Byla 2-51-446/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovui R. P., atsakovei N. A., institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovui Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovei N. A., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 2 d. sprendimu priteistą nepilnamečiams vaikams E. P., gimusiam 2004 m. gruodžio 6 d. ir M. P., gimusiai 2007 m. rugpjūčio 17 d., išlaikymo dydį, sumažinant jį iki 195 Lt periodinių išmokų, mokamų kiekvienam vaikui kas mėnesį, nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės.

4Ieškovas nurodė, kad jis neturi finansinių galimybių teismo priteistų sumų mokėti vaikams, prašo sumažinti išlaikymo dydį vaikams, kad jis galėtų save išsilaikyti ir pats pragyventi, pagerėtų jo materialinė padėtis. Jis turi įgijęs barmeno specialybę, bet tai menkai apmokamas dabas, todėl jis šiuo metu įsidarbino fabrike, jo atlyginimas 1200-1300 Lt per mėnesį, be to jis gauna nemokamus pietus, jam kompensuojamos transporto išlaidos atvykimui į darbą ir parvykimui iš darbo namo. Jis keletą metų vaikų visiškai neišlaikė, šešerius metus vaikų nematė, su jais nebendrauja, nedalyvauja jų auklėjime, nežino, kiek faktiškai kainuoja vaiko išlaikymas, mano, kad visą tą laiką vaikus išlaikė jų mama, atsakovė. Šiuo metu jis savo jokio turto neturi, gyvena savo sugyventinės namuose, kitų išlaikytinių neturi, jį slegia įsiskolinimas vaikų išlaikymo fondui, be to, turi ir kitokių skolų. Jo nuomone, pagerėjus jo finansinei padėčiai, galima bus kelti iš naujo bylą dėl vaikų išlaikymo ir vėl spręsti dėl didesnės lėšų sumos vaikams priteisimo.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, ji nurodė, kad atsakovas ilgą laiką visiškai neprisidėjo prie vaikų išlaikymo, tik vieneri metai, kai ji gauna kas mėnesį išlaikymą vaikams iš jų tėvo, nors teikiamo išlaikymo sumos nėra tokios, kokios priteisto teismo sprendimu, tačiau jos reguliarios. Ieškovas vaikų nelanko, su jais visiškai nebendrauja, jiems jokių dovanų nėra nupirkęs, prie vaikų išlaikymo jokia parama neprisideda. Vaikams augant, jų poreikiai taip pat auga, jiems vis daugiau reikia skirti lėšų rūbams, maistui, mokyklinėms prekėms. Ji su vaikais gyvena Šiauliuose, vaikai mokosi Šiaulių Santarvės vidurinėje mokykloje - sūnus Egidijus 4 klasėje, dukra Mantė 1-oje. Prieš mokslo metų pradžią, kad vaikus tinkamai parengtų, aprūpintų mokyklinėmis priemonėmis, vaikų prekėms ji išleidusi 1000 Lt. Kadangi ji dirba, vaikai lanko prailgintą grupę, kurioje vaikų lavinimui, žaidimams priemonės perkamos iš tėvų lėšų, todėl jai kas mėnesį tenka mokėti už kiekvieną vaiką po 40 Lt. Be to, kad vaikai valgo namuose, ji kiekvienam vaikui pietums mokykloje duoda po 5 Lt dienai. Vaikams augant, brangiau kainuoja jų rūbai, batai. Jos nuomone, vieno vaiko išlaikymui kas mėnesį reikalinga skirti mažiausiai 800 Lt, pusę tos sumos privalo skirti vaikų tėvas. Jos turtinė padėtis taip pat yra sunki, ji dirba kepėja, jos atlyginimas 850 Lt, gyvena nuomojamame bute, jai su vaikais pragyventi padeda jos sugyventinis. Ji įsitikinusi, kad ieškovas privalo mokėti vaikams po 400 Lt kiekvienam, tačiau to daryti nesistengia.

6Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, teikdamas išvadą byloje (38-39 b. l.) nurodė, kad tikslinga palikti nepakeistą teismo sprendimu ieškovo vaikams priteistą išlaikymą.

7Ieškinys nepagrįstas ir atmestinas.

82009 m. vasario 2 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-69-322-2009 (7-8 b. l.) priteista iš ieškovo R. P. 4000 Lt išlaikymo įsiskolinimas nepilnamečiams vaikams E. P. ir M. P. ir išlaikymas periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 400 Lt kiekvienam vaikui nuo 2008 m. spalio 1 d. iki vaikų pilnametystės. Tėvų galimybės teikti išlaikymą ir vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, todėl įstatyme nustatyta galimybė pakeisti teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydį. Lietuvos Respublikos CK 3.201 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali pakeisti priteisto išlaikymo dydį pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Šią nuostatą sistemiškai aiškinant su CK 3.201 straipsnio 2 dalimi, darytina išvada, kad išlaikymo dydis taip pat gali būti keičiamas, pasikeitus (padidėjus, sumažėjus) vaiko poreikiams. Tokį aiškinimą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika šios kategorijos bylose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai tėvo turtinės padėties pasikeitimai arba vaikų poreikių pasikeitimas; išlaikymą teikiančio tėvo turtinės padėties nežymus pasikeitimas nėra pagrindas keisti išlaikymo dydį.

9Ieškovas įrodymų, patvirtinančių esmingą savo turinės padėties pasikeitimą arba vaikų poreikių sumažėjimą, nepateikė. Jis jaunas, darbingas, dirbantis, nėra socialiai remtinas, kitų išlaikytinių neturi. Iš pažymos apie darbo užmokestį (78 b. l.) matyti, kad jo atlyginimas, atskaičius mokesčius, siekia 1300-1100 litų per mėnesį.

10Pagal Aukščiausiojo Teismo nustatytą orientacinį išlaikymo kriterijų – vieno vaiko išlaikymui minimalių poreikių patenkinimui per mėnesį reikalingos lėšos atitinka vieną minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 300 eurų. Ieškovas jokiais įrodymais ir paskaičiavimais nepaneigė atsakovės nurodyto išlaikymo būtinumo - vieno vaiko išlaikymui būtina 800 Lt (231,70 Eur) suma per mėnesį. Ši suma mažesnė nei Aukščiausiojo teismo nustatytas orientacinis kriterijus, todėl ji laikytina realia ir būtina vieno vaiko maistui, aprangai, lavinimui, tinkamos aplinkos sukūrimui, ugdymui, mokymui, sveikatos priežiūrai. Akivaizdu, kad vaikams augant, jų poreikiai auga, išlaidos, įvertinus nuolat augančias maisto produktų, kitų prekių, paslaugų kainas, didėja. Iš atsakovės paaiškinimų matyti, kad ji gauna minimalų mėnesinį uždarbį, kas rodo, kad atsakovės turtinė padėtis taip pat sunki. Tačiau atsakovė faktiškai viena išlaiko vaikus, šią aplinkybę pripažino ir ieškovas. Duomenų byloje apie tai, kad atsakovė netinkamai rūpintųsi vaikais, neišlaikytų jų, nėra, tokiu būdu, atsakovė tinkamai vykdo savo pareigą auginti ir išlaikyti vaikus, ieškovas - priešingai, ignoruoja tėvo pareigą. Iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos pažymos (14-15 b. l.) matyti, kad nuo 2010 m. vasario mėnesio iki 2014 m. rugsėjo mėnesio ieškovo vaikų E. P. ir M. P. išlaikymui lėšos buvo mokamos iš Vaikų išlaikymo fondo, iš viso išmokėta 19957,39 Lt. Ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų, pateisinančių išlaikymo vaikams neteikimą daugiau kaip ketverius metus, kas leidžia manyti, kad jis vengia išlaikyti savo vaikus, visą vaikų išlaikymo, rūpinimosi jais naštą perkeldamas vaikų motinai. Be to, kaip matyti iš atsakovės paaiškinimų, ji nėra pateikusi išieškojimui vykdomojo rašo dėl teismo sprendimu priteisto 4000 Lt išlaikymo įsiskolinimo, ieškovas įrodymų apie tai, kad yra sumokėjęs priteistą išlaikymo įsiskolinimą, nepateikė, kas patvirtina, kad ieškovas vaikų neišlaiko labai ilgą laiką.

11Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“ 11 punkte išaiškinta, jog sunki tėvų turtinė padėtis neatleidžia tėvo ir motinos nuo pareigos išlaikyti vaikus. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą, turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, įtvirtinto CK 3.3 straipsnio 1 dalyje. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

12Iš aptartų įrodymų visumos darytina išvada, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo turtinės padėties pablogėjimą, atsakovės padėties pagerėjimą, vaikų poreikių sumažėjimą, kurie būtų esminiai ir galėtų nulemti priteisto išlaikymo vaikams dydžio sumažinimą, teismas nenustatė aplinkybių, kurias įvertinus, galima būtų daryti išvadą, kad išlaikymas ieškovo vaikams, kuris iš jo priteistas teismo sprendimu, yra nepagrįstai didelis, todėl ieškinys atmestinas.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Sprendimas priimtas atsakovės naudai, todėl atsakovei iš ieškovo priteistinos išlaidos, susijusios su advokato teikta pagalba, kurios šioje byloje yra 120 Lt (34,75 Eur). Pagal CPK 96 straipsnio 2 dalies nuostatas jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos valstybės biudžetui išieškomos iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Kadangi ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų šioje byloje neatleistas, ieškinį atmetus iš jo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios šioje byloje yra 6 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) (1 b. l.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsniu, 185 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

15R. P. ieškinį dėl 2009 m. vasario 2 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-69-322/2009 priteisto išlaikymo dydžio nepilnamečiams vaikams E. P., gimusiam 2004 m. gruodžio 6 d., ir M. P., gimusiai 2007 m. rugpjūčio 17 d., sumažinimo atmesti.

16Priteisti iš R. P. N. A. 34,75 Eur (trisdešimt keturis eurus 75 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš R. P. 6 Eur (šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai