Byla 2S-2046-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje dėl juridinio asmens sprendimų pripažinimo negaliojančias pagal ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ ieškinį atsakovui UAB „Elstuva Group“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Willemen Lithuania“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu UAB „Willemen Lithuania“ 2010-08-10 akcininkų sąrašą, kuriame nurodoma, kad bendrovės vienintelis akcininkas yra atsakovas UAB „Elstuva Group“, vienintelio akcininko 2010-08-10 sprendimą dėl J. W. atšaukimo iš generalinio direktoriaus pareigų bei S. R. paskyrimo į generalinio direktoriaus pareigas, 2010-08-10 prašymą įregistruoti juridinių asmenų registre pakeistus duomenis bei jo priedus: formą JAR-AJ „AKCININKAS“, kur nustatyta, kad bendrovės akcininkas yra atsakovas UAB „Elstuva Group“ ir formą „JAR-V_V „Vienasmenis valdymo organas“, kur nustatyta, kad bendrovės vadovas S. R.. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti UAB „Willemen Lithuania“ vienintelio akcininko 2010-08-10 sprendimo dėl J. W. atšaukimo ir generalinio direktoriaus pareigų bei S. R. paskyrimo į generalinio direktoriaus pareigas galiojimą; visiškai apriboti S. R., kaip juridinių asmenų registre įregistruoto generalinio direktoriaus, teises bei nustatyti, kad iki teismo sprendimo įsiteisėjimo UAB „Willemen Lithuania“ generalinio direktoriaus pareigas eina J. W.. Nurodė, kad yra reali grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas, teismui priėmus palankų sprendimą, pasunkės arba taps negalimas, nes tariamas bendrovės direktorius S. R., kuris ne kartą yra baustas už sunkius finansinius nusikaltimus ar finansines aferas, gali perleisti įmonės turtą kitiems asmenims, prisiimti nepagrįstų finansinių įsipareigojimų, iššvaistyti įmonės turtą. Be to, iš įmonės savininkų yra atimta įmonės kontrolė, o tai gali sukelti negrįžtamų padarinių bendrovei.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartimi uždraudė atsakovo UAB „Elstuva Group“ ir jos generaliniam vadovui S. R. sudaryti bet kokius sandorius, prieštaraujančius UAB „Willemen Lithuania“ veiklos tikslams, ar peržengiančius valdymo organo kompetenciją. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl S. R. veiksmais galimai UAB „Willemen Lithuania“ padaryto sukčiavimo ir dokumentų klastojimo pradėto ikiteisminio tyrimo yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Ieškovas UAB „Willemen Lithuania“ atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – jo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Nurodė, kad teismas pritaikė kitas laikinąsias apsaugos priemones, o ne tas, kurias jis prašė taikyti, S. R. nėra atsakovo UAB „Elstuva group“ direktorius, todėl S. R., kaip UAB „Elstuva group“ direktoriui, nustatyti draudimai neturi jokios teisinės galios, UAB „Elstuva group“ būdama akcininke jokių sandorių įmonės vardu nesudarinėja, teismo nustatytos laikinosios apsaugos priemonės neapsunkina atsakovo UAB „Elstuva group“ ir jos vadovų veiksmų valdant bendrovę, sudarant sandorius, disponuojant turtu. Jeigu teismui atrodė, kad jo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, teismas turėjo dėl to pasisakyti. Be to, yra reali grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas, teismui priėmus palankų sprendimą, pasunkės arba taps negalimas, nes įmonės vardu veikia blogą reputaciją turintys asmenys, atsakovo ir S. R. veiksmai yra nukreipti į tai, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla. Įmonė valdo didelės vertės nekilnojamąjį turtą, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių įmonei gali būti padaryta nepataisoma žala.

5Vilniaus apygardos teisme 2010 m. spalio 20 d. gautas ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ pareiškimas dėl atskirojo skundo atsisakymo, kuriuo atsakovas prašo priimti atsisakymą nuo atskirojo skundo ir apeliacinį procesą nutraukti. Nurodo, kad šiuo metu jam tapo nebeaktualus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, todėl jis atsisako nuo atskirojo skundo, jam yra žinomos ir suprantamos atskirojo skundo atsisakymo pasekmės.

6Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

7Pagal CPK 308 str. 1 d., 338 str. asmuo, padavęs apeliacinį (atskirąjį) skundą, jeigu skundas yra nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, turi teisę atsisakyti skundo iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti atskirojo skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 str. 2 d. numatytos sąlygos, t. y. pareikštas atskirojo skundo atsisakymas gali būti tenkinamas, jei atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Kaip matyti iš pareiškimo dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo, ieškovui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas tapo nebeaktualus, nurodė, jog jis nebeturi teisinio suinteresuotumo dėl atskirojo skundo nagrinėjimo, todėl atsisako nuo atskirojo skundo, ieškovui yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės. Byloje nėra nustatyta, kad ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ atskirojo skundo atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, pažeidžia kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, t. y. nėra nustatyta sąlygų, numatytų CPK 42 str. 2 d.

8Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovo atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d., 338 str.).

9Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 12,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškovui atsisakius nuo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 308, 338 str.,

Nutarė

11Priimti ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutarties atsisakymą ir apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2S-2046-520/2010 nutraukti.

12Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš ieškovo UAB „Willemen Lithuania“ 12,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai