Byla 2-1629-362/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius

2Sekretoriaujant S. Batulevičienei,

3dalyvaujant ieškovo AB „Šiaulių bankas“ atstovui advokatui G. Žičkui,

4nedalyvaujant atsakovams UAB „Adevela“, A. A., K. A., pranešta tinkamai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2010 11 26 priimtu ieškinio pareiškimu, dokumentinio proceso tvarka, kreipėsi ieškovas AB „Šiaulių bankas“, atsakovai UAB „Adevela“, A. A., K. A., prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 82000 Lt skolos, 6658,08 Lt palūkanų, 4395 Lt nesumokėto įsipareigojimo mokesčio, 630,83 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas, 2010 12 10 priimtas preliminarus sprendimas, 2011 01 06 teisme priimti atsakovo A. A. prieštaravimai, bei 201101 24 priimtas atsiliepimas į pateiktus prieštaravimus. Atsakovai UAB „Adevela“ , K. A. prieštaravimų nepateikė.

7Teismo posėdžio metu ieškovo AB „Šiaulių bankas“ nurodė, jog tarp jo ir atsakovo buvo sudaryta kreditavimo sutartis, kuria atsakovui UAB “Adevela“ buvo suteiktas 1840000 Lt kreditas. Su atsakovais A. A. ir K. A. buvo sudaryta laidavimo sutartis, kuria jie laidavo už atsakovo UAB „Adevela“ paimtą kreditą. Kadangi kredito sutartis buvo vykdoma netinkamai, laiku neatsiskaitant, nemokant palūkanų, ji 2009 12 10 buvo nutraukta, viso skolininkas ir laiduotojai liko skolingi 93683,91 Lt. Sutinkamai su LR CK 6.81 str., skolininkas ir laiduotojai atsako kreditoriui solidariai. Pažymėtina, jog esant solidariai atsakomybei, kreditorius turi teisėtą pagrindą reikalauti skolos gražinimo tiek iš įkeisto turto, tiek iš laiduotojų. Kreditas gražintas nėra, jis nėra ginčijamas, tad prašoma priteisti negražintą kredito dalį,, delspinigius, palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovai UAB „Adevela“, A. A., K. A. į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Prieštaravimu, pateiktu 2010 01 05, atsakovai A. A. nurodo, jog šiuo metu vyksta procesas dėl įkeisto turto, kuris buvo įkeistas, užtikrinant kredito sutartį, pardavimo, tad iš jų kaip laiduotojų galima išieškoti turtą, tik baigus pardavimo procedūras, tad prašo ieškinio pareiškimą atmesti.

9Byloje nustatyta, jog 2006 09 01 buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. ( - ), kuria ieškovas AB „Šiaulių bankas“ suteikė atsakovui UAB „Adevela“ 1840000 Lt kreditą, o tą pačią dieną su atsakovais A. A. ir K. A. sudarytos laidavimo sutartys, kuriomis jie laiduoja už sudarytą tarp AB „Šiaulių bankas“ ir UAB „Adevela“ kreditavimo sutartį. Nuo 2009 03 03 atsakovui UAB „Adevela“ siunčiami raštai, kuriais primenama apie negražinamą kreditą, ir 2001 12 11 atsakovas UAB „Adevela“ informuojamas apie kredito sutarties nutraukimą, 2010 01 07 apie tai informuojami laiduotojai, atsakovai A. A. ir K. A..

10Vertinant atsakovų nedalyvavimą teismo posėdyje, teismas pažymi, jog UAB „Adevela“ ir K. A. teismo šaukimai įteikti nebuvo, tačiau iš atsakovės K. A. gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, tokiu būdu, jai yra žinoma apie teismo posėdį, o teismo šaukimas yra įteiktas atsakovui A. A., kuris tuo pačiu yra ir UAB „Adevela“ direktorius, tad laikytina, jg ir UAB „Adevela“ teismo šaukimas įteiktas tinkamai.

11Tarp šalių nėra ginčo dėl sutarčių, tiek kreditavimo, tiek laidavimo, sudarymo, jų tikrojo turinio, kreditavimo sutarties nutraukimo, likusios skolos dydžio. Atsakovai UAB „Adevela“ ir K. A. prieštaravimų priimtam preliminariam sprendimui nepareiškė, atsakovas A. A. pareiškė prieštaravimą, nurodydamas, jog šiuo metu jau yra atliekamas hipotekos teismo priimtas sprendimas dėl skolos išieškojimo, parduodant įkeistą turtą.

12Iš bylos medžiagos matyti, jog kreditorius, AB „Šiaulių bankas“, užtikrindamas prievolę, taikė kelis prievolės užtikrinimo mechanizmus, tai hipoteka ir laidavimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo institutas suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, taip pat skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę. LR CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas. Pagal šią teisės normą prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Sutartinių civilinių teisinių santykių subjektai, vadovaudamiesi sutarties laisvės principu ir atsižvelgdami į sutarties pobūdį, savo poreikius, finansinį pajėgumą, verslo praktikos tendencijas ir pan., gali pasirinkti tiek CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytus, tiek ir šioje teisės normoje nenustatytus, tačiau imperatyviosioms įstatymų normoms, teisės principams, viešajai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančius bei adekvačius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Taip pat šie subjektai gali prievolės įvykdymo užtikrinimui taikyti ne vieną įvykdymo užtikrinimo būdą, o tokių būdų daugetą. Bet kuriuo būdu užtikrinant sutartinės prievolės įvykdymą, jis (užtikrinimas) taip pat sukuria naujus prievolinius kreditoriaus ir skolininko arba kreditoriaus ir trečiojo asmens santykius. Šių prievolinių santykių specifika yra ta, kad jie priklausomi nuo pagrindinės prievolės. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, išskyrus garantiją pagal pirmą pareikalavimą, palyginti su pagrindine prievole, yra papildomos, šalutinės (aksesorinės) prievolės. Pritaikius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų daugetą, iškyla jų realizavimo eiliškumo problema, kuri spręstina pagal sutartyse ir (arba) kiekvieną iš jų reglamentuojančiose materialinės teisės normose nustatytą teisinį reguliavimą. Hipoteka ir laidavimas yra tiesiogiai LR CK 6.70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Hipoteka – daiktinės teisės institutas. Hipoteka yra daiktinė teisė, kuria užtikrinamas pagrindinės prievolės – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo – įvykdymas įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui (LR CK 4.170 straipsnio 1 dalis). Hipoteka gali atsirasti iš įstatymo ar teismo sprendimo (priverstinė hipoteka) arba iš šalių laisva valia sudaryto susitarimo (sutartinė hipoteka) (LR CK 4.175 straipsnio 1 dalis), arba iš įkeičiamo daikto savininko vienašalio pareiškimo įkeisti daiktą (LR CK 4.185 straipsnio 1 dalis). Šios daiktinės teisės būdingi bruožai yra jos absoliutumas, pirmumas prieš kitus kreditorius ir sekimas paskui įkeistą daiktą. Be nurodytų bendrųjų daiktinės teisės požymių įkeitimo teisė turi specifiką, nes ji, kaip daiktinė teisė, yra ribota, priklauso pagrindinės prievolės likimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad hipotekos ir hipotekos registro normų sistema įtvirtina efektyvų prievolių įvykdymo užtikrinimo mechanizmą, kuriuo kreditoriui suteikiamos galimybės iki skolos suteikimo gauti informaciją, ar yra kitų asmenų, kurių reikalavimai jau užtikrinti įkeičiamu turtu, hipotekos kreditoriui garantuojama pirmenybė gauti savo reikalavimų patenkinimą iš įkeisto turto prieš visus kitus skolininko kreditorius ne ginčo tvarka, specialia, pagreitinta skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūra. Hipotekos institutą sudarančios materialiosios teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, o tokią specifinę šio kreditoriaus padėtį užtikrina ir hipotekos instituto esmę įtvirtina specialiosios proceso teisės – CPK XXXVI skyriaus – normos. Jeigu per hipotekos lakšte nustatytą terminą skolininkas įsipareigojimo neįvykdo, hipotekos kreditorius gali įgyvendinti savo teises kreipdamasis į hipotekos teisėją ir prašydamas, kad įkeistas daiktas būtų parduotas iš viešųjų varžytynių ir iš gautų pinigų visiškai atlyginta jam priklausanti suma, kurią jis turi teisę gauti pirmiau už kitus kreditorius, arba kad jam būtų suteikta teisė pradėti administruoti įkeistą daiktą (LR CK 6.192 straipsnio 1 dalis). Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (LR CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad laiduotojo prievolė kreditoriui laiduojant už skolininką yra asmeninio pobūdžio. Kreditorius suinteresuotas, kad už skolininką laiduotų patikimas, mokus asmuo. Tais atvejais, kai laiduotojui tenka atsakyti už skolininko prievoles solidariai su skolininku arba subsidiariai, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo prievolę, vykdymo procese laiduotojo prievolė įgyja daiktinės prievolės pobūdį, nes laiduotojas atsako savo turtu pagal prisiimtą asmeninę prievolę. Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (LR CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (LR CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CK 6.6 straipsnio 4 dalis). LR CK normos šiuos prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus - hipoteką ir laidavimą - reglamentuoja netapačiai, tačiau jų vienas kitam nepriešpastato, neįtvirtina jų tarpusavio konkurencijos. Esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip. Tokiu, kaip šios bylos atveju, kai pagrindinio skolininko atsakovo UAB „Adevela“ prievolės, kilusios iš kredito sutarties, įvykdymas yra užtikrintas UAB „Adevela“ nekilnojamojo turto įkeitimu bei atsakovų A. A. ir K. A. laidavimu pagal sutartis, įtvirtinančias jų solidariąją prievolę, kredito bei laidavimo sutartyse yra nustatyta kreditoriaus teisė pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kokias prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti, ieškovas (kreditorius) turi teisę reikalauti, kad prievolę (jos dalį) įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas, kuris kartu yra ir įkaito davėjas, tiek laiduotojas. Tos pačios pozicijos laikosi ir aukštesni teismai (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).

13Atsakovas A. A. nurodo, jog šiuo metu yra atliekamas priverstinis išieškojimas iš UAB „Adevela“ turto, kuris buvo įkeistas, užtikrinant kredito sutartį. Nustatyta, jog 2010 04 20 Šiaulių miesto hipotekos teisėja priėmė nutartį, kuria

Nutarė

14priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistą turtą, ir, pardavus turtą , iš jo vertės priverstinai išieškoti 93683,91 Lt skolos pagal 2006 09 01 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), tokiu būdu, ginčas tarp ieškovo AB „Šiaulių bankas“ ir atsakovo UAB „Adevela“ jau yra išspręstas, kadangi nurodyta Šiaulių miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjo 2010 m. balandžio 20 d. nutartis vertintina kaip įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių (kreditoriaus AB „Šiaulių bankas” ir skolininko UAB „Adevela“), dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (skolos ir palūkanų pagal kredito sutartį). Esant nurodytai hipotekos teisėjo nutarčiai, šios civilinės bylos dalis dėl ieškovo AB „Šiaulių bankas“ reikalavimo atsakovui UAB „Adevela“ turi būti nutraukta vadovaujantis CPK 293 straipsnio 3 punktu. (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).

15Šios bylos atveju, kreditorius (ieškovas) turi teisę reikalauti, kad prievolę (jos dalį) įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas, kuris kartu yra ir įkaito davėjas, tiek laiduotojai. Hipotekos kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojai, kaip solidarūs bendraskoliai, vykdytų turimą solidariąją prievolę, yra saistoma jam neįvykdyto skolinio įsipareigojimo dydžio ir nesaistoma kreditoriaus galimybės gauti reikalavimo (jo dalies) patenkinimą iš įkeisto daikto. Kai laiduotojai įvykdo prievolę, jiems pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (LR CK 6.83 straipsnio 1 dalis). Jeigu prievolė priverstinai vykdoma iš kelių solidariųjų bendraskolių (pagrindinio skolininko, kuris yra įkaito davėjas, ir laiduotojo) turto, tai išieškojimo mastas gali ir turėtų būti kontroliuojamas vykdymo procese. Laiduotojo prievolė nesiejama su įkeisto turto pardavimo varžytynėse momentu, kitaip būtų iškreipdami solidariosios prievolės samprata bei sumenkinamas laidavimo institutas. Esant solidariajai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Tokiu būdu, iš atsakovų A. A. ir K. A. solidariai priteistina, kaip iš laiduotojų, pagrindinio skolininko UAB „Adevela“ skola kreditoriui, ieškovui AB „Šiaulių bankas“.

16Įvertinus virš išdėstytą, teismas laiko ieškinio pareiškimą įrodytu, tad preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu. Tuo pačiu sprendimu ištaisytina rašytinė klaida, padaryta priimtame 2010 12 10 preliminariame sprendime, kur ieškovu nurodytas UAB „Šiaulių banko lizingas“, nurodant teisingą ieškovą – AB „Šiaulių bankas“.

17Tenkinant ieškinio pareiškimą visiškai, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų ( Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 93 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., 293 str., teismas

19N u s p r e n d ė :

20Priimti galutinį sprendimą.

21Preliminarų sprendimą pakeisti, priteisiant ieškovui AB „Šiaulių bankas“, į.k. 11202524, buveinė Tilžės 149, Šiauliai, a.s. LT047180000001904711, solidariai iš atsakovo A. A., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ir K. A., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 93 683,91 Lt (devyniasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt trijų litų, 91 centų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 93683,91 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2010-11-26 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 1949,50 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų keturiasdešimt devynių litų, 50 centų).

22Priteisti solidariai iš atsakovų A. A., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ir K. A., a.k. ( - ), gyv. ( - ), teismo išlaidas valstybei, 15,90 (penkiolika Lt 90 ct) Lt už procesinių dokumentų įteikimą.

23Civilinę bylą, ieškovas AB „Šiaulių bankas“, atsakovas UAB „Adevela“, dalyje dėl 93 683,91 Lt (devyniasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt trijų litų, 91 centų) skolos išieškojimo iš atsakovo UAB „Adevela“, nutraukti, esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius... 2. Sekretoriaujant S. Batulevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB „Šiaulių bankas“ atstovui advokatui G. Žičkui,... 4. nedalyvaujant atsakovams UAB „Adevela“, A. A., K. A., pranešta... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2010 11 26 priimtu ieškinio... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo AB „Šiaulių bankas“ nurodė, jog tarp jo... 8. Atsakovai UAB „Adevela“, A. A., K. A. į teismo posėdį neatvyko, gautas... 9. Byloje nustatyta, jog 2006 09 01 buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. ( - ),... 10. Vertinant atsakovų nedalyvavimą teismo posėdyje, teismas pažymi, jog UAB... 11. Tarp šalių nėra ginčo dėl sutarčių, tiek kreditavimo, tiek laidavimo,... 12. Iš bylos medžiagos matyti, jog kreditorius, AB „Šiaulių bankas“,... 13. Atsakovas A. A. nurodo, jog šiuo metu yra atliekamas priverstinis... 14. priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistą turtą, ir, pardavus turtą ,... 15. Šios bylos atveju, kreditorius (ieškovas) turi teisę reikalauti, kad... 16. Įvertinus virš išdėstytą, teismas laiko ieškinio pareiškimą įrodytu,... 17. Tenkinant ieškinio pareiškimą visiškai, ieškovo turėtos bylinėjimosi... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 259-270 str., 293... 19. N u s p r e n d ė :... 20. Priimti galutinį sprendimą.... 21. Preliminarų sprendimą pakeisti, priteisiant ieškovui AB „Šiaulių... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų A. A., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ir K. A.,... 23. Civilinę bylą, ieškovas AB „Šiaulių bankas“, atsakovas UAB... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...