Byla 2A-511-823/2014

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Godos Ambrasaitės - Balynienės, kolegijos teisėjų Onos Gasiulytės ir Vido Stankevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo ieškinį atsakovams R. Ž., A. E., A. L. ir O. B. L., M. B., J. R., S. V., N. K., N. S., V. O., V. K., Z. K., R. P., L. U., M. M. K., dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys T. Š., UAB „Bauservis“, UAB „Interaima“, UAB „Stipra“ ir UAB „Elvora“, išvadą byloje teikiančios institucijos – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybė,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės R. Ž. 6 077,79 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovo A. E. 7 345,01 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovų A. L. ir O. B. L. solidariai 12 214,02 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės M. B. 4 306,12 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės J. R. 7 502,14 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės S. V. 3 967,65 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovo N. K. 1 087,75 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės N. S. 1 087,75 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės V. O. 5 472,73 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės V. K. 7 076,04 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės Z. K. 5 055,31 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės R. P. 5 452,75 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovo L. U. 3 181,66 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas; iš atsakovės M. M. K. 5 626,37 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad yra paskirtas namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės administratoriumi, o atsakovai yra butų, esančių minėtame name, savininkai. 2009 m. rugsėjo 23 d. gyvenamajame name, esančiame ( - ), kilo gaisras, per kurį sudegė dalis pastato stogo konstrukcijos, perdengimų konstrukcijos tarp trečiojo aukšto ir pastogės. 2009 m. rugsėjo 31 d. atlikta ekspertizė, kuria nustatyta, kad stogo konstrukcijos (stogo danga, paklotas, gegnės) yra gaisro neatstatomai pažeistos ir jų remontas neįmanomas; pastogės medinės grindys, lubos ir laikančiosios sijos pažeistos neremontuotinai; karnizo ir galinės sienos viršutinių plytų sluoksniai yra atitrūkę vienas nuo kito, pažeistas plytų surišimas. 2009 m. spalio 5 d. su UAB „Interaima“ pasirašyta statybos rangos sutartis dėl laikinojo stogo įrengimo darbų. 2009 m. lapkričio 2 d. atlikti laikinojo stogo įrengimo darbai, kurių kaina siekia 11 075,05 Lt. 2009 m. spalio 22 d. su UAB „Stipra“ pasirašyta rangos sutartis dėl kamino atstatymo darbų. 2009 m. lapkričio 6 d. atlikti kamino atstatymo darbai, kurių kaina siekia 9 500,82 Lt. Namo, esančio ( - ), patalpų savininkai sprendimų dėl būtinų remonto darbų nepriėmė. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir patalpų savininkų reikalavimu buvo pradėti organizuoti stogo atstatymo darbai. 2010 m. spalio 15 d. pasirašyta projektavimo darbų sutartis su UAB „Elvora“, 2010 m. lapkričio 30 d. atlikti sudegusios namo dalies stogo, viršutinės perdangos, korpuso sienos stiprinimo projektavimo darbai, kurių kaina siekia 4 477 Lt. Ieškovas skelbė konkursą apklausos būdu rangovui išrinkti, 2010 m. gruodžio 13 d. nustatyta, kad mažiausią kainą pasiūlė UAB „Bauservis“, todėl 2010 m. gruodžio 15 d. su juo pasirašyta rangos sutartis dėl namo, esančio ( - ), stogo remonto darbų. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2010 m. gruodžio 8 d. padarė pataisymus projekte, reikalaudamas stoge įrengti stoglangius. UAB „Elvora“ 2011 m. balandžio 21 d. atliko sienų plyšių susiuvimo ir injektavimo darbus, kurių kaina siekia 8 935,85 Lt. 2011 m. gegužės 16 d. buvo atlikti stogo remonto darbai, taip pat papildomi sienų permūrijimo ir sutvirtinimo žiedo betonavimo darbai bei stoglangių įrengimo darbai. Atliktų pagrindinių darbų kaina sudarė 82 912,41 Lt, sienų permūrijimo ir sutvirtinimo – 12 789,20 Lt, o stoglangių įrengimo – 28 986,19 Lt. Iš viso darbų atlikta už 158 676,52 Lt. Atsakovai nėra sumokėję UAB „Senamiesčio ūkis“ 75 453,09 Lt už remonto darbus, nors, kaip namo patalpų savininkai, privalo proporcingai savo nuosavybės daliai apmokėti išlaidas už remonto darbus. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų (toliau – ir Nuostatai ) 5.3, 6.1 papunkčius, 3 punktą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 4 dalį, privalomiems remonto darbams atlikti nebuvo reikalingas atsakovų pritarimas ar patalpų savininkų sprendimas.

5Atsakovai V. K., R. P., Z. K., A. E., V. O., S. V., R. Ž., J. R., M. B., A. L., O. B. L. ir M. M. K. prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovų naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad atsakovai 2011 m. birželio 28 d. ir 2011 m. rugpjūčio 29 d. pareiškimais kreipėsi į ieškovą, nesutikdami su sąskaitose nurodytomis mokėti mokesčių sumomis, darbų sąmatomis, gyventojų sąskaita atliekamais darbais. 2009 m. rugsėjo 23 d. gyvenamojo namo, esančio ( - ), bute Nr. ( - ), kuriame vyko remonto (rekonstrukcijos) darbai, kilo gaisras, dėl ko buvo pažeista gyvenamojo namo stogo konstrukcija. Stogo gaisro kaltininkas yra buto, esančio ( - ), savininkas – trečiasis asmuo T. Š., kuris ir privalo atlyginti žalą dėl kilusio gaisro ir padengti visas išlaidas, susijusias su gaisro padarinių likvidavimu. Atsakovai pažymėjo, kad ieškovas nepateikė ieškinio reikalavimus pagrindžiančių įrodymų, t.y., įrodymų pagrindžiančių jo patirtas 158 676,52 Lt išlaidas: dokumentų, kad tokias sumas yra sumokėjęs UAB „Interaima“, UAB „Stipra“, UAB „Elvora“ ir UAB „Bauservis“, o 2012 m. gegužės 3 d. teismo posėdyje pateikė tik dalį išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Nurodė, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), atliekamos statinio (-ių) techninės priežiūros 2009 m. rugsėjo 23 d. patikrinimo aktu Nr. A32-861 (2.9.2.9-UK1) ieškovui siūlyta/reikalauta organizuoti gaisro padarinių likvidavimą ir stogo dangos atstatymą iki 2009 m. lapkričio 20 d., o ieškovas nurodo sudaręs rangos sutartis su UAB „Interaima“ dėl laikinojo stogo įrengimo darbų. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaiga nustatė, kad UAB „Interaima“ laikinojo stogo įrengimo darbus atliko netinkamai ir nekokybiškai, laikina stogo danga ir perdanga nebuvo tinkamai įrengtos, o ieškovas UAB „Interaima“ atliktų darbų kontrolės tinkamai nevykdė. Ieškovas ir UAB „Interaima“ sudarė du atliktų darbų aktus sutartyje nurodytai 11 075,05 Lt dydžio sumai, tačiau juose yra nurodomi skirtingi darbų aprašymai, jų kiekiai bei mokėtinos sumos. Tai kelia pagrįstų abejonių, ar UAB „Interaima“ apskritai atliko kai kuriuos darbus, kokie darbai faktiškai buvo atlikti ir kokia šių darbų tikroji sąmata. Ieškovas nepagrįstai ir neteisėtai reikalauja iš atsakovų padengti išlaidas už stogo remonto, sienų permūrijimo ir sutvirtinimo, stoglangių įrengimo darbus, kadangi minėti darbai nesusiję su privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Ieškovas netinkamai organizavo gyvenamojo namo gyventojų susirinkimus, balsavimą raštu, ir pažeidė CK 4.85 straipsnio reikalavimus bei Nuostatus. Jokie sprendimai dėl stogo remonto, dėl kitų darbų, ar dėl stoglangių įrengimo nebuvo priimti. Nesant gyvenamojo namo patalpų savininkų (naudotojų) sprendimų ir atsakovams neišreiškus sutikimo dėl minėtų darbų bei tokių išlaidų, ieškovo reikalavimai priteisti sumas už stogo remonto, sienų permūrijimo ir sutvirtinimo, stoglangių įrengimo darbus atmestini. Atsakovai neprivalo padengti administratoriaus išlaidų, kurias jis patyrė priimdamas sprendimus vienašališkai, pažeisdamas imperatyvias įstatymo normas, nederindamas su gyvenamojo namo gyventojais, apie tai jų neinformuodamas. Atsakovų nuomone, stogo atstatymo darbų sąmata turėtų būti ženkliai mažesnė. Ieškovas reikalauja iš bendrasavininkių apmokėti ne už bendro naudojimo objektų, o už buto Nr. ( - ) pagerinimo darbus. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų matyti, kad nebuvo išduotas statybos leidimas atlikti rekonstrukciją. Ieškovas su UAB „Bauservis“ 2010 m. gruodžio 15 d. sudarė rangos sutartį dėl namo, esančio ( - ), stogo remonto darbų, kurių kaina – 85 734,15 Lt, tačiau darbai buvo atlikti ne už nurodytą kainą, o už 124 687,80 Lt. Dėl nurodytų darbų už tokią sumą atlikimo nebuvo sudaryta jokių papildomų susitarimų su rangovu, apie tai nebuvo informuoti atsakovai, su jais nurodyta kaina nebuvo derinta, todėl už stoglangių įrengimo darbų atlikimą, permūrijimo ir sutvirtinimo darbus, atsakovai neprivalo sumokėti. Ieškovas privalo taikyti atsakomybę rangovams UAB „Interaima“, UAB „Elvora“, UAB „Bauservis“ ir sumažinti mokėtinas sumas už remonto darbus, nes darbai buvo atliekami pavėlavus. Taip pat ieškovas neprivalo mokėti UAB „Elvora“ už darbus pagal aktą Nr. 75/PR, nes nėra susitarimo dėl projekto atlikimo.

7Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė išvadą kurioje nurodė, kad pastatas, esantis ( - ), nėra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė, tačiau kartu su žemės sklypu, esančiu ( - ), patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio, teritoriją. Departamento Vilniaus teritorinio padalinio specialistas 2010 m. gruodžio 6 d. suderino pastato, esančio ( - ), gaisro sunaikinto stogo atstatymo projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai suderinti su pastaba „pritarta be stoglangių; projektą ruošti pagal suderintus (2007-08-16 reg. Nr. 443) projektinius pasiūlymus“. Departamento Vilniaus teritorinio padalinio specialistas 2011 m. balandžio 28 d. suderino sudegusio stogo, sudegusios perdangos, lietaus kritulių nuvedimo kanalizacijos atstatymo techninį projektą. Pagal suderintą statinio projektą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas.

8Vilniaus miesto savivaldybė pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad namas, esantis ( - ), nėra kultūros paveldo objektas – jis nėra įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, tačiau yra kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio, teritorijoje. Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriuje 2010 m. gruodžio 3 d. buvo pritarta namo, esančio ( - ), gaisro sunaikinto stogo atstatymo techniniam projektui.

9Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos nurodė, kad ji nėra statybą leidžiančius dokumentus išduodanti institucija ir neturi pagrindo teikti išvadą byloje.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovės R. Ž. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 4 585,75 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 401,44 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės R. Ž. valstybės naudai 26,17 Lt; priteisė iš atsakovo A. E. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 5 541,88 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 501,80 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovo A. E. valstybės naudai 32,71 Lt pašto išlaidų; priteisė solidariai iš atsakovų A. L. ir O. B. L. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 8 861,43 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 802,88 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė solidariai iš atsakovų A. L. ir O. B. L. valstybės naudai 52,33 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės M. B. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 3 249,01 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 301,08 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės M. B. valstybės naudai 19,63 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės J. R. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 5 294,12 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 501,80 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės J. R. valstybės naudai 32,71 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės S. V. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 2 451,65 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 200,72 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės S. V. valstybės naudai 13,08 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovo N. K. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 820,72 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50,18 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovo N. K. valstybės naudai 3,27 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės N. S. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 820,72 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50,18 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės N. S. valstybės naudai 3,27 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės V. O. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 4 129,22 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 401,44 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės V. O. valstybės naudai 26,17 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės V. K. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 5 305,95 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 501,80 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės V. K. valstybės naudai 32,71 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės Z. K. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 3 814,27 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 351,26 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės Z. K. valstybės naudai 22,90 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės R. P. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 4 001,09 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 351,26 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės R. P. valstybės naudai 3,27 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovo L. U. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 2 400,59 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 200,72 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovo L. U. valstybės naudai 13,08 Lt pašto išlaidų; priteisė iš atsakovės M. M. K. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 4 245,15 Lt remonto darbų išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 401,44 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės M. M. K. valstybės naudai 26,17 Lt pašto išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės R. Ž. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovo A. E. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ solidariai atsakovų A. L. ir O. B. L. naudai 1 450,26 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės M. B. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės J. R. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės S. V. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės V. O. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės V. K. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės J. Z. K. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės R. P. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovės M. M. K. naudai 112,76 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ valstybės naudai 133,60 Lt pašto išlaidų.

11Teismas nurodė, kad daugiabučio namo stogas yra bendroji dalinė namo patalpų savininkų nuosavybė. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Namo, esančio ( - ), administratoriumi paskirtas ieškovas. Viena iš administratoriaus funkcijų - organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą. Nuostatų 6.1 papunktyje nustatyta, kad administratorius turi teisę priimti sprendimus dėl gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo. Teisės aktuose nėra įtvirtinta, kokios formos sprendimai šiuo atveju turi būti priimami. Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atitinkami sprendimai buvo priimti.

12Teismas sprendė, kad šioje byloje bei prie šios bylos prijungtoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-4804-619/2012 nėra dokumentų, kurie patvirtintų, kad gaiso kaltininkas yra nustatytas, todėl pripažino nepagrįstais atsakovų argumentus, kad jie neįgijo pareigos apmokėti stogo atstatymo išlaidų, ir kad už stogo remontą ieškovui turi apmokėti tik trečiasis asmuo T. Š..

13Teismas nurodė, kad Nuostatų 8.4 papunktyje nustatyta, jog už namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo darbus, būtinus gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, apmokama pagal šių darbų sąmatinę vertę arba pagal šių darbų vertę, nustatytą perkant juos konkurso ar kainų apklausos būdu. Ieškovas atliktų darbų (laikinojo stogo įrengimo, kamino atstatymo, sudegusios namo dalies stogo konstruktyvo ir viršutinės perdangos konstruktyvo parengimo, sudegusios namo dalies antrojo korpuso sienos stiprinimo projektavimo, brandmauerinės sienutės tvarkymo, pastato plyšių pastolių užstatytoje atkarpoje susiuvimo ir injekavimo) atlikimo faktą ir kainą pagrindė rašytiniais įrodymais (sutartimis, darbų priėmimo aktais, sąskaitomis – faktūromis ir kt), atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad darbai nebuvo atlikti, todėl atsakovai privalo atlyginti ieškovui išlaidas proporcingai jų turimos nuosavybės daliai.

14Spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo, susijusio su ieškovo ir UAB „Bauservis“ sudaryta rangos sutartimi Nr. 20101215/1 (toliau – ir Rangos sutartis), teismas nurodė, kad šios sutarties kaina 85 734,15 Lt, kuri suderinta pagal sąmatą, esančią sutarties dalimi. Trečiasis asmuo pateikė ieškovui apmokėjimui 2011 m. birželio 2 d. PVM sąskaitą–faktūrą BAU0004 124 687,80 Lt sumai. Teismui pateikti 2011 metų balandžio mėnesio pažyma, darbų atlikimo aktai 124 687,80 Lt sumai. Iš pateiktų atliktų darbų aktų matyti, kad UAB „Bauservis“ atliko ne tik stogo atstatymo darbus, bet ir darbus, kuriais stogas buvo pagerintas. Tai patvirtino ir byloje atlikta ekspertizė. Kad buvo atlikti stogo pagerinimo darbai trečiojo asmens T. Š. buto dalyje ir jo naudai patvirtina ne tik ekspertizės išvada, bet ir liudytoju apklausto J. M. parodymai. Ieškovas neneigė atsakovų argumentų, kad padidėjo šio asmens buto erdvės, bylos nagrinėjimo metu buvo išsiaiškinta, jog darbų pridavimą galės atlikti ne ieškovas, o trečiasis asmuo T. Š.. Ieškovo ir UAB „Bauservis“ sudarytos Rangos sutarties 1.3., 2.3. punktuose nurodyta, kad rangovas buvo susipažinęs su objektu bei darbų apimtimis. Sutarties 2.3. punkte taip pat nustatyta, kad papildomi darbai gali būti atlikti tik tuo atveju, kai to raštu pareikalauja ieškovas. Teismui ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis raštu pareikalavo trečiojo asmens atlikti sutartyje ir jos priede nenumatytus darbus. Byloje nėra pateikta sąmata atitinkanti sutarties kainą, kuri kaip nurodyta Rangos sutarties 3.2. punkte yra sudedamoji sutarties dalis, todėl nėra galimybės įvertinti, kokie papildomi, sutartimi neprisiimti darbai buvo atlikti. Atsižvelgdamas į tai teismas sprendė, kad ieškovas neįgijo pagrindo iš atsakovų reikalauti daugiau sumų, nei Rangos sutartyje numatyta šios sutarties kaina, todėl iš atsakovų proporcingai jų turto daliai priteisė ne darbų atlikimo akte nurodytą 124 687,80 Lt sumą, o Rangos sutartyje nurodytą sutarties kainą - 85 734,15 Lt.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. sprendimą pakeisti ir ieškinį tenkinti visiškai – priteisti iš R. Ž. 6 077,79 Lt; iš A. E. – 7 345,01 Lt; iš A. L. ir O. B. L. solidariai – 12 214,02 Lt; iš M. B. – 4 306,12 Lt; iš J. R. – 7 502,14 Lt; iš S. V. – 3 967,65 Lt; iš N. K. – 1 087,75 Lt; iš N. S. – 1 087,75 Lt; iš V. O. – 5 472,73 Lt; iš V. K. – 7 076,04 Lt; iš Z. K. – 5 055,31 Lt; iš R. P. – 5 452,75 Lt; iš L. U. – 3 181,66 Lt; iš M. M. K. – 5 626,37 Lt; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė iš atsakovų sumų už sienų permūrijimo bei sutvirtinimo darbus ir stoglangių įrengimo darbus. Byloje pateiktas 2010 m. gruodžio 23 d. UAB „Senamiesčio ūkis“ gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. PA-ŽEM9-101223/1, kuriame nurodyta, kad apžiūrint gyvenamąjį namą ( - ) nustatyta, jog galinėje sienoje plytų mūras atsisluoksniavęs, be surišimo, matomi supleišėjimai, būtina nedelsiant sutvirtinti ir permūryti dalį galinės sienos. Taigi, UAB „Bauerservis“ buvo pateiktas rašytinis užsakymas atlikti papildomus darbus. Kad šie darbai yra reikalingi, paaiškėjo tik pradėjus atlikti stogo remonto darbus, darbai buvo būtini, remonto darbų vykdymas ant netvirtos sienos – netikslingas. Kultūros paveldo departamentas įpareigojo atstatant stogą įrengti stoglangius. Be projekte numatytų stoglangių stogo remonto nebūtų buvę galima atlikti apskritai, todėl šie darbai buvo būtini. Konkursas dėl rangovo pasirinkimo stogo remonto darbams buvo skelbiamas dar neturint informacijos apie Kultūros paveldo departamento suderinimą. Darbus stabdyti būtų buvę neprotinga ir neekonomiška. Todėl papildomus darbus buvo pavesta atlikti UAB „Bauservis“. UAB „Bauservis“ 2011 m. gegužės 16 d. atliktų darbų akte nurodyta suma už sienų permūrijimo ir sutvirtinimo darbus yra 12 789,2 Lt, už stoglangių įrengimo darbus – 28 986,19 Lt. Šie darbai buvo tinkamai atlikti ir ieškovo primti. Darbų priėmimo faktas taip pat patvirtina ir darbų užsakymą. Visi atlikti darbai, įskaitant papildomus, yra atlikti atsakovų naudai, atsakovai naudojasi darbų rezultatu, šie darbai buvo reikalingi stogo atstatymui. Byloje nėra įrodymų, kad darbų kainos būtų netinkamos, kad darbus, atsižvelgiant į buvusią situaciją, buvo galima atlikti mažesne kaina. Atsakovai, kaip pastato bendrosios nuosavybės savininkai, privalo apmokėti šias administravimo išlaidas. Šių sumų nepriteisimas reikštų CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų pažeidimą. Teismas, formaliai vertindamas situaciją dėl papildomų darbų, pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, sutarties pakeitimo išlygos taisyklę.

172) Teismas nepagrįstai sumažino ieškovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki 4 800 Lt. Ieškovas, pateikdamas ieškinius, negalėjo žinoti, kad bylos bus sujungtos į vieną bylą. Ieškovas negalėjo žinoti, kad atsakovai pasirinks bendrą atstovą – advokatą, ir todėl sujungus bylas į bendrą bylą nagrinėjimas vyks sklandžiau, nes galėjo būti ir priešingai. Dėl šių priežasčių ieškovas negalėjo žinoti, kad bus tikslingiau nagrinėti bendrą bylą, todėl neteisingai tokia apimtimi mažinamos dėl to patirtos bylinėjimosi išlaidos. isjt

183) Teismas ginčijamame sprendime nurodė, kad patenkintas 71 procentas ieškovo reikalavimo, todėl pagal šią proporciją paskirstė bylinėjimosi išlaidas, tačiau, ieškovo skaičiavimais, buvo patenkinta 73,58 proc. ieškinio reikalavimų.

19Atsakovai A. L. ir O. B. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pasiūlyti ieškovui pakeisti netinkamus atsakovus į tinkamą atsakovą – T. Š., apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

201) Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad stogo gaisro kaltininkas yra buto, esančio ( - ), savininkas T. Š.. Būtent jis ir privalo atlyginti žalą dėl kilusio gaisro ir padengti visas išlaidas, susijusias su gaisro padarinių likvidavimu. Ieškovas privalo reikalauti visų patirtų išlaidų atlyginimo ne iš gyvenamojo namo patalpų savininkų (naudotojų), o iš gaisro kaltininko. Taip pat ir atsakovų sumokėta suma ieškovui, išsireikalavus mokėtinas sumas iš trečiojo asmens – gaisro kaltininko, privalo būti sugrąžinta atsakovams.

212) Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo patirtas 158 676,52 Lt dydžio išlaidas, t. y. dokumentų, kad tokias sumas jis yra sumokėjęs UAB „Interaima“, UAB „Stipra“, UAB „Elvora“ ir UAB „Bauservis“.

223) UAB „Interaima“ laikinojo stogo įrengimo darbus atliko netinkamai ir nekokybiškai, ši laikina stogo danga ir perdanga nebuvo tinkamai įrengtos, todėl nėra pagrindo ieškovui mokėti UAB „Interaima“ už nekokybiškai ir netinkamai atliktus darbus. Dėl to, kad ieškovo tvirtinimu darbai jau yra atlikti ir už juos sumokėta, už netinkamai ir nekokybiškai atliktą darbą ieškovas privalo reikalauti nuostolių atlyginimo iš UAB „Interaima“.

234) Stogo remonto ir sienų permūrijimo ir sutvirtinimo, stoglangių įrengimo darbai buvo nesusiję su privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Sprendimai dėl stogo atstatymo darbų turėjo būti priimti gyvenamojo namo gyventojų susirinkimo, tačiau jokie sprendimai dėl stogo remonto, dėl kitų darbų ar dėl stoglangių įrengimo nebuvo priimti, gyventojai nebuvo davę jokio sutikimo dėl darbų atlikimo. Nesant gyvenamojo namo patalpų savininkų (naudotojų) sprendimų ir atsakovams neišreiškus sutikimo dėl minėtų darbų bei tokių išlaidų, ieškovo reikalavimai priteisti sumas už stogo remonto, sienų permūrijimo ir sutvirtinimo, stoglangių įrengimo darbus atmestini.

245) Savivaldybė nurodė ieškovui ne vykdyti stogo rekonstrukciją, o atstatyti stogo dangą, t.y. ieškovas galėjo, esant gyventojų sutikimui, imtis tik tokių darbų, kurie atstatytų stogo dangą tokią, kokia ji buvo prieš įvykstant gaisrui. Darbai buvo atlikti gerinant buto Nr. ( - ) gerbūvį – padidėjo šių patalpų (palėpės) savininko butu tūris (patalpų aukštis), stogas apšiltintas, uždengtas nauja danga. Be to, papildomai įrengti stoglangiai, kurių iki gaisro gyvenamajame name nebuvo. Už šiuos darbus privalo sumokėti buto Nr. ( - ) savininkas. Trečiojo asmens buto rekonstrukcija atlikta be statybos leidimo ir tinkamai parengto techninio projekto.

256) Ieškovo ir UAB „Bauservis“ sudarytoje rangos sutartyje numatyta darbų kaina, kurią pasiūlydamas UAB „Bauservis“ laimėjo rangos darbų konkursą. Darbai atlikti ne už nurodytą kainą, o už ženkliai didesnę. Dėl papildomų darbų nebuvo jokių susitarimų su rangovu, apie tai neinformuoti atsakovai, neorganizuotas naujas pirkimo konkursas.

267) Administratoriaus veiksmai leidžia abejoti jo veiklos skaidrumu ir darbų atlikimo kainų pagrįstumu. Darbų kainos neatitinka realios tokių darbų vertės ir yra nepagrįstai aukštos. Sutartys su UAB „Elvora“, UAB „Interaima“, UAB „Stipra“ sudarytos pažeidžiant Nuostatų 5.5 ?unktą, yra niekinės, prieštaraujančios imperatyvioms įstatymo normoms, neatitinka bendrasavininkių interesų ir pažeidžia jų teises.

278) Ieškovas, vadovaudamasis sutarčių nuostatomis ir CK, privalėjo reikalauti netesybų ir nuostolių atlyginimo už pavėluotai atliktus darbus iš rangovų, o šiomis sumomis sumažinus darbų kainas bei atitinkamai mažinti ir gyvenamojo namo savininkų (naudotojų) mokėtinus mokesčius. Tokias rekomendacijas pateikė ir Seimo kontrolierius.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK 320) straipsnis). Absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

29Apeliaciniu skundu ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmesta dalis ieškinio reikalavimų. Atsakovai A. L. ir O. B. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą be kita ko dėsto nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria dalis ieškinio reikalavimų tenkinta. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas (jo dalis) apeliacine tvarka gali būti peržiūrimas tik pagal įstatymų nustatyta tvarka byloje dalyvaujančio asmens paduotą apeliacinį skundą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą yra procesinis dokumentas, kuriame išdėstoma byloje dalyvaujančio asmens nuomonė dėl paduoto apeliacinio skundo argumentų pagrįstumo (CPK 318 straipsnis). Atsiliepime į apeliacinį skundą savarankiški ginčijamo sprendimo neteisėtumo ir/ar nepagrįstumo pagrindai negali būti nurodomi. Apeliacinės instancijos teismas yra saistomas draudimų peržengti apeliacinio skundo ribas ir priimti apeliantui blogesnį sprendimą (CPK 320, 313 straipsniai). Atsakovai apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria tenkinta dalis ieškinio reikalavimų, nėra padavę, todėl apeliacinės instancijos teismas, laikydamasis apeliacijos ribų, pasisakys tik dėl apelianto ir atsakovų argumentų, susijusių su apeliacine tvarka apskųsta ginčijamo sprendimo dalimi, t.y. vertins ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priteisti ieškovui iš atsakovų sumas, sumokėtas už papildomus - sienų sutvirtinimo ir stoglangių įrengimo, darbus pagal ieškovo su UAB „Bauservis“ sudarytą sutartį. Atsakovų argumentų, susijusių su apeliacine tvarka neapskųsta pirmosios instancijos sprendimo dalimi (t.y. dėl sutarčių su UAB „Elvora“, UAB „Interaima“, UAB „Stipra“, taip pat dėl sutarties su UAB„Bauservis“, kiek tai susiję su pagrindiniais darbais pagal sutartį) kolegija nevertina ir dėl jų nepasisako.

30Vadovaujantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkų pareiga apmokėti bendrosios nuosavybės objekto priežiūros (remonto) išlaidas siejama su jų sutikimu, išskyrus atvejus, kai tai susiję su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba kai dėl tokių išlaidų primtas administratoriaus ar savininkų susirinkimo sprendimas įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu, 6 punktu, administratorius turi teisę priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes. Analogiška nuostata įtvirtinta Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 30-637, 6.1 punkte. Taigi, darbams, susijusiems su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, atlikti daugumos butų savinkų priimtas sprendimas nėra būtinas. Sprendimą dėl tokių darbų atlikimo gali priimti bendrosios nuosavybės administratorius. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 11 punktu, privalomųjų reikalavimų visumą sudaro reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, tarp jų mechaninio atsparumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Stogo atstatymo po kilusio gaisro darbai, jei jie atliekami siekiant užtikrinti būtinąsias stogo funkcines savybes, yra susiję su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl šiems darbams atlikti daugumos gyvenamojo namo gyventojų sutikimas nebuvo būtinas. Tuo tarpu stogo pagerinimo darbai, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, nėra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl dėl tokių darbų atlikimo ieškovas neturėjo teisės spręsti savarankiškai, o stogo pagerinimo darbų išlaidos negali būti priteisiamos iš atsakovų, nedavusių sutikimo nurodytiems darbams atlikti.

31Pagal tarp ieškovo ir UAB „Bauservis“ sudarytą Rangos sutartį Nr. 20101215/1 sutarties (darbų) kaina yra 85 734,15 Lt (įskaitant PVM). Iš byloje surinktų įrodymų viseto matyti, kad nurodyta kaina buvo sulygta vertinant darbus, reikalingus stogo atstatymui į iki gaisro buvusią padėtį, papildomi darbai, atsiradę dėl naujų stogo projektinių sprendinių į šią kainą nebuvo įtraukti. Taigi Rangos sutartimi Nr. 20101215/1 sulygti atlikti rangos darbai buvo darbai, dėl kurių atlikimo atsakovų sutikimas nebuvo reikalingas. Tokią išvadą padarė ir pirmosios instancijos teismas, ginčijamu sprendimu priteisdamas ieškovui iš atsakovų sutartyje numatytą 85 734,15 Lt kainą. Nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis apeliacine tvarka neginčijama.

32Ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi konstatuota, kad dalis UAB „Bauservis“ pagal su ieškovu sudarytą Rangos sutartį Nr. 20101215/1 atliktų darbų nebuvo susiję su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, t.y. buvo atliekami ne siekiant atstatyti gaisro nuniokotą stogą į buvusią padėtį, o gyvenamojo namo, esančio ( - ), stogo pagerinimai. Be to, teismas sprendė, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas būtų raštu pareikalavęs UAB „Bauservis“ atlikti papildomus darbus, ir kokius konkrečiai, ir dėl to papildomų darbų kaina ieškovui atsakovų neturi būti atlyginama. Apeliacinės instancijos teismas su nurodytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka iš dalies.

33Pagal Rangos sutarties 3.12 punktą, sutarties kaina yra galutinė ir nekeičiama dėl jokių priežasčių, išskyrus jei užsakovas raštu užsako atlikti papildomus darbus arba prašo pakeisti naudojamas medžiagas ar įrengimus, arba jei rangovo atliktos darbų apimtys yra mažesnės (tokiu atveju sutarties kaina mažinama) (b.l. 59-64, t. I). Iš į bylą pateiktų atliktų darbų aktų matyti, kad UAB „Bauservis“ atliko darbų pagal Rangos sutartį Nr. 20101215/1 (neįskaitant papildomų darbų) už 82 912,41 Lt (b.l. 83, 89-90, t. I). Papildomai atlikta darbų už 12 789,20 Lt (papildomi darbai) (b.l. 84-85, t. I) ir 28 986,19 Lt (stogo papildomi darbai su apdaila) (b.l. 86-87, t. I). Taigi nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal byloje surinktus įrodymus nėra galimybės spręsti, kurie UAB „Bauservis“ atlikti darbai buvo papildomi. Kolegija taip pat pažymi, kad pirmosios instancijos teismo pozicija, viena vertus teigiant, kad atsakovai turi apmokėti ieškovui tik už pagal Rangos sutartį Nr. 20101215/1 atliktus darbus, o ne už papildomai užsakytus darbus, kita vertus priteisiant ieškovui iš atsakovų 85 734,15 Lt, o ne 82 912,41 Lt (faktiškai atliktų darbų vertė ir pagal Rangos sutarties 3.12 punktą UAB „Bauservis“ mokėtina suma už atliktus darbus, neskaitant papildomų), nėra nuosekli.

34Byloje nustatyta, kad papildomi darbai UAB „Bauservis“ buvo atliekami siekiant sutvirtinti dalį galinės pastato sienos ir įrengiant naujos konfigūracijos stogą pagal 2010 m. gruodžio 8 d. Kultūros paveldo departamento suderinimą (t.y. įrengiant stoglangius). Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad už papildomus darbus sumokėtos sumos ieškovui iš atsakovų neturi būti priteisiamos remiantis vien tuo, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie tai, jog būtų raštu užsakęs papildomus darbus. Kolegijos vertinimu, Rangos sutarties 3.12 punkto nuostata yra skirta užsakovo (ieškovo) interesų apsaugai ir užtikrina, kad rangovas nepareikalaus apmokėti už faktiškai atliktus darbus, kurių neužsakė užsakovas. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad byloje surinktų įrodymų visetas patvirtina, jog papildomi darbai buvo ieškovo užsakyti, rangovo atlikti, ir ieškovo priimti. Esant tokioms aplinkybėms Rangos sutarties 3.12 punkte numatytos papildomų darbų užsakymo formos nesilaikymas nėra teisiškai reikšmingas sprendžiant dėl ieškovo prievolės atsiskaityti su rangovu, o tuo pačiu ir dėl ieškovo teisės reikalauti nurodytų sumų iš atsakovų, atsižvelgiant į jiems tenkančią bendrosios nuosavybės dalį.

35Atsakovai A. L. ir O. B. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą be kita ko pažymi, kad papildomi darbai ieškovo iš rangovo UAB „Bauservis“ buvo perkami neinformavus atsakovų ir neorganizavus naujo pirkimo konkurso. Kolegijos vertinimu, ieškovas, įgyvendindamas teisę priimti sprendimus, susijusius su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, gali savarankiškai primti sprendimus dėl papildomų darbų, jei tokie darbai nebuvo numatyti sudarant rangos sutartį ir yra būtini sutartimi numatytiems darbams tinkamai atlikti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija, galiojusi Rangos sutarties pasirašymo metu) 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos. Taigi, ieškovas, neskelbdamas apie pirkimą, iš rangovo UAB „Bauservis“ galėjo pirkti papildomų darbų tuo atveju, jei šie darbai susiję su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, Rangos sutarties sudarymo metu nebuvo numatyti, ir reikalingi tinkamai įvykdyti darbus pagal Rangos sutartį.

36Byloje nustatyta, kad papildomi darbai už 12 789,20 Lt sumą buvo susiję su pradėjus vykdyti darbus pagal Rangos sutartį pastebėtų galinės sienos defektų šalinimu (b.l. 65, 84-85, t. I). Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu apklaustas teismo ekspertas S. V. patvirtino, kad nepermūrijus sienos negalima tinkamai ir kokybiškai įrengti stogo (b.l. 166, t. 17). Įrodymų, kad nurodyti papildomi darbai buvo susiję tik su pasikeitusia stogo konfigūracija, ir kad jie nebūtų buvę reikalingi atstatant stogą į buvusią padėtį, byloje nėra. Atsižvelgdama į tai, kolegija sprendžia, kad sienų permūrijimo darbai buvo susiję su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (stogo atstatymu), rangos sutarties sudarymo metu nebuvo numatyti, ir buvo būtini tinkamai įvykdyti darbus pagal rangos sutartį. Nurodytų darbų kaina neviršija 30 procentų pradinės rangos sutarties kainos, įrodymų apie tai, kad nurodytų darbų kaina buvo aiškiai per aukšta, neatitinkanti jų rinkos vertės, į bylą nepateikta. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovai proporcingai savo turimos nuosavybės daliai privalo padengti šių papildomų darbų išlaidas, o pirmosios instancijos teismas nurodytų darbų kainą atsisakė priteisti iš atsakovų nepagrįstai.

37Atsakovai atsiliepimu į apeliacinį skundą be kita ko nurodo, kad ieškovas nėra pateikęs į bylą įrodymų, patvirtinančių, kad nurodytas sumas yra sumokėjęs UAB „Bauservis“. Kolegija pažymi, kad rangovas, tinkamai atlikęs darbus, kurie buvo priimti užsakovo, įgyja teisę į apmokėjimą už šiuos darbus, o užsakovas – prievolę už darbus sumokėti. Pagal Rangos sutarties 3.5 punktą su rangovu atsiskaitoma namo gyventojams pervedus ieškovui atitinkamas sumas, todėl nurodytas atsakovų argumentas kolegijos pripažįstamas teisiškai nereikšmingu.

38Kita dalis papildomų darbų, kaip minėta, buvo susijusi su naujos konfigūracijos stogo ir stoglangių pagal 2010 m. gruodžio 8 d. Kultūros paveldo departamento suderinimą įrengimu. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nurodyti darbai nebuvo susiję su teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, jais iš esmės buvo pagerintas bendrosios nuosavybės objektas. Tą patvirtina tiek į bylą pateikta eksperto išvada, tiek teismo posėdyje apklausto liudytojo J. M. parodymai (b.l. 164, t. 17). Bendrosios nuosavybės administratorius nėra įgaliotas savarankiškai, be daugumos patalpų savininkų sprendimo, priimti sprendimus dėl bendrosios nuosavybės pagerinimų. Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį, buto ar patalpų savininkas, nedavęs sutikimo tokiems darbams atlikti, turi teisę atsisakyti atlyginti šių darbų išlaidas. Šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, kad, kaip nurodo ieškovas, atsakovai kaip bendrosios nuosavybės dalyviai naudojasi darbų rezultatu, kadangi pageidavimo dėl tokio rezultato sukūrimo jie nebuvo išreiškę, ir toks pagerinimas atsakovams, tikėtina, nebuvo reikalingas. Ieškovo atstovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme patvirtino, kad stogo atstatymas su trimis stoglangiais su gyventojais nebuvo derinamas (b.l. 1602, t. 17). Tai reiškia, kad gyventojai nebuvo informuoti apie tokių darbų atlikimą, jiems nebuvo sudaryta galimybė priimti atitinkamus sprendimus, inter alia ginčyti Kultūros paveldo departamento sprendimą nederinti stogo atstatymo į buvusią iki gaisro padėtį projekto. Esant tokioms aplinkybėms, ginčijamu pirmosios instancijos teismo sprendimu nurodytą sumą iš atsakovų buvo atsisakyta priteisti pagrįstai.

39Apeliantas apeliaciniu skundu nurodo, kad stogo pagerinimo darbai buvo būtini, kadangi be projekte numatytų stoglangių stogo remonto apskritai nebuvo galima atlikti. Šis apelianto argumentas prieštarauja jo paties pirmosios instancijos teismo proceso metu išsakytiems teiginiams, kad „jei ne tokie stoglangiai, būtų reikėję laukti apie tris metus“ (b.l. 188, t. 17), „būtų reikėję ilgai laukti projektinės dokumentacijos, kad būtume galėję pakeisti buvusį stoglangį“ (b.l. 189, t. 17). Kolegijos vertinimu, ieškovas, gavęs Kultūros paveldo departamento nurodymą atstatant stogą įrengti stoglangius pagal 17 buto savininko anksčiau suderintą projektą, privalėjo šaukti gyventojų susirinkimą, ir jame spręsti dėl tolimesnių veiksmų, stoglangių įrengimo išlaidų dengimo ir pan. To nepadaręs, teisės į reikalauti nurodytų išlaidų atlyginimo iš atsakovų ieškovas neįgijo.

40Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija iš dalies pakeičia ginčijamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, papildomai priteisdama iš atsakovų ieškovo naudai 9 967,46 Lt (95 701,61 Lt (82 912,41 Lt už pagrindinius darbus + 12 789,20 Lt už papildomus darbus) - pirmosios instancijos teismo priteisti 85 734,15 Lt). Atsižvelgiant į atsakovų bendrosios nuosavybės dalį, iš atsakovų papildomai priteisiama: iš R. Ž. - 746,03 Lt, iš A. E. - 901,58 Lt, iš A. L. ir O.B. L. – 1 676,32 Lt, iš M. B. - 528,56 Lt, iš J. R. – 1 104,03 Lt, iš S. V. - 759,55 Lt, iš N. K. - 133,52 Lt, iš N. S. - 133,52 Lt, iš V. O. - 671,76 Lt, iš V. K. - 885,06 Lt, iš Z. K. - 620,53 Lt, iš R. P. - 725,84 Lt, iš L. U. - 390,54 Lt, iš M.M. K. - 690,62 Lt.

41Apeliantas taip pat nesutinka su ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo sumažinti advokato pagalbos išlaidų, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pateikė identiškus ieškinius keliems atsakovams, tokiu būdu padidindamas atstovavimo išlaidas. Pažymėtina, kad pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, advokato pagalbos išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo laiko sąnaudas, ir nebūtinai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad išlaidos, susijusios su atstovavimu teisme, sumažintos abiems proceso šalims iki 1 800 Lt. Kolegijos vertinimu, advokato darbo laiko sąnaudos rengiant atskirus, tačiau beveik identiškus savo turiniu, ieškinius nebuvo didelės. Apelianto nurodyti argumentai, susiję su iki ieškinio pareiškimo namo gyventojų reiškiama pozicija, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad ieškovo pareikšti ieškiniai savo turiniu yra vienodi. Tai, kad kitoje byloje teismas ieškovo ieškinio reikalavimus, pareikštus keletui atsakovų, išskyrė į atskiras bylas, taip pat nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl bylinėjimosi išlaidų kilmės šioje byloje pagrįstumo.

42Kadangi apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, pakeičia ir juo nustatytą bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, dėl kitų apelianto argumentų, susijusių su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu pirmosios instancijos teisme, kolegija nepasisako.

43Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovo ieškinys tenkinamas 86,4 proc., todėl ieškovui iš atsakovų priteisiama 6 106,47 Lt bylinėjimosi išlaidų (4 800 Lt +2 267 Lt + 0,67 Lt x 86,4/100). Šios išlaidos priteisiamos ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis – po 436,18 Lt.

44Atmetus dalį ieškovo reikalavimų, atsakovams iš ieškovo priteisiamos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į atmestų ieškinio reikalavimų dalį (13,6 proc.). Atsakovams A. L. ir O. B. L. priteisiama 790,12 Lt (2 500 Lt + 1 500 Lt + 1 800 Lt + 9,72x13,6/100) bylinėjimosi išlaidų, kitiems atsakovams – po 59,80 Lt (430 + 9,72x13,6/100).

45Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (460,70 Lt) tarp šalių paskirstomos, priteisiant valstybės naudai iš ieškovo 62,66 Lt, iš atsakovų – 398,04 Lt (lygiomis dalimis po 28,44 Lt).

46Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, jam iš atsakovų taip pat priteisiamos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos – už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis ir advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidos. Ieškovo patirtos advokato pagalbos išlaidos mažintinos iki Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių (CPK 98 straipsnio 2 dalis) nurodyto maksimalaus dydžio – 2 000 Lt. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo tenkintą apeliacinio skundo reikalavimų dalį (50 proc.), ieškovui iš atsakovų priteisiama 1 225 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų (po 87,50 Lt).

47Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kolegija

Nutarė

48Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. sprendima pakeisti, sprendimo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

50„ieškinį tenkinti iš dalies.

51Priteisti iš atsakovės R. Ž., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 5 331,78 Lt (penkis tūkstančius tris šimtus trisdešimt vieną litą ir 78 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5 331,78 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti iš atsakovės R. Ž., a.k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

53Priteisti iš atsakovo A. E., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 6 443,46 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt tris litus ir 46 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6 443,46 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

54Priteisti iš atsakovo A. E., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

55Priteisti solidariai iš atsakovų A. L., a. k. ( - ) ir O. B. L., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 10 537,75 Lt (dešimt tūkstančių penkis šimtus trisdešimt septynis litus ir 75 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10 537,75 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

56Priteisti solidariai iš atsakovų A. L., a. k. ( - ) ir O. B. L., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

57Priteisti iš atsakovės M. B., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 3 777,57 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynis litus ir 57 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 777,57 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

58Priteisti iš atsakovės M. B., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

59Priteisti iš atsakovės J. R., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 6 398,15 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt aštuonis litus ir 15 centų) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6 398,15 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

60Priteisti iš atsakovės J. R., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

61Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 3 211,20 Lt (tris tūkstančius du šimtus vienuolika litų ir 20 centų) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 211,20 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

62Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

63Priteisti iš atsakovo N. K., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 954,24 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt keturis litus ir 24 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 954,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

64Priteisti iš atsakovo N. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

65Priteisti iš atsakovės N. S., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 954,24 Lt (devynis šimtus penkiasdešimt keturis litus ir 24 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 954,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

66Priteisti iš atsakovės N. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

67Priteisti iš atsakovės V. O., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 4 800,98 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus litų ir 98 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 800,98 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

68Priteisti iš atsakovės V. O., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

69Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 6 191,01 Lt (šešis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt vieną litą ir 1 centą) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 6 191,01 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

70Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

71Priteisti iš atsakovės Z. K., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 4 434,80 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt keturis litus ir 80 centų) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 434,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

72Priteisti iš atsakovės Z. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

73Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 4 726,93 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt šešis litus ir 93 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 726,93 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

74Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

75Priteisti iš atsakovo L. U., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 2 791,13 Lt (du tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt vieną litą ir 13 centų) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2 791,13 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

76Priteisti iš atsakovo L. U., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

77Priteisti iš atsakovės M. M. K., a. k. ( - ), ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai 4 935,77 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt penkis litus ir 77 centus) išlaidų už remonto darbus, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 935,77 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 436,18 Lt (keturis šimtus trisdešimt šešis litus ir 18 centų) bylinėjimosi išlaidų.

78Priteisti iš atsakovės M. M. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

79Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės R. Ž., a.k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

80Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovo A. E., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

81Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, solidariai atsakovų A. L., a. k. ( - ) ir O. B. L., a. k. ( - ) naudai 790,12 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt litų 12 centų) bylinėjimosi išlaidų.

82Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės M. B., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

83Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės J. R., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

84Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės S. V., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

85Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės V. O., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

86Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės V. K., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

87Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės J. Z. K., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

88Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės R. P., a. k. ( - ) naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

89Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovės M. M. K., a. k. ( - ), naudai 59,80 Lt (penkiasdešimt devynis litus ir 80 centų) bylinėjimosi išlaidų.

90Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, valstybės naudai 62,66 Lt (šešiasdešimt du litus 66 centus) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. LT122140030002680220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660“.

91Priteisti iš atsakovų R. Ž., A. E., M. B., J. R., S. V., N. K., N. S., V. O., V. K., Z. K., R. P., L. U., M. M. K. po 87,50 Lt (aštuoniasdešimt septinis litus 50 centų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai.

92Priteisti iš atsakovų A. L. ir O. B. L. solidariai 87,50 Lt (aštuoniasdešimt septinis litus 50 centų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Nurodė, kad yra paskirtas namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės... 5. Atsakovai V. K., R. P., Z. K., A. E., V. O., S. V., R. Ž., J. R., M. B., A.... 6. Nurodė, kad atsakovai 2011 m. birželio 28 d. ir 2011 m. rugpjūčio 29 d.... 7. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė išvadą... 8. Vilniaus miesto savivaldybė pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad namas,... 9. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas nurodė, kad daugiabučio namo stogas yra bendroji dalinė namo... 12. Teismas sprendė, kad šioje byloje bei prie šios bylos prijungtoje Vilniaus... 13. Teismas nurodė, kad Nuostatų 8.4 papunktyje nustatyta, jog už namo bendrojo... 14. Spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo, susijusio su ieškovo ir UAB... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ prašo Vilniaus... 16. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė iš atsakovų sumų... 17. 2) Teismas nepagrįstai sumažino ieškovo patirtas išlaidas advokato pagalbai... 18. 3) Teismas ginčijamame sprendime nurodė, kad patenkintas 71 procentas... 19. Atsakovai A. L. ir O. B. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 20. 1) Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad stogo gaisro kaltininkas yra buto,... 21. 2) Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo patirtas 158... 22. 3) UAB „Interaima“ laikinojo stogo įrengimo darbus atliko netinkamai ir... 23. 4) Stogo remonto ir sienų permūrijimo ir sutvirtinimo, stoglangių įrengimo... 24. 5) Savivaldybė nurodė ieškovui ne vykdyti stogo rekonstrukciją, o atstatyti... 25. 6) Ieškovo ir UAB „Bauservis“ sudarytoje rangos sutartyje numatyta darbų... 26. 7) Administratoriaus veiksmai leidžia abejoti jo veiklos skaidrumu ir darbų... 27. 8) Ieškovas, vadovaudamasis sutarčių nuostatomis ir CK, privalėjo... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 29. Apeliaciniu skundu ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis,... 30. Vadovaujantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkų... 31. Pagal tarp ieškovo ir UAB „Bauservis“ sudarytą Rangos sutartį Nr.... 32. Ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi konstatuota, kad dalis... 33. Pagal Rangos sutarties 3.12 punktą, sutarties kaina yra galutinė ir... 34. Byloje nustatyta, kad papildomi darbai UAB „Bauservis“ buvo atliekami... 35. Atsakovai A. L. ir O. B. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą be kita ko... 36. Byloje nustatyta, kad papildomi darbai už 12 789,20 Lt sumą buvo susiję su... 37. Atsakovai atsiliepimu į apeliacinį skundą be kita ko nurodo, kad ieškovas... 38. Kita dalis papildomų darbų, kaip minėta, buvo susijusi su naujos... 39. Apeliantas apeliaciniu skundu nurodo, kad stogo pagerinimo darbai buvo būtini,... 40. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija iš dalies... 41. Apeliantas taip pat nesutinka su ginčijama pirmosios instancijos teismo... 42. Kadangi apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos... 43. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovo ieškinys tenkinamas... 44. Atmetus dalį ieškovo reikalavimų, atsakovams iš ieškovo priteisiamos jų... 45. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (460,70 Lt) tarp šalių... 46. Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, jam iš atsakovų taip pat... 47. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kolegija... 48. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 8 d. sprendima pakeisti,... 50. „ieškinį tenkinti iš dalies.... 51. Priteisti iš atsakovės R. Ž., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 52. Priteisti iš atsakovės R. Ž., a.k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 53. Priteisti iš atsakovo A. E., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 54. Priteisti iš atsakovo A. E., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 55. Priteisti solidariai iš atsakovų A. L., a. k. ( - ) ir O. B. L., a. k. ( - )... 56. Priteisti solidariai iš atsakovų A. L., a. k. ( - ) ir O. B. L., a. k. ( - )... 57. Priteisti iš atsakovės M. B., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 58. Priteisti iš atsakovės M. B., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 59. Priteisti iš atsakovės J. R., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 60. Priteisti iš atsakovės J. R., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 61. Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 62. Priteisti iš atsakovės S. V., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 63. Priteisti iš atsakovo N. K., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 64. Priteisti iš atsakovo N. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 65. Priteisti iš atsakovės N. S., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 66. Priteisti iš atsakovės N. S., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 67. Priteisti iš atsakovės V. O., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 68. Priteisti iš atsakovės V. O., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 69. Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 70. Priteisti iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 71. Priteisti iš atsakovės Z. K., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 72. Priteisti iš atsakovės Z. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 73. Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 74. Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 75. Priteisti iš atsakovo L. U., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio... 76. Priteisti iš atsakovo L. U., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 77. Priteisti iš atsakovės M. M. K., a. k. ( - ), ieškovo UAB „Senamiesčio... 78. Priteisti iš atsakovės M. M. K., a. k. ( - ) valstybės naudai 28,44 Lt... 79. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 80. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134, atsakovo... 81. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 82. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 83. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 84. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 85. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 86. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 87. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 88. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 89. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 90. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į.k. 121452134,... 91. Priteisti iš atsakovų R. Ž., A. E., M. B., J. R., S. V., N. K., N. S., V.... 92. Priteisti iš atsakovų A. L. ir O. B. L. solidariai 87,50 Lt...