Byla B2-1505-264/2009
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Stabus“ administracijos vadovo pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Stabus” dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Teisme gautas UAB „Stabus“ direktoriaus G. J. pareiškimas, kuriame prašoma iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Stabus”. Pareiškime nurodyta, kad įmonė šiuo metu nevykdo ūkinės-komercinės veiklos, negali atsiskaityti su savo kreditoriais, biudžetu, todėl darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, ir jai turi būti iškelta bankroto byla.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų LR Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 8 straipsniuose.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš uždarosios akcinės bendrovės „Stabus” balanso, sudaryto 2009 m. vasario 28 dienai, nustatyta, kad į balansą įrašyto turto vertė sudaro 1400741 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto – 712354 Lt, trumpalaikio turto – 688387 Lt. Pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams viso sudaro 845200 Lt, tame tarpe su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 60630 Lt. Teismuose yra iškeltos bylos dėl skolos išieškojimo iš atsakovo įmonės. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Stabus“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kadangi pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog yra pagrindas tenkinti pareiškimą ir iškelti UAB „Stabus“ bankroto bylą konstatuojant, kad yra abu LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtinti pagrindai, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, bet ji taip pat yra nemoki.

8Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriumi siūloma paskirti UAB „Verslo konsultantai“ (į. k. 300107165, reg. adresas: Laisvės al. 45, Kaunas, adresas korespondencijai: Raudondvario pl. 141, Kaunas, Leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 114, CA privalomojo draudimo liudijimas (polisas) Nr. 00029167). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai pritarė (2009 m. balandžio 8 d. Nr. (6.20) A2-976). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

9Kadangi 2009-03-31 Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Stabus“ (b. l. 42-43), todėl laikytina, jog LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 2 p. reikalavimas uždėti areštą atsakovo turtui, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos yra įvykdytas (Turto arešto akto registro Nr.0609000845 2009-04-01.

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Stabus“, į. k.133784977, registracijos adresas: Taikos pr. 56-71, Kaunas, buveinės adresas: Savanorių pr. 192, Kaunas, bankroto bylą.

12Administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“, į. k. 300107165, registracijos adresas: Laisvės al. 45, Kaunas, adresas korespondencijai: Raudondvario pl. 141, Kaunas, Leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 114.

13Nustatyti 35 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

14Nustatyti, kad UAB „Stabus“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registrui. Pranešti ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p. nurodytiems asmenims bei Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 punkte numatytus veiksmus, pateikti šią nutartį antstoliams vykdymui arešto ir vykdymo sustabdymo dalyje bei ĮBĮ 22 str. 1 d. nustatytu terminu sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

17Nutarties nuorašą išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

18Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai