Byla 2-685-277/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Algirdas Baliulis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį E. Č. ir V. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašė solidariai priteisti iš atsakovų E. Č. ir V. B. 749,62 Lt žuvų ištekliams padarytai žalai atlyginti. Nurodė, kad atsakovai 2011 m. rugpjūčio 24 d., pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisykles, tai yra draudžiamais tinkliniais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais - keturiais statomais tinklais žvejojo Ignalinos rajono savivaldybės Dysnų ežere ir neteisėtos žvejybos metu sugavo 1 lydeką, 2 sterkus, 7 karšius, 36 plakius, 3 ešerius ir 1 kuoją, tuo padarydami aplinkai (žuvų ištekliams) 749,62 Lt žalą, kurios savo noru neatlygino. Kadangi kiekvieno iš pažeidimo metu žalą padariusių asmenų kaltės dydžio neįmanoma nustatyti, aplinkai padarytą žalą jie turi atlyginti solidariai.

3Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys tenkinamas.

5Byloje esantys įrodymai - 2011 m. rugpjūčio 24 d. administracinio teisės pažeidimo protokolai AM Nr. ( - ), 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimai administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ), greitai gendančio turto aprašymas ir žalos apskaičiavimas - patvirtina, kad atsakovai 2011 m. rugpjūčio 24 d., pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punktą, neteisėtai, t.y. draudžiamais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais – keturiais statomais tinklais žvejojo Ignalinos rajono savivaldybės Dysnų ežere ir neteisėtos žvejybos metu sugavo 1 lydeką, 2 sterkus, 7 karšius, 36 plakius, 3 ešerius ir 1 kuoją, tuo padarydami aplinkai (žuvų ištekliams) 749,62 Lt žalą, kurios geranoriškai neatlygino. Žala teisingai apskaičiuota, vadovaujantis padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu ir baziniais įkainiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1048 (Žin. 2011, Nr. 2-61).

6Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnis nustato, kad piliečiai, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Pagal Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 24 straipsnio 1 dalį juridiniai ir fiziniai asmenys privalo atlyginti dėl jų veiksmų ar neveikimo atsiradusią žalą laukinei gyvūnijai. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.251 straipsnis). Bendrai padarę žalos asmenys atsako solidariai (CK 6.279 straipsnis). Mėgėjiškos žūklės taisyklių 19 punktas nurodo, kad asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o žalą, padarytą neteisėtai žvejojant, sunaikinat, sugaunant žuvis (jų ikrus), vertingų rūšių žuvis bei kitus vandens gyvūnus, pažeidėjai atlygina pagal Vyriausybės nustatytus įkainius. Kadangi atsakovai žalos neatlygino, 749,62 Lt žalos atlyginimas iš jų turi būti išieškotas solidariai.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 82 straipsnį, už ieškinį turi būti mokamas 70,00 Lt žyminis mokestis. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų į valstybės biudžetą lygiomis dalimis turi būti priteistos bylinėjimosi išlaidos – 70,00 Lt žyminio mokesčio.

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

9Ieškinį patenkinti.

10Išieškoti solidariai iš E. Č., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), ir V. B., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, įmonės kodas 190742867, buveinės adresas Metalo g. 11, Utena, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), SEB banke, banko kodas 70440, naudai 749,62 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt devynis litus 62 ct) aplinkai padarytos žalos atlyginimą.

11Išieškoti iš E. Č. ir V. B. lygiomis dalimis į valstybės biudžetą bylinėjimosi išlaidas – 70,00 Lt (septyniasdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio.

12Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai