Byla 2S-1392-538/2010
Dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuoti asmenys BUAB „Neto“, N. P. ir I. P

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus ir Aušros Maškevičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų įkeisto daikto savininkų N. P. ir I. P. (I. P.) atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-18 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuoti asmenys BUAB „Neto“, N. P. ir I. P.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc kreipėsi su prašymu į Hipotekos skyrių prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo dėl priverstinio skolos išieškojimo. Nurodė, kad skolininkė BUAB „Neto“ neįvykdė savo prievolių bankui pagal pirkimo-pardavimo sutartį, t. y. nepervedė 18 432,44 Lt. Skolininkė

4BUAB „Neto“ bei įkeisto daikto savininkai N. P. ir I. P. buvo įspėti dėl skolos sumokėjimo, tačiau skolos nesumokėjo. Kreditorius prašė teismo areštuoti įkeistą turtą ir pradėti priverstinį skolos išieškojimą.

5Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-14 nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir areštavo įkeisto turto savininkams N. P. ir I. P. nuosavybės teise priklausantį ir kreditorei įkeistą turtą – 0,0465 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ); įspėjo skolininkę ir įkeistų daiktų savininkus, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių, bei pavedė įkeisto daikto savininkams saugoti įkeistą daiktą. Nurodė, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teismas konstatavo, kad skolininkė neįvykdė savo įsipareigojimų per lakšte nustatytą terminą.

6Skolininkei ir įkeisto daikto savininkams per nustatytą terminą skolos negrąžinus ir bankui kreipusis su pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2010-05-18 nutartimi Nr. 412-2N/2009 šį kreditoriaus pareiškimą tenkino ir nutarė leisti už skolą iš varžytynių parduoti įkeistą turtą.

7Skolininkai ir įkeisto daikto savininkai N. P. ir I. P. dėl minėtos nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo nutartį panaikinti ir kreditoriaus pareiškimą palikti nenagrinėtą. Apeliantai nurodo, kad kreditorius netinkamai suformulavo pareiškimo teismui reikalavimą, nes banko reikalavimas neatitinka faktinio skolininkės įsiskolinimo dydžio, be to, išieškojimas yra nukreiptas ne į visus daiktus, įkeistus tos pačios skolininkės prievolės bakui įvykdymo užtikrinimui. Kai vieno konkretaus įsipareigojimo įvykdymo užtikrinti yra įkeisti keli objektai, kuriuos iš įkeistų objektų ir kokia eile parduoti sprendžiama vykdant išieškojimą. Įkaito davėjais siekdami užtikrinti skolininkės skolą tapo skolininkė ir kiti iš jos nekilnojamuosius daiktus įsigiję savininkai, todėl hipoteka savaime tapo bendroji ir dėl šios priežasties turi būti nustatyta viso įkeisto turto, kuriuo užtikrintas vienas skolinis įsipareigojimas, pardavimo iš varžytynių eilė. Apeliantai pažymi ir tai, kad skolininkei yra iškelta bankroto byla, todėl klausimus dėl įkeisto turto pardavimo eilės turi nustatyti ne hipotekos teisėjas, o bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Banko reikalavimas patenkinti skolos reikalavimą iš šioje hipotekos byloje įkeisto turto galėtų būti svarstomas tik po to, jei nepavyktų banko reikalavimo patenkinti iš skolininkės turto. Apeliantai taip pat nurodo, kad tenkinant kreditoriaus pareiškimą dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių pažeistos CPK 558 straipsnio 3 dalies nuostatos, nes nuo įkeisto daikto savininkų įspėjimo buvo praėję du mėnesiai.

8Kreditorius Nordea Bank Finland Plc pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodo, jog su skundu nesutinka, bei prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Kreditorius pažymi, kad šiuo atveju hipoteka nelaikytina bendrąja, nes kreditorius nereikalauja iš įkeisto daikto savininkų išieškoti visą skolininkės skolą. Šiuo atveju prašoma išieškoti tik konkrečiai įvardytą jiems tenkančią dalį skolos, todėl hipoteka laikytina svetimo daikto hipoteka ir turto pardavimo iš varžytynių eilė tokiu atveju nenustatinėjama. Kreditorius taip pat pažymi, kad jis turi teisę kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo iš trečiųjų asmenų nepaisant skolininkei pradėtų bankroto procedūrų, kadangi nuo bankroto bylos iškėlimo kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui. Kreditorius pateikė teismui prašymą priteisti iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas – 1 512,50 Lt išlaidas už teisinę pagalbą ir

9131 Lt žyminio mokesčio.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Apeliantai nesutinka su hipotekos teisėjos priimta nutartimi, kuria, hipotekos kreditoriui kreipusis pakartotinai užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą leista įkeistą turtą parduoti iš varžytynių. Teigia, kad teismas nepagrįstai tenkino kreditoriaus reikalavimą, nes jie nėra atsakingi už tai, kad skolininkė neįvykdė savo įsipareigojimų kreditoriui sumokėti skolos dalį parduodama įkeistą turtą. Be to, hipotekos teisėja skundžiamoje nutartyje nenurodė bendrąja hipoteka įkeisto iš varžytynių pardavinėtino turto eilės. Taip pat praleistas dviejų mėnesių terminas nuo įkeisto daikto savininkų įspėjimo, per kurį kreditorius turėjo teisę kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Kolegija su šiais apeliantų argumentais nesutinka.

12Pirmiausiai pažymėtina, kad reikalavimai, kylantys iš hipotekos teisinių santykių, nagrinėjami CPK XXXVI skyriuje nustatyta tvarka, hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, tokio pareiškimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygos reglamentuoti CPK 558 straipsnyje ir CK 4.192 straipsnyje. Nagrinėjamu atveju dalis apeliantų argumentų susiję su skolos dydžiu bei įkeisto daikto savininkų įsipareigojimų pagal įkeisto daikto pirkimo-pardavimo sutartį apimtimi. Tačiau nagrinėjant kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas nesprendžia tarp šalių kylančių ginčų dėl skolos dydžio ar kitų klausimų, susijusių su sutartinių prievolių vykdymu, tik konstatuoja, jog hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta, ir areštuoja įkeistą turtą preziumuodamas, kad hipotekos lakšte esantys duomenys yra teisingi. Skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Jei įkeisto turto savininkai mano, kad jie nėra atsakingi už skolos, dėl kurios pradėtas priverstinis išieškojimas, grąžinimą ar pan., jie turi teisę savo teises ir pažeistus interesus ginti ginčo teisenos tvarka pareikšdami ieškinį.

13Kolegija nesutinka su apeliantų argumentu dėl hipotekos teisėjo nutarties neteisėtumo dėl tos priežasties, kad nutartimi nebuvo nustatyta hipoteka įkeisto iš varžytynių pardavinėtino turto eilė. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju bankas reikalauja iš įkeisto turto savininkų tik dalies konkrečiai įvardytos skolos sumos, o ne visos skolininkės skolos pagal kredito sutartį, todėl hipoteka laikytina svetimo daikto hipoteka, o ne bendrąja ir tokiu atveju varžytynėse pardavinėtino turto eilė neturi būti nustatyta (CK 4.181 str.).

14Negalima sutikti ir su tuo apeliantų argumentu, kad kreditorius neturi teisės reikalauti patenkinti skolinį reikalavimą ne ginčo tvarka iš įkeisto turto, nes privalo laikytis bankroto procedūrų, kadangi skolininkei yra iškelta bankroto byla. Nagrinėjamu atveju skolininkei bankroto byla iškelta 2008-12-23 Kauno apygardos teismo nutartimi ir nuo bankroto bylos iškėlimo kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui (CK 4.196 str. 1 d. 3 p.). Ta aplinkybė, kad kreditorius yra pareiškęs savo finansinius reikalavimus skolininkės bankroto byloje, nepaneigia jo teisės patenkinti skolinį reikalavimą ne ginčo tvarka iš trečių asmenų skolininkės įsipareigojimui užtikrinti įkeisto turto, nes šiems bankroto byla nėra iškelta. Patenkinus kreditoriaus reikalavimą iš trečiųjų asmenų įkeisto turto arba jiems įvykdžius skolininkės įsipareigojimą, įkeisto daikto savininkai įgytų atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininkę dėl sumokėtos sumos ar dėl daikto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.195 str.).

15Apeliantai teigia, kad kreditorius praleido CPK 558 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo, todėl pareiškimas turėjo būti paliktas nenagrinėtas. Su tokia apeliantų nuostata negalima sutikti, kadangi pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo aplinkybes, susijusias su termino pradžia ir pabaiga, atsižvelgė į tai, kad vieno mėnesio termino eiga buvo sustojusi apeliacine ir kasacine tvarka šalims apskundus pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria areštuotas įkeistas daiktas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartį kasacine tvarka išnagrinėjo 2010-04-13, kreditorius su pakartotiniu pareiškimu į hipotekos skyrių kreipėsi 2010-05-10, todėl dviejų mėnesių terminas praleistas nebuvo.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialines ir procesinės teisės normas, reglamentuojančias priverstinį skolos išieškojimą ne ginčo tvarka iš hipoteka įkeisto daikto, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

17Atmetus atskirąjį skundą, kreditoriui priteistinos išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.). Pateikti įrodymai, jog Nordea Bank Finland Plc už

18adv. D. Soloveičiko parengtą atsiliepimą į atskirąjį skundą sumokėjo 1 512,50 Lt. Pagal Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato pagalbą maksimalių dydžių 8.15 punktą už atskirąjį skundą ar atsiliepimą į jį rekomenduojama priteisti 0,5 MMA, kas sudaro 400 Lt. Atsižvelgiant į minėtas rekomendacijas, pateikto procesinio dokumento pobūdį ir bylos sudėtingumą kreditoriui priteistinos išlaidos už advokato teisinę pagalbą mažintinos iki nurodytos sumos ir jos priteistino lygiomis dalimis po 200 Lt iš kiekvieno iš apeliantų (CPK 98 str. 2 d.). Kreditorius taip pat prašo priteisti 131 Lt žyminio mokesčio, kurį sumokėjo kreipdamasis į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo. Kreditoriui išaiškintina, jog šios bylinėjimosi išlaidos priskirtinos prie išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu priverstine tvarka, ir bus atlygintos kreditoriui baigus priverstinio išieškojimo procedūras iš įkeisto daikto.

19Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-18 nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti kreditoriui Nordea Bank Finland Plc iš N. P. ir I. P. po 200 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc kreipėsi su prašymu į Hipotekos... 4. BUAB „Neto“ bei įkeisto daikto savininkai N. P. ir I. P. buvo įspėti... 5. Hipotekos skyrius prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-14 nutartimi... 6. Skolininkei ir įkeisto daikto savininkams per nustatytą terminą skolos... 7. Skolininkai ir įkeisto daikto savininkai N. P. ir I. P. dėl minėtos... 8. Kreditorius Nordea Bank Finland Plc pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 9. 131 Lt žyminio mokesčio.... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Apeliantai nesutinka su hipotekos teisėjos priimta nutartimi, kuria, hipotekos... 12. Pirmiausiai pažymėtina, kad reikalavimai, kylantys iš hipotekos teisinių... 13. Kolegija nesutinka su apeliantų argumentu dėl hipotekos teisėjo nutarties... 14. Negalima sutikti ir su tuo apeliantų argumentu, kad kreditorius neturi teisės... 15. Apeliantai teigia, kad kreditorius praleido CPK 558 straipsnio 3 dalyje... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 17. Atmetus atskirąjį skundą, kreditoriui priteistinos išlaidos už advokato... 18. adv. D. Soloveičiko parengtą atsiliepimą į atskirąjį skundą sumokėjo 1... 19. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų... 20. Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-18 nutartį... 21. Priteisti kreditoriui Nordea Bank Finland Plc iš N. P. ir I. P. po 200 Lt...