Byla 2S-39-464/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio ir Romualdos Janovičienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Forsažas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutarties, kuria ieškinys civilinėje byloje pagal UAB „Forsažas“ ieškinį atsakovui ADB „Balticums draudimas“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB DK „PZU Lietuva“, UAB „KRS“, UAB „Dekociti“, UAB „Ranga IV“, dėl žalos atlyginimo priteisimo paliktas nenagrinėtu.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Forsažas“ 2007-03-22 Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismui paduotu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Balticums draudimas“ 55 649,44 Lt žalos atlyginimo, 0,04 % dydžio delspinigius už uždelstą išmokėti draudimo išmoką per laikotarpį skaičiuojant nuo pretenzijos pareiškimo dienos iki ieškinio pareiškimo teisme dienos, kas sudaro 1 313,33 Lt, 6 % procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l.1-6, 36).

4Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2007-11-08 nutartimi (t. 2, b.l.15) ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtu, nes ieškovo atstovai į parengiamąjį teismo posėdį, apie kurį buvo informuoti tinkamai, neatvyko, iki posėdžio pradžios iš jų nebuvo gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą esant svarbioms priežastims bei dokumentai, pateisinantys jų neatvykimą; o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių.

5Ieškovas atskiruoju skundu (t. 2, b.l.29-30) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2007-11-08 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui spręsti žalos atlyginimo priteisimo klausimą iš esmės. Atskirasis skundas yra grindžiamas procesiniu pažeidimu, formaliu įrodymų vertinimu bei protingumo kriterijų ignoravimu. Pirmosios instancijos teismas nutartyje nenurodė konkretaus ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo. Ieškovo atstovė advokatė Loreta Paulavičienė (t. 1, b.l.32) 2007-11-08 pateikė prašymą teismui atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos, pridėjo nedarbingumo pažymėjimą Nr. 2969724. Ieškovo atstovės sveikata sutriko teismo posėdžio dienos ryte, dėl ko ji neturėjo objektyvių galimybių (gydytoja pradeda dirbti nuo 8 val., didelės transporto spūstys) operatyviai pristatyti prašymą ir jį patvirtinančio dokumento į teismą. Prisiskambinti į teismą advokatei irgi nepavyko. Prašyme, be kita ko, nurodė, jog ir kitas ieškovo atstovas A. A. (t. 1, b.l.135) serga, gydosi ligoninėje. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad ieškovo atstovai iki tol dalyvavo visuose (3) parengiamuosiuose posėdžiuose; o palikus ieškinį nenagrinėtu ieškovo galimybės gauti žalos atlyginimą sumažėja iki minimumo, kadangi pakartotinai kreipiantis į teismą bus praėjęs sutrumpintas 1 metų ieškinio senaties terminas.

6Atsakovas ADB „Balticums draudimas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti nepakeistą (t. 2, b.l.47-48). Nurodė, kad teismas ieškinį paliko nenagrinėtu CPK 246 str. 1 d. (CPK 296 str. 1 d. 5 p.) pagrindu. Ieškovės atstovė nepateikė telefono pokalbių išklotinės, kuri patvirtintų teiginį esą ji nesėkmingai mėgino pranešti teismui apie savo neatvykimo priežastis telefonu. Prašyme advokatė nurodė, kad kitas ieškovo atstovas turėjo gultis į ligoninę planiniam patikrinimui. Vadinasi, ieškovas, žinodamas, jog jo atstovas negalės dalyvauti teismo posėdyje ir turėdamas kvalifikuotą atstovę, kuriai taip pat buvo žinoma ši aplinkybė, iš anksto nepateikė teismui jokio prašymo, t.y. elgėsi neleistinai aplaidžiai procesine prasme.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9CPK 296 str. 1 d. 5 p. nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 str. Teisės būti išklausytam principas reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys. Tačiau jie neprivalo dalyvauti teismo posėdyje asmeniškai, gali vesti bylą per atstovus arba prašyti teismo bylą išnagrinėti jiems ir jų atstovams nedalyvaujant. CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d. įtvirtinta bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus ir t.t.. Kai ieškovas arba jo atstovas, kuriems tinkamai yra pranešta apie būsimą posėdį, dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į jį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą esant dviems sąlygoms: pirma, ieškovas arba jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; antra, teismas neatvykimo priežastis pripažino svarbiomis (CPK 246 str. 1 d.). Kitaip tariant, asmuo, pageidaujantis, jog būtų atidėtas bylos nagrinėjimas, turi ne vien nurodyti neatvykimo priežastį, bet ir įrodyti, kad įprastomis pastangomis, kurias dėtų sąžiningas, apdairus, atidus asmuo, neatvykimo į teismo posėdį priežasčių nepavyktų pašalinti, kad anksčiau nebuvo galimybių surinkti atitinkamų įrodymų.

10Ieškovo interesus atstovauja adv. L.Paulavičienė (t. 1, b.l.5, 32) ir A. A. (t. 1, b.l.135), kurie pakaitomis dalyvavo trijuose iki tol buvusiuose parengiamuosiuose posėdžiuose (t. 1, b.l.136, 163, 195). Į 2008-11-08 dieną 900 valandą paskirtą parengiamąjį teismo posėdį dėl nežinomų priežasčių neatvyko nė vienas iš ieškovo atstovų bei nepateikė prašymo atidėti teismo posėdį ar nagrinėti bylą iš esmės jiems nedalyvaujant (t. 2, b.l.15). Teisėjų kolegijos manymu, parengiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teismas formaliai turėjo prielaidą palikti ieškinį nenagrinėtą, tokią galimybę numato CPK 246 str. 1 d. Gavęs ieškovo atstovės adv. L.Paulavičienės tą pačią dieną - 2007-11-08 paduotą prašymą atidėti parengiamąjį teismo posėdį dėl ligos (t. 2, b.l.21) bei šį prašymą pagrindžiantį nedarbingumo pažymėjimą (t.2, b.l.22), teismas gana detaliai patikrino (t. 2, b.l.23-25), kada jie buvo pateikti į dokumentų priėmimo skyrių, ir nustatė, jog tai įvyko pasibaigus parengiamajam posėdžiui, t.y. 1259 val. Tačiau ieškinio palikimas nenagrinėtu yra įstatymo nustatyta sankcija už šalies procesinį pasyvumą byloje, todėl šiuo konkrečiu atveju nors ir pavėluotai gavęs minėtus dokumentus, pirmosios instancijos teismas, vertindamas atskirojo skundo argumentus ( CPK 334 str. 2 d. ), turėjo atsižvelgti į ieškovo atstovės advokatės L.Paulavičienės negalėjimą operatyviau reaguoti į susiklosčiusią situaciją ir į jos negalėjimą anksčiau pateikti ligos faktą patvirtinančius dokumentus, taip pat į tokias aplinkybes, kad ieškinys pateiktas dar 2007-03-22 ir iki šiol byloje tebevyksta pasiruošimas nagrinėti ją teismo posėdyje, įvyko net keturi parengiamieji teismo posėdžiai ir visuose juose, išskyrus pastarąjį, ieškovo atstovai dalyvavo, į ankstesnių parengiamųjų teismo posėdžių atidėjimo priežastis. Antra vertus, privalu buvo vertinti ir tai, ar ieškovo atstovo nedalyvavimas parengiamajame posėdyje sukliudė konstatuoti, jog byla jau parengta nagrinėti teisme ir skirti ją nagrinėti teismo posėdyje ( CPK 232 str.). Teisėjų kolegija taip pat sutinka su atskirojo skundo argumentais, paneigiančiais ieškinio palikimo nenegrinėtu pagrindą, jų iš naujo nebekartodama.

11Civilinio proceso kodeksas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis jiems suteiktomis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas (pats ar per atstovus) netinkamai naudojosi procesinėmis teisėmis ar netinkamai vykdė procesines pareigas. Todėl atskirasis skundas tenkintinas, o Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2007-11-08 nutartis naikintina, perduodant bylą tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau (CPK 337 str. 2 p.).

12Pažymėtina, jog didesnis šalies atstovų skaičius byloje turi padidinti, o ne, atvirkščiai, susiaurinti atstovaujamojo procesines galimybes. Kodėl į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko kitas ieškovo atstovas A. A., byloje patikimų duomenų nėra. Tokiu atveju jeigu bent vienas iš šalies atstovų procesiškai elgiasi tinkamai (pvz., kaip galėdamas greičiau pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbios priežasties ir prašymą patvirtinančius dokumentus), laikytina, jog bylos šalis (to atstovo asmenyje) elgiasi tinkamai.

13Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą toliau nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai