Byla e2-305-569/2020
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,SROS“ dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

31.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Šiaulių dujotiekio statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB ,,SROS“ dėl skolos, palūkanų priteisimo. Teismo nutartimi buvo nuspręsta rengtis nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu. Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartimi civilinė byla paskirta nagrinėti žodinio proceso tvarka.

52.

6Teisme gautas šalių prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį. Nurodo, kad šalys siekia abipusėmis nuolaidomis išspręsti šį teisminį ginčą byloje ir visus galinčius kilti tarpusavio ginčus ateityje. Pažymi, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

7Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

83.

9Atsisakyti reikalavimų, ar jų dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis)

104.

11Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, matyti, kad šalims yra žinoma, jog teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Taigi šalims taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 42 straipsnyje, 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje, žinomos.

125.

13Teismui nėra teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo baigti bylą taikos sutartimi, todėl, atsižvelgus į taikos sutarties sąlygas, prašymas patvirtinti taikos sutartį laikytinas pagrįstu, dėl to tenkintinas, civilinė byla nutrauktina.

146.

15Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Atsižvelgiant į nurodytą įstatymo nuostatą, ieškovei grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 795,75 Eur.

167.

17Šalių išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą nepriteistinos, nes šioje byloje dokumentų įteikimo išlaidos neviršija 3 Eur sumos (CPK 96 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi, 290 – 291 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

19Prašymą tenkinti.

20Patvirtinti ieškovės UAB ,,Šiaulių dujotiekio statyba“ ir atsakovės UAB ,,SROS“ pasirašytą taikos sutartį tokio turinio:

21„1. Ieškovė atsisako nuo Byloje Atsakovei pareikšto reikalavimo iš Atsakovės priteisti palūkanas, o Atsakovė sutinka su tokiu atsisakymu.

222. Atsakovė per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį sumoka Ieškovei 1420,35 (vieno tūkstančio keturių šimtu dvidešimt eurų, 35 cnt) skolą pagal 2019-08-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. ( - ) .

233. Šalys požymi, jog pasirašydamos šią taikos sutartį, suderino sulaikytu piniginiu lėšų likutį ir, Atsakovei sumokėjus šios sutarties 2 punkte numatytą sumą, sulaikytos lėšos sudaro 22 434, 85 eurų:

241. 2019-08-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) - 8 939,70 Eur:

252. 2019-09-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) -1 434, 05 Eur;

263. 2019-11-27 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) - 5 123, 48 Eur;

274. 2019-12-20 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) - 5 372 02 Eur;

285. 2020-04-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) - 1 565, 60 Eur.

294. Šalys susitaria, kad Ieškovė neatlygina Atsakovei jos patirtu išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

305. Atsakovė sumoka Ieškovei per 14 (keturiolika) kalendoriniu dienų nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos 2070 (du tūkstančius septyniasdešimt) eurų jos patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

316. Šalys pareiškia ir garantuoja, jog pasirašydamos šią Taikos sutartį išsprendžia visus tarp jų esančius nesutarimus dėl iki šios Taikos sutarties pasirašymo tarp šalių sudarytų sandorių ir kitų faktiškai susiklosčiusių teisinių santykių bei daugiau neturėsiančios pretenzijų viena kitai, išskyrus galimas pretenzijas dėl šios Taikos sutarties vykdymo.

327. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, kad visas šios Taikos sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valką.

338. Nuo šios Taikos sutarties sudarymo Šalys bei jų atstovai nesiims jokiu nesąžiningų ir / ar neteisėtų veiksmų, nukreiptų prieš kitą Šalį (įskaitant, bet neapsiribojant, viešus pasisakymus prieš kitą Šalį, straipsnių ar kitos komunikacijos viešojoje erdvėje inicijavimą, bet kokį kitą veikimą kitos šalies nenaudai santykiuose su trečiaisiais asmenimis).

349. Išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu įteikimu (jei jų būtų), valstybės naudai įsipareigoja sumokėti Šalys lygiomis dalimis.

3510. Ieškovė, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, prašo teismo grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio dalį lygią 795, 75 Eur. Atsakovė šį Ieškovės prašymą palaiko ir prašo jį tenkinti. Likusią negražintą 25 procentu žyminio mokesčio dalį, t. y. 265,25 Eur Atsakovė sumoka Ieškovei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

3611. Šalys įsipareigoja ateityje nereikšti pareiškimų ir / ar ieškinių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Toks susitarimas yra taikus ir galutinis tarpusavio ginčų sprendimo rezultatas.

3712. Šalys prašo teismo taikos sutarties patvirtinimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka, nekviečiant į teismo posėdį byloje dalyvaujančiu asmenų.

3813. Šios Taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo bei Bylos nutraukimo pasekmės, ir CPK 140, 293, 294, 584 straipsnių turinys Šalims yra žinomas, t. y. Šalims suprantama, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir nutraukus civilinę bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

3914. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriu po 1 (vieną) atitenka Ieškovei ir Atsakovei bei 1 (vienas) egzempliorius Šiaulių apygardos teismui. Ši Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl jos patvirtinimo.“

40Civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovei UAB ,,SROS“ dėl skolos, palūkanų priteisimo nutraukti.

41Grąžinti ieškovei UAB ,,Šiaulių dujotiekio statyba“, juridinio asmens kodas 166738275,

42795,75 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 75 ct) žyminio mokesčio.

43Grąžinti žyminį mokestį pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

44Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės... 3. 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,Šiaulių dujotiekio... 5. 2.... 6. Teisme gautas šalių prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.... 7. Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 8. 3.... 9. Atsisakyti reikalavimų, ar jų dalies, baigti bylą taikos sutartimi yra... 10. 4.... 11. Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad sąlygos neprieštarauja... 12. 5.... 13. Teismui nėra teisinio pagrindo nepriimti šalių susitarimo baigti bylą... 14. 6.... 15. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi jeigu šalys sudaro taikos sutartį,... 16. 7.... 17. Šalių išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 87... 19. Prašymą tenkinti.... 20. Patvirtinti ieškovės UAB ,,Šiaulių dujotiekio statyba“ ir atsakovės UAB... 21. „1. Ieškovė atsisako nuo Byloje Atsakovei pareikšto reikalavimo iš... 22. 2. Atsakovė per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo teismo nutarties... 23. 3. Šalys požymi, jog pasirašydamos šią taikos sutartį, suderino sulaikytu... 24. 1. 2019-08-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) - 8 939,70 Eur:... 25. 2. 2019-09-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) -1 434, 05 Eur;... 26. 3. 2019-11-27 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) - 5 123, 48 Eur;... 27. 4. 2019-12-20 PVM sąskaita - faktūra Nr. ( - ) - 5 372 02 Eur;... 28. 5. 2020-04-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. ( - ) - 1 565, 60 Eur.... 29. 4. Šalys susitaria, kad Ieškovė neatlygina Atsakovei jos patirtu išlaidų... 30. 5. Atsakovė sumoka Ieškovei per 14 (keturiolika) kalendoriniu dienų nuo... 31. 6. Šalys pareiškia ir garantuoja, jog pasirašydamos šią Taikos sutartį... 32. 7. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, kad visas šios... 33. 8. Nuo šios Taikos sutarties sudarymo Šalys bei jų atstovai nesiims jokiu... 34. 9. Išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu įteikimu (jei jų būtų),... 35. 10. Ieškovė, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, prašo teismo... 36. 11. Šalys įsipareigoja ateityje nereikšti pareiškimų ir / ar ieškinių... 37. 12. Šalys prašo teismo taikos sutarties patvirtinimo klausimą išspręsti... 38. 13. Šios Taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo bei Bylos nutraukimo... 39. 14. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią... 40. Civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Šiaulių dujotiekio statyba“... 41. Grąžinti ieškovei UAB ,,Šiaulių dujotiekio statyba“, juridinio asmens... 42. 795,75 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 75 ct) žyminio... 43. Grąžinti žyminį mokestį pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai.... 44. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...