Byla 2-40-291/2014
Dėl kelio servituto nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovėms: L. S., advokatei Eugenijai Povilaitienei atsakovams: G. J., R. Ž., išvadą duodančios institucijos atstovui N. J., Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. S. ieškinį atsakovam G. J., R. Ž., išvadą duodančiai institucijai -Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl kelio servituto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovės M. S. atstovė L. S. prašo patenkinti ieškinį ir nustatyti kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis ir eiti pėsčiomis per atsakovams G. J. ir R. Ž. priklausantį jų bendro naudojimo žemės sklypą, esantį ( - ), UAB „RM Projektai“ parengtame žemės sklypo plane pažymėtą taškų koordinatėmis 1,2,3,4,5,6 (6 m pločio ir 78 m ilgio). Taip pat prašo suteikti ieškovei teisę minėtame atsakovų žemės sklype, esant, reikalui, savo lėšomis jai atlikti kelio, į kurį nustatomas servitutas remonto darbus. Nurodo, kad 2001-12-19 ieškovė pirkimo- pardavimo sutartimi pardavė 1,7001 ha žemės sklypą lygiomis dalimis atsakovams G. J. ir R. Ž. Šiame žemės sklype visą laiką buvo keliukas, kuriuo ieškovė patekdavo į savo sodybą. Parduodant atsakovams žemės sklypą, buvo susitarta, jog jie leis naudotis per jų žemę einančiu keliuku, nes kito kelio patekti į sodybą nėra. Tačiau tuo keliuku ji galėjo naudotis tik iki 2012m. vasaros, nes atsakovai išardė iki tol buvusį keliuką ir šalia jo įrengė pagrindus kitam keliui. Atsakovai kol kas leidžia naudotis jų iš dalies įrengtu keliu, tačiau ieškovė pageidauja, jog tam keliui būtų nustatytas servitutas, nes juo patenkama į jai priklausančius du žemės sklypus. 2012 m. kovo mėnesį R. M. individuali įmonė parengė planą, kuriame numatė G. J. ir R. Ž. priklausančiame 1,7001 ha žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) naujai įrengto keliuko planą (6 m. pločio, 423 kv. m.), sudarė koordinačių žiniaraštį, planą patikrino ir suderino Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistas ir skyriaus vedėjas. Kadangi servitutas būtų nustatomas per asmeninę piliečių nuosavybės teise priklausančią žemę, jo nustatyti administraciniu aktu nėra galimybės, tam tikslui reikalinga sudaryti notarinę sutartį ir ją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Ieškovė kreipėsi į atsakovus, prašydama kartu nuvykti pas notarą ir patvirtinti servituto nustatymo sutartį, tačiau atsakovai vengia šiuos veiksmus atlikti, todėl ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą.

4Ieškovės atstovė advokatė Eugenija Povilaitienė prašo ieškinį patenkinti ir priteisti iš atsakovų visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas G. J. su ieškiniu nesutinka ir nurodo, jog ieškovė gali pasidaryti kitą įvažiavimą į savo sodybą toje vietoje, kurioje pagal miesto detalųjį planą yra numatyta paimti jų žemę visuomenės reikmėms. Jie kartu su R. Ž. 2001-12-19 iš ieškovės nusipirko 1,7001 ha žemės sklypą, kurį padalijo į 16 sklypų. Privažiavimui prie šių sklypų jie padarė keliuką, kuriuo leido naudotis ir ieškovei. Ji dabar naudojasi tuo įvažiavimu į savo sodybą, ir jie neprieštarauja, jog naudotųsi ir toliau, tačiau nesutinka, kad būtų šiam keliui nustatytas servitutas. Jie ieškovei siūlė sudaryti panaudos sutartį dėl naudojimosi keliu, tačiau ji nesutinka.

6Atsakovas R. Ž. su ieškiniu taip pat nesutinka ir nurodo, jog iš ieškovės įsigytą žemės sklypą jie su G. J. padalino į atskirus sklypus ir padarė keliuką privažiavimui prie jų. Tuo pačiu keliuku naudojasi ir ieškovė ir jie neprieštarauja tam, tačiau nesutinka jog būtų nustatytas servitutas šiam keliukui. Jie siūlo ieškovei pačiai pasidaryti kitą įvažiavimą į jos sodybą, už 50 metrų, taip pat jų žemėje ir sutiktų, jog tam keliukui būtų nustatytas servitutas.

7Atsakovų atstovė advokato padėjėja Irma Gutkovienė prašo ieškinį atmesti.

8Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas N. J. nurodė, jog nustatyti kelio servitutą yra tikslinga, kadangi ieškovei kol kas kito kelio patekti į savo sodybą nėra. Ieškinys tenkintinas. (LR CK 4.111str.-4.119str.,4.124.,4.127str.) Iš šalių paaiškinimo, bylos dokumentų matyti, kad atsakovai G. J. ir R. Ž. 2001-12-19 pirkimo –pardavimo sutartimi iš ieškovės M. S. nusipirko 1,7001 ha žemės sklypą ( - ), lygiomis dalimis. Tuo pačiu atsakovai įsigijo ir keliuką, kuriuo ieškovė patekdavo į savo sodybą. Kaip nurodė ieškovės atstovė L. S. prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, su atsakovais žodžiu buvo susitarta, kad atsakovų įsigytame žemės sklype bus numatytas ir įregistruotas kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis ieškovės sklypų naudotojams.

9Atsakovai leido ieškovei naudotis esamu keliuku iki 2012 metų vasaros, kada jie esamą vietinės reikšmės keliuką išardė, tačiau kitoje vietoje, netoli buvusiojo keliuko, įrengė pagrindus kito keliuko, kuriuo ieškovė gali patekti į savo žemės sklypus ir sodybą. Naujai įrengtu keliuku ieškovė gali naudotis, tačiau neturi jokio naudojimosi teisę patvirtinančio dokumento, todėl pageidavo, kad būtų nustatytas servitutas šiuo nauju keliuku naudotis. Šiam tikslui 2012 m. kovo mėnesį R. M. individuali įmonė parengė planą, kuriame numatė G. J. ir R. Ž. priklaustančiame 1,7001 ha žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) naujai įrengto keliuko planą (6 m. pločio, 423 kv. m.), sudarė koordinačių žiniaraštį. Atsakovai pasirašė, kad sutinka su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, planą patikrino ir suderino Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistas ir skyriaus vedėjas. Kadangi servitutas būtų nustatomas per asmeninę piliečių nuosavybės teise priklausančią žemę, jo nustatyti administraciniu aktu nėra galimybės, tam tikslui reikalinga sudaryti notarinę sutartį ir ją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Ieškovė kreipėsi į atsakovus, prašydama kartu nuvykti pas notarą ir patvirtinti servituto nustatymo sutartį, tačiau atsakovai atsisako.

10Iš Išvadą duodančios institucijos- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus išvados matyti, kad atsakovai iš ieškovės nusipirktą žemės sklypą padalijo, suformavo atskirą 1245 kv. m. dydžio žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) , kurio paskirtis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

11Sprendžiant dėl servituto nustatymo, esminis klausimas yra jo būtinumas. Konstatavus, kad servitutas yra būtinas, atsiranda pagrindas jį nustatyti. Teismas mano, jog ieškovė šią aplinkybę įrodė. Vadovaujantis ieškovei M. S. priklausančių žemės sklypų, esančių ( - ): 1) 2,7745 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 2) jo viduryje esančio 0,5000 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), ant kurio yra sodyba - gyvenamasis namas ir ūkio pastatai, dokumentais, pateiktais šios vietovės detaliaisiais planais, akivaizdu, kad jokios kitos galimybės patekti į savo nuosavybę ieškovė neturi, tik per atsakovų žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) Šią aplinkybę konstatavo ir teismas išvykdamas į vietą ir ją apžiūrėdamas. Taip pat iš dalies ir patys atsakovai patvirtino tą aplinkybę, kad ieškovei yra būtinas kelias patekti į savo sodybą, todėl jie neprieštarauja, kad ieškovė naudotųsi jiems priklausančia sklypo dalimi, tačiau nesutinka su servituto nustatymu, nes baiminasi, kad ieškovė gali parduoti savo žemės sklypus, atsiras daugiau savininkų, todėl asmenų, turinčių teisę eiti ar važiuoti per šį žemės sklypą asmenų skaičius gali labai išaugti. Teismas mano, jog šiai dienai ieškovė kito varianto patekti į savo žemės sklypus bei sodybą neturi. Faktiškai ir atsakovai, įsigiję iš ieškovės žemės sklypą, pripažino šio keliuko svarbą ieškovei, ilgą laiką leisdami jai vaikščioti ir važiuoti per jų įsigytą žemės sklypą. Ši per ilgą laiką susiformavusi naudojimosi tvarka yra labai reikšminga tinkamo naudojimosi ieškovės nuosavybe sąlyga. Išvykęs į vietą, teismas konstatavo, jog privažiavimas prie ieškovės žemės sklypų ir sodybos yra beveik toje pačioje vietoje, kur ir buvo, kol žemės sklypas, per kurį eina keliukas, priklausė ieškovei. Įsigiję iš ieškovės žemės sklypą ir jį padaliję, atsakovai sudarė Detalųjį planą, suformavo atskirą žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kuris bus skirtas aptarnauti 16 žemės sklypų, suformuotų likusioje žemės dalyje, įsigytoje iš ieškovės.

12Teismas mano, jog yra nepagrįstas atsakovų argumentas, kad jie nesutinka su ieškiniu dėl to, kad detaliajame plane ieškovės prašomas servitutas nebuvo numatytas. Sudarant šios vietovės detalųjį planą, atskiras patekimas į ieškovės žemės sklypus nebuvo numatytas, tačiau kaip matyti iš pateiktų dokumentų, atsakovų įsigytas žemės sklypas buvo padalintas ir suformuotas žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), kurio paskirtis yra susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, o tai reiškia, kad sudarant detalųjį planą buvo atsižvelgta į galimybę privažiuoti prie ieškovės sodybos ir žemės sklypų šiuo susisiekimui skirtu atsakovams priklausančiu žemės sklypu. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad nenustačius ieškovės prašomo servituto, nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2005).

13Atsakovai jokių turtinių ar neturtinių netekimų dėl kelio servituto nustatymo nepatirs, nes jokių esminių pakeitimų (esamų statinių griovimo, naujų statinių statymo, kelio dangos įrengimo ir kt.) daryti nereikėtų, nes ta kelio dalimi, į kurią prašomas nustatyti servitutas, ieškovė eina ir važiuoja iki šiol, be to nė vienas iš atsakovų nepraras galimybės naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiu daiktu ar jo dalimi, nes pati kelio servituto esmė yra ta, kad juo gali naudotis ne tik viešpataujančiojo daikto, bet ir tarnaujančiojo daikto savininkas, todėl ieškovės M. S. ieškinys tenkintinas visiškai.

14Įstatymas numato, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise, t.y. draudžiama įgyvendinti civilines teise tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalą kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. (LR CK 1.137str.2d.,3d.) LR CPK 93str. numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos visos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos.

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str.,263str.- 270str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti. Nustatyti ( - )esančiame atsakovams G. J. ir R. Ž. priklausančio bendram naudojimuisi esamo 1245 kv. m. dydžio žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - )- kelio servitutą - teisę važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) - 468 kv. m. ploto, UAB "RM Projektai" parengtame plane pažymėtą taškų koordinatėmis 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 m. pločio ir 78 m. ilgio), su teise ieškovei naudotis transporto priemonėmis ir eiti juo pėsčiomis į ieškovei M. S. priklausančius žemės sklypus, esančius ( - ): 1) 2,7745 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), 2) jo viduryje esantį 0,5000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), ant kurio yra ieškovei priklausanti sodyba - gyvenamasis namas ir ūkio pastatai.

17Suteikti ieškovei M. S. teisę atsakovų G. J. ir R. Ž. žemės sklype (unikalus Nr. Nr. ( - )) savo lėšomis, esant reikalui, remontuoti, išpilti žvyru keliuką, į kurį nustatomas servitutas.

18Priteisti iš atsakovų G. J. ir R. Ž., po 1146,94 ( po vieną tūkstantį vieną šimtą keturiasdešimt šešis Lt 94ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei M. S.

19Priteisti iš atsakovų G. J. ir R. Ž. po 24,19Lt pašto išlaidų valstybei.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovės M. S. atstovė L. S. prašo patenkinti ieškinį ir nustatyti kelio... 4. Ieškovės atstovė advokatė Eugenija Povilaitienė prašo ieškinį... 5. Atsakovas G. J. su ieškiniu nesutinka ir nurodo, jog ieškovė gali pasidaryti... 6. Atsakovas R. Ž. su ieškiniu taip pat nesutinka ir nurodo, jog iš ieškovės... 7. Atsakovų atstovė advokato padėjėja Irma Gutkovienė prašo ieškinį... 8. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Atsakovai leido ieškovei naudotis esamu keliuku iki 2012 metų vasaros, kada... 10. Iš Išvadą duodančios institucijos- Nacionalinės žemės tarnybos prie... 11. Sprendžiant dėl servituto nustatymo, esminis klausimas yra jo būtinumas.... 12. Teismas mano, jog yra nepagrįstas atsakovų argumentas, kad jie nesutinka su... 13. Atsakovai jokių turtinių ar neturtinių netekimų dėl kelio servituto... 14. Įstatymas numato, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas,... 15. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str.,263str.- 270str.,... 16. Ieškinį patenkinti. Nustatyti ( - )esančiame atsakovams G. J. ir R. Ž.... 17. Suteikti ieškovei M. S. teisę atsakovų G. J. ir R. Ž. žemės sklype... 18. Priteisti iš atsakovų G. J. ir R. Ž., po 1146,94 ( po vieną tūkstantį... 19. Priteisti iš atsakovų G. J. ir R. Ž. po 24,19Lt pašto išlaidų valstybei.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...