Byla 2S-653-372/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. B. ir K. B. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. B. 2012-06-13 pateikė antstolei E. M. skundą, prašydamas panaikinti antstolės 2012-06-01 patvarkymą Nr. 0009/09/00820/1/S3b-24701 ,,Dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti“ ir nedelsiant sustabdyti antstolės vykdymo veiksmus dėl 1,5600 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir 1312,91 kv. m bendro ploto pastato-fermos (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), pardavimo iš varžytynių.

4Antstolė E. M. atsisakė tenkinti skundą ir, vadovaudamasi CPK 510 straipsniu, skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Mažeikių rajono apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 13 d. nutartimi pareiškėjo skundo netenkino. Nurodė, kad pareiškėjas turėjo teisę pareikšti antstolės paskirtam ekspertui nušalinimą, tačiau nušalinimo nereiškė, tik nepagrįstai nesutinka apmokėti ekspertizės atlikimo išlaidas. Pažymėjo, kad jokių naujų įrodymų apie areštuoto ir priverstine tvarka parduodamų žemės sklypo ir pastato-fermos vertę pareiškėjas antstolei neteikė. Teismas sprendė, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog turto rinkos vertė šiuo metu būtų didesnė, negu nustatė antstolė savo patvarkymu. Atkreipė dėmesį, kad byloje nenustatyta, jog yra paskelbtos ginčo turto varžytynės ar yra grėsmė, jog pareiškėjui galbūt palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas, todėl sprendė, kad nėra pagrindo stabdyti vykdomosios bylos. Pabrėžė, kad analogiški prašymai teisme buvo jau išnagrinėti ir 2012-05-30, 2012-06-26, 2012-07-04 nutartimis.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Skųsdami Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį, apeliantai (pareiškėjai) A. B. ir K. B. prašo teismo nutartį panaikinti ir skundą tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirajame skunde teigiama, kad skundžiama teismo nutartis pažeidžia skolininko interesus ir teisėtus lūkesčius. Tvirtinama, kad antstolės pasirinkto eksperto paslaugos yra brangesnės. Pažymima, kad ginčo turto rinkos kaina yra didesnė. Apeliantų manymu, yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

9Atsiliepdama į atskirąjį skundą, antstolė E. M. prašo skundą atmesti ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad skolininkas siekia vilkinti vykdymo procesą. Nurodoma, kad šalys nepareiškė ekspertui nušalinimo. Antstolės vertinimu, skolininko pasirinkto eksperto atliktas turto vertinimas nėra tinkamas, kadangi turto įvertinimas priklausytų nuo skolininko valios. Pabrėžiama, kad skolininkas turėjo teisę, o ne pareigą apmokėti eksperto paslaugas.

10Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau AB) DNB bankas prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių abejoti išieškotojo siūlomu turto vertės nustatymu. Banko manymu, skųsdami teismo nutarties dalį, kuria nutarta atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apeliantai nepateikė argumentų, pagrindžiančių teismo nutarties neteisėtumą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliantų (pareiškėjų) A. B. ir K. B. atskirasis skundas netenkintinas.

15Pagal CPK 681 straipsnio nuostatas areštuoto skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą ir arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalį turto rinkos vertė – tai apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų.

16Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės nustatymo metu užtikrina ir galimybė išieškotojui ir skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės, ir antstolio pareiga į ją atsižvelgti. CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

17Iš skundo turinio matyti, kad apeliantai iš esmės nesutinka su UAB „Lituka ir KO“ 1452,00 Lt ekspertizės atlikimo išlaidomis ir teigia, jog UAB „Turto spektras“ ekspertizę atliktų už 1270,00 Lt.

18CPK 682 straipsnio 1 dalies nuostatos vykdymo proceso šalims suteikia teisę pareikšti ekspertui nušalinimą. Bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantai nepareiškė ekspertui UAB „Lituka ir KO“ nušalinimo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Lituka ir KO“ ir UAB „Turto spektras“ nekilnojamojo turto vertinimo įkainiai skiriasi nežymiai, į tai, jog apeliantai nepateikė teismui duomenų, kad antstolės pasirinkto turto vertintojo kvalifikacija yra netinkama, kitų duomenų, draudžiančių šiam ekspertui atlikti turto įvertinimą (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 18 straipsnis), ir, įvertindamas tai, jog pagal CPK nuostatas vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artimai esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai, sprendžia, kad skolininko pasiūlyto eksperto turto įvertinimas keltų pagrįstas abejones dėl turto įkainojimo objektyvumo ir šio turto vertintojo nešališkumo. Teismas pažymi, kad, nors apeliantai skunde pabrėžia, jog antstolės paskirto eksperto UAB „Lituka ir KO“ paslaugos yra brangesnės 182,00 Lt ir atitinkamai padidėja vykdymo išlaidos, apeliantų atskirojo skundo paruošimo išlaidos daugiau nei tris kartus viršijo skirtumą tarp antstolės pasirinkto ir skolininko siūlomo ekspertų pasiūlymų (2–5, 46, 47 b. l.). Be to, teismo vertinimu, šuo atveju antstolei nusprendus pasirinktą UAB „Lituka ir KO“ ekspertą pakeisti, antstolė papildomai turėtų priimti patvarkymą dėl kito eksperto skyrimo (CPK 682 str.), patvarkymą išsiųsti bylos šalims, tai lemtų vykdymo išlaidų padidėjimą ir vykdymo proceso užsitęsimą, išieškotojo teisių pažeidimą.

19Teismas atkreipia dėmesį, kad kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2012).

20Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad analogiškas skolininko prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo be skundžiamos teismo nutarties buvo išnagrinėtas Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1831-169/2012, 2012 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2097-832/2012, 2012 liepos 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2143-169/2012, apeliantai nesuformulavo naujų argumentų ir nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, sprendžia, jog nėra pagrindo taikyti prašomų priemonių ir stabdyti vykdymo proceso.

21Esant šioms aplinkybėms, skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

22Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.

23Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas A. B. 2012-06-13 pateikė antstolei E. M. skundą, prašydamas... 4. Antstolė E. M. atsisakė tenkinti skundą ir, vadovaudamasi CPK 510... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 13 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Skųsdami Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį,... 9. Atsiliepdama į atskirąjį skundą, antstolė E. M. prašo skundą atmesti ir... 10. Atsiliepdamas į atskirąjį skundą, suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliantų (pareiškėjų) A. B. ir K. B. atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Pagal CPK 681 straipsnio nuostatas areštuoto skolininko turtas turi būti... 16. Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės... 17. Iš skundo turinio matyti, kad apeliantai iš esmės nesutinka su UAB „Lituka... 18. CPK 682 straipsnio 1 dalies nuostatos vykdymo proceso šalims suteikia teisę... 19. Teismas atkreipia dėmesį, kad kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog teismo... 20. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad analogiškas skolininko prašymas dėl... 21. Esant šioms aplinkybėms, skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.... 22. Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste neturi teisinės reikšmės.... 23. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 24. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį palikti...