Byla 2S-198-436/2012
Dėl nuobaudų skyrimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Nikolajaus Alenino atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Nikolajaus Alenino pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. V., V. V., valstybei, atstovaujamai VMI prie Finansų ministerijos, Jonavos rajono apylinkės prokuratūrai dėl nuobaudų skyrimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas antstolis Nikolajus Aleninas pareiškimu suinteresuotiems asmenims A. V., V. V., Kauno apskrities VMI ir Jonavos rajono apylinkės prokuratūrai (reg. Nr. 172), prašė už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą skolininkui A. V. ir jo sutuoktinei V. V. taikyti LR CPK 585 straipsnio 2 dalyje ir 645 straipsnio 3 dalyje numatytas sankcijas.

4Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 3 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė. Teismas konstatavo, kad antstolis Nikolajus Aleninas, gavęs vykdomąjį raštą Nr. 1-147-751/2011 dėl 10.400 Lt baudos išieškojimo iš skolininko A. V. valstybės naudai, patvarkymu pradėjo vykdymą. 2011-08-23 patvarkymais antstolis skolininkui ir jo sutuoktinei nustatė 5 dienų terminą nuo patvarkymo gavimo dienos duomenims, nurodytiems patvarkymuose, pateikti. Patvarkymai adresatams buvo įteikti. Taip pat teismas nustatė, kad Jonavos rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2580-737/2011 pagal pareiškėjo A. V. skundas suinteresuotiems asmenims antstoliui Nikolajui Aleninui, išieškotojui Valstybei, atstovaujamai Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir V. V. dėl antstolio Nikolajaus Alenino veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0165/11/00705, kurioje sustabdytas išieškojimas vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0165/11/00705 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Tuo pačiu skundu pareiškėjas prašo panaikinti antstolio 2011-08-23 patvarkymus. Civilinė byla Nr. 2-2580-737/2011 dar neišnagrinėta. Teismas pažymėjo, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės-išieškojimo vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0165/11/00705 sustabdymas iš esmės reiškia visų vykdymo veiksmų - įskaitant ir turto suradimą, ir turto areštą - sustabdymą, todėl jokie veiksmai šioje byloje negali būti atliekami, tame tarpe ir CPK 628 str. 3d. pagrindu.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas antstolis Nikolajus Aleninas prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog skolininkai A. V. ir V. V. antstoliui per nustatytą terminą dokumentų nepateikė. Byloje nėra duomenų, kad iki antstolio 2011-08-23 patvarkymuose (vykd. b.l. 34, 40, 43) nustatyto termino pabaigos (2011-09-02), t.y. per 5 dienas nuo patvarkymų gavimo dienos (2011-08-27) (vykd. b.l. 47-50, 56-62), antstolio veiksmai dėl reikalavimo pateikti informaciją apie skolininko turtinę padėtį, turtą ir kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, būtų sustabdyti ir nebuvo privalomi skolininkai A. V. ir jo sutuoktinei V. V..

6Gavę antstolio 2011-08-23 patvarkymus (vykd. b.l. 34, 40, 43), suinteresuoti asmenys turėjo teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (LR CPK 13 str.) ir dar iki skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo teismui momento prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (LR CPK 148 str. 1-3 d.), t.y. iki suėjo antstolio reikalavimo įvykdymo terminas pateikti prašymą sustabdyti šio antstolio reikalavimo vykdymą (LR CPK 145 str. 1 d. 13 p., 510 str. 3 d.). Tačiau, iki suėjo antstolio 2011-08-23 patvarkymuose (vykd. b.l. 34, 40, 43) nustatytas terminas antstolio reikalavimams įvykdyti, suinteresuoti asmenys šiomis savo teisėmis nepasinaudojo (LR CPK 13 str.).

7Byloje nėra duomenų, kad skolininkas A. V. ar jo sutuoktinė V. V., neturėjo objektyvių galimybių įvykdyti 2011-08-23 patvarkymuose (vykd. b.l. 34, 40, 43) nurodytų antstolio reikalavimų per antstolio nustatytą terminą.

8Taip pat antstolis pažymėjo, kad 2011-08-23 patvarkymais prašomi išreikalauti duomenys buvo ir yra reikalingi antstolio funkcijoms atlikti, o ne tam, kad vykdyti išieškojimą, tam, kad aktyviais veiksmais užtikrinti, jog nebūtų pažeistos vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys A. V. ir V. V. prašo pareiškėjo antstolio Nikolajaus Alenino atskirąjį skundą atmesti, palikti galioti Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartį. Suinteresuoti asmenys nurodė, kad 2011 m. balandžio 4 d. Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu A. V. buvo nubaustas 10400 Lt bauda. 2011-09-20 nutartimi toje pačioje byloje patenkino jo prašymą ir paskirtos baudos mokėjimą išdėstė 36 mėnesiams, tačiau antstolis į šias aplinkybes neatsižvelgė ir toliau vykdė išieškojimą vykdomojoje byloje.

10Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2580-737/2011 pareiškėjas A. V. prašė panaikinti antstolio Nikolajaus Alenino: 2011-08-02 Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; 2011-08-23 Patvarkymus vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. V/TA-DU-446 ir Nr. V/TA-DU-447, 2011-08-23 Patvarkymą pateikti duomenis apie areštuotas lėšas; 2011-08-23 Patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises; 2011-08-23 Patvarkymą dėl areštuoto turto; 2011-08-23 Turto arešto aktą; 2011-08-23 Patvarkymus areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą: Nr. V/TA-BS-5257, Nr. V/TA-BS-5258, Nr. V/TA-BS-5259, Nr. V/TA-BS-5260, Nr. V/TA-BS-5261, Nr. V/TA-BS-5262, Nr. V/TA-BS-5263, Nr. V/TA-BS-5264, Nr. V/TA-BS-5265, Nr. V/TA-BS-5266, Nr. V/TA-BS-5267, Nr. V/TA-BS-5268 ir Nr. V/TA-BS-5269; 2011-08-23 Patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises; 2011-08-23 Patvarkymą pateikti duomenis apie areštuotas lėšas.

14Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi pareiškėjo A. V. skundą civilinėje byloje Nr. 2-2580-737/2011 tenkino iš dalies. Panaikino antstolio Nikolajaus Alenino 2011-08-23 patvarkymą Nr. V/TA-DU-447 - vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš V. V. darbo užmokesčio (v.b.l.45), ir įpareigojo antstolį grąžinti V. V. iš jos darbo užmokesčio išieškotus 130,84 Lt. Likusioje dalyje skundą atmetė (b.l. 80-88).

15Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė antstolio skundą motyvuodamas tuo, kad dar neišnagrinėtas A. V. reikalavimų pagrįstumo bei antstolio Nikolajaus Alenino priimtų patvarkymų teisėtumo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-2580-737/2011. Tačiau nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2580-737/2011 skundžiamus 2011-08-23 Patvarkymą pateikti duomenis apie areštuotas lėšas ir 2011-08-23 Patvarkymą dėl areštuoto turto paliko galioti (b.l. 87). Aukščiau minėta teismo nutartis įsiteisėjusi. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nustatė, jog skolininkas A. V. ir jo sutuoktinė V. V. antstoliui per nustatytą terminą 2011-08-23 patvarkymuose nurodytų duomenų nepateikė, tačiau nesiaiškino antstolio skunde nurodytų aplinkybių ir nesprendė klausimo dėl sankcijų, numatytų LR CPK 585 straipsnio 2 dalyje ir 645 straipsnio 3 dalyje, taikymo už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą.

16Esant minėtoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį, neatskleidė klausimo esmės. Šio pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali pašalinti, todėl nutartis naikintina, o klausiamas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartį panaikinti, perduoti antstolio Nikolajaus Alenino pareiškimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai