Byla 2-158-471/2013
Dėl santuokos nutraukimo dėl santuokos nutraukimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovui M. B. ieškovo atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei atsakovei G. B. trečiojo asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. B. ieškinį atsakovei G. B. ir išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl santuokos nutraukimo ir

Nustatė

2Ieškovas M. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-5 l. /, prašydamas nutraukti jo santuoką su atsakove dėl šios kaltės, padalinti santuokoje įgytą turtą, nustatyti nepilnamečių vaikų Manto, gim. 1998-12-09, ir Orintos, gim. 1997-11-03, gyvenamąją vietą su atsakove, nustatyti bendravimo su vaikais tvarką bei priteisti iš jo išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis po 400 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį.

3Atsakovė G. B. atsiliepime / 23-26 l. / prašė santuoką nutraukti dėl ieškovo kaltės, padalinti santuokinį turtą pagal jos pasiūlymą, nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su ja, leisti ieškovui bendrauti su vaikais suderinus susitikimų laiką, priteisti iš ieškovo išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis po 750 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį ir po 3000 lt. išlaikymo įsiskolinimą.

4Bylos nagrinėjimo metu sutuoktiniai sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių / 55-56 l. /, kurią teismo posėdyje abu prašo patvirtinti ir santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu / 53-54 l. /.

5Trečiojo asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas siūlo šalių santuoką nutraukti jų bendru sutikimu ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

6Šalių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtintina ir jų santuoka nutrauktina abiejų sutuoktinių bendru pareiškimu / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

7Byloje surinktais įrodymais – šalių paaiškinimais ir bylos medžiaga - nustatyta, kad M. B. ir G. B. susituokė 1997m. liepos 11d. / 7 l. /, santuokoje 1997m. lapkričio 03d. gimė duktė Orinta / 9 l. / ir 1998m. gruodžio 09d. – sūnus Mantas / 8 l. /.

8Ieškovas M. B. paaiškino, kad su sutuoktine ir vaikais gyveno ( - ) esančiame bute, priklausančiame jo tėvams. Jis eilę metų vykdavo dirbti į Norvegiją, kur praleisdavo apie 7 mėnesius per metus. Su atsakove gyveno kaip bendra šeima ir vedė bendrą ūkį iki 2012m. spalio mėnesio, kai ji su vaikais išsikraustė gyventi atskirai. Nuo to laiko jie bendrauja tik vaikų priežiūros klausimais. Mano, kad šeima yra iširusi dėl tarpusavio konfliktų ir charakterių neatitikimo, taikytis su atsakove neketina ir yra apsisprendęs santuoką nutraukti. Prašo neskirti termino susitaikymui ir santuoką nutraukti patvirtinant su atsakove sudarytą sutartį.

9Atsakovė G. B. patvirtino, kad iki 2012m. spalio mėnesio su ieškovu gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį. Tačiau ji teigia, jog bendros šeimos nebuvo apie 5-7 metus, nes atsakovas ilgam išvykdavo dirbti į Norvegiją, o grįžęs nesirūpindavo šeima. Ji tvirtai apsisprendė santuoką nutraukti ir taikytis su sutuoktiniu neketina.

10Šalių paaiškinimai patvirtina, kad sutuoktiniai atskirai gyvena mažiau kaip metus laiko, tačiau abu faktiškai prieštarauja laikotarpio susitaikymui skyrimui / Lietuvos CK 3.54str. 4d. /, gyvena skirtingose gyvenamosiose patalpose, ieškovas dėl darbo pobūdžio ilgam išvyksta į užsienio valstybę, todėl skirti sutuoktiniams laikotarpį susitaikymui laikytina netikslingu. Esant šioms aplinkybėms pripažįstama, kad šalių šeima yra iširusi, jų santuoka nutrauktina.

11Bylos nagrinėjimo metu šalys sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių / 55-56 l. /. Atsižvelgiant į pateiktus įrodymus apie šalių šeimyninę / 11, 29 l. / ir turtinę padėtį / 10, 12-14, 27, 28 l. /, nepilnamečių vaikų Orintos ir Manto amžių, gyvenamąją vietą ir šių aplinkybių sąlygotus įprastinius vaikų poreikius, kitas aplinkybes - ieškovo pripažinimą gaunant maždaug 8000 lt. atlyginimą Norvegijoje / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kitų reikalavimų nepareiškimą / Lietuvos CK 3.59str. /, nepilnamečių vaikų nuomonę / Lietuvos CPK 380str. – 33, 34 l. /, vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo išvadą / 21-22 l. ir teismo posėdyje / vertintina, kad ši sutartis viešajai tvarkai neprieštarauja, sutuoktinių ir jų nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl patvirtinama / Lietuvos CK 3.53str. 3d. /, šalių santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių bendru sutikimu / Lietuvos CK 3.51, 3.53 str., 3.64str. 2d., Lietuvos CPK 540-541str. /.

12Nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu žyminis mokestis, kurį paduodamas ieškinį sumokėjo ieškovas / 2 l. /, jam grąžinamas / Lietuvos CPK 87str. /.

13Nesant šalių prašymo ir atsižvelgiant į tai, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams nustatomas bendru susitarimu, šioje dalyje sprendimas vykdymui skubiai nenukreipiamas / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /.

14Laikino išlaikymo vaikams Orintai ir Mantui išieškojimas pagal 2013m. vasario 28d. nutartį / 35-36 l. / nutraukiamas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; pagal šią nutartį išieškotos sumos įskaitytinos į šalių sutartimi nustatytą išlaikymą / sutarties 3.2p. – 55 l. /.

15Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

16Šalių prašymą tenkinti.

17Santuoką, užregistruotą 1997m. liepos 11d. Kelmės rajono CMS, akto įrašo Nr. 91, tarp M. B., a.k. ( - ) ir G. B., a.k. ( - ) turinčių du nepilnamečius vaikus, nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

18Patvirtinti sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių sekančiomis sąlygomis :

19G. B., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ), ir M. B., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ), toliau tekste kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi arba Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3.52 straipsnio 2 dalimi, 3.53 straipsnio 3 dalimi, susitarė nutraukti santuoką Šalių susitarimu ir susitarė dėl tokių santuokos nutraukimo pasekmių :

 1. Šalių pareiškimai ir garantijos

201.1. Sutuoktiniai pareiškia, jog nutraukia santuoką Šalių susitarimu, laisva valia, šia sutartimi

21numatydami santuokos nutraukimo pasekmes.

  1. Sutuoktiniai turi nepilnamečius vaikus M. B., gimusį 1998m. gruodžio 09d., a.k. ( - ) ir O. B., gimusią 1997m. lapkričio 03d., a.k. ( - ).
  2. Sutuoktiniai tvirtina, kad kreditorių neturi.
 1. Duomenys apie turtą

222.1. Sutuoktiniai nurodo, kad bendrosios jungtinės nuosavybės teise turi priklausantį turtą :

 • transporto priemonę „OPEL ASTRA“, valst.Nr. ( - ) registruotą M. B. vardu, 4000 lt. vidutinės rinkos vertės.

232.1.1. Po santuokos nutraukimo M. B., a.k( - ) asmeninės nuosavybės teise atitenka šis santuokoje įgytas turtas :

 • transporto priemonė „OPEL ASTRA,“ valst.Nr. ( - ) registruota M. B. vardu, 5000 lt. vidutinės rinkos vertės.

242.1.2. M. B., a.k. ( - ) įsipareigoja iki 2014m. sausio 01d. sumokėti G. B., a.k( - ) dviejų tūkstančių penkių šimtų / 2500 / litų piniginę kompensaciją.

252.2. Sutuoktiniai pareiškia, jog daugiau jokio kito tiek nekilnojamojo, tiek kilnojamojo registruotino bei neregistruotino turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių, turtinių teisių ar įsipareigojimų bei kitokio turto, kuris būtų dalintinas nutraukiant santuoką, neturi; namų apyvokos daiktus pasidalino ir dėl to jokių pretenzijų vienas kitam neturi.

 1. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, gyvenimo sąlygos, išlaikymas

263.1. Sutuoktiniai susitaria, jog nepilnamečių vaikų M. B., gimusio 1998m. gruodžio 09d., a.k. ( - ) ir O. B., gimusios 1997m. lapkričio 03d., a.k. ( - ) , nuolatinė gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo nustatoma kartu su mama G. B..

273.2. M. B. įsipareigoja skirti materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams M. B., gimusiam 1998m. gruodžio 09d., a.k. ( - ) ir O. B., gimusiai 1997m. lapkričio 03d., a.k. ( - ), po šešis šimtus litų / 600 lt. / kiekvienam vaikui, kiekvieną mėnesį nuo 2013 metų sausio 01 dienos iki jų pilnametystės. Išlaikymas kasmet indeksuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

28G. B. įsipareigoja uzufrukto teisėmis šias lėšas tvarkyti ir skirti išimtinai nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti.

293.3. Šalys susitaria dėl tokios bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos : bendravimas be apribojimų.

303.4. Bet kurios Šalies teisės dalyvauti vaikų auklėjime ar bendrauti su vaikais gali būti ribojamos tik įstatymų nustatyta tvarka.

 1. Kitos sąlygos

314.1. Šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo neįsipareigoja viena kitai dėl viena kitos išlaikymo.

324.2. Po santuokos nutraukimo sutuoktiniai turės šias pavardes : „B.“ ir „B.“.

334.3. Ši sutartis įsigalioja, įsiteisėjus ją patvirtinančiam teismo sprendimui.

344.4. Sutuoktiniai nurodo, kad jiems yra žinomos LR CK 3.53str.3d. nuostatos : iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

35Ši sutartis sudaryta 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną sutarties Šalims ir vienas – sutartį tvirtinančiam Kelmės rajono apylinkės teismui.

36Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti M. B., a/k ( - ) du šimtus šešiasdešimt keturis litus / 264 lt. / žyminio mokesčio, sumokėto 2013m. sausio 14d. mokėjimo nurodymu Nr. 247585.

37Laikino išlaikymo vaikams O. B. ir M. B. išieškojimą iš M. B. pagal 2013m. vasario 28d. nutartį nutraukti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; pagal šią nutartį išieškotas sumas įskaityti į šalių sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 3.2p. nustatytą išlaikymą.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovas M. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-5 l. /, prašydamas... 3. Atsakovė G. B. atsiliepime / 23-26 l. / prašė santuoką nutraukti dėl... 4. Bylos nagrinėjimo metu sutuoktiniai sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo... 5. Trečiojo asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių... 6. Šalių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtintina ir... 7. Byloje surinktais įrodymais – šalių paaiškinimais ir bylos medžiaga -... 8. Ieškovas M. B. paaiškino, kad su sutuoktine ir vaikais gyveno ( - )... 9. Atsakovė G. B. patvirtino, kad iki 2012m. spalio mėnesio su ieškovu gyveno... 10. Šalių paaiškinimai patvirtina, kad sutuoktiniai atskirai gyvena mažiau kaip... 11. Bylos nagrinėjimo metu šalys sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo... 12. Nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu žyminis mokestis,... 13. Nesant šalių prašymo ir atsižvelgiant į tai, kad išlaikymas... 14. Laikino išlaikymo vaikams Orintai ir Mantui išieškojimas pagal 2013m.... 15. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 str., teismas... 16. Šalių prašymą tenkinti.... 17. Santuoką, užregistruotą 1997m. liepos 11d. Kelmės rajono CMS, akto įrašo... 18. Patvirtinti sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių... 19. G. B., a.k. ( - ) gyvenanti ( - ), ir M. B., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ),... 20. 1.1. Sutuoktiniai pareiškia, jog nutraukia santuoką Šalių susitarimu,... 21. numatydami santuokos nutraukimo pasekmes.
  22. 2.1. Sutuoktiniai nurodo, kad bendrosios jungtinės nuosavybės teise turi... 23. 2.1.1. Po santuokos nutraukimo M. B., a.k( - ) asmeninės nuosavybės teise... 24. 2.1.2. M. B., a.k. ( - ) įsipareigoja iki 2014m. sausio 01d. sumokėti G. B.,... 25. 2.2. Sutuoktiniai pareiškia, jog daugiau jokio kito tiek nekilnojamojo, tiek... 26. 3.1. Sutuoktiniai susitaria, jog nepilnamečių vaikų M. B., gimusio 1998m.... 27. 3.2. M. B. įsipareigoja skirti materialinį išlaikymą nepilnamečiams... 28. G. B. įsipareigoja uzufrukto teisėmis šias lėšas tvarkyti ir skirti... 29. 3.3. Šalys susitaria dėl tokios bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos... 30. 3.4. Bet kurios Šalies teisės dalyvauti vaikų auklėjime ar bendrauti su... 31. 4.1. Šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo neįsipareigoja viena kitai... 32. 4.2. Po santuokos nutraukimo sutuoktiniai turės šias pavardes : „B.“ ir... 33. 4.3. Ši sutartis įsigalioja, įsiteisėjus ją patvirtinančiam teismo... 34. 4.4. Sutuoktiniai nurodo, kad jiems yra žinomos LR CK 3.53str.3d. nuostatos :... 35. Ši sutartis sudaryta 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais –... 36. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti M. B., a/k ( - ) du... 37. Laikino išlaikymo vaikams O. B. ir M. B. išieškojimą iš M. B. pagal 2013m.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...