Byla 2A-904/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus

2sekretoriajant Vladislavai Tumas,

3dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ atstovui advokatui Valdui Pumpučiui, atsakovui A. G., trečiajam asmeniui D. G., teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. G. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-293-198/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ ieškinį atsakovui A. G. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – D. G., A. L., Z. K., R. G., R. G.,

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas BUAB „Rastuva“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovui A. G. dėl 264 233,60 Lt žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. gegužės 14 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Rastuva“ iškelta bankroto byla, o 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia. UAB „Rastuva“ nuo jos įsikūrimo užsiėmė medienos gamybos veikla. Nuo pat įmonės įsteigimo jos vadovu buvo paskirtas atsakovas A. G., kuris vadovo pareigas ėjo iki 2005 m. kovo 19 d. Be to, nuo 2002 m. spalio 1 d atsakovas papildomai buvo paskirtas PHARE-2000 ESS verslo plėtrai fondo projekto vadovu, taip pat PHARE-2000 ESS žmogiškųjų išteklių fondo projekto vadovu. Taip pat nurodė, kad 2002 m. rugsėjo 27 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, LR Vidaus reikalų ministerijos ir UAB „Rastuva“ buvo pasirašyta trišalė Subsidijos sutartis Nr. LT-0009-03-01-0073, pagal kurią ieškovui buvo suteikta subsidija medienos apdirbimo linijų įrengimui. Bendras projekto biudžetas pagal nurodytą sutartį buvo 149 000 eurų, iš jų - pusė lėšų - 74 500 eurų (257 233,60 Lt) buvo Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės subsidijuojamos lėšos, likusi dalis – ieškovo nuosavos lėšos. Vykdant Subsidijų sutartį, 74 500 eurų buvo išmokėta ieškovui, tačiau 2004 m. rugpjūčio 26 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra raštu Nr. 4705 vienašališkai nutraukė Subsidijos sutartį dėl subsidijų sutarties bendrųjų sąlygų 4 straipsnio pažeidimo ir pareikalavo iki 2004 m. rugsėjo 30 d. grąžinti 257 233,60 Lt (74 500 eurų) LR Finansų ministerijai. Ieškovas nurodytos sumos geruoju negrąžino.

7Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-353-278/2006 nutraukė 2002 m. rugsėjo 30 d. subsidijos sutartį „Dėl Europos bendrijos išorinės pagalbos“ ir priteisė iš UAB „Rastuva“ AB Turto bankas (VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros teisių perėmėjas) naudai 257 233,60 Lt išmokėtos dotacijos. Nurodė, kad UAB „Rastuva“ pažeidė sąžiningos konkurencijos, skaidrumo, nešališkumo ir interesų konfliktų vengimo reikalavimus (Subsidijų sutarties 4 straipsnį). Konstatavo, kad projekto vykdymo koordinavimą ir kontrolę vykdė direktorius A. G.. Kadangi atsakovas A. G. 2003 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 04/2003 sudarė konkurso vertinimo komitetą ir save pasiskyrė konkurso vertinimo komisijos pirmininku, todėl, pagal Praktinį PHARE, ISPA, ir SAPARD konkursų vadovo 4.3.8.3. punktą, vertinimo komisijos pirmininkas atsako už vertinimo proceso koordinavimą bei už nešališkumo bei konfidencialumo užtikrinimą. 2007 m. balandžio 27 d. nutartimi Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus UAB „Rastuva“ apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo.

8Ieškovas teigė, kad savo nerūpestingais ir neatidžiais veiksmais atsakovas privedė prie situacijos, kurios pagrindu su UAB „Rastuva“ buvo nutraukta subsidijos sutartis ir įmonei buvo padaryta didelė žala. Suma, kuri buvo išmokėta ieškovui kaip dotacija ir priteista iš jo AB „Turto bankas“, vertintina minimaliais nuostoliais, nors realiai padaryta žala yra dar didesnė, kadangi dėl priteistos grąžinti sumos, pritaikyto arešto įmonė sužlugo ir subankrutavo. Esant šioms aplinkybėms, 257 233,60 Lt suma turi būti priteista iš atsakovo A. G.. Šis padarytos žalos dydis yra neįrodinėtinas (CPK 182 str. 2 p.), kadangi yra nustatytas įsiteisėjusiu 2006 m. gruodžio 18 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-353-278/2006.

9Be to, atsakovas, painiodamas savo asmeninius bei juridinio asmens, kuriam atstovavo interesus, padarė ir kitą žalą. O būtent – 2004 m. birželio 17 d. UAB „Rastuva“, atstovaujama atsakovo A. G., sudarė sutartį su advokatu S. K. dėl bendrovės interesų atstovavimo ginče su VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūra, nors realiai tuo metu civilinio ginčo dėl subsidijos grąžinimo nebuvo. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūra pretenzijas dėl subsidijos grąžinimo pareiškė tik 2004 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. 4705, ieškinys dėl subsidijos sutarčių nutraukimo ir subsidijos grąžinimo pasirašytas 2006 m. liepos 31 d. Todėl 7 000 Lt suma, sumokėta advokatui S. K., buvo ne už bendrovės interesų atstovavimą, o už atsakovo gynybą baudžiamojoje byloje, kurioje ikiteisminis tyrimas pradėtas ir įtarimai atsakovui buvo pareikšti dar 2003 metais. Sudaryti sutartį su advokatu bendrovei 2004 m. birželio 17 d. pagrindo nebuvo, nes tuo metu civilinio ginčo su bendrove nebuvo, o buvo tik pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sumokėdamas advokatui už savo asmens gynybą ikiteisminio tyrimo metu pagal 2004 m. birželio 17 d. sutartį 7 000 Lt sumą 5 mokamaisiais pavedimais laikotarpiu 2004 m. birželio 30 d. – 2004 m. lapkričio 29 d., atsakovas padarė įmonei žalą, kurią privalo atlyginti. Viso įmonei padaryta 264 233,60 Lt dydžio žala.

10Atsakovas A. G. prašė ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas nepateikė duomenų, kad 257 233,60 Lt subsidija yra grąžinta VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros teisių perėmėjui AB „Turto bankas“. Subsidija iki šiol nėra grąžinta, nes UAB „Rastuva“ finansinė padėtis dar iki 2007 m. vasaros (iki 2006 m. gruodžio 18 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimo įsiteisėjimo) žymiai pablogėjo dėl ekonomiškai nepagrįstų UAB „Rastuva“ vadovų veiklos 2005-2007 metais. Net jei ir būtų buvusi grąžinta 257 233,60 Lt dotacija, ieškovo žinioje liko įrengimai, kurių vertė viršija UAB „Rastuva“ investuotų lėšų bei reikalaujamos grąžinti dotacijos sumą. Tokiu būdu, ieškovo teiginiai, kad UAB „Rastuva“ bankrutavo todėl, kad buvo priversta grąžinti 257 233,60 LT, bei tai, kad teismui nutraukus 2002 m. rugsėjo 30 d. subsidijos sutartį UAB „Rastuva“ patyrė 257 233,60 Lt žalą, yra klaidingi ir neatitinkantys realybės. Ieškovas ieškinyje nenurodė, kuo konkrečiai pasireiškė atsakovo A. G. ir UAB „Rastuva“ interesų konfliktas bei kokį konkrečiai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą (toliau – ABĮ), bendrovės įstatų straipsnį ar bendrovės akcininkų sprendimą pažeidė atsakovas, vykdydamas UAB „Rastuva“ direktoriaus pareigas. Ieškovas klaidingai nurodė, kad atsakovas A. G. subsidijų projekto įgyvendinimo metu ėjo UAB „Rastuva“ direktoriaus pareigas. Priešingai šiam teiginiui, atsakovas nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2003 m. rugpjūčio 30 d., t. y. subsidijų projekto įgyvendinimo metu, ėjo PHARE-2000 ESS verslo plėtrai projekto vadovo pareigas. Tuo laikotarpiu jis realiai nevykdė UAB „Rastuva“ direktoriaus pareigų bei negavo atlyginimo už direktoriaus pareigų vykdymą, todėl jam ir negali kilti atsakomybė CK 2.87 str. pagrindu.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo A. G. 257 233,60 Lt žalos atlyginimo bei 6 162,18 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad byloje reiškiamas reikalavimas pagrįstai grindžiamas ne darbo teisės, o civilinės teisės normomis, nes kai vadovas padaro bendrovei žalą veikdamas kaip valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal LR Darbo kodeksą. Teismas nustatė, kad atsakovas A. G. UAB „Rastuva“ direktoriumi buvo nuo 1999 m. sausio 4 d. iki 2006 m. lapkričio 16 d., t.y. viso subsidijų sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

13Teismas konstatavo, kad Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje 2-353-278/2006, yra konstatuoti atsakovo neteisėti veiksmai, nulėmę žalos įmonei atsiradimą. Šiame sprendime nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę šioje byloje. Minėtame teismo sprendime konstatuota, kad pirkimas subsidijuojamomis lėšomis turėjo būti organizuojamas remiantis praktiniu PHARE, ISPA, SAPARD pirkimo konkursų procedūrų vadovu ir jame nustatytomis viešųjų pirkimų taisyklėmis bei EB finansuojamų subsidijų sutarčių, sudaromų pagal decentralizuotas užsienio pagalbos programas bendrųjų sąlygų reikalavimus, kurių pagrindiniai – sąžininga konkurencija, skaidrumas, nešališkumas, konfidencialumas, geriausia pinigų vertė, konkrečiais ryšiais su perkančiąja organizacija susijusių asmenų nedalyvavimas konkurenciniuose konkursuose ir neprisidėjimas prie konkurso sąlygų rengimo. Šie reikalavimai, kaip nustatyta įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu, buvo pažeisti ir tai sudarė sąlygas subsidijų sutarties nutraukimui bei jos priteisimui.

14Teismas pažymėjo, kad Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu priteista paramos suma, t.y. 257 233,60 Lt, sumažėjo UAB „Rastuva“ turtas, įmonė neteko jai skirtos paramos. Teismas sutiko su ieškovo atstovo argumentais, kad šiuo atveju nėra reikšminga, kad įmonė realiai nesugrąžino priteistos subsidijos. Svarbu tai, jog minėta suma priteista iš įmonės ir įmonė įgijo reikalavimo teisę į šios sumos priteisimą iš atsakovo.

15Teismas atmetė ieškovo ieškinį dalyje dėl 7 000 Lt priteisimo. Nurodė, kad nepakanka įrodymų išvadai, kad už gynybą baudžiamojoje byloje atsakovas sumokėjo iš įmonės lėšų ir kad poreikio įmonei dėl teisinės pagalbos nebuvo.

16Atsakovo A. G. argumentus, kad jo veiklą kontroliavo akcininkai ir jie taip pat buvo atsakingi už Subsidijų sutarties įgyvendinimą, teismas atmetė kaip nepagrįstus.

17Teismas nurodė, kad ieškovas termino ieškiniui pareikšti nepraleido. Nurodė, kad bankroto byla UAB „Rastuva“ iškelta 2008 m. gegužės 14 d., o ieškinys pareikštas 2010 m. balandžio 22 d.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

19Apeliaciniu skundu atsakovas A. G. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas iš dalies ieškovo ieškinys, ir priimtai naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

201) Viešojo pirkimo komisija, kurios pirmininku buvo atsakovas, veikė kaip UAB „Rastuva“ darbuotojai ir jeigu padarė žalą savo neteisėtais veiksmais, tai turi atsakyti pagal LR Darbo kodekso normas, reglamentuojančias darbuotojų materialinę atsakomybę, nes šios komisijos dalyviai veikė ne išoriniuose santykiuose su kitais asmenimis, o vykdė jiems pavestas darbines funkcijas.

212) Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu konstatuota, kad būtent ieškovo įmonės vadovo įsakymu sudaryta komisija ir jos vadovas veikė neteisėtai, jos nariai atliko neteisėtus veiksmus, todėl atsakomybė dėl galimai padarytos žalos atlyginimo dėl šios komisijos darbo rezultatų turi būti kildinama ne iš atsakovo, kaip įmonės vadovo veikimo išoriniuose santykiuose, o atsakovo, kaip įmonės vadovo veikimo organizuojant vidinį įmonės darbą.

223) Norint taikyti darbuotojui materialinę atsakomybę turi būti nustatytos visos šiai atsakomybei taikyti būtinos sąlygos. 2002 m. rugsėjo 30 d. sudaryta subsidijos sutartis yra priskirtina prie rizikos sutarčių ir yra didelė rizika, kad paramos ieškovas būtų negavęs ne tik dėl komisijos atliktų veiksmų, bet ir dėl to, kad kiti asmenys nebūtų pateikę pasiūlymų dėl įrangos pirkimo. Todėl nėra tiesioginio ryšio tarp komisijos narių veiksmų ir atsiradusios pareigos ieškovui grąžinti paramą.

234) Šioje civilinėje byloje nėra nustatyta pačios žalos fakto, nes faktas, kad kreditorius AB „Turto bankas“ prisiteisė 257 233,60 Lt sumą, neleidžia daryti išvadą, kad šiai sumai bendrovei yra padaryta žala. Jeigu žala būtų laikoma negautos pajamos, t.y. ketinta gauti parama, tai parama realiai yra gauta ir sunaudota bendrovės poreikių tenkinimui. Aplinkybė, kad AB „Turto bankas“ yra prisiteisęs šias sumas, reiškia tik pripažintą teismo teisę gauti sumas iš ieškovo, tačiau tik realus šių sumų sumokėjimas AB „Turto bankas“ reikštų, kad ieškovui yra padaryta žala.

245) CK 2.50 str. nustatyta subsidiari juridinio asmens dalyvio atsakomybė prieš kreditorius yra tik tuo atveju, kai dėl šio dalyvio neteisėtų veiksmų pats juridinis asmuo negali atsiskaityti su kreditoriais. Ieškovas atsiskaityti su AB „Turto bankas“ negali ne dėl atsakovo veiksmų, nes atsakovas tapo nemokus po to, kai atsakovas jau nebuvo direktoriumi.

256) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, netinkamai nustatė ieškinio senaties termino pradžią. Teismui nustačius, kad ieškovas žalą padarė 2002-2003 m., 2004 m. vienašališkai buvo nutraukta paramos sutartis. Įsiteisėjus teismo sprendimui ieškovas nereikalavo iš atsakovo atlyginti žalą per nustatytą 3 metų terminą. Tai reiškia, kad ieškovas nelaikė atsakovo padariusiu žalą, atsisakė reikalauti iš ieškovo žalos atlyginimo per nustatytą ieškinio senaties terminą, o jam kreipusis į teismą, teismas turėjo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti. Pasikeitus bendrovės valdymo organams ieškinio senaties termino eiga nestabdoma, nepradedama skaičiuoti iš naujo.

26Ieškovas BUAB „Rastuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

271) Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jo neteisėti veiksmai, konstatuoti Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu, yra atlikti veikiant vidiniuose bendrovės santykiuose, dėl ko jo atsakomybė turi būti sprendžiama remiantis darbo teisės normomis. Subsidijų sutarties nutraukimo esminės priežastys yra susijusios ne su atsakovo veikimu darbo santykių sferoje, o su jo, kaip įmonės vadovo, įmonės atstovo išoriniuose santykiuose su trečiaisiais asmenimis neįvykdymu tų pareigų, kurias nustatė valstybinės institucijos, skiriančios paramą bendrovei. Neabejotina, kad šiuose santykiuose atsakovas veikė ne kaip darbo santykių subjektas, o kaip juridinio asmens valdymo organas.

282) Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo atsakovo neteisėtus veiksmus vykdant subsidijų sutartį. Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendime konstatuotos subsidijų sutarties nutraukimo priežastys išimtinai priklausė nuo atsakovo valios ir veiksmų. Jis, kaip UAB „Rastuva“ vadovas bei kaip komisijos primininkas tuo pat metu, buvo atsakingas už projekto tinkamą vykdymą ir neužtikrino tinkamo, skaidraus bei nešališko konkurso vykdymo. Be to atsakovas neginčija Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendime nurodytų neteisėtų jo veiksmų, o tik teigia, kad tarp jų ir atsiradusių pasekmių nėra tiesioginio priežastinio ryšio. Tokie argumentai būtų reikšmingi tik tada, jei be Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendime konstatuotų subsidijos sutarties nutraukimo priežasčių egzistuotų ir kitos, nuo atsakovo nepriklausančios sutarties nutraukimo priežastys.

293) Atsakovo teiginys, kad kol ieškovas nesumokėjo kreditoriui AB „Turto bankas“ Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu priteistos paramos sumos, negalima laikyti, kad ieškovui padaryta žala, yra neteisingas. Nėra svarbu, kad ieškovas realiai nesugrąžino priteistos subsidijos. Svarbu tai, kad iš ieškovo ji yra priteista ir ieškovas įgijo reikalavimo teisę į šios sumos priteisimą iš atsakovo. Priešingas aiškinimas prieštarautų teisingumo ir protingumo principams.

304) Atsakovas klaidingai interpretuoja CK nuostatas, reglamentuojančias ieškinio senaties taikymą. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodyta, kad administratoriui teikiant ieškinius laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Ši diena laikytina senaties termino, taikytino bankroto administratoriui, eigos pradžia. Kadangi bankroto byla UAB „Rastuva“ iškelta 2008 m. gegužės 14 d., o ieškinys pareikštas 2010 m. kovo mėnesį, tai terminas ieškiniui nepraleistas. Be to žalos padarymo faktas buvo konstatuotas Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d., sprendimu, kuris įsigaliojo 2007 m. balandžio 27 d., todėl net nežiūrint į anksčiau nurodytą ĮBĮ terminų administratoriui reglamentavimą, ieškinys dėl žalos atlyginimo pareikštas laiku, t.y. nepasibaigus 3 metų terminui nuo objektyvaus žalos padarymo konstatavimo ir paaiškėjimo.

31Tretysis asmuo D. G. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškovo ieškinys, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas neteisingai taikė ieškinio senaties terminą. Medienos apdirbimo technologijos konkursas įvyko 2003 m. sausio mėnesį. BUAB „Rastuva“ bankroto administratorius turėjo pareigą tikrinti 36 mėnesių laikotarpyje iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius ir pareikšti ieškinius teisme. UAB „Rastuva“ bankroto byla iškelta 2008 m. gegužės 14 d., todėl ieškiniui pareikšti terminas praleistas.

32Tretysis asmuo Z. K. atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą nurodo, kad apeliacinis skundas yra pagrįstas ir turėtų būti tenkintinas, o skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas kaip nepagrįstas.

33Tretysis asmuo A. L. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, kad buvo pažeista atsakovo A. G. teisė į gynybą, nes byloje nebuvo analizuoti Utenos apskrities viršininko administracijos (nuo 2010 m. liepos 1 d. funkcijas perėmė LR vidaus reikalų ministerija), LR vidaus reikalų ministerijos ir LR centrinės projektų valdymo agentūros veiksmai. Šių institucijų atstovai kontroliavo UAB „Rastuva“ visas PHARE projekto veikas ir eigą, be jų leidimo nebuvo galima pradėti kitos projekto procedūros. Be to pirmosios instancijos teismas klaidingai teigė, kad buvo pažeistas konkurencinio dalyvavimo konkurse principas. Buvo vykdomas medžio apdirbimo įrangos atviras viešojo pirkimo konkursas ir jame turėjo teisę dalyvauti ir kiti tiekėjai, todėl minėtas principas nebuvo pažeistas.

34IV. Apeliacinio teismo motyvai

35Ieškinys pareikštas dėl žalos, padarytos neteisėtais juridinio asmens vadovo (atsakovas) veiksmais, atlyginimo (LR CK 2.87 str. (juridinio asmens organų narių pareigos), 6.252 str., 6.263 str. (pareiga atlyginti padarytą žalą)).

36Byloje yra kilęs ginčas tiek dėl atsakomybės pobūdžio, tiek dėl pagrindų atsakomybei kilti egzistavimo.

37Panevėžio apygardos teismas sprendė, kad atsakovo atsakomybė kyla iš jo kaip įmonės vadovo veiksmų išoriniuose santykiuose, todėl ją reglamentuoja civilinės (ne darbo) teisės normos. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu vertinimu ir apeliacinio skundo argumentus, kuriais teigiama, jog šioje byloje atsakovo atsakomybę reglamentuoja darbo teisės normos, laiko nepagrįstais. Kaip teisingai pažymėta skundžiamame sprendime, Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad, kai vadovas padaro bendrovei žalą veikdamas kaip valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-444/2009).

38Papildomai pažymėtina, kad, nors bendrovės vadovą ir bendrovę sieja sutartiniai santykiai, įforminti darbo sutartimi, administracijos vadovo buvimas bendrovės organu lemia tai, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo, o ne sutarties pagrindu, taigi administracijos vadovo ir bendrovės santykiams daugiau būdingi įstatyminio atstovavimo bruožai. Lietuvos aukščiausiasis Teismas savo nutartyse ne kartą yra pasisakęs, kad bendrovės vadovo kaip darbo teisinių santykių subjekto statusas reiškiasi vadinamuosiuose „vidiniuose“ bendrovės ir vadovo santykiuose. Kai bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas – jis įgyvendina vadovo, kaip juridinio asmens atstovo, statusą „išoriniuose“ santykiuose, kuriuose vadovui keliami aukštesni reikalavimai tiesiogiai įtvirtinti civiliniuose įstatymuose arba išplaukiantys iš šių įstatymų esmės. Šiuo atveju įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-444/2009). Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-353-278/2006 konstatavo Viešojo pirkimo komisijos, kuriai vadovavo atsakovas, ir šios komisijos vadovo (atsakovo) veiksmų neteisėtumą.

39Teisingam bylos išnagrinėjimui svarbu nustatyti ir tai, ar buvo visos atsakovo kaip bendrovės vadovo civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala (nuostoliai), priežastinis ryšys ir kaltė (CK 6.246-6.249 straipsniai). Šios kategorijos bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis).

40Apeliantas teigia, jog ne visos atsakomybės sąlygos egzistuoja. Viena, nėra tiesioginio ryšio tarp komisijos narių veiksmų ir atsiradusios ieškovo pareigos grąžinti gautą paramą, antra, nėra nustatytas žalos faktas. Ieškovas teigia, jog dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendime nurodytų neteisėtų veiksmų, už kuriuos yra atsakingas atsakovas, atlikimo, UAB „Rastuva“ neteko skirtos paramos, t.y. sprendime priteistos paramos suma sumažėjo įmonės turtas.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad žala (CK 6.249 str.) yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

42Ieškiniu prašomos priteisti sumos negalima vertinti kaip tiesioginių nuostolių, kadangi byloje nėra įrodymų, kad iš atsakovo prašomą priteisti sumą BUAB „Rastuva“ būtų išmokėjusi, vykdydama Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą. Ginčo dėl šio fakto byloje taip pat nėra. Atitinkamai dėl atsakovo veiksmų BUAB „Rastuva“ nepatyrė realių išlaidų. Ar šios išlaidos realiai bus patirtos, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra galimybės nustatyti, kadangi BUAB „Rastuva“ yra bankrutuojanti įmonė ir su kreditoriais atsiskaito Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka bei eiliškumu.

43Ieškiniu prašoma priteisti suma negali būti laikoma ir BUAB „Rastuva“ netiesioginiais nuostoliais (negautomis pajamomis). Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje yra nurodoma, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos, spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Pagal nagrinėjamos bylos duomenis, ieškovas sumą, kurią grąžinti reikalauja iš atsakovo, yra gavęs, ją panaudojęs (pirko medienos apdirbimo technologinę liniją). Pagal 2004 m. lapkričio 5 d. turto vertės nustatymo pažymą, medienos apdirbimo linijos įrengimų, esančių ( - ), rinkos vertė 2004 m. spalio 7 d. buvo 1 071 100 Lt., o pagal 2007 m. birželio 12 d. pakartotinio vertinimo pažymą Nr. 06-V-079 šio turto vertė 2007 m. birželio 8 d. buvo 345 000 Lt. Bylos duomenys patvirtina, kad šis BAUB „Rastuva“ turtas buvo pardavinėjamas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka siekiant atsiskaityti su BUAB „Rastuva“ kreditoriais ir 2011 m. vasario 17 d. yra parduotas už 60 000 Lt, taigi akivaizdu, jog paramos lėšas, kurias ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo, UAB „Rastuva“ gavo ir panaudojo. Esant tokiai situacijai, šias lėšas priteisus iš atsakovo, susidarytų situacija, kai BAUB „Rastuva“ dėl atsakovo veiksmų įgijo turto, o ne jį prarado. Darytina išvada, jog bylos faktinės aplinkybės neleidžia ieškiniu prašomos priteisti sumos laikyti negautomis pajamomis.

44Nenustačius vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų - žalos, pasireiškiančios BUAB „Rastuva“ turto netekimu arba sužalojimu, išlaidų turėjimu ar kaip negautos pajamos, fakto, nėra pagrindo ir atsakovo civilinei atsakomybei kilti, o kiti apeliacinio skundo argumentai (dėl laikotarpio, kuriuo atsakovas ėjo įmonės vadovo pareigas, taip pat dėl ieškinio senaties taikymo) bylos išnagrinėjimui nebereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nebepasisako.

45Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeičia, todėl ir bylinėjimosi išlaidų, susidariusių iki keičiamo sprendimo priėmimo, paskirstymas turi būti peržiūrėtas (CPK 93 str. 4 d.).

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

47Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalį, kuria iš A. G., a.k. ( - ) priteista 257 233,60 Lt žalos atlyginimo bankrutavusios UAB „Rastuva“, įmonės kodas 154293981, naudai ir 6162,18 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

48Likusią Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriajant Vladislavai Tumas,... 3. dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas BUAB „Rastuva“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su... 7. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu civilinėje... 8. Ieškovas teigė, kad savo nerūpestingais ir neatidžiais veiksmais atsakovas... 9. Be to, atsakovas, painiodamas savo asmeninius bei juridinio asmens, kuriam... 10. Atsakovas A. G. prašė ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 13. Teismas konstatavo, kad Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d.... 14. Teismas pažymėjo, kad Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d.... 15. Teismas atmetė ieškovo ieškinį dalyje dėl 7 000 Lt priteisimo. Nurodė,... 16. Atsakovo A. G. argumentus, kad jo veiklą kontroliavo akcininkai ir jie taip... 17. Teismas nurodė, kad ieškovas termino ieškiniui pareikšti nepraleido.... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 19. Apeliaciniu skundu atsakovas A. G. prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 20. 1) Viešojo pirkimo komisija, kurios pirmininku buvo atsakovas, veikė kaip UAB... 21. 2) Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu konstatuota,... 22. 3) Norint taikyti darbuotojui materialinę atsakomybę turi būti nustatytos... 23. 4) Šioje civilinėje byloje nėra nustatyta pačios žalos fakto, nes faktas,... 24. 5) CK 2.50 str. nustatyta subsidiari juridinio asmens dalyvio atsakomybė... 25. 6) Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino ieškinio... 26. Ieškovas BUAB „Rastuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 27. 1) Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jo neteisėti veiksmai, konstatuoti... 28. 2) Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo atsakovo neteisėtus... 29. 3) Atsakovo teiginys, kad kol ieškovas nesumokėjo kreditoriui AB „Turto... 30. 4) Atsakovas klaidingai interpretuoja CK nuostatas, reglamentuojančias... 31. Tretysis asmuo D. G. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 32. Tretysis asmuo Z. K. atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą nurodo, kad... 33. Tretysis asmuo A. L. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo... 34. IV. Apeliacinio teismo motyvai... 35. Ieškinys pareikštas dėl žalos, padarytos neteisėtais juridinio asmens... 36. Byloje yra kilęs ginčas tiek dėl atsakomybės pobūdžio, tiek dėl... 37. Panevėžio apygardos teismas sprendė, kad atsakovo atsakomybė kyla iš jo... 38. Papildomai pažymėtina, kad, nors bendrovės vadovą ir bendrovę sieja... 39. Teisingam bylos išnagrinėjimui svarbu nustatyti ir tai, ar buvo visos... 40. Apeliantas teigia, jog ne visos atsakomybės sąlygos egzistuoja. Viena, nėra... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad žala (CK 6.249 str.) yra asmens turto... 42. Ieškiniu prašomos priteisti sumos negalima vertinti kaip tiesioginių... 43. Ieškiniu prašoma priteisti suma negali būti laikoma ir BUAB „Rastuva“... 44. Nenustačius vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų - žalos,... 45. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 47. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalį,... 48. Likusią Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. sprendimo dalį...