Byla 2S-501-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-23-371/2009 pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams G. U., L. U., A. V., tretiesiems asmenims Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įpareigojimo nugriauti statinius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-04-14 pateikė ieškinį ir 2008-09-02 patikslintą ieškinį, prašydamas:

41) Įpareigoti atsakovus G. U. ir L. U. savo lėšomis per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai pastatytą 17,30 kv.m. bendro ploto pastatą miško priežiūrai ( - ), Šalčininkų rajone, pastatytą žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir sutvarkyti statybvietę;

52) Įpareigoti atsakovę A. V. savo lėšomis per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti savavališkai pastatytą pastatą – pirtį ( - ), Šalčininkų rajone, pastatytą žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir sutvarkyti statybvietę;

6Atsakovai G. U. ir L. U. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.

7Atsakovė A. V. atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti.

8Tretysis asmuo LR Aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintą ieškinį prašė jį tenkinti.

9Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovės A. V. atstovas pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kadangi atsakovė kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją su prašymu dėl žemės sklypo detaliojo plano pakeitimo ir tuo pačiu būtų išspręstas klausimas dėl ginčo pastatų.

10Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2009-02-02 nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. 2-23-371/2009 iki bus patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Teismas iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2009-01-20 rašto Nr. S(5.23)-157 nustatė, kad Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą numatyta patvirtinti 2009 m. spalio-lapkričio mėnesiais. Teismas konstatavo, jog atsakovai pateikė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai prašymus, tvirtinant bendrąjį planą, atsižvelgti į susidariusią situaciją ir pakeisti jų žemės sklypų detaliuosius planus, siekiant išsaugoti pastatytus statinius. Teismas padarė išvadą, jog yra pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, nes ši aplinkybė turi įtaką sprendimo priėmimui šioje byloje (CPK 164 str. 4 p.).

11Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2009-02-02 nutartį. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2007-09-07 nutartimi atmetė atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos, trečiųjų suinteresuotų asmenų A. V., G. U. ir L. U. apeliacinius skundus ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-12-22 sprendimą, kuriuo buvo panaikinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2004-12-02 statybos leidimas Nr. ( - ), 2005-04-07 statybos leidimas Nr. ( - ) (dėl statybos leidimo Nr. ( - ) pakeitimo), 2005-08-05 statybos leidimas Nr. ( - ) bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005-09-16 pažyma Nr. (100)-11.22-20. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-10-19 reikalavimu Nr. (100)-11.36-01 buvo pareikalauta, kad G. U. ir L. U. savo lėšomis nugriautų savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkytų statybvietę iki 2007-12-15, o 2007-10-19 reikalavimu Nr. (100)-11.36-02 buvo pareikalauta, kad A. V. nugriautų pastatą – pirtį iki 2008-07-15. Praėjus nustatytam terminui, A. V. reikalavimo neįvykdė, taip pat 2008-01-28 statinio apžiūros aktu buvo nustatyta, kad atsakovai G. U. ir L. U. irgi neįvykdė reikalavimo ir nelikvidavo savavališkos statybos. Dėl šios priežasties Vilniaus apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti atsakovus nugriauti savavališkai pastatytus statinius. Atsakovė A. V. pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kadangi ji kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją su prašymu dėl žemės sklypo detaliojo plano pakeitimo ir tuo pačiu būtų išspręstas klausimas dėl ginčo pastatų. Atsakovė, gavusi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-10-19 reikalavimą, kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją su prašymu atitinkamai pakeisti detaliojo plano sprendinius, kad būtų galima įteisinti, galiojant statybos leidimui, pastatytą pastatą. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atsakyme pažadėta visus pasiūlymus perduoti bendrojo plano rengėjui, kurie bus įvertinti, rengiant šio dokumento projektą. 2008 m. birželio mėn. atsakovė kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą dėl minėto reikalavimo įvykdymo termino atidėjimo iki 2009-05-30, į kurį buvo atsakyta, kad atidėti terminą nugriauti pastatą nėra juridinio pagrindo. Atkuriant nuosavybės teises į žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), Šalčininkų rajone, Vilniaus apskrities viršininko 1999-04-20 sprendimu Nr. 85-2533 sklypui buvo nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos: miško naudojimo apribojimai ir vandens telkinių juostos ir zonos, įregistruotos VĮ Registrų centre. Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ patvirtintų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXVI ir XXIX skyriai, reglamentuojantys miško naudojimo apribojimus ir apribojimus, taikomus vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose, įtvirtina draudimą šių apribojimų teritorijose statyti statinius. Be to, pagal LR Miškų įstatymo 11 str. miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės interesus. Dabartiniu metu Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bendrojo plano koncepcija nenumato atsakovams priklausančioje miško žemėje galimybės keisti paskirtį.

12Atsakovė A. V. atsiliepime atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir palikti Šalčininkų rajono apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Apeliantas nepateikė dokumento, patvirtinančio jo atstovo turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, todėl buvo pažeistas CPK 111 str. 4 d. Be to, netinkamai suformuluotas atskirojo skundo dalykas, kadangi apeliantas nenurodė, kokį procesinį sprendimą turėtų priimti apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs skundžiamą teismo nutartį. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atstovė nurodė, kad tretysis asmuo palaiko atsakovės atstovo poziciją, nes egzistuoja tikimybė, kad atsakovų prašymas dėl žemės sklypo paskirties gali būti išspręstas teigiamai. Be to, tretysis asmuo nuosekliai laikėsi pozicijos administracinėje byloje, kad statybos leidimai yra išduoti teisėtai ir nėra jokio pagrindo jų naikinti. Tokiu būdu, aiškiai išdėstyta trečiojo asmens Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuostata, kad klausimas dėl žemės sklypo paskirties yra bent jau svarstytinas. Ar galima pakeisti žemės sklypo paskirtį, galutinai bus atsakyta tik patvirtinus Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Teismas, nežinodamas, kokie bus Šalčininkų rajono savivaldybės sprendimai dėl atsakovų žemės sklypo paskirties pakeitimo, (o šią aplinkybę kaip savo atsikirtimų pagrindą nurodo atsakovai), negali šioje byloje priimti teisėto ir pagrįsto sprendimo.

13Atsakovai G. U. ir L. U., bei tretysis asmuo LR Aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nepateikė atsiliepimų į atskirąjį skundą.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Įstatymų leidėjas, siekdamas užkirsti kelią procesui vilkinti, siekia, kad byla būtų išnagrinėta, tinkamai įgyvendinant proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai.

16Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas bylos sustabdymo atvejus, nustatė, kad civilinė byla sustabdoma, kai jos negalima nagrinėti kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina (LR CPK 164 str. 4 p.). Tai, kad teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą, nereiškia, kad teismas gali laukti iki iš viso išnyks pagrindas ieškiniui reikšti arba iškils nauji ginčo klausimai dėl žemės sklypo paskirties.

17Šiuo atveju nėra duomenų, kad negalima nagrinėti civilinės bylos iki bus išspręstas administracine tvarka Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo klausimas, nes asmuo, prašantis stabdyti bylą, nepateikė įrodymų, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bendrojo plano koncepcija atsakovams yra palanki.

18Pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bylos sustabdymo naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo. Šiuo atveju siekiant užtikrinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, klausimas dėl bylos sustabdymo nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti šį klausimą iš esmės, atmetant atsakovės A. V. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, kaip nepagrįstą (LR CPK 338 str., 329 str. 1 d.). Tai, kad apeliantas suformulavo atskirajame skunde prašymą panaikinti skundžiamą nutartį ir neįvardino, kokį procesinį sprendimą turėtų priimti apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs skundžiamą teismo nutartį, neužkerta kelio apeliacinės instancijos teismui išspręsti klausimą dėl bylos sustabdymo iš esmės, nes tai neblogina apelianto padėties (LR CPK 338 str., 313 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto atskirąjį skundą pasirašė įgaliotas atstovas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (CPK 55 str. 2 d.), todėl nebuvo pažeista CPK 111 str. 4 d.

19Šiuo atveju ieškovas patikslintu ieškiniu iš esmės suformulavo ieškinio pagrindą ir dalyką, todėl pirmosios instancijos teismas turi galimybę vertinti ieškinio pagrįstumą pagal ieškovo suformuluotus reikalavimus ir ieškinio ribas. Tokiu būdu nėra teisinio pagrindo stabdyti civilinę bylą, nes tarp ieškovo ir atsakovų yra kilęs ginčas, nagrinėtinas teisme, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas siekia išspręsti ginčą teisme.

20Tai, kad teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, nereiškia ieškovo teisių pažeidimo, nes pirmosios instancijos teismas neužkirto kelio ieškovui pasinaudoti apeliacijos teise ir galimybe patikrinti skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą. Apeliacinės instancijos teismas nevertina atskirojo skundo argumentų dėl atsakovų veiksmų teisėtumo, nes tai nėra apeliacinio apskundimo dalykas. Kolegija pažymi, kad tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, šias aplinkybes ir argumentus įvertins pirmosios instancijos teismas. Byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (LR CPK 5 str., 7 str., 8 str., 164 str. 4 p., 166 str. 1 d. 6 p., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

22Panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį ir atsakovės A. V. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

23Perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-04-14 pateikė... 4. 1) Įpareigoti atsakovus G. U. ir L. U. savo lėšomis per 1 mėnesį nuo... 5. 2) Įpareigoti atsakovę A. V. savo lėšomis per 1 mėnesį nuo teismo... 6. Atsakovai G. U. ir L. U. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 7. Atsakovė A. V. atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti.... 8. Tretysis asmuo LR Aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 9. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovės A. V. atstovas pateikė... 10. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2009-02-02 nutartimi sustabdė... 11. Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė atskirąjį... 12. Atsakovė A. V. atsiliepime atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir palikti... 13. Atsakovai G. U. ir L. U., bei tretysis asmuo LR Aplinkos apsaugos ministerijos... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Įstatymų leidėjas, siekdamas užkirsti kelią procesui vilkinti, siekia, kad... 16. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas bylos sustabdymo atvejus, nustatė, kad... 17. Šiuo atveju nėra duomenų, kad negalima nagrinėti civilinės bylos iki bus... 18. Pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bylos sustabdymo naikintina dėl... 19. Šiuo atveju ieškovas patikslintu ieškiniu iš esmės suformulavo ieškinio... 20. Tai, kad teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, nereiškia ieškovo teisių... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija... 22. Panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį... 23. Perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės....