Byla eB2-1771-657/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Agera LT“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Agera LT“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydama UAB „Agera LT“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Agera LT“ įsiskolinimas fondo biudžetui 2015-03-27 sudarė 9.376,65 Eur sumą. Ši skola susidarė nuo 2014 metų lapkričio mėnesio ir nuolat didėjo. Nors buvo raginama atsiskaityti, atsakovė prievolės nevykdo, tikėtina, kad ji yra nemoki.

3Atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovė nurodė, kad bankroto bylos iškėlimui neprieštarauja.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu – UAB „Agera LT“ esant nemokiai. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Siekdamas įvertinti realią UAB „Agera LT“ finansinę situaciją, teismas 2015 m. balandžio 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t.y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus. Be to, teismas, vykdydamas pareigą bankroto bylose aktyviai veikti ex officio, surinko duomenis apie įmonės finansinę būklę iš valstybės institucijų.

9Atsakovės pateikto 2014 m. balanso duomenimis nustatyta, kad balansinė įmonės turto vertė 2014 metų gruodžio 31 d. siekė 18.286,32 Eur (63.139,00 Lt), kurį sudarė vien trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 3.469,65 Eur (11.980,00 Lt) bei per vienerius metus gautinos sumos – 14.816,67 Eur (51.159,00 Lt), iš kurių 10.735,06 Eur (37.066,00 Lt) sudarė pirkėjų įsiskolinimas. Tuo tarpu šio balanso duomenimis UAB „Agera LT“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 56.266,22 Eur (194.276,00 Lt) sumą, susidedančią iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. Pažymėtina, kad 30.011,58 Eur (103.624,00 Lt) sumą sudarė su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 2014 metų gruodžio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2014 metais įmonė veikė itin nuostolingai, patyrė 25.400,54 Eur (87.703,00 Lt) nuostolį.

10Iš įmonės vadovo pateikto UAB „Agera LT“ kreditorių (klientų) sąrašo matyti, kad 2014-12-31 atsakovės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams sudarė 5.630,80 Eur (19.442,03 Lt) sumą. Be to, nustatyta, kad, be minėto pradelsto 9.376,65 Eur mokestinio įsiskolinimo ieškovui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis pagal iki 2015-04-16 mokesčių apskaitoje turimus duomenis UAB „Agera LT“ turi pradelstą 12.247,73 Eur mokestinę skolą valstybės, savivaldybės biudžetams, pinigų fondams. Atsižvelgus, kad atsakovė pripažino, jog yra nemoki, spręstina, kad jos pradelstų įsiskolinimų suma realiai yra didesnė.

11Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai patvirtina, kad atsakovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

12Ištyrus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad pradelsti atsakovės UAB „Agera LT“ įsiskolinimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tokia UAB „Agera LT“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Atsakovės administracijos vadovas patvirtino, kad UAB „Agera LT“ yra nemoki. Esant nustatytam įmonės nemokumui bei nustačius, kad įmonė turi su darbo santykiais susijusių įsiskolinimų, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu UAB „Agera LT“ keltina bankroto byla.

13UAB „Agera LT“ administratoriumi skirtina UAB „Mindas“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

15Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Agera LT“ (juridinio asmens kodas 303057714, buveinės adresas: Pramonės g. 1, Alytus) bankroto bylą.

16Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Agera LT“ administratoriumi UAB „Mindas“ (juridinio asmens kodas 303583867, adresas Maironio g. 18, Radviliškio m., Radviliškio r. sav., sąrašo Nr. B-JA210).

17Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Agera LT“ (juridinio asmens kodas 303057714, buveinės adresas: Pramonės g. 1, Alytus) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

19Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Agera LT“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 eurų baudą.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui, informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

22Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 3. Atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovė nurodė,... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 7. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 8. Siekdamas įvertinti realią UAB „Agera LT“ finansinę situaciją, teismas... 9. Atsakovės pateikto 2014 m. balanso duomenimis nustatyta, kad balansinė... 10. Iš įmonės vadovo pateikto UAB „Agera LT“ kreditorių (klientų) sąrašo... 11. Nekilnojamojo turto registro bei VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai... 12. Ištyrus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad pradelsti atsakovės... 13. UAB „Agera LT“ administratoriumi skirtina UAB „Mindas“, kurios... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 15. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Agera LT“ (juridinio asmens kodas... 16. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Agera LT“ administratoriumi UAB... 17. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Agera LT“ (juridinio asmens... 18. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 19. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Agera LT“ valdymo organai... 20. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...