Byla e2A-137-196/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kriautė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-806-553/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kriautė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vėjo dukra“, tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „E-verslo klasteris“ (šiuo metu likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro), viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 197 117,29 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad 2011 m. gegužės 24 d. trečiasis asmuo UAB „E-verslo klasteris“ su trečiuoju asmeniu VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė projekto „E-Paslaugų Klasterio MTTP infrastruktūros suformavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-1.4-ŪM-02-K-01-002, pagal kurią projekto įgyvendinimui įsipareigojo skirti iki 6 433 018 Lt sumos neįskaitant PVM finansavimą. 2013 m. gegužės 27 d. trečiasis asmuo UAB „E-verslo klasteris“ pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ir sutartinės sąlyginės maksimaliosios hipotekos sukūrimo bei nuomos teisių perleidimo sutarties pagrindu iš UAB „Naujoji švara“ už 768 350 Lt įsigijo 2 pastatus – administracinius pastatus ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (fontaną), esančius Europos pr. 96, Kaune. 2013 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 01-56 UAB „Naujoji švara“ sutiko, kad trečiasis asmuo UAB „E-verslo klasteris“ pradėtų UAB „Naujoji švara“ įkeistų pastatų rekonstrukcijos projekto ruošimą. 2014 m. rugsėjo 12 d. trečiasis asmuo „E-verslo klasteris“ su ieškove sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. 14/08112, pagal kurią ieškovė įsipareigojo iki 2015 m. rugsėjo 23 d. statybos rangos darbų atlikti už 2 733 433,70 Eur sumą ir gauti iš to 84 050,47 Eur pelną. Kilus konfliktui tarp UAB „Naujoji švara“ ir trečiojo asmens UAB „E-verslo klasteris“ dėl atsiskaitymo už parduotus pastatus, ieškovė statybos rangos darbų vykdymą sustabdė. Pagal atliktų darbų aktus Nr. 1 ir Nr. 2 ieškovė trečiajam asmeniui UAB „E-verslo klasteris“ statybos rangos darbų atliko už 129 189,48 Eur sumą, tačiau dėl UAB „Naujoji švara“ neteisėtų veiksmų trečiasis asmuo UAB „E-verslo klasteris“ su ieškove iki šiol nėra atsiskaitęs. Pagal UAB „Naujoji švara“ 2015 m. vasario 17 d. atskyrimo sąlygas buvo įsteigta UAB „Vėjo dukra“ ir jai buvo perduota UAB „E-verslo klasteris“ pagrindinė 97 346,50 Eur skola bei 10 498,17 Eur palūkanos. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi iškėlė UAB „E-verslo klasteris“ bankroto bylą. Šioje bankroto byloje patvirtintas ieškovės 133 891,97 Eur finansinis reikalavimas. Ieškovė nurodė, kad dėl atsakovės neteisėtų veiksmų patyrė tiesioginę žalą, kurią sudaro atliktų statybos rangos darbų 129 189,48 Eur vertė ir 84 050,47 Eur netiesioginė žala dėl nutraukto Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto ir 2014 m. rugsėjo 12 d. statybos darbų rangos sutarties.

6Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovės UAB „Kriautė“ atsakovės UAB „Vėjo dukra“ naudai 2 404,87 Eur atstovavimo išlaidoms atlyginti. Teismo vertinimu, spręsti, kad užsakovė sutartinių prievolių pastatuose ir statiniuose, esančiuose Kaune, Europos pr. 96, rangovei neįvykdė ir kad pirkėjai nebuvo skirtas Europos Sąjungos finansavimas, galėjęs būti vieninteliu užsakovės prisiimtų įsipareigojimų rangovei vykdymo šaltiniu, dėl pardavėjos neteisėtų veiksmų nėra pagrindo. Teismas, konstatavęs, kad ieškovė neįrodė būtinų atsakovės deliktinei atsakomybei atsirasti sąlygų, ieškinį atmetė.

7Ieškovė UAB „Kriautė“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti ieškovės naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė UAB „Vėjo dukra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti; priteisti atsakovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Lietuvos apeliacinio teismas 2018 m. vasario 1 d. nutartimi bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka paskyrė 2018 m. vasario 20 d. 9 val.

92018 m. vasario 15 d. apeliacinės instancijos teisme buvo gautas pareiškimas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo, kuriame prašoma patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, nutraukti bylą, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Šalys pareiškime patvirtino, jog joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės, t. y. jog teismui patvirtinus taikos sutartį byla bus nutraukta ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebebus leidžiama.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad dispozityvumo civiliniame procese ir teismo kontrolės laipsnis priklauso nuo nagrinėjamos bylos pobūdžio; teismas neturi atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutarties, jeigu materialiojoje teisėje tų šalių teisės nevaržomos ir tokia sutartis nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių; teismas negali tvirtinti taikos sutarties, kai materialioji teisė draudžia šalims nustatyti kitas ginčo sprendimo taisykles. Tokia taikos sutartis reikštų materialiosios teisės pažeidimą, o jo teismas negali įtvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-226-248/2016).

12Pagal pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė byloje kilusį ginčą užbaigti bendru taikiu sutarimu, abipusių nuolaidų būdu. Teisėjų kolegijos vertinimu, šalių pateiktos taikos sutarties nuostatos/sąlygos atitinka ginčo šalių dispozityvumo principą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių bei trečiojo asmens teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl sprendžia, kad yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį.

13Pareiškimu dėl taikos sutarties šalys patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės – kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl šalių pateikta taikos sutartis patvirtinama, civilinė byla nutraukiama, o pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

14Šalys taikos sutarties 4 punkte taip pat išsprendė šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą: šalys susitarė, jog viena kitai bylinėjimosi išlaidų neatlygina.

15Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6088-560/2016 atsakovės UAB „Vėjo dukra“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemones, šalims prašant, naikintinos (CPK 149 straipsnio 1 dalis).

16Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintinas jos už apeliacinio skundo padavimą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-806-553/2017, panaikinti.

19Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. „Atsakovė UAB „Vėjo dukra“ (į/k 303990350) per dvi darbo dienas nuo šios taikos sutarties patvirtinimo teismo nutarties įsiteisėjimo ir faktinio arešto nuėmimo dienos sumoka ieškovei UAB „Kriautė“ (į/k 147100161) 8 000 Eur (aštuonis tūkstančius eurų), pinigus pervedant į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių banke.
  2. Ieškovė UAB „Kriautė“ nuo 2017 m. gegužės 16 d. apeliacinio skundo ir visų 2016 m. balandžio 5 d. ieškinio dėl žalos atlyginimo reikalavimų atsakovei UAB „Vėjo dukra“ atsisako.
  3. Šia taikos sutartimi galutinai yra išsprendžiami visi galimi ginčai tarp ieškovės ir atsakovės, susiję su ieškovės atliktais statybos rangos darbais objekte Europos pr. 96, Kaunas.
  4. Patirtos bylinėjimosi išlaidos paliekamos šalims“.

20Civilinę bylą nutraukti.

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6088-560/2016 atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vėjo dukra“ (juridinio asmens kodas 303990350) turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Kriautė“ (juridinio asmens kodas 147100161) 2347 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų) žyminį mokestį už apeliacinį skundą, sumokėtą 2017 m. gegužės 12 d. AB Šiaulių banke mokėjimo nurodymu Nr. 05121146. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

23Išsiųsti nutarties kopijas Turto arešto aktų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 197 117,29... 5. Ieškovė nurodė, kad 2011 m. gegužės 24 d. trečiasis asmuo UAB „E-verslo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį... 7. Ieškovė UAB „Kriautė“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus... 8. Lietuvos apeliacinio teismas 2018 m. vasario 1 d. nutartimi bylos nagrinėjimą... 9. 2018 m. vasario 15 d. apeliacinės instancijos teisme buvo gautas pareiškimas... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos... 12. Pagal pateiktos taikos sutarties turinį, šalys sutarė byloje kilusį ginčą... 13. Pareiškimu dėl taikos sutarties šalys patvirtino, kad joms yra žinomos... 14. Šalys taikos sutarties 4 punkte taip pat išsprendė šalių patirtų... 15. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 16. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintinas jos už apeliacinio... 17. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 18. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą, priimtą... 19. Patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis: 20. Civilinę bylą nutraukti.... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartimi civilinėje... 22. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Kriautė“ (juridinio... 23. Išsiųsti nutarties kopijas Turto arešto aktų registrui, byloje...