Byla 2-7555-362/2013
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Artakija“ ieškinį atsakovui A. V., trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje BUAB „Arvelita“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius,

2vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Artakija“ ieškinį atsakovui A. V., trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje BUAB „Arvelita“,

Nustatė

3ieškovas UAB „Artakija“ prašo priteisti iš atsakovo A. V. 18110,86 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovas buvo įpareigotos per 20 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovo ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2013-09-28 tinkamai. Terminas atsiliepimui pateikti suėjo 2013-10-18. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Trečiasis asmuo BUAB „Arvelita“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Algsta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad 2011 m. kovo 2 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Arvelita", į.k. 300594762. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Algsta"(įmonės kodas 302412653, registracijos adresas Kareivių g. 19, Vilnius, buveinės adresas Aušros al. 66A-22, Šiauliai, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąrašo Nr. B-JA093, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr.152). Įgaliotu asmeniu paskirtas Algirdas Stankaitis (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA290, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 618 c, tel.(8 41) 59 55 07). 2011-09-09 Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimai, kurie vėliau tikslinti. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi, vadovaujantis 2011-06-21 kreditorių susirinko nutarimais, UAB „Arvelita" pripažinta bankrutavusią ir likviduojama dėl bankroto. Viso bankroto proceso eigoje gauta lėšų 36327,07 Lt ir 849,76 Lt pagal garantinio fondo sutartį Nr. GF3-1477-2011, iš jų pilnai patenkinti pirmos eilės kreditorių reikalavimai viso 2582,10 Lt sumai (CK 2.113 str.2p.) ir dalinai patenkinti antros eilės kreditorių (LR CK 2.113 str.3 p.) finansiniai reikalavimai: 1002,83 Lt VSDFV Šiaulių skyriaus, 5,29 Lt Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir 251,87 Lt VĮ Turto banko, padengta dalis administravimo lėšų sąmatos, patvirtintos 2011-03-20 Šiaulių apygardos teismo nutartimi ir kreditorių susirinkimo nutarimu. Trečios eilės kreditorių, tame tarpe ir ieškovo kreditorinis reikalavimas liko nepatenkintas. Ieškovo UAB „Atakija" teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas šioje bankroto byloje 16110,86 Lt. BUAB "Arvelita" 2013 m. rugjūčio 13 d. sprendimu savo veiklą pabaigė. Sprendimas įsiteisėjo 2013 m. rugsėjo 16 d. Per penkias dienas BUAB "Arvelita" bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl joks teismo sprendimas negali turėti įtakos jos pareigoms.

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas UAB „Artakija“ perdavė IĮ „Arvelita“ įvairias prekes ir išrašė 2010-09-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1013691, 15812,34 Lt sumai, bei 2010-09-21 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1013787, 2298,52 Lt sumai. Viso buvo parduota prekių už 18110,86 Lt. PVM sąskaitas-faktūras pasirašytinai priėmė IĮ „Arvelita“ direktorius A. V., dėl prekių kokybės pretenzijų nereiškė. Be to, 2010-09-07 PVM sąskaitai-faktūrai Nr. 1013691 užtikrinti 2010-09-07 IĮ „Arvelita“ buvo išrašytas paprastasis vekselis 15812,34 Lt sumai, kurio apmokėjimą tokiu būdu garantavo fizinis asmuo, IĮ „Arvelita“ direktorius A. V.. PVM sąskaitas-faktūras Nr. 1013691 ir Nr. 1013787, IĮ „Arvelita“ turėjo apmokėti atitinkamai iki 2010-10-22 ir 2010-11-05, tačiau nei juridinis asmuo, nei atsakovas savo įsipareigojimų ieškovui neįvykdė. Pradiniai santykiai susiklostė tarp ieškovo ir IĮ „Arvelita“, kuri vėliau buvo pertvarkyt į UAB „Arvelita“. UAB „Arvelita“ VĮ „Registrų centras“ įregistruota 2010-10-18, įmonės vadovas A. V., kuris yra pertvarkytos įmonės vienintelis akcininkas ir tai reiškia, kad jis yra tiek naujos teisinės formos juridinio asmens UAB „Arvelita“, tiek pertvarkyto juridinio asmens IĮ „Arvelita“ dalyvis. Pagal LR CK 2.104 str. 2 d. pertvarkomo juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre. LITEKO duomenimis, A. V. Šiaulių apygardos teismo nutartimi patrauktas bendraatsakoviu bankroto byloje Nr. B2-290-267/2012. 2011-08-10 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, vadovaujantis 2011-06-21 kreditorių susirinkimo nutarimais, UAB „Arvelita“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

9Nagrinėjamoje byloje ieškovas ieškinį atsakovui pareiškė 2013-09-09, todėl LR CK 2.104 str. 2 d. nustatytas trejų metų terminas nuo neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens pertvarkymo nėra praleistas. Be to ieškovo reikalavimas yra patvirtintas UAB „Arvelita“ bankroto byloje. Taigi, yra pagrindas konstatuoti, jog ieškovas laikėsi LR CK 6.245 straipsnio 5 dalyje nustatyto privalomo eiliškumo, reikšdamas reikalavimus atsakovui A. V. dėl atsakomybės taikymo už pertvarkyto juridinio asmens prievoles.

10Pagal Individualių įmonių įstatymą individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (2 straipsnis). Individualios (personalinės) įmonės savininko turtas laikomas neatskirtu nuo įmonės turto civilinės atsakomybės prasme. LR CK 2.50 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis atsako už tokio juridinio asmens prievoles tuo atveju, kai nepakanka paties juridinio asmens turto, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

11Atsižvelgiant į tai, kad IĮ „Arvelita“ (vėliau pertvarkyta į UAB „Arvelita“, dabar jau BUAB „Arvelita“) būdamas ieškovo skolininku pagal 2010-09-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1013691, 15812,34 Lt sumai, bei 2010-09-21 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1013787, 2298,52 Lt sumai, savo prievolės neįvykdė, o pertvarkymo ir bankroto proceso metu, nors ieškovas ir pareiškė kreditorinį reikalavimą, jis patenkintas nebuvo, atsakovas A. V., kaip būdamas tiek naujos teisinės formos juridinio asmens UAB „Arvelita“, tiek pertvarkyto juridinio asmens IĮ „Arvelita“ dalyvis, atsako už aukščiau minėtas prievoles. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo A. V. 18110,86 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (LR CK 6.38 str., 2.104 str. 2 d., 2.50 str. 4 d.).

12Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už priteistą 18110,86 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-09 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 543,00 Lt žyminis mokestis, kurios patvirtintos rašytiniais dokumentais (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 259 str., 262 str. 1 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo A. V., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Artakija“, į.k. 124823858, 18110,86 Lt (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas dešimt litų 86 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 18110,86 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013 m. rugsėjo 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 543,00 Lt (penki šimtai keturiasdešimt trys litai 00 ct) žyminį mokestį.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo LR CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai