Byla 2-316/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Marytės Mitkuvienės, kolegijos teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Greitasis taksi“ akcininkės J.J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 12 d. nutarties, kuria pagal UAB „Greitasis taksi“ administracijos vadovo Stankunavičiaus pareiškimą iškelta bankroto byla UAB „Greitasis taksi“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3UAB „Greitasis taksi“ administracijos vadovas Alfonsas Stankunavičius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Greitasis taksi“. Nurodė, kad įmonė dėl nemokumo nevykdo savo įsipareigojimų, pradelsti finansiniai įsipareigojimai yra didesni už visą į balansą įrašyto turo vertę. Įmonės 2005 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis skola kreditoriams siekė 140439 Lt, tuo tarpu turimo turto vertė sudaro 91421 Lt.

4UAB „Greitasis taksi“ akcininkė J. J. teismo prašė atidėti bylos dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą kol bus atliktas ikiteisminis tyrimas Kauno miesto VPK KP NTT ENTS dėl galimai tyčinio bankroto UAB „Greitasis taksi“. Nurodė, kad ji yra UAB „Greitasis taksi“ akcininkė ir 2006 m. kovo 8 d. kreipėsi į Kauno miesto VPK kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo tarnybą dėl galimai tyčinio bankroto UAB „Greitasis taksi“. Ji taip pat nurodė, kad administracijos vadovas, jos kaip įmonės akcininkės, neinformavo apie esamą įmonės situaciją, susidariusias skolas. Įmonės pagrindinės skolos yra iš fizinių asmenų paimtos paskolos automobilių pirkimui. Paskolos buvo paimtos be jos, kaip akcininkės, žinios. Administracijos vadovas tyčia vilkino šių paskolų grąžinimą.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. balandžio 12 d. nutartimi prašymą iškelti bankroto bylą patenkino. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Iš byloje pateikto 2005 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonėje minėtai dienai buvo apskaitoma turto iš viso 91421 Lt sumai, tarp jo ilgalaikis nematerialus turtas sudaro 2581 Lt, ilgalaikis materialus turtas – 43872 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 1315 Lt. Tačiau įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams – 140439 Lt, tame skaičiuje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 17119 Lt. Taigi, atsakovo finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija ne tik pusę, bet ir visą jo turtą. Tokiu būdu apskaityto turto vertės ir skolų santykis pilnai patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Be to, įmonė tiek 2004 metais, tiek 2005 metais dirbo nuostolingai. Teismas įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, iškėlė UAB „Greitasis taksi“ bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, t.y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

6Atskiruoju skundu pareiškėja J. J. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad:

71) UAB „Greitasis taksi“ vadovas A. Stankunavičius kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Greitasis taksi“, neturėdamas tam įgaliojimo iš kompetentingo bendrovės valdymo organo, turinčio teisę priimti sprendimą bendrovę reorganizuoti ar likviduoti.

82) Teismas nesigilino į atsakovo bankroto priežastis ir nesprendė klausimo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Atsakovui liko skolos fiziniams asmenims dėl UAB „Greitasis taksi“ įmonės vadovų aplaidžių veiksmų.

93) Sprendžiant įmonės tyčinio bankroto klausimą teismas turėjo nustatyti ar atsakovo sudarytais sandoriais buvo siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai bendrovė yra faktiškai nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios bendrovės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti jos padėtį. Šiuo atveju įmonės bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės vadovų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams.

10Ieškovas UAB „Greitasis taksi“ administracijos vadovas A. Stankunavičius atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

111) Nesutinka su pareiškėjos motyvais, kad kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas galėti tik esant kompetentingam bendrovės organo pritarimui, nes nei Įmonių bankroto įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato, kad įmonės vadovui, kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikia gauti tam tikro valdymo organo pritarimą.

122) Teismas iškeldamas bankroto bylą neturėjo spręsti tyčinio bankroto klausimo, nes šie klausimai paprastai nagrinėjami bankroto bylos nagrinėjimo metu.

133) Pareiškėja nėra byloje dalyvaujantis asmuo, todėl neturi teisės paduoti atskirąjį skundą.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 14 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad dėl teismo nutarties iškelti bankroto bylą gali būti paduodamas atskirasis skundas. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Remiantis CPK 305 straipsniu, nustatančiu apeliacinio skundo subjektų ratą, apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties turi teisę paduoti taip pat tik dalyvaujantys byloje asmenys. Taigi nustatydamas teisę į apeliaciją civilinėse bylose, įstatymų leidėjas numatė, kad apeliacinį (atskirąjį) skundą gali paduoti tik dalyvaujantys byloje asmenys. Pagal CPK 37 straipsnį, dalyvaujančiais byloje asmenimis yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys CPK 442 straipsnyje išvardintose bylose, CPK 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai. Asmenims, neįtrauktiems į bylos nagrinėjimą, nei CPK, nei ĮBĮ tokios teisės nesuteikia. Įmonės akcininkai, išskyrus tuos, pagal kurių ieškinį iškelta bankroto byla, bankroto byloje negali būti dalyvaujančiais byloje asmenimis, nes ĮBĮ nenumato tokių asmenų patraukimo byloje dalyvaujančiais asmenimis. Bankroto teisiniai santykiai atsiranda tarp skolininko ir kreditoriaus, kai skolininkas yra nemokus ir negali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriui, todėl tik šie subjektai gali būti šalimis bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 33 aprobuota apžvalga).

16Atskiruoju skundu pirmosios instancijos teismo nutartį skundžia UAB „Greitasis taksi“ akcininkė J. J. Minėtai UAB „Greitasis taksi“ bankroto byla iškelta ne pagal pareiškėjos ieškinį, o tai reiškia, kad ji nėra UAB „Greitasis taksi“ bankroto bylos šalis, todėl ji neturi teisės paduoti atskirąjį skundą. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, neturėjo priimti šio atskirojo skundo, ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, tačiau to nepadarė. Apeliacinės instancijos teisme paaiškėjus aplinkybei, kad atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 338 str., 315 str. 2 d. 2 p.), apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 338 str., 315 str. 5 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

18Apeliacinį procesą pagal J. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. balandžio 12 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai