Byla 2-151-124/2014
Dėl prašymo pripažinimo negaliojančiu, be pagrindo įgyto turto, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,

2sekretoriaujant Dianai Tarozienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei V. P.,

4atsakovams E. S.,jo atstovei adv. V. S., A. M., jo bei atsakovo P. M. atstovui adv.M. R.,

5tretiesiems asmenims A. N., A. D. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Žaliavų prekyba“ ieškinį atsakovams E. S., E. S. įmonei, P. M., A. M., tretiesiems asmenims A. N., A. D. dėl prašymo pripažinimo negaliojančiu, be pagrindo įgyto turto, palūkanų priteisimo ir

Nustatė

6ieškovo BUAB „Žaliavos prekyba“ bankroto administratorius pareiškė ieškinį atsakovui E. S. įmonei dėl skolos-200 000,00 Lt avansinio mokėjimo priteisimo (1t., 3 b. l.).Taip pat sujungtoje su nagrinėjama byla (pradinis bylos Nr.2-1381-124, 2-4 b.l.) ieškovas pareiškė ieškinį atsakovams E. S. įmonei, E. S., P. M., A. M., tretiesiems asmenims A. N., A. D. dėl tos pačios avansinės išmokos, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2008-12-27 ieškovo vardu neįgalioto asmens A. D. pasirašytą prašymą dėl pinigų pervedimo, priteisti solidariai ieškovo naudai iš atsakovų E. S. įmonės, E. S. ir P. M. 99 500 Lt skolos, priteisti solidariai iš atsakovų E. S. įmonės, E. S. ir A. M. 99 500 Lt skolos, priteisti iš atsakovo E. S. įmonės 1 000 Lt skolos, priteisti ieškovo naudai iš atsakovų P. M., A. M. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo nepagrįsto pinigų gavimo momento nuo 2009-01-05 iki 2011-10-03 po 13 657,26 Lt iš kiekvieno atsakovo, priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio padavimo momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo posėdyje ieškovo atstovė atsisakė nuo ieškinio, pareikšto 2011-10-03 atsakovo E. S. įmonei dėl 200 000,00 Lt skolos priteisimo(1t., 3 b. l). Šis atsisakymas priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina, nes ieškovas pareiškė ieškinį dėl tos pačios sumos priteisimo keliose civilinėse bylose (CPK 293 str.4p.). Ieškovas nurodo, kad ieškovo įmonė 2007-08-28 mokamuoju pavedimu sumokėjo avansu už grūdus E. S. įmonei 200 000,00 Lt. Kadangi atsakovo E. S. įmonė nepardavė ieškovui grūdų, todėl turėjo grąžinti avansu sumokėtą sumą. Tačiau atsakovas jos negrąžino, o vadovaudamasis ieškovo įmonės vadybininko A. D. 2008-12-27 rašytiniu nurodymu pervedė lygiomis dalimis po 99 500 Lt atsakovams P. M., A. M. bei 1 000 Lt paliko atsakovo E. S. įmonei sumokėti banko komisinius mokesčius. Nurodo, kad įmonės buvęs vadovas trečiasis asmuo A. N. nebuvo suteikęs tokių įgalinimų vadybininkui bei nepatvirtino tokio įvykdymo, prievolė turėjo būti įvykdyta kreditoriui arba jo atstovui ar kreditoriaus paskirtam asmeniui ar asmeniui, kuris įstatymų ar teismo yra įpareigotas priimti prievolės įvykdymą. Šias lėšas prašo priteisti iš atsakovų kaip be pagrindo įgytas lėšas (CK 6.237 str.).Taip pat nurodo, kad trečiasis asmuo A. D. viršijo įgaliojimus, pasirašydamas 2008-12-27 prašymą dėl avanso paskirstymo, jame nėra išreikšta ieškovo valia, nes prašymas nėra pasirašytas įmonės direktoriaus, šis nesuteikė teisės veikti įmonės vardu A. D.. Todėl toks raštas turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė šiuos reikalavimus, pažymėdama, kad prašymas buvo surašytas šeštadienį, neįgalinto asmens, nes piniginėmis lėšomis disponavo tik direktorius, E. S. įmonė neveikė kaip sąžiningas asmuo. Be to įmonė jau buvo nemokumo būsenoje, šio sandorio nepatvirtino įmonės direktorius, pinigai pravesti daugiau nei po 1 metų nuo avansinės įmokos gavimo. Mano, kad buvo pasinaudota sunkia įmonės padėtimi. Pasirašytą raštą vertina kaip vienašalį sandorį, sudarytą neįgalinto asmens, mano, kad turėjo būti surašytas trišalis aktas.

7Trečiasis asmuo ieškovo pusėje A. N. su ieškiniu nesutiko, ką išdėstė atsiliepime į ieškinį(2 t., 28-30 b. l.) bei teisme. Atsiliepime nurodė, kad veikdami kartu atsakovai P. M., A. M., A. D. apgaulės būdu pasisavino UAB „Žaliavų prekyba“ turtą, t.y. perimdami 200 000,00 Lt, kurie buvo pervesti E. S. įmonei, kaip tarpininkui už žemės sklypo pirkimą pagal išvadą dėl nuosavybės atkūrimo. Atsakovai A. M., P. M. išrašė suklastotas sąskaitas–faktūras už tariamai perduotus uždarajai akcinei bendrovei „Žaliavų prekyba“ grūdus. Nurodo, kad A. D. viršijo savo įgaliojimus, surašydamas 2008-12-27 prašymą dėl 199 000 Lt sumokėjimo atsakovams, dėl ko buvo pažeistas Laikinojo mokėjimo eilės tvarkos įstatymo 3str. 3 d., pažeidė kitų kreditorių interesus, nesilaikant eiliškumo patenkinti šių kreditorių interesus , dėl ko patyrė žalos valstybė bei fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisme trečiasis asmuo neigė, kad atsakovai A. M. bei P. M. buvo pardavę įmonei grūdus, nes tai yra tik teismo pateiktas vertinimas sprendime. Paaiškino, kad A. D. neturėjo jokio įgaliojimo rašyti tokio turinio raštą, jam buvo suteikti kitokio pobūdžio įgaliojimai veikti įmonės vardu, t.y. nekilnojamo turto pirkimo, įgaliojimai sudaryti kai kuriuos sandorius, juos pasirašyti, buvo duodami įgaliojimai kai kuriais piniginiais klausimais gauti pinigines lėšas iš kasos , tačiau atliekant tyrimą FNTT kai kurie dokumentai buvo sunaikinti. Kadangi įmonė neturėjo skolų P. M. bei A. M., todėl šie neturėjo teisės reikalauti iš E. S. pervesti pinigus. Apie šį sandorį jis sužinojo atsitiktinai iš paties E. S.. Paaiškino, kad jis neturi ir nereiškė pretenzijų E. S., patvirtino, jog tuo metu buvo areštuotos įmonės sąskaitos.

8Atsakovas E. S., jo atstovė su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą(2t.,1-3b.l.), kurį palaikė teisme. Paaiškino, kad 2007 metų vasarą su UAB „Žaliavos prekyba“ direktoriumi sutarė dėl būsimo grūdų pardavimo, dėl ko ieškovo įmonė pervedė E. S. įmonei avansu 200 000,00 Lt. Dėl prastų oro sąlygų neužauginus grūdų, artėjant pajamų deklaravimui, ne kartą kreipėsi į tuo metu įmonei vadovavusį A. N. dėl šių sumų grąžinimo. Teisme paaiškino, kad įmonė dirbo rašte nurodytą dieną, jis buvo susitikęs su A. N., kalbėjo dėl avanso grąžinimo. Paaiškino, jog A. N. nenorėjo, kad pinigai būtų pervesti į įmonės sąskaitą dėl galimumo jas areštuoti, dėl sprendimo liepė užeiti vėliau. Atvykus jo nurodytu laiku įmonėje buvęs A. D. jam perdavė raštą, kuriame nurodoma šias sumas grąžinti lygiomis dalimis kitiems byloje esantiems atsakovams P. M., A. M., kuriems vėliau ir išmokėjo šias sumas. Kadangi ant rašto buvo įmonės antspaudas, nesiaiškino, ar jį pasirašė įmonės įgaliotas asmuo, be to pats A. N. buvo liepęs atvykti dėl patvarkymo po valandos ar pusantros, nes jis pats turėjo svečių. Tokį avanso grąžinimo būdą pasiūlė pats A. N., nes jam minėjo, jog įmonės sąskaitoms yra taikomas areštas. Jis neturėjo jokių interesų dėl šių sumų pervedimo nurodytiems atsakovams, P. M. nepažinojo, su A. M. nebuvo bendravęs. Paaiškino, kad jo atžvilgiu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas pagal A. N. pareiškimą.

9Atsakovo E. S. atstovė adv. V. S. taip pat prašė ieškinį atmesti, nes jos atstovaujamasis grąžino avansą asmenims, remdamasis ieškovo vadovo prašymu, kuris buvo įformintas po E. S. pokalbio su įmonės vadovu, grąžino asmenims, kuriems buvo skolingas ieškovas. Iš faktinių aplinkybių matyti, kad E. S. galėjo susidaryti įspūdis, jog sudarė su tokią teisę turinčiu asmeniu, suprato, kad šis asmuo buvo direktoriaus įgalintas, šias sąlygas buvo aptaręs su direktoriumi, prašo remtis CK 2.133 str.9d. Prašo ieškinį atmesti E. S. ir jo įmonei, nes šis neturi jokio skolinio įsipareigojimo ieškovui, ikiteisminis tyrimas nenustatė jokių kaltų atsakovo veiksmų.

10Atsakovas P. M. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko(2t., 18-20 b. l.).Nurodo, kad pati įmonė vengė, jog nebūtų grąžinta į jos sąskaitą atsakovui E. S. avansu pervesta suma. Kadangi ieškovo įmonės direktorius retai būdavo administracinėse patalpose arba slapstydavosi nuo kreditorių, realiai visus reikalus tvarkė vadybininkas A. D., kuriam vadovas perduodavo žodinius patvarkymus. Pastarasis, kaip jam žinoma iš kitų bylų, turėjo didelius įgaliojimus tvarkyti nekilnojamąjį turtą. Nesutinka, kad be pagrindo įgijo 99 500 Lt, nes ieškovas buvo neatsiskaitęs už jam parduotus grūdus, kuriuos nupirko iš jo ir kitų ūkininkų ir išvežė į AB „Kretingos grūdai“ saugojimui, o areštavus ieškovo turtą, tuo pačiu buvo areštuoti ir jiems priklausantys grūdai.

11Analogiškai aplinkybes aiškino atsakovas A. M. atsiliepime į ieškinį (2t., 22-25 b. l.), kurį palaikė teisme (2t., 22-25 b. l.).Teisme paaiškino, kad įmonei neturint lėšų atsiskaityti su ūkininkais už 2008 metais parduotus grūdus, A. N. pasakė, kad pinigus atiduos kitas asmuo, t.y. bus atiduota per E. S. įmonę. Pats A. N. sakė, kad sąskaita užblokuota, pinigus jis atsiėmė 2009 metais po Naujų metų. Dar ir šiuo metu įmonė liko skoloje, nes jis buvo pardavęs grūdų daugiau nei už 130 000 Lt, yra pateikęs prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą. Kadangi pats dirbo UAB „Žaliavų prekyba“ vadybininku, žino, kad A. D. dirbo daugiau su dokumentų įforminimu, jam buvo suteikti įgaliojimai pirkti prekes, pasirašyti įmonės vardu. Žino, jog šį raštą suruošė pats įmonės vadovas. Su A. D. nebuvo draugai, nežinojo, kas pasirašė raštą.

12Atsakovų P. M., A. M. atstovas adv. M. R. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą .Nurodo, kad ieškovas buvo skolingas atsakovams už 2008 metais parduotus grūdus ir tokiu būdu iš dalies atsiskaitė su atsakovais, todėl išmokėti pinigai negali būti laikomi įgyti be teisinio pagrindo. Nurodo, kad ieškovas neįrodė, jog A. D. viršijo įgaliojimus, nes pats A. N. patvirtino tą aplinkybę, kad A. D. buvo suteikęs eilę įgaliojimų, šis disponuodavo ir didelėmis sumomis. Raštą E. S. ruošė ne A. D., o įmonės vadovas. A. D. pasitikėjo vadovo veiksmais, jo nurodymais ir pasirašė raštą. Įmonėje buvo nusistovėjusi tokia praktika.

13Trečiasis asmuo A. D. atsiliepime į ieškinį(2 t., 57-59 b. l.), kurį palaikė ir teisme, nurodė, kad įmonės vadovas tuo laikotarpiu retai būdavo darbe, praktiškai jam vienam tekdavo vykdyti kasdienę įmonės veiklą, o direktorius duodavo jam žodinius nurodymus. Ginčijamą raštą pasirašė, gavęs žodinį A. N. nurodymą. Toks nurodymas pasirodė logiškas, nes įmonės sąskaitos buvo areštuotos, o atsakovams nebuvo apmokėta už grūdus. Direktoriaus nurodymu jis organizavo ir nuimto derliaus išvežimą, jo priėmimą , pasirašinėdavo prekių priėmimo aktus, kas yra nustatyta kitose civilinėse bylose. Teisme paaiškino, kad jis A. N. nurodymu tvarkydavo ir įmonės piniginius reikalus, jam buvo duodamos ir didelės sumos, kuriomis disponuodavo, vadovas buvo išrašęs ir patvirtinęs rašytinį įgaliojimą pirkti nekilnojamą turtą. Patvirtino, kad rašto pasirašymo dieną matė pas direktorių atvykusį E. S., kurio tuo metu nepažinojo. Tą dieną- šeštadienį įmonės administracija dirbo, bet jo vadovas neišleido anksčiau namo, sakydamas, kad turės pasirašyti kažkokį raštą, grįžęs į darbą po pietų rado ant darbo stalo surašytą ginčijamą antspauduotą raštą dėl sumų pervedimo atsakovams P. M., A. M.. Rašto turinys nekėlė įtarimo, nes žinojo, kad įmonė yra skolinga atsakovams. Šį klausimą sprendė vadovas, todėl nesigilino, pasirašė raštą, nes ne kartą yra tekę pasirašyti vadovo surašytus, jo paliktus jam pasirašyti raštus, nes A. N. vengė pasirašinėti dalį raštų.

14Ieškinys atmestinas.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo įmonei BUAB „Žaliavų prekyba“ 2009-12-22 Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valdsita“(1 t., 4-b.l.).LITEKO duomenimis 2013-02-25 Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo pakeistas bankroto administratorius ir juo paskirtas UAB „UBC“. Buvęs įmonės bankroto administratorius UAB „Valdsita“ pradėjo dvi civilines bylas, pirmuoju ieškiniu, pareikštu 2011-10-03 prašė priteisti 200 000,00 Lt skolos iš E. S. įmonės (1t., 3 b. l.).Šioje dalyje ieškovo atstovė atsisakė nuo ieškinio, prašė bylą nutraukti.

16Vėliau dėl tos pačios sumos ieškovas pareiškė ieškinį ir kitiems atsakovams P. M., A. M. bei E. S. įmonei, E. S. dviem pagrindais, t.y. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo(CK 6.237 str.) bei remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8 punktu, CK 1.92 straipsniu dėl sandorio, kurį sudarė atstovas, viršydamas įgaliojimus, pripažinimo negaliojančiu. Ieškinio pagrindą, dalyką apibrėžia pats ieškovas. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovo E. S. individualiai įmonei ieškovas 2007-08-28 pavedimu pervedė 200 000 Lt už grūdus (1 t., 8,19 b. l.). Nors trečiasis asmuo A. N. tvirtina, kad tai buvo apmokėjimas už tarpininkavimą už ateityje perkamą žemę pagal nuosavybės atkūrimo dokumentus, tačiau šiuo atveju pinigų sumokėjimo dalykas nėra svarbus, svarbu tai, ar šia suma atsakovas E. S. įmonė disponuoja šiuo metu be teisėto pagrindo ar ją grąžino. Taigi rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovo E. S. įmonė kurį laiką disponavo ieškovo lėšomis 200 000,00 Lt, kurias ieškovas jam pats pervedė, nurodydamas kaip avansinį mokėjimą, ko neneigia nei vienas proceso dalyvis. Atsakovas A. S. patvirtino, kad grūdų jis nepardavė ieškovui, nes neužaugino derliaus ir gautą avansinę įmoką pervedė pagal ieškovo nurodymą kitiems ūkininkams apmokėti už grūdus(1 t.,21-22 b.l.). Ieškovas irgi pripažįsta tą aplinkybę, ką patvirtina ir rašytiniai įrodymai, kad 2009m. sausio 05 d. atsakovams ūkininkams A. M. bei P. M. atsakovas E. S. įmonė iš įmonės kasos remiantis ieškovo įmonės UAB „Žaliavų prekyba“ 2008 m gruodžio 27 d. trečiojo asmens A. D. pasirašytu rašytiniu prašymu išmokėjo po 99 500 Lt(1t., 20-22 b. l.).Ieškovas bei trečiasis asmuo A. N. nepripažįsta skolos atsakovams A. M., P. M.. Tačiau 2012-07-19 Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-256-124/2012(peržiūrėjus apeliacine tvarka šis teismo sprendimas 2013-12-04 Apeliacinio teismo nutartimi buvo paliktas nepakeistas) buvo konstatuota, kad 2008 metais tarp UAB „Žaliavų prekyba“ ir ūkininkų A. M. bei P. M. buvo realiai sudaryti grūdų pardavimo sandoriai (2t., 87-96 b.l.,117-120 b. l.).Sprendimu nustatyta, kad atsakovas A. M. pagal 2008-08-04grūdų pirkimo sutartį ir 2008-08-20 aktą Nr2008/08/20 pardavė miežių 11,50 Lt,1 kl. kviečių 133,100t., 2 kl. kviečių 94,700 t(už121392,00 Lt).Taip pat nustatyta, kad atsakovas P. M. pagal 2008-07-31-1 d. grūdų pirkimo sutartį, 2008-08-20 prekių priėmimo–perdavimo laikinam Saugojimui aktą pardavė ieškovui grūdus-38,200t miežių ,1 kl. kviečių 139,800t., 2 kl. kviečių 72,560t (už 125020,00 Lt)(2 t., 121-130 b. l.). Teismo sprendimas patvirtina, kad ieškovas buvo pilnai neatsiskaitęs su šiais ūkininkais ir iki šiol yra neatsiskaitęs, nes atsakovai pateikė kreditorinius reikalavimus, t.y. A. M. pateikė kreditorinį reikalavimą 21 892 Lt , P. M. -25 520 Lt sumai. Atsakovų A. M., P. M. grūdų užauginimo ir pardavimo faktą patvirtina ir baudžiamosios bylos Nr. 40-9-115-09, 40-9-117-09, iškeltos atsakovams už netinkamą buhalterinės apskaitos vedimą. Taigi išnagrinėtos civilinė ir baudžiamosios bylos bei ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr.40-2-360-09 patvirtina, kad 2008 metų gruodžio 27 d. ieškovas turėjo sutartinių įsipareigojimų atsakovams už parduotus grūdus. Pateikdami kreditorinius reikalavimus šie atsakovai patvirtino, kad E. S. įmonės atliktu ginčo mokėjimu dalis skolos jiems buvo apmokėta, o kita dalis liko neapmokėta, dėl ko atsakovai pareiškė prašymus dėl kreditorinių reikalavimų. Skoliniai įsipareigojimai šiems atsakovams buvo žymiai didesni nei jiems išmokėtos sumos, todėl atsakovų gauta pinigų suma po 99 500 Lt negali būti laikoma kaip be pagrindo įgyta suma, nes ši prievolė buvo įvykdyta įmonės kreditoriui(CK 6.44 str.1d.).

17Taigi civilinės bylos duomenys patvirtina, kad skola atsakovams P. M. ir A. M. egzistavo. Priimtas teismo sprendimas turi prejudicinę galią, todėl teismo nustatytų aplinkybių nebereikia įrodinėti.

18Ieškovas prašydamas priteisti iš atsakovų P. M., A. M. pervestas sumas ieškovas remiasi CK 1.92 straipsniu, numatančiu, kad įgaliojimus viršijusio atstovo sudarytas sandoris negalioja. Jeigu asmens atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai ar sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino (šio kodekso 2.133 straipsnis). Ieškovas teigia, kad atsakovas E. S. individuali įmonė pervedė pinigus atsakovams pagal neįgalioto asmens 2008-12-27 raštą, kurį paruošė ir pasirašė įmonės vadybininkas, trečiasis asmuo A. D.. Pastarasis byloje nuosekliai tvirtina, kad raštą paruošė pats įmonės vadovas A. N., ir kad įmonėje buvo nusistovėjusi tokia praktika, jog dalį veiksmų atlikdavo jis pagal žodinius vadovo nurodymus. Pažymėtina, kad atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduotame rašytiniame įgaliojime(CK 2.137 straipsnis), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalies nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų. Apibendrindamas aptartas teisinio reguliavimo nuostatas, teismas konstatuoja, kad, sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 straipsnio 6 dalyje numatyta aplinkybė – vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti – yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 straipsnio 9 dalimi. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus. Analogiškos teisės aiškinimo ir taikymo nuostatos išdėstytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje T. Ž. v. J. V. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-147/2007.Atsakovas E. S. kaip tik ir įrodinėja, kad jis turėjo pagrindą manyti, jog pavedimą duoda tinkamai įgalintas asmuo.

19Trečiasis asmuo A. N. teisme neneigė, kad tokia praktika būdavo įmonėje ir kad jis duodavo tokius nurodymus A. D.. Iš išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-256-124/2012 matyti, kad trečiajam asmeniui A. D. įmonėje buvo suteikti nemaži įgaliojimai, raštiškai buvo įformintas įgaliojimas dėl nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo, o pagal trečiojo asmens A. N. paaiškinimus nagrinėjamoje byloje A. D. buvo duodami įgaliojimai priimti ir pinigines lėšas. Kaip patvirtina minėtos civilinės bylos medžiaga A. D. duodavo ir kitus patvarkymus kitais svarbiais įmonės ūkiniais klausimais(tame tarpe ir finansiniais klausimais). Trečiasis asmuo A. D. tvirtino, kad sprendimą priėmė ir raštą paruošė pats ieškovo buvęs vadovas A. N.. Jis patvirtino, kad įmonės antspaudą visada turėjo tik pats įmonės vadovas-A. N., todėl radęs paruoštą antspauduotą raštą dėl pinigų pervedimo, šį raštą pasirašė, nes kaip matyti iš paaiškinimų tai buvo normali įmonės praktika. Atsakovas, būdamas įmonės darbuotoju, turėjo pasitikėti vadovu. Taigi šiuo atveju nelaikytina, kad A. D. viršijo įgaliojimus, tai atitiko ir įmonės praktiką. Pažymėtina, kad po šių sumų išmokėjimo įmonės vadovas nereiškė jokių pretenzijų iki bankroto bylos iškėlimo. A. D. nurodytos faktinės aplinkybės apie rašto surašymą atitinka atsakovo E. S. paaiškinimus byloje, patvirtina ir ikiteisminio tyrimo medžiaga. Iš atsakovo E. S. paaiškinimo matyti, kad jis turėjo pagrindą manyti, jog A. D. turi teisę duoti nurodymus dėl įmonės lėšų paskirstymo, nes tą pačią dieną buvo susitikęs su įmonės vadovu, su juo aptarė pervestos avansinės įmokos grąžinimą, jam buvo duotas nurodymas atvykti vėliau dėl lėšų grąžinimo priimto sprendimo. Nors A. N. duoda priešingus parodymus, tačiau yra įvertintina tai, kad trečiasis asmuo yra priešiškuose santykiuose su atsakovais, be to siekia išvengti atsakomybės. Todėl tą pačią dieną gavęs iš trečiojo asmens įmonės vadybininko A. D. šiuo klausimu pasirašytą bei įmonės antspaudu patvirtintą raštą dėl sumų išmokėjimo atitinkamiems asmenims, E. S. turėjo pagrindą manyti, kad šis asmuo yra vadovo įgalintas asmuo duoti privalomus tokius nurodymus. Atsakovas E. S. įmonė 2009-01-05 kasos išlaidų orderiais Nr. 1 ir Nr. 2 išmokėjo pagal UAB „Žaliavų prekybą“ 2008-12-27 raštą po 99500 Lt atsakovams A. M. ir P. M.. Taigi atsakovas E. S. įmonė bei E. S. nebedisponuoja ieškovo lėšomis .Todėl ieškinys atsakovui E. S. bei E. S. įmonei atmestinas kaip nepagrįstas, neįrodytas (CPK 2.133 straipsnio 9 dalis, CPK 178 str.). Pripažintina, kad atsakovas E. S. individuali įmonė tokiu atveju turėjo pagrindą vykdyti nurodymą, išdėstytą 2008-12-27 d. rašte. Pats trečiasis asmuo A. N. teismo posėdyje patvirtino, kad jis neturi pretenzijų E. S. įmonei. Sandoriai yra įvykę, kaip nustatyta teismo sprendimu atsakovai A. M., P. M. pardavė grūdines kultūras ieškovui, pastarasis turėjo pareigą atsiskaityti su atsakovais. Išrašytu patvarkymu dėl lėšų išmokėjimo iš dalies buvo atsiskaityta už parduotus grūdus. Civilinės bylos Nr. 2-256-124/2012 medžiaga patvirtina, kad ieškovas iki šiol nėra pilnai atsiskaitęs už parduotus grūdus. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos bei iš anksčiau išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-256-124/2012matyti, kad už 2008 metų parduotą derlių UAB „Žaliavų prekyba“ buvo skolinga P. M. apie 125 020,00 Lt, A. M. 121 392,00 Lt. Šie grūdai buvo įkeisti ir areštuoti antstolės V. Š., todėl atsakovams pradėjus reikalauti iš A. N. apmokėti už perduotus grūdus, iš dalies su jais buvo atsikaityta iš E. S. įmonei pervesto avansinio mokėjimo. Šios aplinkybės patvirtintos ir 2011-04-29 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartimi ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 40-2-360-09(3t.,13-18 b. l.).

20Taigi įvertinus išdėstytą, byloje surinktus įrodymus teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ieškinį ieškovo nurodytais pagrindais ir atsakovų A. M. bei A. M. atžvilgiu, nes jie nėra įgiję pinigines lėšas be teisinio pagrindo, o jas įgijo kaip dalinį atsiskaitymą už parduotus grūdus(CK 6.305 str.1d.),ieškinys jiems atmestinas kaip neįrodytas (CPK 178 str.).Atmestinas ir reikalavimas priteisti 1 000 Lt iš E. S. įmonės, kadangi ši suma 2008-12-27 raštu ieškovo sprendimu buvo palikta apmokėti turėtas bankines išlaidas (2t.,11 b. l.), kurios buvo didesnės, nei nurodytos šiame rašte. Atmetus ieškinį netenkintinas ir prašymas dėl palūkanų priteisimo.

21Naikintinos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų turtui, taikytos 2011m gruodžio 16 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi(CPK 150 str.2 d.)(1t.,69-71 b.l.).

22Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos –atstovavimo išlaidos 700,00 Lt atsakovui E. S., kurios priteistinos iš administravimo išlaidų (CPK 93 str.1d.)

23Nutrauktina civilinės bylos dalis pagal 2011-10-03 ieškinį atsakovui E. S. įmonei dėl 200 000,00 Lt priteisimo(CPK 293 str.4d.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150,R CPK

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų prekyba“700,00 Lt(septynis šimtus litų ) atstovavimo išlaidų atsakovui E. S.,jas priteisiant iš administravimo išlaidų.

27Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 200 000,00 Lt priteisimo iš E. S. įmonės pagal 2011-10-03ieškinį .

28Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas E. S. įmonės, E. S., P. M., A. M. turtui pagal 2011m. gruodžio 16 d Šiaulių apygardos teismo nutartį.

29Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,... 2. sekretoriaujant Dianai Tarozienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei V. P.,... 4. atsakovams E. S.,jo atstovei adv. V. S., A. M., jo bei atsakovo P. M. atstovui... 5. tretiesiems asmenims A. N., A. D. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 6. ieškovo BUAB „Žaliavos prekyba“ bankroto administratorius pareiškė... 7. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje A. N. su ieškiniu nesutiko, ką išdėstė... 8. Atsakovas E. S., jo atstovė su ieškiniu nesutiko, pateikė... 9. Atsakovo E. S. atstovė adv. V. S. taip pat prašė ieškinį atmesti, nes jos... 10. Atsakovas P. M. atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko(2t., 18-20 b.... 11. Analogiškai aplinkybes aiškino atsakovas A. M. atsiliepime į ieškinį (2t.,... 12. Atsakovų P. M., A. M. atstovas adv. M. R. prašė ieškinį atmesti kaip... 13. Trečiasis asmuo A. D. atsiliepime į ieškinį(2 t., 57-59 b. l.), kurį... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo įmonei BUAB „Žaliavų prekyba“... 16. Vėliau dėl tos pačios sumos ieškovas pareiškė ieškinį ir kitiems... 17. Taigi civilinės bylos duomenys patvirtina, kad skola atsakovams P. M. ir A. M.... 18. Ieškovas prašydamas priteisti iš atsakovų P. M., A. M. pervestas sumas... 19. Trečiasis asmuo A. N. teisme neneigė, kad tokia praktika būdavo įmonėje ir... 20. Taigi įvertinus išdėstytą, byloje surinktus įrodymus teismas sprendžia,... 21. Naikintinos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų turtui, taikytos 2011m... 22. Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos –atstovavimo išlaidos... 23. Nutrauktina civilinės bylos dalis pagal 2011-10-03 ieškinį atsakovui E. S.... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150,R... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žaliavų... 27. Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 200 000,00 Lt priteisimo iš E. S.... 28. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 29. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per...