Byla T-191-939/2018
Dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo D. S. termino pratęsimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant prokurorei Rūtai Šipkauskienei, D. S. gynėjai advokatei Rasai Malinauskienei, Psichikos sveikatos centro atstovei A. T.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro išvadą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo D. S. termino pratęsimo.

3Teismas

Nustatė

4( - ) Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi D. S., padariusiai baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalyje, taikyta priverčiamojo medicininio poveikio priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ) Prienų rajono apylinkės teismo nutartimis D. S. priverčiamoji medicinos priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre buvo pratęsta.

5Prienų rajono apylinkės teisme gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas, kuriuo rekomenduojama D. S. nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo. Akte nurodoma, kad D. S. nereguliariai lankosi Prienų psichikos sveikatos centre, jos psichinė būklė mažai kinta, ji per paskutinius 6 mėnesius vieną kartą gydyta psichiatrinėje ligoninėje, vartoja vaistus, nėra kritikos savo ligos atžvilgiu, galimas neprognozuojamas elgesys.

6Teismo posėdžio metu specialistė patvirtino, kad D. S. yra sunki ligonė, ji apie 14 metų serga ( - ), jos sveikatos būklė negerėja, ligos eiga – sunki, remisijos nėra, nėra kritikos savo ligos atžvilgiu, galimas neprognozuojamas elgesys, ji gali kelti pavojų sau ir aplinkiniams, dėl to D. S. reikalingas gydymas, todėl prašo pratęsti ambulatorinį gydymą ir stebėjimą.

7Prokurorė pritarė prašymui pratęsti priverčiamąsias medicinos priemones.

8D. S. gynėja advokatė Rasa Malinauskienė neprieštarauja, kad priverčiamosios medicinos priemonės būtų pratęstos dėl D. S. ir aplinkinių saugumo.

9Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos pavojingumo ir jo psichikos sutrikimo nereikia stebėti ir gydyti stacionare arba kuris gali toliau ambulatoriškai gydytis, kai po stacionarinio gydymo jo psichikos būklė pagerėja. Stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kurį dėl jo psichikos sutrikimo reikia stebėti ir gydyti specializuotame stacionare (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 2 ir 3 dalys). Teismas, išnagrinėjęs priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, priima vieną iš šių nutarčių: pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, – jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė; pakeisti pirmiau taikytos priverčiamosios medicinos priemonės rūšį, – jeigu asmens sveikatos būklė pasikeitė; panaikinti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę, – jeigu asmuo pasveiko ir išnyksta reikalas tokią priemonę taikyti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 3 dalis).

10Priverčiamųjų medicinos priemonių tikslas yra išgydyti asmenį, padariusį įstatymo uždraustą pavojingą veiką, jį prižiūrint ar izoliuojant gydymo metu nuo visuomenės, taip siekiant apsaugoti tiek visuomenę nuo tokio asmens galimų pavojingų veikų, tiek patį uždraustą veiką padariusį asmenį nuo jam gresiančių pavojų.

11Sprendžiant priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą klausimą, teismas turi įvertinti du kriterijus: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį jo socialinį pavojingumą. Sprendžiant priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimą ir nustatant reikšmingas bylai aplinkybes, vadovaujamasi BPK 20 straipsnyje įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

12Įvertinus gautą Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro išvadą, išklausius specialistės išvadą, kitų proceso dalyvių pasisakymus teismo posėdyje, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog D. S. šiuo metu būtų reikalinga taikyti priverčiamąsias medicinos priemones stacionare ar kad su D. S. psichine sveikata susijęs socialinis pavojingumas sau ir visuomenei yra tokio laipsnio, kad D. S. turėtų būti gydoma izoliuojant ją nuo visuomenės, teismas vertina, kad D. S. pavojingumas visuomenei nėra pašalintas, o jos sveikatos būklė lyginant su buvusia 2017 m. lapkričio 10 d., nėra itin pasikeitusi ar žymiai pagerėjusi, todėl tikslinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis yra pakankamas ir šiuo metu nereikia jos stebėti ar gydyti stacionare.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsniu,

Nutarė

14Pratęsti D. S., gimusiai ( - ), gyvenančiai ( - ), priverčiamojo medicininio poveikio priemonės - ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros centro sąlygomis VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų raj. psichikos sveikatos centre taikymą, terminą skaičiuojant nuo 2018 m. gegužės 16 d.

15Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai