2005 m.". Šis priedas prie sutarties nebuvo suderintas su projektuotojais, todėl pripažįstant statinį tinkamu naudoti, pakeitimai ir buvo derinami.
 1. Ieškovas nurodė, kad „UAB „Kelvista" tyrime nurodyta, jog vietomis gatvės danga yra žemiau esamo reljefo. Dėl to gali kilti problemų su vandens nuvedimu, žiemos metu gatvė gali būti užpustoma, o lietinguoju metų laikotarpiu užlieta vandens <...>". Pažymėtina, kad UAB „Kelvista" tyrime nurodyta, jog vietomis gatvės danga yra žemiau esamo reljefo, tačiau pagal teismo paskirtų ir atliktų ekspertizių išvadas, kelio aukščių absoliutinės altitudės yra aukštesnės negu nurodyta projekte. Be to, teismo metu liudininkų parodymais nustatyta, kad baigus šaligatvių įrengimo darbus, buvo vykdoma namo statyba pil. Jankausko (ieškovo akcininkas) sklype Beržyno g. Šio namo statybai buvo vežamos statybinės medžiagos sunkiasvoriu transportu gatve, kuri pagal projektą yra skirta lengvajam transportui privažiuoti prie sklypų, todėl šaligatvio danga vietomis buvo sugadinta dėl netinkamos eksploatacijos, už ką rangovas neatsako.

38IV. Apeliacinio teismo argumentai

39Ieškovas UAB ,,Bėgvirta”, perėmęs UAB ,,Okadeta” reikalavimo teises, reikalauja iš atsakovo UAB ,,Kaduva” priteisti 430 692 Lt išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo skolos sumos, nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

40Kauno apygardos teismas ieškovo reikalavimo nepatenkino. Nesutikdamas su teismo sprendimu apeliantas nurodo, kad skundžiamame sprendime nepagrįstai suabsoliutinamos ginčo objekto darbų pripažinimo tinkamu naudoti, bei darbų priėmimo aktai. Atsakovo įrengta gatvė su šaligatviu neatitiko pirminio projekto bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, dėl to trūkumus turėjo ištaisyti pats užsakovas UAB ,,Okadeta”. Šalinant atsakovo atliktų darbų trūkumus reikia darbus atlikti iš naujo, kurių atlikimas kainuos reikalaujamą sumą.

41Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Pagal statybos rangos sutartį rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 681 str. 1 dalis). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį; jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo perdavimo – priėmimo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus.

42Byloje nustatyta, kad galutinis statybos darbų perdavimo aktas tarp užsakovo ir rangovo pasirašytas 2006 m. birželio 16 d. Užsakovas, neįrodinėjo, kad priimant rangovo atliktus darbus būtų buvę užfiksuoti kokie nors šių darbų trūkumai, todėl teigti, kad darbai buvo atlikti su trūkumais, neteko teisės (CK 6.662 str. 2 d.).

43Apeliantas teigia, kad atsakovo atliktų darbų trūkumai išaiškėjo po darbų priėmimo. Buvo nustatyta, kad faktinės kelio dangos altitudės kai kuriose vietose neatitinka projektinėms, kelio pagrindai įrengti ne iš dolomitinės skaldos, o iš dolomitinės skaldos ir trupinto asfaltbetonio, nuotekų valymo įrenginyje blogai atlikta kamerų hidroizoliacija, šaligatvio trinkelės paklotos tik ant smėlio ir skaldos atsijų, neįrengus projekte numatyto 60 mm dolomitinės skaldos pagrindo.

44Pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalies nuostatas užsakovas įrodinėti rangovo atliktų darbų trūkumus po darbų priėmimo gali, jeigu tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti.

45Teisėjų kolegija mano, kad aplinkybės, jog rangovo atliktų darbų trūkumų ar nukrypimų nuo projekto negalėjo būti nustatyta normaliai priimant darbą, arba, kad jie buvo rangovo tyčia paslėpti, byloje nenustatyta, nes tokių aplinkybių ieškovas neįrodinėjo. Byloje nustatyta, kad rangovo vykdomo objekto statybos darbų techninę priežiūrą vykdė užsakovo paskirtas asmuo V. L.. Šio statinio statybos darbų žurnale atžymėta, kad ieškovo atlikti darbai (tame tarpe ir ginčijami kaip atlikti su trūkumais ir nesilaikant projektinių reikalavimų) yra statinio statybos techninės priežiūros vadovo priimti, darbų kokybė atitiko projekto ir norminių dokumentų reikalavimus, paslėpti darbai patikrinti, pastabų ar įrašų apie neatitikimus rangos sutarties ar norminių aktų reikalavimams nepadaryta, todėl atsakovo teiginiai, kad, vykdant darbus, visi pakeitimai panaudojant statybines medžiagas ir projekte buvo suderinti su užsakovu, pagrįsti. Šalys rangos sutartyje (9.5 p.) buvo nustatę, kad, prieš priimant darbus, įstatymų nustatytais atvejais atliks bandymus ir kontrolinius matavimus, o, esant trūkumams, užsakovas turės teisę atsisakyti priimti statybos darbų rezultatą (9.6 p.). Užsakovas nustatyta tvarka rangovo atliktus darbus priėmė, priėmimo akte trūkumų ar nukrypimų nuo rangos sutarties ir projekto nekonstatavo. Byloje neįrodyta, kad priimant atsakovo atliktus darbus užsakovui nebuvo sudarytos sąlygos juos normaliai priimti, ar, kad kai kurie atlikti darbai rangovo buvo tyčia paslėpti, todėl pagrįstas ieškovo aiškinimas, jog atliekant darbus visi pakeitimai buvo suderinti su užsakovu. Esant tokioms aplinkybėms ieškovo reikalavimai išardyti atliktus darbus ir iš naujo nutiesti gatvę yra nepagrįsti.

46Teisėjų kolegija pažymi, kad 2009 m. spalio 21 d. aktu komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakovo pastatytą objektą pripažino tenkinančiu nustatytus reikalavimus ir tinkamu naudoti. Šio akto užsakovas ir jo teises perėmęs ieškovas neginčija. Nenuginčijus šio akto ir neparengus naujos projektinės dokumentacijos, rangovo atlikti darbai negali būti išardomi ir perdaromi iš naujo. Ši aplinkybė rodo ieškovo reikalavimų nepagrįstumą.

47Kiti apeliacinio skundo motyvai nėra svarbūs teisingam šalių ginčo išnagrinėjimui, todėl dėl jų nepasisakoma.

48Pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės pagrįstas, naikinti ar keisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

49Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, todėl atlyginamos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

50Sprendžiant šį klausimą atsižvelgiama į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų nuostatas. Atsakovo atstovas apeliacinio proceso stadijoje rengė ir pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą ir dalyvavo 1 val. ir 15 min. trukmės apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, specialių žinių poreikį, sprendžiamų klausimų pobūdį nukryptina nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių ir priteistina 2 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti atsakovui UAB ,,Kaduva” (į. k. 133377981) iš ieškovo UAB ,,Bėgvirta” (į. k. 135930943) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Laimučiui Jankauskui, Leonardui... 4. atsakovo atstovams advokatui Stanislovui Butkevičiui ir Juozui Gritėnui,... 5. trečiojo asmens atstovui advokatui Kęstučiui Pusčiui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios... 7. I. Ginčo esmė... 8. Byloje kilo ginčas, ar atsakovo atlikti darbai buvo atlikti netinkamai ir dėl... 9. Ieškovas UAB „Bėgvirta" ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB... 10. 2010 m. balandžio 7 d. teismo posėdyje ieškovo atstovai sumažino pradiniame... 11. Ieškovas ieškinį grindė šiomis svarbiausiomis aplinkybėmis ir... 12. 2007 m. kovo 16 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi UAB „Okadeta"... 13. Pagal paminėtą sutartį UAB „Kaduva" vykdė vandentiekio linijos įvedimo,... 14. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad užsakovas UAB „Okadeta" buvo... 15. 2006 m. liepos 17 d. pretenzijoje Nr.01-54/06 nurodoma, kad pagal projektą... 16. Ieškovas pateikia teismui jo paties ar užsakovo vienašališkai... 17. Statybos metu buvo atlikta nežymi projekto korektūra, todėl gavosi nežymus... 18. Ieškovas UAB „Bėgvirta" nepagrįstai teigia, kad rangovas, naudodamas... 19. Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad nuotekų valymo įrenginyje Aqua max 29-532... 20. Atsakovas įrodė, kad jeigu ir yra kokie nors atsiradę defektai dėl... 21. Užsakovas UAB „Okadeta" (atsakovas kitoje civilinėje byloje Nr.... 22. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 23. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 21 d. sprendimu bylą dalyje dėl 36... 24. Teismas nurodė, kad reikalavimas priteisti 394 288,20 Lt gatvės nutiesimo ir... 25. Atmesdamas įrodymais nepagrįstą ieškinį, teismas nesivadovauja atsakovų... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 27. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m.... 28. 1. Skundžiamame sprendime nepagrįstai suabsoliutinamas pripažinimo tinkamu... 29. Be to, kadangi atsakovas nereagavo į pretenzijas ir atsisakė pašalinti... 30. Tretysis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pagal 2006 m.... 31. Tretysis asmuo turėjo atlikti darbus jau ant parengto ir techninei... 32. a. gatvės kraštuose atsakovas jau yra įrengęs kelio bortus (kurių briaunos... 33. b. Atsakovo parengtas gatvės pagrindas nėra tinkamo aukščio, t.y. nėra... 34. Atsakovas ir tretysis asmuo 2006 m. gegužės 29 d. pasirašė rangos sutartį,... 35. Trečiajam asmeniui pradėjus profiliuoti ir tankinti atsakovo jau įrengtą... 36. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos... 37. Pažymėtina, kad pagal tarp šalių 2005 m. rugsėjo 26 d. pasirašytą... 38. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 39. Ieškovas UAB ,,Bėgvirta”, perėmęs UAB ,,Okadeta” reikalavimo teises,... 40. Kauno apygardos teismas ieškovo reikalavimo nepatenkino. Nesutikdamas su... 41. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Pagal statybos... 42. Byloje nustatyta, kad galutinis statybos darbų perdavimo aktas tarp užsakovo... 43. Apeliantas teigia, kad atsakovo atliktų darbų trūkumai išaiškėjo po... 44. Pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalies nuostatas užsakovas įrodinėti rangovo... 45. Teisėjų kolegija mano, kad aplinkybės, jog rangovo atliktų darbų trūkumų... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2009 m. spalio 21 d. aktu komisija, paskirta... 47. Kiti apeliacinio skundo motyvai nėra svarbūs teisingam šalių ginčo... 48. Pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės pagrįstas, naikinti ar... 49. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 50. Sprendžiant šį klausimą atsižvelgiama į Teisingumo ministro 2004 m.... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 52. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 53. Priteisti atsakovui UAB ,,Kaduva” (į. k. 133377981) iš ieškovo UAB...