Byla 2A-64/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovėms advokatei Jūratei Rusteikaitei-Bakšienei, Žydrei Gavelienei, atsakovo atstovui Ramūnui Valatkai, viešajame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 20 d. sprendimo, prie kurio prisidėjo tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Saitas“, civilinėje byloje Nr. 2-865-51/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Tretysis asmuo UAB ,,Saitas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu bei jo patikslinimu, kuriais prašė: 1) supaprastinto atvirojo „Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų ir viešbučių rezervavimo paslaugų pirkimas“ konkurso rezultatus pripažinti negaliojančiais; 2) atsakovo ir trečiojo asmens supaprastinto atvirojo „Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų ir viešbučių rezervavimo paslaugų pirkimas“ konkurso rezultate sudarytą sutartį pripažinti negaliojančia; 3) priteisti iš atsakovo žyminį mokestį bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas 2005 m. liepos 15 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Keleivių pervežimo oro transportu paslaugų ir viešbučių rezervavimo paslaugų pirkimas“. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija (toliau – VPK) nustatė, kad penki tiekėjų pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus, iš jų kainų didėjimo tvarka buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė. Trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas preliminarioje eilėje užėmė pirmąją vietą, ieškovo – antrąją. Ieškovas dėl tokio VPK sprendimo pateikė pretenziją, kuri buvo atmesta, o 2005 m. rugsėjo 1 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens buvo pasirašyta keleivių pervežimo oro transportu ir viešbučių rezervavimo paslaugų teikimo sutartis. Ieškovas nurodė, kad trečiojo asmens konkursui pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 4.1.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 punktų reikalavimų. Konkursui turėjo būti pateikiami du kainų variantai – su apribojimais ir be apribojimų, siūlomos bilietų kainos turi atitikti konkurso sąlygas ir realiai rinkoje esančias kainas, kurios turi būti patvirtintos vežėjų ar rezervavimo sistemų pažymomis. Trečiojo asmens pasiūlyme kai kurios aviabilietų kainos yra mažesnės negu jas patvirtinančiuose išrašuose, pasiūlymo ne visos aviabilietų kainos yra pagrįstos patvirtinančiais dokumentais, pasiūlyme tretysis asmuo nurodė netiesioginius skrydžius, visos trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos aviabilietų kainos yra be privalomų mokesčių (kuro bei oro uosto mokesčių) ir be aptarnavimo mokesčių. Tokiu būdu trečiojo asmens pasiūlyme buvo dirbtinai sumažintos skrydžių kainos. Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta sutartis, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 4 straipsnį, 15 straipsnio trečiąją dalį, 33 straipsnio antrosios dalies 2 punktą, todėl turi būti pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Be to, sutartyje yra nuostatų, kurios neatitinka konkurso sąlygų ir jose numatytų kainodaros principų bei paties pasiūlymo - priede prie sutarties nurodomos ne tik trečiojo asmens pasiūlytos kainos, bet ir papildomi įkainiai, o tai prieštarauja konkurso sąlygų 4.4.2 punktui, nurodyti papildomi įkainiai aviabilietams, kurie didina apmokamų paslaugų kainą, t.y. sutartimi keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

4Atsakovas ir tretysis asmuo prašė ieškinį atmesti. Atsiliepimuose nurodė, kad tretysis asmuo nepažeidė konkurso sąlygų, pateikė kainas, kurias pagrindė visų įtrauktų aviakompanijų atstovų pažymomis bei pasiūlytų tarifų taisyklėmis. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba) neįžvelgė, kad pasiūlytos trečiojo asmens kainos yra nerealios ar neatitinka konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų. Be to, nurodo, kad ieškovas, realizuodamas savo teisę kreiptis į teismą, pažeidė VPĮ 100 straipsnio nuostatas, nors iš byloje esančios medžiagos matyti, kad jis turėjo pakankamai laiko pateikti ieškinį teismui iki pirkimo sutarties sudarymo. Ieškovo ginčijama 2005 m. rugsėjo 1 d. sutartis tarp atsakovo ir trečiojo asmens yra nutraukta 2005 m. gruodžio 6 d. šalių susitarimu Nr. 143.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino supaprastinto atvirojo konkurso rezultatus negaliojančiais; pripažino negaliojančia tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą 2005 m. rugsėjo 1 d. sutartį nuo jos sudarymo momento. Taip pat priteisė iš atsakovo ieškovui 200 Lt žyminio mokesčio, 2 720 Lt išlaidų už advokato pagalbą bei 53 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Teismas nurodė, kad pagal VPĮ 101-103 straipsnius, nedraudžiama reikšti ieškinį po pirkimo sutarties sudarymo, o iš VPĮ 101 straipsnio antrosios dalies matyti, kad tik perkančioji organizacija nebegali nagrinėti suinteresuotų asmenų pretenzijų, gautų po pirkimo sutarties sudarymo. Be to, toks atsakovo ir trečiojo asmens aiškinimas prieštarautų ir bendriesiems teisės principams, nes konkurso dalyviui jo galimybė ginti savo teises teisme būtų priklausoma nuo perkančiosios organizacijos veiksmų (sutarties sudarymo) atlikimo ar neatlikimo. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad pagal konkurso sąlygų 2.3 punktą numatytos kelionės tiesioginiais skrydžiais, maršrutas su persėdimais galimas tik tuo atveju, kai iš Vilniaus į pasirinktą miestą tiesioginių skrydžių nėra. Tačiau iš 14 skrydžių tretysis asmuo pasiūlė 6 netiesioginius skrydžius (b. l. 73, 109 – 111), tokiu būdu dirbtinai sumažino pasiūlymo kainą, dėl ko UAB ,,Saitas“ įgijo nepagrįstą pranašumą prieš kitus konkurso dalyvius, siūliusius tik tiesioginius skrydžius, kurie nors ir gali būti brangesni, tačiau atitinka konkurso sąlygas. Be to, tretysis asmuo pasiūlyme neatsižvelgė į konkurso sąlygų 4.4.4 bei 4.4.2 punktus, nes nepateikė dokumentų, patvirtinančių oro uosto ir kitų mokesčių dydžius, o šiame pasiūlyme pateiktos aviabilietų kainos yra be privalomų mokesčių (kuro, oro uosto mokesčių) ir be aptarnavimo mokesčių. Taigi, ir dėl paminėtų aplinkybių tretysis asmuo dirbtinai sumažino paslaugos kainas. Teismas taip pat atsižvelgė į faktą, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kai kurios aviabilietų kainos ir kainos, nurodytos išrašuose iš rezervavimo sistemų, akivaizdžiai nesutampa (t. 1, b.l. 73 - 76). Esant tokioms aplinkybėms teismas pripažino pagrįstais ieškovo teiginius, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 2.3, 4.4.2, 4.4.4 punktų reikalavimų. Teismas sprendė, kad tai, jog šis pasiūlymas pateiktas nepagrindus paslaugos kainos dokumentais, į kainas neįskaityti mokesčiai, skiriasi kainos pasiūlyme ir išrašuose iš rezervavimo sistemų, turėjo ir galėjo būti matoma pasiūlymo nagrinėjimo metu. Teismas konstatavo, kad atsakovas pažeidė VPĮ 4 straipsnio pirmąją dalį, 28 straipsnio pirmąją ir šeštąją dalis, 33 straipsnio antrosios dalies 2 punktą, todėl laikė, kad minėtas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti, kad šiuo atveju buvo padaryti tik neesminiai procedūriniai pažeidimai, priešingai, jie turėjo esminę reikšmę konkurso rezultatams. Tokių išvadų nepaneigia ir tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba buvo konstatavusi iš esmės tinkamą pirkimo procedūrų vykdymą, nes byloje esantys įrodymai prieštarauja tokiam konstatavimui.

6Teismas, pasisakydamas dėl atsakovo ir trečiojo asmens konkurso rezultate sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančia, nurodė, kad dėl esminių, imperatyvių teisės normų pažeidimo panaikinus atsakovo VPK sprendimą, tokio sprendimo pagrindu sudarytos sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Teismas pažymėjo, kad be minėtų VPĮ normų pažeidimų yra pagrindas konstatuoti, kad, sudarant ginčijamą sutartį, buvo pažeistas ir VPĮ 15 straipsnio trečiosios dalies reikalavimas, kad sutartimi negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos – iš sutarties priedo Nr. 1 galima spręsti, kad joje nurodomi papildomi įkainiai, kurių taikymo atveju didintų paslaugų kainą. Todėl ginčijamą sutartį teismas laikė negaliojančia nuo jos sudarymo momento, nors ji šalių susitarimu ir nutraukta.

7Apeliaciniu skundu atsakovas LR Teisingumo ministerija prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas prašymą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pažeistas Konkurso sąlygų 4.4.4 punktas, nes tretysis asmuo, pateikdamas pasiūlymą, pridėjo reikalaujamus dokumentus bei pateikė papildomai reikalaujamus dokumentus, pagrindžiančius pasiūlymo kainą - 2005 m. rugpjūčio 5 ir 25 d. atsakovas gavo trečiojo asmens dokumentą, kuriuos tretysis asmuo pagrindė Konkurso sąlygų 4.4.4 punkte reikalaujamų dokumentų pagrindu pasiūlymų atitikimą konkurso sąlygoms.
  2. Tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos 2005 m. rugsėjo 1 d. sutarties priede Nr. 1 yra nurodyta, kad į nurodytų aviabilietų kainą įskaityta aviabilieto kaina, privalomi mokesčiai (oro uostų, kuro bei apsaugos mokesčiai), t.y. pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų 4.4.2 punkto reikalavimus.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas pažeidė VPĮ 33 straipsnio antrosios dalies 2 punktą, nes Viešųjų pirkimų tarnyba tyrė galimus pažeidimus vykdant minėtą konkursą ir konstatavo, kad konkurso pasiūlymų vertinimas ir palyginimas buvo atliktas vadovaujantis VPĮ 33 straipsnio nuostatomis. Ši tarnyba neįžvelgė, kad pasiūlytos trečiojo asmens kainos yra nerealios ar neatitinka konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų, leido toliau tęsti supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūras.
  4. Atsakovas neturėjo pagrindo abejoti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis ir, remdamasis pagrindiniais viešųjų pirkimų principais bei VPĮ 4 straipsniu, sudarė su trečiuoju asmeniu paslaugų pirkimo sutartį.
  5. Kainos nurodytos trečiojo asmens pasiūlyme ir tarp atsakovo bei trečiojo asmens sudarytoje sutartyje tokios pačios. Papildomos paslaugos, nurodytos sutartyje neįtakoja kainų didėjimo, o tik numatytos paslaugos, kurias tretysis asmuo įsipareigoja teikti nemokamai, sutarties priede Nr. 1 nurodytos kainos lentelėje Nr.2 neįtakoja lentelėje Nr. 1 nurodytų kainų.
  6. ieškovas, realizuodamas savo teisę kreiptis į teismą, pažeidė VPĮ 100 str. nuostatas, nors iš byloje esančios medžiagos matyti, kad jis turėjo pakankamai laiko pateikti ieškinį teismui iki pirkimo sutarties sudarymo

8Tretysis asmuo UAB ,,Saitas“ pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo nurodo, kad sutinka su atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais ir juos palaiko.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Estravel Vilnius“ nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas, ir prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantas grindžia aplinkybe, kad ginčo konkurso teisėtumo klausimą tyrusi Viešųjų pirkimų taryba nenustatė trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo konkurso sąlygoms. Tačiau minėtos institucijos sprendimas neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamam ginčui ir neatleidžia ieškovo nuo pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo atsikirtimus (CPK 178 str., 182 str.).

12Tačiau apeliaciniame skunde patikimi įrodymai, kurie galėtų paneigti pirmosios instancijos teismo išvadas, dėl konkurso sąlygų pažeidimo, nenurodyti. Pastebėtina, kad dėl teismo išvados apie tai, kad tretysis asmuo pažeisdamas konkurso sąlygas buvo pasiūlęs netiesioginius skrydžius (pavyzdžiui, į Prahą), apeliaciniame skunde apskritai nepasisakoma. Tuo tarpu tiek paminėtą pirmosios instancijos teismo išvadą, tiek išvadą dėl bendrovės ,,Saitas“ pasiūlytų kainų neatitikimo konkurso sąlygoms, patvirtina byloje surinkti rašytiniai įrodymai (t. 1 b. l. 49, 73, 109).

13Dėl išvardyto naikinti skundžiamą sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (VPĮ 4 str., 33 str. 2 d.2 p., konkurso sąlygų 2.3 p., 4.4.2 p., 4.4.4. p.).

14Atsižvelgiant į LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, ieškovui iš atsakovo priteistina dalis apeliacinės instancijos teisme ieškovo patirtų atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti ieškovui UAB ,,Estravel Vilnius“ iš atsakovo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 1 500 Lt išlaidoms advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai