Byla 2A-2279-656/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andriaus Ignoto, teisėjų Astos Radzevičienės ir Zitos Smirnovienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) BUAB „GAZMAN“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „GAZMAN“ ieškinį atsakovui UAB „Galime“ dėl skolos priteisimo,

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.Bylos esmė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Galime“ ieškovo BUAB „Gazman“ naudai 391 378,37 Lt skolą ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisine iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5UAB „Maxima“ (užsakovas) su UAB „Lakaja“ (genrangovas) sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią buvo sutarta pastatyti prekybos paskirties pastatą adresu ( - ). Dėl konkrečių rangos darbų atlikimo UAB „Lakaja“ sudarė rangos sutartį su UAB „Erdenas“ (rangovas). UAB „Erdenas“ dėl konkrečių rangos darbų atlikimo sudarė rangos sutartį su UAB „Galime“ (rangovas), kuri 2012 m. kovo 12 d. su ieškovu (subrangovu) pasirašė subrangos sutartį Nr. 2012/03/12/02 (toliau – Sutartis). Pagal Sutartį ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pateiktą projektą bei darbų grafiką atlikti pastato inžinerinių tinklų montavimo darbus. Pagal Sutarties 5.1. punktą, darbai laikomi baigtais, kai ieškovas darbų perdavimo – priėmimo aktu perduoda darbus, o atsakovas darbų atlikimo aktus priima – pasirašo. Bendra sutartyje numatytų ieškovo atliekamų darbų kaina, remiantis objektine sąmata (sutarties priedas) – 1 071 433,54 Lt. Sutarties 3.2. punktas reglamentuoja, kad ieškovas privalo darbus atlikti su savo medžiagomis, savo priemonėmis ir jėgomis. Kadangi elektrines oro užuolaidas (suma: 11 193,83 Lt) ir ventiliacinės sistemos agregatus VTS Clima (suma: 184 527,42 Lt) nupirko pats atsakovas, bendra darbų kaina sumažėjo iki 875 712,29 Lt. Už šią sumą ieškovas įsipareigojo atlikti likusius medžiagų įsigijimo ir montavimo darbus. Ieškovui atlikus dalį rangos darbų už 2012 m. balandžio mėnesį, ieškovas surašė atliktų rangos darbų aktus, kuriuos pateikė pasirašyti atsakovui. Atsakovas ieškovo pateiktus atliktų rangos darbų aktus pasirašė, patvirtindamas, kad rangos darbai atlikti tinkamai ir jie yra perduoti atsakovui. Atsakovas jokių pretenzijų ieškovui dėl atliktų rangos darbų nereiškė. Atsižvelgiant į tai, už faktiškai atliktus rangos darbus Ieškovas išrašė 2012 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija MAN Nr. 000036 284 055,31 Lt sumai ir pateikė ją atsakovui apmokėti. Atsakovas pateiktą PVM sąskaitą faktūrą pasirašė, patvirtindamas, kad sutinka sumokėti ieškovui 284 055,31 Lt sumą. Už faktiškai atliktus rangos darbus ieškovas išrašė 2012 m. birželio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija MAN Nr. 000038 309 550,92 Lt sumai ir pateikė ją atsakovui apmokėti. Atsakovas pateiktą PVM sąskaitą faktūrą pasirašė, patvirtindamas, kad sutinka sumokėti ieškovui 309 550,92 Lt sumą

6Atsakovas už atliktus rangos darbus (už 2012 m. balandžio ir birželio mėnesius) sutiko Ieškovui sumokėti 593 606,23 Lt sumą. Atsakovas už dalį atliktų rangos darbų su ieškovu iš dalies atsiskaitė, todėl ieškovas ir atsakovas 2012 m. gruodžio 18 d. abipusiu susitarimu pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriuo sutarė, kad atsakovo skola ieškovui 2012 m. spalio 31 dienai už atliktus rangos darbus sudarė 275 484,88 Lt. Ieškovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, atliko kilus rangos darbus, kurie nebuvo įtraukti į prie Sutarties pridėtą sąmatą, surašė atliktų rangos darbų aktus už 2012 m. rugpjūčio mėnesį. Be pagrindinių rangos darbų, ieškovas ir atsakovas susitarė, kad ieškovas atliks ir papildomus rangos darbus, tai patvirtina sutarties objektinė sąmata, ant kurios buvo pažymėta, kad papildomai bus derinama: 1. Ventiliacijos sistema; 2. Vandens apskaita; 3. Gaisro gesinimo sistema. Ieškovas atliko papildomus rangos darbus, surašė atliktų rangos darbų aktus už papildomus darbus ir pateikė juos atsakovui pasirašyti. Tai, kad papildomi darbai buvo atlikti ir jų aktai perduoti atsakovui, patvirtina tarp ieškovo ir atsakovo pasirašytas perduodamų dokumentų (papildomų darbų sąmatos) sąrašas, kuriame pabraukti konkretūs papildomi rangos darbai, kuriuos atliko ieškovas. Už 2012 m. rugpjūčio mėnesio atliktus darbus ir papildomus darbus ieškovas išrašė 2012 m. gruodžio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija MAN Nr. 61 384 535,72 Lt sumai, kurią pateikė atsakovui apmokėti. Remiantis 2012 m. gruodžio 18 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu ir 2012 m. gruodžio 7 d. PVM sąskaita faktūra Serija MAN Nr. 61, atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudarė – 660 020,60 Lt. Statomas prekybos paskirties pastatas buvo priduotas įstatymų nustatyta tvarka, o Vyriausybės įgaliota institucija patvirtino, kad objektas yra tinkamas naudoti. Atsakovas jokių pretenzijų ieškovui dėl atliktų darbų (teik pagrindinių, tiek papildomų) nepateikė, už atliktus darbus neatsiskaitė,

7Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovas nėra pateikę į bylą dokumentų apie tai, kad atsakovas ar UAB „Maxima“ (užsakovas) ar UAB „Lakaja“ (genrangovas) ar UAB „Erdenas“ (rangovas) būtų iš ieškovo priėmę dalį darbų, o būtent darbus pagal ieškovo išrašytą 2012-12-07 PVM SF (384 535,72 Lt). Pats savaime sąskaitos išrašymas darbų atlikimo (o tuo labiau – kokybiško darbų atlikimo / darbų priėmimo) visiškai neįrodo. Atsakovas buvo priėmęs dalį ieškovo darbų, mokėjo už juos. Tačiau nustačius ieškovo darbuose defektus ir ieškovui ignoruojant reikalavimus, kad defektai būtų ištaisyti. Atsakovas pats pradėjo tų defektų taisymą bei sustabdė mokėjimus už nekokybiškus darbus. Atsakovo parašas sąskaitoje PVM SF MAN Nr. 000038 patvirtina tik vienintelį faktą – kad sąskaita gauta. Atsakovo sutikimas ar nesutikimas sąskaitą apmokėti priklauso tik nuo ieškovo darbų kokybės. Atsakovui nežinomi jokie papildomi susitarimai, Atsakovas nebuvo užsakęs, kad ieškovas atliktų kažkokius papildomus / kitus darbus. Įrašas sutarties objektinėje sąmatoje, ant kurios buvo pažymėta, kad papildomai bus tam tikri dalykai derinami, būtent ir reiškią būsimą derinimą, o ne kažkokį darbų užsakymo faktą. Pažymėjo, kad: dėl ventiliacijos sistemos – keitėsi ventkameros gamintojas (kuris dar nebuvo aiškus pasirašant sutartį) be to ventkamerą pateikė pats genrangovas; dėl vandens apskaitos – buvo diskutuota keisti elektrines pavaras į didelio debeto skaitiklius, tačiau pasilikta prie sąmatinio varianto elektrinių pavarų; dėl gaisro gesinimo sistemos – vaistinės patalpose sumontuotas priešgaisrinis vamzdynas. „GAZMAN“ šiuos darbus užaktavo 2012-05 mėn. SF: GAZ 00053; suma: 5872,94 Lt. Tarp ieškovo ir atsakovo pasirašytas perduodamų dokumentų (papildomų darbų sąmatos) sąrašas, kuriame pabraukti konkretūs papildomi rangos darbai, kuriuos atliko Ieškovas. Vienašalis kažkokių dalykų pabraukimas tekste reiškia tik pabraukimą, o ne papildomų darbų atlikimą. Atsakovui šis dokumentas visiškai nežinomas ir gali būti suklastotas. Atsakovas niekada nebuvo gavęs iš ieškovo 2012-12-07 PVM SF Nr. MAN 61, jokių atliktų darbų akto dėl tokios sąskaitos išrašymo ir darbai neatlikti. Pats savaime trišalių tarpusavio aktų pasirašymas nereiškia automatinio atsakovo įsiskolinimas ieškovui mažinimo. Ieškovo pateiktuose trišaliuose susitarimuose esantis 6 p. yra sąlyginis, kadangi jis suteikia atsakovui alternatyvą: atlikti minėtame skolos užskaitymo akte numatytus mokėjimus Ieškovo kreditoriui (už ieškovą) tik su sąlyga, kad atsakovas yra gavęs apmokėjimą už atitinkamus darbus iš atsakovą samdžiusio kliento: UAB „Erdenas“, organizavusio darbus objekte – prekybos paskirties pastate ( - ). Kol UAB „Erdenas“ neatsiskaitė su atsakovu, t.y. - kol neįvyko skolos užskaitymo akto 6 p. numatyta alternatyvi sąlyga, tol atsakovas pagrįstai nemoka įmonei ieškovo kreditoriui. Atsakovas nėra gavęs apmokėjimo už atitinkamus darbus iš atsakovą samdžiusio subjekto: UAB Erdenas. Atsakovas teisme pradėjo bylą prieš UAB „Erdenas“ dėl skolos prisiteisimo už UAB „Galime“ atliktus/organizuotus darbus objekte – prekybos paskirties pastate ( - ). Šiuo metu tebeegzistuoja ta pati situacija, kuri buvo apibudinta 2013-01-23 skolos užskaitymo akto preambulės 1 p.: UAB „Gazman“ yra skolingą už prekes ir paslaugas akte nurodytam kreditoriui. Kadangi ieškovas pats yra tapęs skolingu atsakovui, tai nustojo egzistuoti įmonės „Galime“ skola Įmonei UAB „Gazman“, todėl įmonės „Galime“ įsipareigojimas ieškovo kreditoriui pagal skolos užskaitymo aktą laikytinas pasibaigusiu.

8Statomas objektas buvo priduotas tik todėl, kad atsakovas ištaisė visą ieškovo paliktą broką / ieškovo darbų defektus.

9Šalių susirašinėjime fiksuota, kad atsakovo pretenzijos dėl broko buvo siunčiamos neegzistuojant jokiems ieškovo reikalavimams mokėti skolas. Atsakovas pretenzijas Ieškovui dėl darbo broko reiškė nedelsiant po to, kai pats atsakovas gavo pretenzijas iš užsakovų.

10UAB „Maxima“ esantys statybos darbų žurnalai fiksuoja, kad darbai buvo atliekami. Tuo tarpu broko taisymo faktus patvirtina 2013-06-28 atsakovo atsiliepimo į ieškinį 6 priedas.

11Faktas, kad UAB „Erdenas“, gavęs atliktų darbų aktus iš atsakovo, perdavė juos genrangovui UAB „Lakaja“, patvirtina tik tai, kad atsakovas perdavė darbus po to, kai ištaisė ieškovo paliktą broką. Tik todėl darbai ir buvo genrangovo priimti.

12II. Teismo sprendimo esmė

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė visiškai.

14Teismas nustatė, kad tarp ieškovo BUAB „GAZMAN“ ir atsakovo UAB „Galime“ 2012-03-12 buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 2012/03/12/02. Sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pateiktą projektą bei darbų grafiką atlikti inžinerinių tinklų montavimo darbus ir perduoti darbo rezultatą atsakovui. Atsakovas įsipareigojo sudaryti ieškovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktų sutartinių darbų rezultatą ir už juos sumokėti nustatytomis sąlygomis ir tvarka (sutarties 2.1. – 2.2. punktai). Sutarties 8.3. punkte numatyta, kad atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaito užbaigus ir priėmus ieškovo atliktus darbus. Darbų kaina sumokama ieškovui per 45 kalendorines dienas nuo darbų perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo ir ieškovo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Rangovas tinkamai neįvykdęs sutartinių prievolių (pavyzdžiui praleidęs prievolių vykdymo terminus, darbus atlikęs su trūkumais, neperdavęs darbų sutartyje nustatyta tvarka), neturi subjektinės teisės reikalauti iš užsakovo, o užsakovas – subjektinės pareigos mokėti už aktuose nurodytus darbus ieškovui (CK 6.687 str. 1 d.).

15Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, kad nurodyta bendra atliekamų darbų kaina – 1071 433,54 Lt, kuri nurodoma šalių pasirašytoje objektinėje sąmatoje, kurioje taip pat pažymėta, kas bus derinama papildomai (prierašas ranka). Ieškovas nurodė, kad dalį medžiagų pirko pats atsakovas todėl bendra darbų kaina atitinkamai sumažėjo. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad buvo susitarta ir dėl papildomų darbų atlikimo. Pateiktoje pažymoje apie papildomai atliktų darbų išlaidų vertę nurodomi papildomi darbai, išlaidų vertė – 108 358,43 Lt. Matyti, kad ieškovas sutartus rangos darbus atlikinėjo, išrašydavo atliktų darbų aktus, būdavo išrašomos sąskaitos faktūros. Dalį atliktų darbų aktų ir sąskaitų faktūrų pasirašė atsakovo atstovas. Už dalį atliktų darbų atsakovas atsiskaitė.

16Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas 2012-09-19 raštu Nr. 09/19-1 bei 2013-03-29 raštu Nr. 03/29-1 informavo ieškovą, apie nustatytus trūkumus ir nurodė, kad trūkumai nedelsiant turi būti pašalinti, o ieškovui nesiėmus priemonių trūkumams pašalinti, trūkumus ėmėsi šalinti savo jėgomis. Taip pat ieškovas buvo informuotas, kad sustabdomi visi mokėjimai. Nustatyti darbų trūkumai fiksuoti 2012-06-05 objekto apžiūros akte ir 2012-07-25 defektų nustatymo akte Nr. 2. Už atliktus darbus atsakovas 2013-04-02 išrašė sąskaitą faktūrą GAL Nr. 10138 424 856,05 Lt sumai, nurodyti defektų šalinimo darbai atsispindi atliktų darbų akte. Atsakovas taip pat pateikė 2013-04-02 sąskaitos faktūros GAL Nr. 10138 išrašymo pagrindimo lentelę ir sąskaitas faktūras pagrindžiančias nurodytas išlaidas, sudarytas darbo sutartis, susirašinėjimą, patvirtinantį, kad darbų trūkumai buvo nustatyti ir šalinami. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgdamas į prieštaringus liudytojų parodymus, juos ir ieškovą siejusius santykius, galimą suinteresuotumą, į tai, kad atsakovas pateikė pagrįstus rašytinius įrodymus (defektų nustatymo aktus, atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras, darbo sutartis, susirašinėjimą) dėl defektų šalinimo, teismas laiko įrodyta, kad ieškovas rangos darbus atliko nekokybiškai. Ieškovo pareiga ištaisyti daikto trūkumus buvo numatyta tarp šalių sudarytos sutarties 6.2. punkte. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, ieškovas buvo informuotas apie nustatytus darbų trūkumus, tačiau nurodytais terminais darbų trūkumų neištaisė. Todėl, atsakovas, vadovaudamasis subrangos sutarties 6.3. punktu, kuriame numatyta galimybė pašalinti trūkumus savarankiškai savo lėšomis, nurodytus trūkumus pašalino ir pareikalavo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Už dalį atliktų darbų atsakovas sumokėjo, vėliau mokėjimai buvo sustabdyti tuo pagrindu, kad ieškovas darbus atliko nekokybiškai. Atsakovo teisė sustabdyti mokėjimus yra numatyta sudarytos sutarties 3.4. punkte, nustatančiame teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda darbų defektai, tol, kol darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti defektai. Byloje nėra galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto ar jo patvirtinimo. Darbai tinkamai nebuvo užbaigti, atsakovas pats pradėjo taisyti nustatytus defektus. Ieškovas neįrodė tinkamo darbų pagal sudarytą sutartį atlikimo, todėl atsakovas mokėjimus sustabdė pagrįstai, o ieškovas subjektinės teisės reikalauti atlyginti už darbą, kurį atliko netinkamai, neturi. Ieškovas neįrodė ir papildomų darbų atlikimo: kaip matyti iš UAB „R.O.K“ projektai lydraščio, statybos darbų žurnalo pastato statyba buvo baigta 2012-06-15, todėl statybos žurnalas nebuvo pildomas, tuo tarpu ieškovo pateiktuose dokumentuose (atliktų darbų aktuose, atliktų darbų išlaidų vertės pažymoje) nurodomas laikotarpis – už 2012 metų rugpjūčio mėnesį. Byloje nėra pagrįstų duomenų, kad atsakovas būtų užsakęs ar priėmęs bet kokius darbus 2012 m. rugpjūčio mėnesį.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

18Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti priteisti ieškovui iš atsakovo 391378,37 Lt bei 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovas už atliktus darbus 2012 m. balandžio ir birželio mėnesiais pasirašė ieškovo pateiktus Atliktų rangos darbų aktus bei PVM sąskaitas – faktūras ir tokiu būdu sutiko apmokėti 593606,23 Lt. Atsakovas dalį sumos apmokėjo. Šalys 2012-10-31 surašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame atsakovas patvirtino, kad neapmokėta 309550,92 Lt skola ieškovui.
  2. Ieškovas atliko kitus papildomus rangos darbus, nes šalys 2012 m. kovo 12 d. Sutartimi susitarė, kad papildomai bus derinamos ventiliacijos sistemos, vandenes apskaitos ir gaisro gesinimo darbų sąmatos. Ieškovas atliko papildomus rangos darbus, surašė atliktų darbų aktus ir pateikė atsakovui. Ieškovas papildomai išrašė atsakovui 2012-12-07 PVM sąskaitą – faktūrą MAN Nr.61 384535,72 Lt sumai. Ieškovas atliko pagrindinių darbų už 276177,29 Lt ir papildomų darbų už 88609,43 Lt. Bendras atsakovo 640271,60 Lt įsiskolinimas buvo mažinamas pasirašant trišalius atsiskaitymo aktus su trečiaisiais asmenimis ir šiuo būdu atsakovo įsiskolinimas buvo sumažintas iki reikalaujamos priteisti 391378,37 Lt sumos.
  3. Statomas prekybos pastatas buvo priduotas įstatymų nustatyta tvarka ir įgaliota institucija pavirtino, kad objektas tinkamas naudoti. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas pagrįstai atsisakė padengti prašomą priteisti sumą dėl neva ieškovo paliktų rangos darbų defektų. Ieškovas pateikė atsakovui atliktų darbų aktus, tačiau atsakovas atliktų darbų aktų neginčijo, todėl privalo apmokėti prašomą priteisti sumą pagal pateiktus rašytinius įrodymus.
  4. Šalių pasirašyti trišaliai skolų užskaitymo aktai patvirtina, kad atsakovas pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės neturėjo.
  5. Atsakovas pateikė 2013-04-02 atliktų darbų aktą, kuriuo įrodinėjo, kad tvarkė ieškovo paliktus darbų defektus. Atsakovo pateikti defektų tvarkymo išlaidų dokumentai neįrodo atsakovo patirtų išlaidų, nes dokumentuose nurodyti darbai, kurių ieškovas neprivalėjo atlikti, defektų šalinimo darbus atliko ieškovo darbuotojai, daugelis pateiktų sąskaitų nėra žinomos ieškovui. Atsakovas nurodė, kad įrenginėjo recirkuliacinius šildytuvus, tačiau nepateikė įrodymų, kad pirko įrengimui būtinas medžiagas. Recirkuliacinius šildytuvus įrenginėjo ieškovas. Atsakovas nurodė, kad mokėjo nepagrįstai dideles sumas už defektų šalinimo darbus.

19Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Aplinkybė, kad atsakovas pasirašė ant ieškovo išrašytų sąskaitų-faktūrų, nereiškia, kad atsakovas negali reikšti pretenzijų dėl darbų kokybės, o patvirtina tik sąskaitos gavimo faktą. Darbų trūkumus patvirtina 2012-07-25 defektų nustatymo aktas ir tai, kad atsakovas pats vykdė trūkumų šalinimo darbus.
  2. Ieškovas nepateikė papildomų darbų priėmimo aktų. Rankraštinis įrašas Sutarties objektinėje sąmatoje neįrodo papildomų darbų atlikimo ar užsakymo, o reiškia papildomą derinimą. Atsakovas niekada nebuvo gavęs iš ieškovo 2012-12-07 sąskaitos faktūros MAN 61. Nors atsakovas mokėjo ieškovui už atliktus darbus, tačiau nustačius defektus ir ieškovui ignoruojant atsakovo reikalavimus, atsakovas pats ėmėsi taisyti defektus.
  3. Šalių pasirašyti trišaliai tarpusavio atsiskaitymo aktai (susitarimai) nereiškia, kad automatinio atsakovo įsiskolinimo mažinimo, nes susitarimų 6 punkte buvo numatyta sąlyga, kad atsiskaitymas bus atliekamas, kai atsiskaitys atsakovo užsakovas UAB „Erdenas“. Atsakovas šiuo metu jau prisiteisė skolą iš UAB „Erdenas“, tačiau pats ieškovas pagal atsakovo pateiktą šalių apyvartos lentelę tapo skolingas atsakovui, todėl atsakovo įsipareigojimas laikomas pasibaigusiu.
  4. Ieškovo nepateikė rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų papildomų darbų atlikimą ar tai, kad ieškovas taisė darbų trūkumus. Liudytojų parodymai nepatvirtino ieškovo samprotavimų apie 2012 -08 atliktus darbus. Ieškovas iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo teiginių.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teismas teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

23Apeliacinis skundas atmetamas.

24Byloje kilo ginčas dėl aplinkybės, ar ieškovas atliko papildomus darbus 2012 m. rugpjūčio mėn. Papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo tvarka nustatyta tiek bendrosiose rangos (CK 6.653 str. 4 d.), tiek specialiosiose statybos rangos (CK 6.684 str. 4, 5 d.) teisinius santykius reglamentuojančiose normose. CK6.653 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. CK 6.684 straipsnio 4 dalyje, taip pat nustatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Šiose nuostatose numatyti atvejai, kuomet papildomi darbai atliekami nesant užsakovo nurodymu, bet iškilus būtinumui juos atlikti ir užsakovo interesais, antraip nesiėmus neatidėliotinų veiksmų statybos darbų objektas būtų žuvęs ar buvęs sugadintas. Tačiau visais atvejais, apie tokių papildomų darbų atlikimą įstatymas įpareigoja rangovą informuoti užsakovą. Atsakovas byloje neįrodinėjo, jog papildomus darbus buvo būtina atlikti, dėl ko užsakovui kilo pareiga atlyginti jų atlikimo kaštus, todėl nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog užsakovas buvo davęs nurodymus atlikti papildomus darbus, ar, kad vykdant statybos rangos sutartimis numatytus darbus iškilo neatidėliotina būtinybė tokius darbus atlikti. Minėtose CK normose dėl papildomų darbų atlikimo kartu kalbama ir apie statybos rangos sutartyje nustatytos kainos tikslinimą. Papildomai atlikti darbai (neaptarti statybos rangos sutartyje) įtakoja statybos darbų kainas ir lemia jos tikslinimą. Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje (CK6.653 str. 1 d.). Vykdant rangos sutartį galimybė keisti sulygtą darbų kainą yra išimtinio pobūdžio ir priklauso nuo darbų kainos nustatymo būdo. CK6.653 straipsnio 1–3 dalys – dispozityviosios teisės normos, kuriose nustatyta šalių galimybė pasirinkti kainos nustatymo būdus. Pagal šias normas darbų kaina gali būti nustatoma keliais būdais: sutartyje nurodant konkrečią kainą, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą arba sutartyje įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ir būdus. Pažymėtina, kad, statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK6.653 str. 5 d.). Taigi darbų kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006).

25Nagrinėjamoje byloje šalių sudarytoje Sutartyje šalys nustatė bendrą darbų kainą nurodytą šalių pasirašytoje Objektinėje sąmatoje (Sutarties 3.1 punktas). Sutarties 3.2. ir 3.3. nurodyta, kad šalys dėl papildomų išlaidų bei dėl sąmatoje numatytos kainos keitimo turi susitarti iš anksto ir papildomas išlaidas nurodyti papildomoje sąmatoje. Sąmatoje nustatyta kaina gali būti keičiama atskiru šalių susitarimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas sutarties nuostatas interpretuoja netinkamai, neįvertindamas to, jog rangovo galimybė tikslinti statybos rangos kainą, atsižvelgiant į rangovo patirtas pagrįstas išlaidas net ir nesusitarus su užsakovu, siejama su esmine sąlyga – toks kainos keitimas galimas tik užsakovui davus nurodymą dėl darbų pakeitimo.

26Ieškovas įrodinėja, kad atliko kitus papildomus rangos darbus, o ne šalino darbų trūkumus. Ieškovas tvirtina, kad šalys 2012 m. kovo 12 d. Sutartimi susitarė, kad papildomai bus derinamos ventiliacijos sistemos, vandens apskaitos ir gaisro gesinimo darbų sąmatos. Rangos sutarties dėl papildomų darbų atlikimo sudarymo faktą įrodinėja ieškovo atstovo rankraštiniais įrašais Sutarties objektinėje sąmatoje (t.2 b.l.15), kad papildomai bus suderinti: 1.ventiliacijos sistema. 2. Vandens apskaita. 3.gaisro gesinimo sistema. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis prierašas atskirai abiejų šalių atstovų nepasirašytas, todėl neatitinka būtinųjų rašytinės sutarties formos reikalavimų. Nepaneigtas atsakovo argumentas, kad rankraštinis įrašas Sutarties objektinėje sąmatoje, ant kurios buvo pažymėta, kad papildomai bus tam tikri dalykai derinami, būtent ir reiškią būsimą derinimą, o ne papildomų darbų užsakymo faktą. Atsakovas paaiškino, kad: dėl ventiliacijos sistemos - keitėsi ventkameros gamintojas (kuris dar nebuvo aiškus pasirašant sutartį) be to ventkamerą pateikė pats genrangovas; dėl vandens apskaitos - buvo diskutuota keisti elektrines pavaras į didelio debeto skaitiklius, tačiau pasilikta prie sąmatinio varianto elektrinių pavarų, dėl gaisro gesinimo sistemos - vaistinės patalpose sumontuotas priešgaisrinis vamzdynas.

27Ieškovas teigia, kad atliko papildomus rangos darbus, surašė atliktų darbų aktus ir pateikė atsakovui. Ieškovas papildomai išrašė atsakovui 2012-12-07 PVM sąskaitą – faktūrą MAN Nr.61 384535,72 Lt sumai. Atsakovas teigia, kad niekada nebuvo gavęs iš ieškovo 2012-12-07 PVM sąskaitos - faktūros Nr. MAN 61, jokių atliktų darbų akto dėl tokios sąskaitos išrašymo. Atsakovui nežinomi jokie darbai, kuriuos yra atlikęs ieškovas, kurių pagrindu išrašyta 2012-12-07 PVM sąskaita - faktūra Nr. MAN 6I. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką vien tik PVM sąskaitos išrašymas nesuteikia teisės sąskaitą išrašiusiam subjektui reikalauti sąskaitos apmokėjimo, nes Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nereglamentuoja civiliniu pirkimo- pardavimo santykiu aspektu ir nenustato nei formos reikalavimu prikimo-pardavimo sutarčiai, nei įrodinėjimo priemonių sutarties sudarymo faktui nustatyti kilus ginčui dėl sutarties vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009). Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai apie papildomai atliktus darbus (2012 m. rugpjūčio mėnesio pažyma apie papildomai atliktų darbų išlaidų vertę) yra sudaryti vienašališkai. Papildomų darbų sąmatų perdavimo aktas, pasirašytas abiejų šalių atstovų, neįrodo papildomų darbų atlikimo fakto. Atsakovui neigiant papildomų darbų atlikimo faktą, ieškovas neįvykdė įrodinėjimo pareigos (CPK 178 str.), nes nepateikė teismui Papildomų darbų sąmatų perdavimo akte nurodytų dokumentų, nors kaip darbus vykdęs rangovas privalėjo šiuos įrodymus turėti.

28Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jokių papildomų ar pagrindinių darbų, atliktinų 2012 m. rugpjūčio mėn. atsakovas iš ieškovo neužsakinėjo, tokių darbų sąmatų atsakovas su ieškovui nederino ir nepriėmė. 2013-11-19 UAB „R.O.K projektai" lydraštyje aiškiai konstatuojama, kad objekte po 2012-06-15 jokie statybos darbai jau nevyko. Ieškovo 2012 m. rugpjūčio mėn. atlikti darbai gali būti 2012-07-25 defektų nustatymo akte nurodytų defektų taisymo darbai.

29Kiti ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai neatitinka ieškovo nurodytos aplinkybės, kad 2012 m. rugpjūčio mėn. buvo atliekami papildomi darbai. Ieškovas 2013-07-24 patikslintame ieškinyje laikėsi pozicijos, kad 2012-08 mėn. tinkamai atliktų rangos darbų faktą gali patvirtinti statybos darbų žurnalai, kuriuose užfiksuoti visi ieškovo atlikti rangos darbai, tačiau teiktoje statybos darbu žurnalo lapo kopijoje nurodyta, kad ieškovas darbus atliko 2012-06-07. Su 2013-11-19 UAB „R.O.K projektai" lydraščiu teiktoje statybos darbų žurnalo lapo kopijoje irgi nurodyta, kad Ieškovas darbus atliko 2012 m. birželio mėn. Ieškovo vienašališkai 2013-12-04 lydraščiu teismui teiktoje pažymoje Nr. 1 minimas ataskaitinis mėnuo: 2012 m. rugpjūčio mėn., ir per jį atlikti papildomi darbai, kurių vertė 108.359,43 Lt. Ieškovo 2013-12-04 teismui teiktoje pažymoje Nr. 1 nurodo 2012 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus, tačiau nurodo, kad šių darbų atlikimui reikalingas medžiagas įsigijo iki 2012 m. birželio mėn. (su lydraščiu pateiktos sąskaitos). Statybos darbų žurnaluose nurodyta, kad tie patys darbai, kurie minimi ieškovo su 2013-12-04 lydraščiu teismui teiktoje pažymoje Nr. 1 kaip atlikti rugpjūčio mėn., faktiškai atlikti 2012 m. birželio mėn.

30Vertinant liudytojų M. M., E. C. ir R. S. parodymus, daroma išvada, kad šie liudytojai nepatvirtino papildomų darbų atlikimo 2012 m. rugpjūčio mėn. aplinkybės.

31Atsakovo nustatyti darbų trūkumai fiksuoti nesuinteresuoto asmens UAB „Mano būstas“ 2012-06-05 objekto apžiūros akte ir 2012-07-25 defektų nustatymo akte Nr. 2. Ieškovas neįrodinėjo, kad duomenys apie trūkumus neatitinka tikrovės. Atsakovas teigia, kad už šalinant trūkumus atliktus darbus atsakovas 2013-04-02 išrašė sąskaitą faktūrą GAL Nr. 10138 424 856,05 Lt sumai, nurodyti defektų šalinimo darbai atsispindi atliktų darbų akte. Atsakovas taip pat pateikė 2013-04-02 sąskaitos faktūros GAL Nr. 10138 išrašymo pagrindimo lentelę ir sąskaitas faktūras pagrindžiančias nurodytas išlaidas, sudarytas darbo sutartis, susirašinėjimą, patvirtinantį, kad darbų trūkumai buvo nustatyti ir šalinami. Ieškovas, deklaratyviai nurodydamas kai kuriuos prieštaravimus dėl atsakovo nurodytos darbų apimties ir sunaudotų medžiagų kiekio nepateikė nuoseklių skaičiavimų, kiek galėjo kainuoti trūkumų šalinimas. Ieškovas neįvykdė įrodinėjimo pareigos (CPK 178 str.). Be to, Sutarties 3.4. suteikė teisę atsakovui sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai, tol, kol darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti defektai. CK 6.665 str. 1 d. nustatyta, kad nustačius darbų trūkumus, užsakovas turi teisę reikalauti iš rangovo atitinkamai sumažinti darbų kainą. Be to, nepasirašytas Sutarties 5.1. punkte numatytas darbų perdavimo aktas, todėl ieškovas neįgijo teisės reikalauti apmokėjimo už darbus.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 331 str., 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.Bylos esmė... 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Galime“... 5. UAB „Maxima“ (užsakovas) su UAB „Lakaja“ (genrangovas) sudarė... 6. Atsakovas už atliktus rangos darbus (už 2012 m. balandžio ir birželio... 7. Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovas nėra pateikę į... 8. Statomas objektas buvo priduotas tik todėl, kad atsakovas ištaisė visą... 9. Šalių susirašinėjime fiksuota, kad atsakovo pretenzijos dėl broko buvo... 10. UAB „Maxima“ esantys statybos darbų žurnalai fiksuoja, kad darbai buvo... 11. Faktas, kad UAB „Erdenas“, gavęs atliktų darbų aktus iš atsakovo,... 12. II. Teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu ieškinį... 14. Teismas nustatė, kad tarp ieškovo BUAB „GAZMAN“ ir atsakovo UAB... 15. Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, kad nurodyta bendra... 16. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas 2012-09-19 raštu Nr.... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 18. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti pirmosios... 19. Atsakovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir atsiliepimą grindė šiais... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Apeliacinis skundas atmetamas.... 24. Byloje kilo ginčas dėl aplinkybės, ar ieškovas atliko papildomus darbus... 25. Nagrinėjamoje byloje šalių sudarytoje Sutartyje šalys nustatė bendrą... 26. Ieškovas įrodinėja, kad atliko kitus papildomus rangos darbus, o ne šalino... 27. Ieškovas teigia, kad atliko papildomus rangos darbus, surašė atliktų darbų... 28. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad jokių papildomų ar... 29. Kiti ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai neatitinka ieškovo nurodytos... 30. Vertinant liudytojų M. M., E. C. ir R. S. parodymus, daroma išvada, kad šie... 31. Atsakovo nustatyti darbų trūkumai fiksuoti nesuinteresuoto asmens UAB „Mano... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 331 str., 326 str. 1 d. 1 p.,... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti...