Byla e2-205-633/2017
Dėl nuostolių atlyginimo, atsakovui už akių

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui A. K. dėl nuostolių atlyginimo, atsakovui už akių,

Nustatė

22016-12-30 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus ieškinys atsakovui A. K. dėl 1451,39 Eur nuostolių pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą atlyginimo ir 5 proc. kompensacinių palūkanų priteisimo.

32017-01-05 atsakovui buvo tinkamai (asmeniškai) įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu, atsakovas įpareigotas per 15 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.

4Kadangi ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių ir teismas turi tokią teisę, ieškovo reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d.).

5Teismas, atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovo pateiktus dokumentus-leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustato, kad :

6Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m liepos 20 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-137-503/2015 nustatyta, kad atsakovas A. K., 2014-07-22 apie 16.30 val. Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Beržų g., ties namu, pažymėtu Nr. 25, t. y. viešoje vietoje, matant kitiems asmenims, kilusio konflikto metu, įžūliu elgesiu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tyčia J. Š. metaliniu užuolaidos laikikliu dūrė vieną kartą į kairės akies sritį, tuo padarė nukentėjusiajam kairės akies vokų, obuolio jungties bei kairio smilkinio srities muštines ir plėštines žaizdas, kairės akies obuolio sumušimą, kraujo išsiliejimą į akies obuolio priekinę kamerą, ragenos nubrozdinimą, kairio lęšiuko panirimą, kairiųjų skruostikaulio – viršutinio žandikaulio komplekso lūžimą, o taip pat kraujosruvą akies vokuose, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

7Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės teritorinis skyrius (toliau – NDNT) J. Š. dėl 2014-07-22 patirtų sužalojimų nustatė 55 proc. darbingumo lygį nuo 2014-10-23 iki 2015-10-22, vėliau pakartotinai, nuo 2015-10-15 iki 2016-10-14. NDNT nustatytas 55 proc. darbingumo lygis buvo dėl diagnozių, kurios yra tiesiogiai susiję su 2014-07-22 J. Š. patirta trauma ir jos padariniais.

8VSDFV Marijampolės skyriaus 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. PE SP8-1919 J. Š. buvo paskirta 281,74 Lt per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2014-10-23 iki 2015-10-31. VSDFV Marijampolės skyriaus 2015 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. PE SP10-2615 J. Š. buvo paskirta 83,83 Eur per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2015-11-01 iki 2016-10-31.

9Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 20 d nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-137-503/2015 priteisė VSDFV Marijampolės skyriui iš A. K. 596,94 Eur žalos atlyginimo, kurį sudarė J. Š. išmokėta netekto darbingumo pensija už laikotarpį nuo 2014-10-23 iki 2015-05-31.

10VSDFV Marijampolės skyrius J. Š. už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2016-10-31 priskaičiavo ir išmokėjo 1451,39 Eur netekto darbingumo pensijos, kurią šiuo ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo. Ieškovas 2016-11-09 raštu Nr. (1.31) S-20159 kreipėsi į A. K. dėl geranoriško žalos atlyginimo. Tačiau atsakovas per nustatytą terminą žalos neatlygino.

11Atsakovas nevykdė pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais kitiems asmenims nepadarytų žalos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str. 1 d.), savo tyčiniais kaltais neteisėtais veiksmais nesunkiai sutrikdė J. Š. sveikatą, dėl ko J. Š. atsirado ilgalaikės sveikatos sutrikdymo pasekmės.

12Taigi konstatuotina, kad dėl atsakovo neteisėtų kaltų veiksmų VSDFV Marijampolės skyrius, išmokėdamas J. Š. netekto darbingumo pensiją, patyrė 1451,39 Eur nuostolius, tarp atsakovo neteisėtų kaltų veiksmų ir VSDFV Marijampolės skyriaus patirtų nuostolių yra tiesioginis priežastinis ryšys.

13CK 6.246 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio, o CK 6.290 str. 3 d. numato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Be to, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. nustatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

14Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis, pripažintina, kad atsakovas privalo atlyginti dėl jo neteisėtų kaltų veiksmų VSDFV Marijampolės skyriaus patirtus 1451,39 Eur nuostolius, tačiau, teismo turimais duomenimis, iki sprendimo priėmimo dienos nuostolių nėra atlyginęs, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistina 1451,39 Eur nuostolių pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą atlyginimas, kuriuos sudaro J. Š. išmokėta netekto darbingumo pensija (CK 6.245 - 6.249, 6.251, 6.263, 6.280, 6.290 str. str.).

15Atsakovo pareigą mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nustato CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d. d., 286 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K., asmens kodas – ( - ) gyv. (duomenys neskeltini) : a) 1451,39 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 39 euro ct) nuostolių pagal regresinį (atgręžtinį) reikalavimą atlyginimo, b) 5 (penkių) procentų metines kompensacines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-12-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas – 188677622, buveinės adresas – A. V. g. 2-1, Marijampolė, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), bankas – AB DNB bankas, banko kodas 40100.

19Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), 32,66 Eur (trisdešimt du eurus 66 euro ct) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą) valstybei (mokama/išieškoma Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įstaigos kodas – 188659752, į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

20Atsakovas – A. K., negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilkaviškio rajono apylinkės teismui motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas – Valstybinio socialinio draudimo Marijampolės skyrius, per 30 dienų nuo šio sprendimo kopijos jam įteikimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusį Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V. rašytinio proceso tvarka... 2. 2016-12-30 Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas Valstybinio... 3. 2017-01-05 atsakovui buvo tinkamai (asmeniškai) įteiktos ieškinio ir jo... 4. Kadangi ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių ir teismas... 5. Teismas, atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir... 6. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m liepos 20 d. nuosprendžiu... 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 8. VSDFV Marijampolės skyriaus 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. PE SP8-1919... 9. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 20 d nuosprendžiu... 10. VSDFV Marijampolės skyrius J. Š. už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki... 11. Atsakovas nevykdė pareigos laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 12. Taigi konstatuotina, kad dėl atsakovo neteisėtų kaltų veiksmų VSDFV... 13. CK 6.246 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus,... 14. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei vadovaujantis... 15. Atsakovo pareigą mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už priteistą... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1, 2 d. d., 286 str., teismas... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K., asmens kodas – ( - ) gyv.... 19. Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K., asmens kodas – ( - ) gyv. (... 20. Atsakovas – A. K., negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovas – Valstybinio socialinio draudimo Marijampolės skyrius, per 30...