Byla 2A-207-368/2008

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Liudvikos Tupienės, Reginos Agotos Gutauskienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Emsitech“ atstovui Modriui Caličiui, atsakovo UAB „Karalvita“ atstovams Alvydui Kurtinaičiui, advokatui Gintarui Žičkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Karalvita“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Emsitech“ ieškinį atsakovui UAB „Karalvita“ dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir atsakovo UAB „Karalvita“ priešieškinį ieškovui UAB „Emsitech“ dėl žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Emsitech“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Karalvita“ 6328 Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 789,84 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 189,84 Lt žyminis mokestis ir 600 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad 2007-05-30 sudarė su atsakovu UAB „Karalvita“ rangos sutartį, pagal kurią įsipareigojo įrengti grindis už 11328,00 Lt. Avansu atsakovas sumokėjo 5000,00 Lt. Darbas buvo atliktas laiku, t. y. 2007-06-15, tačiau likusios sumos ieškovas negavo. Kadangi atsakovas nevykdė įsipareigojimų ir laiku neatsiskaitė, ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Mano, kad sutartį ieškovas vykdė tinkamai, iš atsakovo jokių pretenzijų negavo, tik teisme, atsiliepime į ieškinį, atsakovas pareikalavo iš ieškovo papildomo dokumento dėl grindų įrengimo, kuris ir buvo pateiktas. Tik 2008-02-12 atsakovas teisme pateikė mokėjimo nurodymą, kad su ieškovu yra atsiskaityta. Kadangi atsakovas po bylos iškėlimo skolą sumokėjo, prašo ieškinį tenkinti, priteisti palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Karalvita“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo UAB „Emsitech“ 15 026,46 Lt žalos atlyginimo. 2008-02-12 atsakovas priešieškinio atsisakė, kartu prašydamas iš ieškovo priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 2832 Lt. Teismo posėdyje atsakovas be patirtų bylinėjimosi išlaidų taip pat prašė grąžinti 75 proc. už priešieškinio pateikimą sumokėto žyminio mokesčio, o negrąžintą dalį 25 proc. priteisti iš ieškovo.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB ,,Karalvita“ ieškovui UAB ,,Emsitech” 119,17 Lt palūkanų ir 798,84 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš UAB ,,Karalvita“ 12,84 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Priėmė atsakovo UAB ,,Karalvita“ priešieškinio atsisakymą ir šioje dalyje bylą nutraukė. Grąžino atsakovui UAB ,,Karalvita“ 75 proc. žyminio mokesčio.

6Teismas nurodė, kad LR CK normos, reglamentuojančios rangos teisinius santykius, taikytinos tiek, kiek atitinkamos sąlygos neaptartos sutartyje. Pažymėjo, kad LR CK 6.658 str. numato užsakovui teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, o 6.662 str. numato pareigą atsakovui (užsakovui) dalyvaujant rangovui sutartyje numatytais terminais ir tvarka apžiūrėti ir priimti darbą, o esant trūkumų, nedelsiant informuoti ieškovą (rangovą). Nustatė, kad pats atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas ir tik 2007-08-14 nurodė ieškovui, kokius trūkumus jis padarė, atlikdamas darbus, bet nenurodė jų ištaisyti, ar atitinkamai sumažinti darbų kainą, ar atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (LR CK 6.665 str. 1 d. 1-3 p.), todėl padarė išvadą, kad ieškovas į teismą kreipėsi pagrįstai, nes atlikęs darbus ir ilgai nesulaukęs pretenzijos ir/ar pinigų sumokėjimo, ieškovas turėjo teisę reikalauti atsiskaitymo. Nustatė, kad pateiktoje rangos sutartyje nenumatyta ieškovo pareiga pateikti informaciją apie rangos sutarties dalyko naudojimą, todėl ir ieškovui nekyla pareiga ją pateikti. Nustatė, kad sutarties 13 p. sąlyga sietina su atliekamų darbų kokybe ir jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato atliekamų darbų privalomus reikalavimus, rangovas, veikiantis kaip verslininkas, privalo tų reikalavimų laikytis (LR CK 6.663 str. 2 d.). Nurodė, kad nors atsakovas rėmėsi savo pateiktame atsiliepime, kad rangovui turėjo būti žinomi STR 2.01.04:2004 nustatyti reikalavimai tokio pobūdžio darbams ir medžiagoms, tačiau, teismo nuomone, tokio dokumento pateikimas atsakovui (užsakovui) buvo reikalingas, tačiau jo pateikimas nebuvo aptartas sutartyje, be to, atsakovas galėjo gauti iš ieškovo reikalingus dokumentus ir atsiskaitęs už atliktą darbą, nes tai nėra esminė sutarties sąlyga, kuri susijusi su atsiskaitymu už atliktą darbą. Remdamasis Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pateikta išvada dėl gaminio reakcijos į ugnį, teismas padarė išvadą, kad ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai ir laiku, įrengtos grindys atitiko priešgaisrinės saugos reikalavimus nuo pat jų įrengimo, o atsakovui laiku nepriėmus ir neatsiskaičius su ieškovu, kreipėsi gynybos į teismą. Konstatavo, jog ieškinys pagrįstas ir įrodytas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad 2008-02-12 atsakovas ieškovo reikalavimą dėl 6328 Lt įvykdė, ieškinį tenkino iš dalies.

7Teismas nurodė, kad priešieškinio atsakovas atsisakė todėl, kad ieškovas pateikė Varšuvos Statybos technikos instituto klasifikacijos ataskaitą, kuri įrodo, kad ieškovo įrengtos grindys atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus. Pažymėjo, kad priešieškinio atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir viešajam interesui, nepažeidžia atsakovo teisių bei interesų, atsakovui yra žinomos priešieškinio atsisakymo pasekmės, todėl priešieškinio atsisakymą priėmė ir šioje dalyje bylą nutraukė. Atsakovui grąžino 75 proc. žyminio mokesčio. Kadangi teismas nustatė, jog ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą, ir atsakovas tai pripažino, sumokėdamas reikalaujamą sumą, o atsakovas pateikė nepagrįstą priešieškinį, todėl konstatavo, kad ieškovas neprivalo atsakovui atlyginti jo turėtų bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 94 str. 1 d.).

8Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Karalvita“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-02-22 sprendimą toje dalyje, kurioje ieškinys tenkintas ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme. Priteisti iš ieškovo atsakovui apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

101.Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog ieškovas tinkamai vykdė 2007-05-30 rangos sutartį. Rangos sutarties 13 p. ieškovas įsipareigojo atlikti darbus, laikantis esamų normų ir taisyklių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (toliau - STR 2.01.04:2004) tokio pobūdžio patalpoms keliami specialūs reikalavimai. STR 2.01.04:2004 8 lentelėje nustatyta, kad žiūrovų salių, kultūros, gyventojų aptarnavimo įmonių grindų įrengimo medžiagoms yra keliamas BFL-sl lygio degumo atsparumo reikalavimas. Ieškovui pateikus pasirašyti darbų atlikimo aktą, atsakovas 2007-08-14 raštu informavo ieškovo atstovę apie tai, kad ieškovo darbai atlikti nekokybiškai ir nesertifikuotomis medžiagomis. Taip pat nurodyti trūkumai, kad grindų paviršius neišlygintas, netolygiai išlietas viršutinis dangos sluoksnis, aptaškytos laiptų ir scenos metalinės konstrukcijos. Po šio rašto pateikimo ieškovui, pastarasis atsakovui pateikė Švedijos SITAC instituto techninį patvirtinimą 1721/75, kuriame nurodyta išlietų grindų „G" gaisro apsaugos klasė. Tuo tarpu STR 2.01.04:2004 8 lentelėje žiūrovų salių, kultūros, gyventojų aptarnavimo įmonių grindų įrengimo medžiagoms yra keliamas BFL-sl lygio degumo atsparumo reikalavimas. LR CK normos, reglamentuojančios rangos teisinius santykius, taikytinos tiek, kiek atitinkamos sąlygos neaptartos sutartyje. Rangos sutarties 13 p. ieškovas įsipareigojo atlikti darbus laikantis esamų normų ir taisyklių. Kaip sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodo teismas, minėta sutarties sąlyga sietina su atliekamų darbų kokybe. LR CK 6.663 str. 1 d. ir 2 d. nustato, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, — įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų rezultatas jo perdavimo užsakovui momentu turi turėti rangos sutartyje numatytas ar įprastai reikalaujamas savybes ir turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį protingą terminą. Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato atliekamų darbų privalomus reikalavimus, rangovas, veikiantis kaip verslininkas, privalo tų reikalavimų laikytis. Ieškovui, rangos sutartimi įsipareigojusiam atsakovo objekte įrengti grindis, buvo žinoma apie šio objekto paskirtį, todėl jam kaip verslininkui turėjo būti žinomi STR 2.01.04:2004 nustatyti reikalavimai tokio pobūdžio darbams ir naudotinoms medžiagoms. Atsakovui buvo būtinas dokumentas, kad panaudotos medžiagos atitinka BFL-sl lygio degumo reikalavimą. Šiaulių apylinkės teismo nuomone, tokio dokumento pateikimas atsakovui buvo reikalingas, tačiau jo pateikimas nebuvo aptartas sutartyje.

112. Nurodo, kad ieškovas, pateikdamas atsakovui Švedijos instituto techninį patvirtinimą, pripažino savo prievolę pateikti atsakovui panaudotų medžiagų dokumentus. Atsakovui atsiėmus savo priešieškinį dėl to, kad ieškovas pateikė Varšuvos statybinės technikos instituto klasifikacijos ataskaitą bylos nagrinėjimo teisme metu bei sumokėjus pinigus už atliktus darbus, yra patvirtinama, kad atsakovas nevengė vykdyti savo sutartinių prievolių, su sąlyga, kad ieškovas tinkamai įvykdys savo prievoles. Sutinkamai su LR CK 6.64 str. 1 d. 2 p. nuostatomis, kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai kreditorius dėl savo kaltės neįvykdo pareigų skolininkui ir dėl to skolininkas pagrįstai sustabdo prievolės vykdymą. Akivaizdu, kad susiklosčiusi situacija atitinka aplinkybes, nurodytas LR CK 6.64 str. 1 d. 2 p. Tuo atveju, kai kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkui negali būti taikoma civilinė atsakomybė (LR CK 6.253 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar ieškovas tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, rėmėsi jau po ieškinio padavimo paaiškėjusiomis aplinkybėmis.Varšuvos statybinės technikos instituto klasifikacijos ataskaita buvo pateikta tik iškėlus bylą teisme, o po darbų atlikimo iki kreipimosi į teismą ieškovas nepateikė atsakovui dokumentų, pavirtinančių, kad panaudotos medžiagos atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus. Todėl atsakovas turėjo pagrindo manyti, kad ieškovas netinkamai atliko darbus pagal rangos sutartį, ir pagrįstai delsė atsikaityti su ieškovu.

123.Nurodo, kad kritiškai vertintina teismo išvada, jog ieškovas į teismą kreipėsi pagrįstai, o atsakovas be pagrindo vengė atsiskaityti su ieškovu. Pasak teismo, įrengtos grindys atitiko priešgaisrinės saugos reikalavimus nuo pat jų įrengimo, ką patvirtina byloje esanti išvada (Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos), o atsakovui laiku nepriėmus ir neatsiskaičius su ieškovu, kreipėsi gynybos į teismą. Kritikuotinas ir teismo argumentas, kad atsakovas galėjo gauti iš ieškovo reikalingus dokumentus ir atsiskaitęs už darbą, nes tai nėra esminė sutarties sąlyga, kuri susijusi su atsiskaitymu už darbą. Atsakovo 2007-08-14 pranešimas, kad ieškovo darbai atlikti nekokybiškai ir nesertifikuotomis medžiagomis vertintinas kaip atsakovo pretenzija. Atsakovas šiame pranešime nurodė priežastis, kodėl atlikti darbai jo netenkina ir kodėl delsiama atsiskaityti. Pagal LR CK 6.655 str. 1 d. užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Ieškovui nepateikus įrodymų, kad darbai atlikti tinkamai, kai tik teisme buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad rangovo panaudotos medžiagos atitinka BFL-sl lygio degumo reikalavimą (Varšuvos instituto ataskaita ir Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išvada), atsakovas atsiskaitė su ieškovu. Įvertinus šias aplinkybes tampa akivaizdu, jog ieškovas nepagrįstai kreipėsi į teismą, o Šiaulių miesto apylinkės teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo byloje nustatytas aplinkybes, tuo pažeidė LR CPK185 str. įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles.

134. Nurodo, kad pagal LR CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Iš aukščiau šiame skunde išdėstytų argumentų matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas netinkamai vertino byloje nustatytas aplinkybes, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas, o tai lėmė ir netinkamą bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Dėl nepagrįsto ieškovo kreipimosi teismą, atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidų. Ieškovui pareiškus ieškinį, atsakovas buvo priverstas kreiptis į advokatus ir turėti išlaidų rašant atsiliepimą, priešieškinį bei už advokato atstovavimą teisme, kurios sudaro 2832 Lt. Ieškinys pareikštas ir bylinėjimosi išlaidos kilo dėl ieškovo, o ne dėl atsakovo kaltės. Toks aiškinimas atitinka ir Lietuvos apeliacinio teismo praktiką. Lietuvos apeliacinis teismas 2007-11-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-758/2007 išaiškino, kad tuo atveju, jeigu į teismą asmuo kreipėsi nerūpestingai ar neapdairiai, pažeisdamas tinkamo teisės kreiptis į teismą realizavimo sąlygas, jis tampa atsakingas už kitų asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Tokia išvada darytina taikant įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (įstatymo analogiją), - minėtas LRCPK 93 str. 1 d. ir 94 str. 1 d. nuostatas, kadangi CPK nereglamentuoja nagrinėjamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimo, kai egzistuoja nurodytos bylos aplinkybės (LR CPK 3 str. 6 d.). Toks teisės aiškinimas atitinka ir priežasties teoriją pagal kurią, paskirstant bylinėjimosi išlaidas, lemiamą reikšmę turi ne tik galutinis proceso rezultatas, bet ir procesinis šalių elgesys, t.y. įvertinamas bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumas, kiek apdairiai ir rūpestingai elgėsi šalys, atlikdamos procesinius veiksmus, įskaitant ieškinio padavimą ir ieškovo reikalavimų ginčijamą iki jam kreipiantis į teismą.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.). Remdamasi byloje esančia medžiaga teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

16Byloje nustatyta, jog ieškovas UAB „Emsitech“ su atsakovu UAB „Karalvita“ 2007 m. gegužės 30 d. sudarė rašytinę rangos sutartį pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo rizika, medžiagomis ir darbu atlikti atsakovo užsakymą, t.y. 120 m2 diskotekos grindų įrengimą, o atsakovas įsipareigojo šį ieškovo atliktą darbą priimti bei už jį sumokėti (b.l. 5-6). Ieškovas, atlikęs diskotekos grindų įrengimą, 2007 m. birželio 15 d. pateikė atsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, kurį atsakovas priėmė, tačiau jo nepasirašė (b.l. 7), už darbus neapmokėjo.

17Pagal rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – priimti darbų rezultatą ir sumokėti (LR CK 6.644 str. 1 d.). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Rangos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (LR CK 6.662 str. 2 d.). Nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika. Su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Pažymėtina, kad įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo-perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Esminę reikšmę sandorio kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (LR CK 6.193 str. 1 d.). Priėmimo-perdavimo akto turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (LR CK 6.662 str.). Pagal minėto straipsnio nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo užsakovo pareigą priimti rangovo perduodamus darbus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“; bylos Nr. 3K-3-413/2005, taip pat 2005 m. lapkričio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“; bylos Nr. 3K-3-597/2005. Kaip šios taisyklės išimtis, kuomet užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, tai, kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (LR CK 6.652 str. 4 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Kadangi 2007-06-15 priėmimo perdavimo aktas ieškovo (rangovo) pasirašytas vienašališkai, atsakovas (užsakovas) nėra nurodęs atliktų darbų trūkumų (b. l. 7), atsakovas neginčija, jog priėmimo perdavimas aktas jam pasirašyti buvo pateiktas (b. l. 24, 39), tačiau, jis tik ieškovui pareikalavus, 2007-08-14 raštu informuoja ieškovą apie atliktų darbų trūkumus, nurodydamas, jog jie atlikti nekokybiškai ir nesertifikuotomis medžiagomis (b. l. 10), todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, jog nurodytų trūkumų faktu atsakovas remtis negali (LR CK 6.662 str. 2 d.). Nors atsakovas nurodo, jog rangos sutarties 13 p. ieškovas įsipareigojo atlikti darbus laikantis esamų normų ir taisyklių, įvardindamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 704 patvirtintą Statybos techninį reglamentą STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, tačiau nei pačioje rangos sutartyje, nei priėmimo-perdavimo akte, nei patektoje pretenzijoje neįvardija, kuo jis remiasi, teigdamas, jog darbai atlikti nesertifikuotomis medžiagomis. Atkreiptinas dėmesys, jog nors atsakovo pretenzijoje ieškovui nurodyta, kad darbai atlikti nekokybiškai, nes pagrindo paviršius neišlygintas, netolygiai išlietas viršutinis dangos sluoksnis, aptaškytos laiptų scenos metalinės konstrukcijos, tačiau ieškovui pateikus dokumentus, patvirtinančius, jog panaudotos medžiagos atitinka BFL-sl lygio degumo reikalavimą (Varšuvos instituto ataskaita ir Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išvada), atsakovas atsiskaitė su ieškovu, atsisakė priešieškinio, nebereikalaudamas žalos atlyginimo už neva nekokybiškai atliktus darbus. LR CPK 178 str. suformuluota bendra įrodinėjimo taisyklė, pagal kurią ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, o atsakovas atsiliepimo į ieškinį, priešieškinio faktinį pagrindą. Atkreiptinas dėmesys, jog įrodinėti civilinio proceso metu pripažintų faktų nereikia. Tokiu būdu atsakovas, atsiskaitydamas su ieškovu ir atsisakydamas priešieškinio, pripažino ieškinio pagrįstumą. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ieškovas tinkamai vykdė rangos sutartį ir pagrįstai kreipėsi į teismą, nes atsakovas be pagrindo vengė atsiskaityti su ieškovu.

18Bylinėjimosi išlaidų priteisimas yra išvestinis reikalavimas, kuris gali būti tenkinamas tik ieškinį pilnai ar iš dalies patenkinus bei ieškovui atsisakius ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino (LR CPK 93 str. 94 str.). Darytina išvada, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta paskirstoma šalims, atsižvelgiant į bylos rezultatą. Jeigu toks rezultatas yra ne atsakovo naudai, jis neturi teisės pretenduoti į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Taigi, atsakovui atsisakius priešieškinio dėl tos aplinkybės, kad pareiškus ieškinį, pats atsakovas patenkino ieškovo reikalavimą, galutinis bylos rezultatas naudingas ieškovui, nes skolininkas įvykdė prievolę kreditoriui. Kadangi dėl anksčiau išdėstytų motyvų nustatyta, kad ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą, todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atmestini.

19Iš atsakovo UAB „Karalvita“ valstybei priteistina 5,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., ).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

21Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Karalvita“ valstybei 5,90 Lt (penkis litus 90 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas UAB „Emsitech“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Karalvita“... 4. Atsakovas UAB „Karalvita“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. vasario 22 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas nurodė, kad LR CK normos, reglamentuojančios rangos teisinius... 7. Teismas nurodė, kad priešieškinio atsakovas atsisakė todėl, kad ieškovas... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Karalvita“ prašo panaikinti Šiaulių... 9. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 10. 1.Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog ieškovas tinkamai vykdė... 11. 2. Nurodo, kad ieškovas, pateikdamas atsakovui Švedijos instituto techninį... 12. 3.Nurodo, kad kritiškai vertintina teismo išvada, jog ieškovas į teismą... 13. 4. Nurodo, kad pagal LR CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Byloje nustatyta, jog ieškovas UAB „Emsitech“ su atsakovu UAB... 17. Pagal rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą... 18. Bylinėjimosi išlaidų priteisimas yra išvestinis reikalavimas, kuris gali... 19. Iš atsakovo UAB „Karalvita“ valstybei priteistina 5,90 Lt išlaidų,... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 22 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Karalvita“ valstybei 5,90 Lt (penkis litus 90...