Byla 2-726-370/2008
Dėl termino pareikšti reikalavimą pratęsimo ir 351 409,73 Lt kreditoriaus reikalavimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja D. Martinavičienė, sekretoriaujant S. Zaksaitei-Dumčiuvienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Lilijai Gustainytei, atsakovės atstovui advokatui Arūnui Skuolevičiui, notarei Birutei Vinogradovienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovei E.Ž., atstovaujamai atstovės pagal įstatymą L.J., trečiajam asmeniui Klaipėdos m. 8-ojo notarų biuro notarei Birutei Vinogradovienei dėl termino pareikšti reikalavimą pratęsimo ir 351 409,73 Lt kreditoriaus reikalavimo priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė Klaipėdos apskrities VMI 2008-05-16 ieškiniu prašo atnaujinti terminą pareikšti finansinį reikalavimą ir priteisti iš atsakovės 351 409,73 Lt pagal 2007-12-22 mokestinio patikrinimo pažymą Nr. 7.-5-29-15. Nurodė, kad pabaigusi mokestinį fizinio asmens A.Ž. (miręs 2005-08-26) patikrinimą nustatė 351 409,73 Lt sumos nepriemoką. Mokesčių inspekcija kreipėsi į A.Ž. turto paveldėtoją pagal įstatymą prašydama sumokėti nustatytą mokesčių sumą, tačiau iš jos nebuvo gauta jokios informacijos. Papildomai patikrinusi duomenis ieškovė sužinojo Paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą turinį, todėl mano, kad terminas pareikšti kreditoriui reikalavimą turi būti pratęstas dėl svarbios priežasties ir iš atsakovės turi būti priteista mokestinė suma.

3Ieškovės atstovė ieškinį palaikė. Paaiškino, kad, jos nuomone, ieškovė kaip kreditorė iš esmės nepraleido termino pareikšti finansinį reikalavimą, nes Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijime buvo nuoroda į atliekamą mokestinį patikrinimą (liudijimo 1.7 punktas ir antstolės sudaryto turto apyrašo 7 punktas), todėl mokestinio patikrinimo metu nustatyta konkreti reikalavimo suma turi būti priteista. Mokestinis patikrinimas užsitęsė dėl didėlės patikrinimo medžiagos apimties. Atsakovės atstovei pagal įstatymą buvo žinoma apie atliekamą patikrinimą, todėl jo rezultatų pagrindu buvo nustatytas konkretus finansinis reikalavimas. Daugiau jokių mokestinių patikrinimų, susijusių su A.Ž. pajamomis, nebuvo. Ieškovei žinoma, kad išieškoti galima tik neviršijant aprašyto turto masto.

42008-06-06 atsiliepimu į ieškinį trečiasis asmuo notarė B. Vinogradovienė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškovė nenurodė pateisinamų priežasčių, dėl kurių praleido terminą pareikšti kreditinius reikalavimus, todėl pratęsti terminą nėra pagrindo. Nepilnametė atsakovė, atstovaujama atstovės pagal įstatymąpaveldėjo pagal įstatymą turtą, nurodytą Paveldėjimo teisės liudijime.

5Teismo posėdžio metu notarė B. Vinogradovienė ginčą spręsti paliko teismui. Paaiškino, kad nei jos, nei antstolės veiksmai nebuvo įstatymo nustatyta tvarka apskųsti. Galima daryti išvadą, jog atsakovei per atstovę pagal buvo žinoma apie mirusiojo A.Ž. mokestinį patikrinimą. Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą buvo sudarytas atsižvelgus į antstolės V.Daugirdienės sudarytą turto apyrašą, kurio 7 p. buvo nurodyti mokestinių patikrinimų dokumentai.

6Atsiliepimu į ieškinį atsakovei atstovaujantis advokatas A. Skuolevičius nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. E.Ž. priėmė palikimą pagal antstolio sudarytą apyrašą, todėl už skolas atsako pagal LR CK 5.53 str., t. y. tik tuo turtu, kuris yra nurodytas pagal antstolio sudarytą apyrašą Klaipėdos 8-ojo notarų biuro išduotame Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijime.

7Atsakovės atstovas A. Skuolevičius iš esmės ieškinį pripažino, tačiau paaiškino, kad tiek turto apyraše, tiek Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo 1.7 punkte nurodyti mokestinių patikrinimų dokumentai nėra individualizuoti, todėl neaišku, ar jų pagrindu ieškovė pareiškė ieškinį.

8Ieškinys tenkintinas (LR CPK 185 str.).

9Iš šalių ir jų atstovų paaiškinimo, bylos medžiagos matyti, kad ieškovė iki galo savo finansinį reikalavimą, t. y. mokestinės nepriemokos skolą, atsakovei, mirusio A.Ž. turto paveldėtojai, suformulavo tik po atlikto mokestinio patikrinimo (2007-12-22 pažyma Nr. 7.-05-29-15, b. l. 7–12) ir esant jau 2006 03 16 išduotam Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimui, sudarytam pagal 2006-02-23 antstolės Vidos Daugirdienės turto apyrašą, surašytą pagal Klaipėdos m. apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. P2-11885-513/2005.

10Iš vykdomosios bylos Nr. 0004/05/02217 medžiagos matyti, kad antstolė V.Daugirdienė, vykdydama Klaipėdos m. apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. P2-11885-513/2005, 2006-02-23 sudarė mirusiojo A.Ž. turto aprašą (b. l. 112–113), į jo 7 punktą įtraukė mokestinių patikrinimų dokumentus, kuriuos iš Klaipėdos apskrities VMI UAB „Apskaita visiems“ direktorė A. Pochodnia paėmė ir perdavė E.Ž. Šį turto aprašą yra pasirašiusi atsakovės atstovė pagal L.J. Minėtas turto aprašo punktas yra įtrauktas ir į Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, todėl darytina išvada, kad atsakovei buvo žinoma apie atliekamą A.Ž. mokestinį patikrinimą, nes antstolę 2005-12-12 UAB „Apskaita visiems“ buvo infomavusi, jog pagal 2005-06-10 sutartį atstovavo A.Ž. mokestinio patikrinimo metu (b. l. 39, 52).

11Esant tokioms aplinkybėms ieškovei pratęstinas terminas pareikšti reikalavimą atsakovei (LR CK 5.63 str. 4 d.), nes kreditorius realią galimybę realizuoti savo teisę ir pareikšti konkretų finansinį reikalavimą atsakovei įgijo tik po mokestinio patikrinimo, apie kurį paveldėtojai per atstovę buvo žinoma, išvadų gavimo. Reikalavimo suma neginčijama, todėl priteistina, tačiau jos išieškojimas galimas tik neviršijant paveldėto turto masto, nes palikimas priimtas pagal turto apyrašą (LR CK 5.53 str. 1 d.).

12Atsižvelgus į tai, kad atsakovė yra nepilnametė, bei į Paveldėjimo teisės liudijime nurodytą turto pobūdį, atsakovė nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleistina (LR CPK 83 str. 3 d., 96 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,

Nutarė

14ieškinį patenkinti.

15Pratęsti ieškovei Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai terminą pareikšti reikalavimą ir priteisti iš E.Ž., atstovaujamos atstovės pagal įstatymą L.J., 351 409,73 Lt mokestinę nepriemoką, apskaičiuotą pagal Klaipėdos apskrities VMI 2007-12-22 patikrinimo pažymą Nr. 7.-05-29-15, kurios išieškojimas iš nepilnametės E.Ž. negali viršyti paveldėto iš A.Ž., mirusio 2005-08-26, turto masto, nustatyto 2006-03-16 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijime ir 2006-02-23 antstolės Vidos Daugirdienės sudarytame turto apyraše pagal Klaipėdos m. apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. P2-1185-513/2005.

16Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai