Byla e2-2748-566/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“ ieškinį atsakovui UAB „Media Ideas“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, jog ieškovas už parduotas prekes 2016-11-22 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 1074,71 Eur sumai, pagal kurią atsakovas turėjo atsiskaityti iki 2016-12-13. Nurodo, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė iš dalies ir liko skolingas 994,57 Eur sumą. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 994,57 Eur skolą, 59,84 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad 2016-11-22 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą–faktūrą Serija ir Nr. HIL30669, pagal kurią ieškovas pardavė prekes, o atsakovas įsipareigojo už jas sumokėti susitartą sumą – 1074,71 Eur. Sąskaitą apmokėti atsakovas turėjo iki 2016-12-13. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, atsakovas apmokėjo tik dalį sumos ir liko skolingas ieškovui 994,57 Eur sumą. Už termino įvykdyti prievolę praleidimą ieškovas atsakovui paskaičiavo 59,84 Eur palūkanų. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui susidariusį įsiskolinimą, byloje nepateikta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.360 straipsnyje nustatyta, kad pirkėjas privalo sumokėti už daiktus pardavėjo nurodytą sutarties sudarymo metu kainą. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.205 straipsnį, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas su ieškovu būtų visiškai atsiskaitęs, atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), todėl iš jo priteistina 994,57 Eur skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str.).

9Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 59,84 Eur palūkanas (skaičiuotas laikotarpiu nuo 2016-12-13 iki 2017-12-27) už pavėluotą atsiskaitymą yra taip pat pagrįstas, todėl tenkintinas.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1054,41 Eur sumą (994,57 Eur skola + 59,84 Eur palūkanos) nuo bylos iškėlimo teisme 2018-01-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 24,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 55,00 Eur išlaidų už teisines paslaugas, viso – 79,00 Eur.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,58 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo UAB „Media Ideas“ priteistina 3,58 Eur.

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, į. k. 111610657, iš atsakovo UAB „Media Ideas“, į. k. 302608716, 994,57 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 57 ct) skolos, 59,84 Eur (penkiasdešimt devynis eurus 84 ct) palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1054,41 Eur (vieno tūkstančio penkiasdešimt keturių eurų 41 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-01-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 79,00 Eur (septyniasdešimt devynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Media Ideas“, į. k. 302608716, 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai