Byla e2A-1418-413/2018
Dėl žalos (nuostolių) atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dianos Labokaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės N. R. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1287-924/2018 pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovei N. R. dėl avanso priteisimo ir atsakovės N. R. priešieškinį ieškovui J. K. dėl žalos (nuostolių) atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas J. K. teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės N. R. 3000 Eur avansą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad 2015 m. lapkričio 29 d. preliminariu susitarimu, sudarytu tarp ieškovo ir atsakovės, buvo sutarta dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo. Šios sutarties pasirašymo metu ieškovas sumokėjo atsakovei 3000 Eur avansą. Kadangi sutartyje nebuvo nurodytas terminas, per kurį šalys turėjo įforminti pagrindinę sutartį, vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 3 dalimi, pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta per metus laiko nuo preliminarios sutarties sudarymo. Ieškovui nesutikus su siūlomomis atsakovės sąlygomis, dėl kurių nebuvo tartasi preliminarios sutarties sudarymo metu, pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovas raštu kreipėsi į atsakovę dėl avanso grąžinimo, tačiau ji atsisakė grąžinti avansą ir nurodė, kad ieškovo sumokėti 3000 Eur yra užskaityti į atsakovės reikalavimą dėl 3000 Eur netesybų sumokėjimo. Tačiau šalys dėl netesybų rašytinio susitarimo nebuvo sudarę, dėl jų nesitarė ir jokia kita forma, todėl atsakovė neturi jokio teisinio pagrindo įskaityti avansą į netesybas.

103.

11Atsakovė N. R. teismui pateiktu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 6143,78 Eur nuotolių atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

124.

13Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad ieškovas nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, todėl dėl tokių ieškovo veiksmų (neveikimo) patyrė 6143,78 Eur žalą. Ieškovas, kaip būsimas pastato – karvidės pirkėjas, neatlygintinai naudojosi pastatu – karvide nuo 2015 m. lapkričio 29 d. iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. Ieškovas naudojo 787,06 kv. m. pastato – karvidės bendrojo ploto bei gavo iš to naudos. Atsakovė patirtos žalos (nuostolių) dydžiui apskaičiuoti rėmėsi Nuomos sutartimi, sudaryta su UAB „Glansa“ dėl pastato – karvidės nuomos, kuria nustatyta pastato nuomos kaina – 1400 Eur/mėn.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovės N. R. ieškovui J. K. 3000 Eur avansą, 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo 2017 m. birželio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1068 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovės priešieškinį teismas atmetė ir priteisė iš atsakovės N. R. valstybei 9,07 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

186.

19Teismas nurodė, kad tarp šalių nekyla ginčas dėl 3000 Eur pinigų sumos perdavimo atsakovei, tačiau šalys skirtingai vertina šios sumos paskirtį. Ieškovas šią sumą vertina kaip avansą, atsakovė – kaip netesybas (rankpinigius). Teismas, įvertinęs byloje esantį 2015 m. lapkričio 29 d. raštelį, kuriame nurodyta, kad atsakovė iš ieškovo gavo 3000 Eur rankpinigių, laikė tai avansu. Pažymėjo, jog CK 6.98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis, taip pat sutartis, kuriai pagal įstatymus privaloma notarinė forma. Teismas darė išvadą, jog raštelis turi preliminaraus susitarimo dėl karvidės ir silosinių pirkimo bruožų, nors jame ir nėra nurodytas terminas, iki kada turi būti sudaryta pagrindinė sutartis, taip pat nėra pirkėjo J. K. parašo. Teismas sprendė, kad šalims nesusitarus, jog 3000 Eur yra skiriami sutarties užtikrinimui, jie nelaikytini netesybomis. Todėl akivaizdu, kad nei rašytinio, nei žodinio šalių susitarimo dėl netesybų nebuvo.

207.

21Teismas sprendė, kad ieškovas ginčijamą sumą atsakovei sumokėjo kaip avansą už iš atsakovės ketinamą įsigyti nekilnojamąjį turtą, tai yra, ieškovas, perduodamas avansą, siekė pirkimo–pardavimo sutarties su atsakove sudarymo. Kvalifikavus ginčo sumą kaip avansą, nesudarius pirkimo–pardavimo sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo disponuoti šiais pinigais ir jie turi būti grąžinami arba priteisiami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 straipsnio 2 dalis).

228.

23Pasisakydamas dėl atsakovės priešieškinio, teismas nurodė, kad, jei ir būtų nustatyta aplinkybė, jog ieškovas atsakovės leidimu naudojosi ginčo patalpomis, vien ši aplinkybė nepatvirtintų ieškovo neteisėtų veiksmų bei iš to gautos atsakovės priešieškinyje nurodytos naudos. Šalys jokių rašytinių susitarimų dėl naudojimosi patalpomis (ar jų dalimi) iki bus sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudarę, ginčo patalpos yra vientisos, jose vykdė veiklą atsakovės (jos sūnaus) leidimu ir kiti asmenys, laikė daiktus (plytas), įvairią techniką, kurią ten pat remontavo. Teismo vertinimu, atsakovės sąmoningai prisiimta galimų nuostolių atsiradimo rizika, savo iniciatyva perduodant ginčo patalpų dalį neatlygintinai naudotis ieškovui ir nepasirašius dėl to jokio susitarimo, taip pat nepasirašius preliminarios sutarties, kurioje būtų aiškiai aptarti šalių ketinimai bei sąlygos dėl pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, nėra pagrindas ieškovo civilinei atsakomybei kilti.

249.

25Byloje nekilo ginčo, kad būtent ieškovas atsisakė 2016 m. rugpjūčio 8 d. pas notarą pasirašyti karvidės, mėšlidės ir kiemo statinių pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarties projektą. Tačiau, ieškovo teigimu, jis atsisakė sudaryti šią sutartį, nes šios sutarties projektas nebuvo su juo suderintas, atsakovė kėlė papildomas sąlygas dėl silosinių pardavimo, dėl kurių nebuvo tartasi anksčiau bei kurių jis negalėjo įvykdyti. Teismas atkreipė dėmesį, kad nuo šalių galutinio susitarimo dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo iki to laiko, kai atsakovė sužinojo, kad ieškovas atsisako pasirašyti notaro paruoštą sutarties projektą, praėjo labai neilgas laiko tarpas (apie 8 dienos), o vien tai, kad nuo 2015 m. lapkričio 29 d. iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio tarp šalių buvo ikisutartiniai santykiai, kurių metų šalys vis dar derėjosi dėl sutarties sąlygų, nepatvirtina ieškovo neteisėtų veiksmų bei jo nesąžiningumo. Teismas sprendė, jog atsakovė neįrodė priešieškinio reikalavimo.

26III.

27Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2810.

29Apeliaciniu skundu atsakovė N. R. prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį atmesti, o atsakovės priešieškinio dalyje bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

301.1.

31Šalys 2015 m. lapkričio 29 d sudarė preliminariąją sutartį, kurios sudarymą pripažįsta tiek atsakovė, tiek ir ieškovas (ginčo dėl preliminariosios sutarties sudarymo fakto nėra). Minėtoje sutartyje nurodyta, kad atsakovė iš ieškovo gavo 3000 Eur rankpinigių. Nepaisant to, kad rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis (CK 6.98 str. 2 d.), akivaizdu, jog šalys to paprasčiausiai nežinojo, o ieškovo perduotos 3000 Eur sumos įvardijimas „rankpinigiais“ atskleidžia minėtos sumos perdavimo atsakovui tikslą ir tikruosius šalių ketinimus, susijusius su minėtos sumos perdavimu atsakovui. Rankpinigiais laikoma pinigų suma, kurią viena sutarties šalis duoda antrajai šaliai, kad įrodytų sutarties egzistavimą ir užtikrintų jos įvykdymą.

321.2.

33Ieškovas 2018 m. sausio 25 d. teismo posėdžio metu nurodė, jog jis perdavė 3000 Eur atsakovei kaip garantą, kad pagrindinė sutartis bus sudaryta, bei galvojo, kad perduoti pinigai liks atsakovei, jeigu dėl ieškovo kaltės pagrindinė sutartis nebus pasirašyta (teismo posėdžio garso įrašas nuo 42:40 min. – 59:05 min.). Be to, ieškovas pritarė, kad 3000 Eur suma yra kaip ir netesybos, kadangi, dėl jo kaltės nesudarius pagrindinės sutarties, minėta suma būtų likusi atsakovei (teismo posėdžio garso įrašas nuo 43:25 min.). Taigi, ieškovo sumokėtas 3000 Eur avansas atliko dvejopą funkciją: išankstinės įmokos, kuri įskaitoma į turto pirkimo–pardavimo kainą sudarius tokią sutartį, funkciją ir atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo netesybomis funkciją, jeigu ieškovas atsisakytų sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį. Ieškovui neįrodžius ieškinio, jis neturėjo būti tenkintas.

341.3.

35Nepaisant to, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius (toliau - NŽT) neišdavė leidimo atsakovei parduoti jai nuosavybės teise priklausančias silosines, ieškovas pageidavo įsigyti pastatus – karvidę, mėšlidę ir kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius. Šalims 2016 m. rugpjūčio mėnesį susitarus dėl minėto turto pirkimo–pardavimo už 140 000 Eur kainą, jos nurodė minėtas sąlygas notarui M. V.. Atvykę į jo biurą, kuris, išsiaiškinęs visas sąlygas, paaiškino, kad atitinkamas sutarties projektas bus parengtas ir paskyrė konkretų laiką pagrindinei sutarčiai pasirašyti. Nepaisant to, kad ieškovas jokių pretenzijų dėl parengtos sutarties turinio ar jos sąlygų nepareiškė, pagrindinės sutarties pasirašyti sutartu laiku neatvyko, nenurodęs jokių priežasčių, o vėliau jokių veiksmų dėl sutarties sudarymo nesiėmė.

361.4.

37Ieškovui nepagrįstai atsisakius (vengus) sudaryti pagrindinę sutartį, bei šalims ankščiau susitarus dėl ieškovo atsakovei sumokėtos 3000 Eur sumos paskirties kaip netesybų, atsakovė įgijo teisę iš ieškovo gautą 3000 Eur sumą įskaityti, kaip netesybas (baudą) už pagrindinės sutarties nesudarymą, ieškovui nevykdant preliminariosios sutarties sąlygų. Apie tokį įskaitymą ieškovo atstovas buvo informuotas atsakovės atstovo 2017 m. sausio 16 d. raštu.

381.5.

39Liudytojų parodymai patvirtina faktą, kad ieškovas atsakovės leidimu nuo preliminariosios sutarties sudarymo, t. y. 2015 m. lapkričio 29 d. iki jo atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį, t. y. iki 2016 m. rugpjūčio 8 d., naudojosi atsakovei nuosavybės teise priklausančiomis karvidės patalpomis. Teismas, vertindamas liudytojų R. P., A. B. ir D. Č. duotus parodymus, neįvertino jų asmeninį suinteresuotumą lemiančių aplinkybių, kadangi minėti asmenys turėjo ir turi arba galimai turi verslo santykius su ieškovu (nuomojosi ir/ar nuomojasi patalpas iš ieškovo). Ieškovo ir jo tėvo duoti paaiškinimai šioje byloje teismo turėjo būti įvertinti kritiškai. Tam, kad būtų atskleista bylos esmė dėl ieškovo naudojimosi karvidės patalpomis, būtina apklausti liudytoją E. R., todėl yra pagrindas bylą dalyje dėl priešieškinio perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

401.6.

41Šalims sudarius susitarimą dėl patalpų pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ateityje, ir, atsakovei minėto susitarimo įtakoje perdavus ieškovui patalpas naudotis, o vėliau ieškovui nepagrįstai atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį, iš ieškovo neteisėtų veiksmų gauta nauda naudojantis atsakovei nuosavybės teise priklausančiomis karvidės patalpomis pripažintina atsakovės nuostoliais. Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad šalis, kuri iki pagrindinės sutarties sudarymo naudojosi nekilnojamuoju daiktu, tačiau nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, gauna naudą dėl nekilnojamojo turto naudojimo, kuri gali būti apskaičiuojama taikant tokį metodą – ji lygi nuomos mokesčiui, kurį šalis mokėtų už naudojimąsi daiktu. Pirmosios instancijos teismui nepaskyrus ekspertizės ir neišsiaiškinus bylai svarbių aplinkybių, nebuvo atskleista bylos esmė (CPK 327 str. 1 d 2 p.). Mano, kad būtina atlikti ekspertizę pastato, kuria naudojosi ieškovas, nuomos rinkos vertei nustatyti, todėl yra pagrindas bylą dalyje dėl priešieškinio perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

4211.

43Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. K. prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovės visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

442.1.

45Preliminarioje 2015 m. lapkričio 29 d. sutartyje ne tik kad nėra susitarimo dėl netesybų, bet ir jo negali būti, nes susitarimas pasirašytas vienos atsakovės. Todėl apeliantė elgiasi nesąžiningai aiškindama sutarties tikruosius ketinimus iš jos pačios ranka surašyto ir jos vienos pasirašyto susitarimo. Minėtas susitarimas tik patvirtina pinigų atsakovei perdavimo faktą, o ne šalių susitarimą dėl sutarties užtikrinimo netesybomis. Atsakovė šioje byloje neįrodinėjo jokiais įrodymais susitarimo dėl netesybų, išskyrus procesiniuose dokumentuose nurodomas teisines interpretacijas.

462.2.

47Ieškovas nėra kaltas dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, nes 2015 m. lapkričio 29 d. preliminaria sutartimi atsakovė įsipareigojo parduoti tiek karvides, tiek silosines už bendrą 155 000 Eur kainą. Nors atsakovė byloje ginčijo savo įsipareigojimų apimtį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo susitarimą tiek dėl karvidės pirkimo, tiek ir dėl silosinių pirkimo–pardavimo. Tokį susitarimą aiškiai atspindi preliminarios sutarties tekstas. Atsakovė negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimo parduoti silosines, nes negavo Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo. Kai paaiškėjo, kad nėra galimybės sudaryti pagrindinės sutarties pagal preliminarioje sutartyje nurodytas sąlygas, šalys pradėjo naujas derybas dėl atskirų objektų, t. y. karvidės pirkimo, atskiros kainos už šį objektą. Taigi, tarp šalių prasidėjo nauji ikisutartiniai santykiai bei derybos dėl atskirų objektų kainos ir kitų sąlygų.

482.3.

49Šalims susitikus 2016 m. rugpjūčio 8 d. prieš vykstant pas notarą, atsakovė pradėjo kelti naujas sąlygas dėl leidimo naudotis žemės sklypu, kuris nepriklauso ieškovui nuosavybės teise, detalaus plano rengimo, išlaidų atlyginimo. Būtent dėl to, ieškovas nenuvyko pas notarą sudaryti pagrindinės sutarties šalims susitarus, kad dėl tokių sąlygų reikia išsiaiškinti su žemės sklypo savininku M. K..

502.4.

51Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovas naudojosi karvidėmis, ir šios aplinkybės nepatvirtino jokie įrodymai byloje. Tai, kad atsakovės nurodomą techniką atsakovės karvidėse laikė ne ieškovas, o kiti asmenys E. R. leidimu, bei kad karvidės buvo užimtos kitų asmenų ir paties E. R. transporto priemonėmis, patvirtino byloje esantys įrodymai – D. Č., A. B., R. P. parodymai. Jie tvirtino, kad ne J. K. naudojosi karvidėmis, o D. Č. bei R. P.. Karvidės patalpos buvo užimtos atsakovės sūnaus E. R. laikomomis transporto priemonėmis, kitų asmenų statybinėmis medžiagomis, todėl atsakovė nepagrįstai reikalauja priteisti nuostolius už neva naudojamą 787, 06 kv. m plotą. Atsakovės atsivestas liudytojas R. J. atėjo į teismo posėdį su iš anksto raštu pasirašytais parodymais. A. A. nurodė aplinkybes iš kalbų, negalėdamas patvirtinti savo informacijos šaltinio. Atsakovės iniciatyva apklaustų liudytojų parodymai neinformatyvūs, vieni liudytojai iš kalbų žino apie ieškovo naudojimąsi patalpomis, tačiau patys tokio fakto nėra matę.

522.5.

53Pažymi, kad atsakovė 2016 m. spalio 6 d. nuomos sutartimi išnuomojo visą pastatą – karvidę. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad kas nors būtų sutikęs nuomoti dalį pastato ir mokėti atsakovės nurodomą nuomos mokestį už dalį pastato, kai ši dalis nėra nei atskirta, nei nustatyta naudojimosi ja tvarka, o yra užimta plytomis, kitų asmenų technika bei šiaudais, kai patalpomis naudojosi pačios atsakovės sūnus ir jam leidus – R. J..

542.6.

55Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovės prašymą dėl ekspertizės skyrimo ir liudytojo E. R. iškvietimo. Atsakovė tokį prašymą pateikė prieš pat paskirtą teismo posėdį, nors byloje vyko ilgas pasiruošimas parengiamaisiais dokumentais. Ieškinys teisme buvo priimtas 2017 m. gegužės 25 d., o posėdis paskirtas 2018 m. sausio 25 d. Per šį laikotarpį atsakovė niekada neteikė prašymo skirti ekspertizę, tokių aplinkybių savo procesiniuose dokumentuose nenurodė. E. R. yra atsakovės sūnus, kurį ji įsipareigojo atsivesti į teismo posėdį. Liudytojas nepateikė įrodymų apie negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje priežastis. Atsakovė negalėjo paaiškinti, kodėl šis asmuo neatvyko į teismo posėdį. Pažymi, kad ir apeliaciniame skunde nenurodomos jokios priežastys, kliudžiusios liudytojui dalyvauti teismo posėdyje, todėl teismas pagrįstai atmetė prašymą atidėti teismo posėdį.

56Teisėjų kolegija

konstatuoja:

57IV.

58Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5912.

60Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6113.

62Apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog pagal preliminarų susitarimą atsakovė nepagrįstai gavo iš ieškovo 3000 Eur, todėl privalo juos grąžinti. Apeliantės vertinimu, pas notarą pasirašyti pagrindinę sutartį neatvyko ieškovas, todėl dėl ieškovo kaltės nesudaryta pagrindinė sutartis, o iš ieškovo gauti rankpinigiai turėjo užtikrinti atsakovės nuostolius.

6314.

64Šalys teigia, kad 2015 m. lapkričio 29 d. pasirašė preliminarią nekilnojamojo turto (karvidės ir silosinių) pirkimo–pardavimo sutartį, šią aplinkybę įrodinėja pateiktu atsakovės ranka surašytu ir jos vienos pasirašytu rašteliu. Iš byloje esančio 2015 m. lapkričio 29 d. apeliantės surašyto ir pasirašyto raštelio matyti, kad ji susitarė su J. K. dėl karvidės pirkimo–pardavimo ir patvirtino, kad iš pirkėjo J. K. gavo 3000 Eur rankpinigių. Taip pat sutarė, kad karvidės ir silosinių pardavimo suma yra 155 000 Eur (t. I, b. l. 6).

6515.

66Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017).

6716.

68Taigi, abi šalys 2015 m. lapkričio 29 d. raštelį vertina kaip preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau jos skirtingai interpretuoja perduotos atsakovei 3000 Eur sumos paskirtį – ieškovas šią sumą vertina kaip avansą, o atsakovė – kaip netesybas (rankpinigius). Be to, abi šalys kaltina viena kitą dėl pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties nesudarymo.

6917.

70Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu). Jis vykdo mokėjimo paskirtį, bet šia paskirtimi gali būti naudojamasi, jeigu ateityje atsiranda mokėjimo prievolė. Jeigu ateityje mokėjimo prievolė neatsiranda, nes, pvz., pagrindinė sutartis nesudaroma, tai nėra pagrindo sumokėtą avansą naudoti pagal mokėjimo paskirtį. Tai savaime nereiškia, kad avansu sumokėti pinigai turi būti grąžinti. Reikia įvertinti, ar avansu sumokėti pinigai nebuvo šalių susitarimu ar kitu pagrindu numatyti panaudoti pagal kitą paskirtį, pvz., kaip netesybos prievolės įvykdymui užtikrinti. Nuostatos dėl avanso mokėjimo gali būti įtrauktos į preliminariąją sutartį, todėl kad ji susijusi su būsimu pagrindinės sutarties sudarymu ateityje, o pagal pagrindinę sutartį gali būti vykdomi mokėjimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018).

7118.

72Sutartis dėl avanso ir preliminarioji sutartis yra atskiros sutartys, kiekviena jų turi savo dalyką, t. y. kitokias šalių teises ir pareigas. Iš avanso sutarties kyla pareiga tam tikru laiku ir nustatytomis sąlygomis sumokėti konkrečią pinigų sumą, kuri yra laikoma būsimuoju mokėjimu. Preliminariąja sutartimi paprastai šalys įsipareigoja sudaryti pagrindinę sutartį. Ta aplinkybė, kad avanso sutartis raštu išdėstoma viename dokumente (viename tekste) su preliminariąja sutartimi, nekeičia šių sutarčių autonomiškumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018).

7319.

74Prievolių pagal avanso sutartį įvykdymas nereiškia visų įsipareigojimų pagal pagrindinę sutartį įvykdymo. Preliminariosios sutarties įvykdymas reiškia, kad turi būti sudaryta pagrindinė sutartis. Vien avanso sumokėjimas to nepatvirtina. Preliminariosios sutarties įvykdymo nepatvirtina avanso sumokėjimas, nes nepasiektas preliminariosios sutarties tikslas – ateityje sudaryti pagrindinę sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis).

7520.

76Dėl pirmiau nurodytų motyvų teisiškai nepagrįstais pripažintini ieškovo argumentai, kad jis sumokėjo atsakovei 3000 Eur avansą ir tai patvirtino jo ketinimus sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, t. y. kad taip ieškovas tinkamai įvykdė preliminariąją sutartį, tačiau preliminarioji sutartis nebuvo įvykdyta, nes nepasiektas jos tikslas sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį.

7721.

78CK 6.165 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys per sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai dėl sutarties nesudarymo padarytus nuostolius. Teisinis pagrindas civilinei atsakomybei esant ikisutartiniams santykiams kilti yra nesąžiningas šalies elgesys (CK 6.163 straipsnio 3 dalis).

7922.

80Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2016 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016).

8123.

82Pažymėtina, kad šalys nebuvo nustatę termino, iki kada bus sudaryta pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, todėl pagal CK 6.165 straipsnio 3 dalį, pagrindinę sutartį šalys turėjo pasirašyti iki 2016 m. lapkričio 29 d. Minėta, tokia sutartis nei iki tos datos, nei vėliau nebuvo sudaryta. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad po preliminaraus nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo susitarimo tarp šalių buvo ikisutartiniai santykiai. Ieškovas teigia, kad preliminariu susitarimu atsakovė įsipareigojo ieškovui už 155 000 Eur kainą parduoti ir karvides, ir silosinę, tačiau vėliau pradėjo kelti papildomas sąlygas, dėl to jis pas notarą nenuvyko.

8324.

84Bylos duomenimis, atsakovė 2016 m. rugpjūčio 8 d. parengė susitarimą-įsipareigojimą, kuriame nurodė, jog N. R. pagal išankstinį susitarimą su J. K. įsipareigoja jai nuosavybės teise priklausančias silosines parduoti J. K. už 10 000 Eur. Šiame įsipareigojime taip pat nurodė, kad šiuo metu yra daromas detalusis planas tikslu pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir ją pakeitus nedelsiant bus pasirašyta pagrindinė silosinių pirkimo–pardavimo sutartis. Apeliantė taip pat nurodė ir ieškovo įsipareigojimus, vienas iš jų – ieškovas įsipareigoja sumokėti pusę atsakovei priklausančių išlaidų už detaliojo plano parengimą (t. 1, b. l. 7). Tokio susitarimo pagrindu, karvidės, mėšlidės ir kitų statinių pardavimo kaina buvo sumažinta iki 140 000 Eur.

8525.

86Bylos duomenys patvirtina, kad šalys buvo susitarę, jog pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį be silosinių sudarys 2016 m. rugpjūčio 8 d. 13.00 val. Kauno miesto 28-ajame notarų biure, parduodamų karvidžių kaina susitarta 140 000 Eur. Notaras M. V. 2016 m. rugsėjo 23 d. liudijime nurodė, kad atsakovei N. R. nuosavybės teise priklausančios karvidės, mėšlidės ir kiemo statinių, esančių ( - ), pardavimo pirkėjams J. K. ir O. K. sutarties projektas sutarties šalims buvo pateiktas 2016 m. rugpjūčio 8 d. elektroniniu paštu: J. K. – 9.13 val., N. R. – 8.51 val. Pirkėjai paskirtą valandą (13.00 val.) pas notarą sudaryti sandorio neatvyko (t. 1, b. l. 8, 42). Bylos duomenys patvirtina, jog pagrindinės nekilnojamojo turto (karvidės, mėšlidės ir kitų statinių) pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarties nustatant priverstinę hipoteką projektas buvo parengtas (t. I, b. l. 43–48).

8726.

88Apeliantė teigia, kad abi sandorio šalys buvo susitarę, jog silosinių pirkimo–pardavimo sandorio sudarymui bus reikalingas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) sutikimas dėl žemės nuomos teisių perkėlimo, nes silosinės yra pastatytos ant valstybinės žemės. Su tokia sąlyga J. K. sutiko ir jai neprieštaravo, be kita ko nurodydamas, jog nekilnojamąjį turtą pageidaus įsigyti ir be silosinių. NŽT neišdavė sutikimo perkelti nuomos teises, todėl, apeliantės vertinimu, ne dėl jos kaltės ieškovas atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, o dėl NŽT veiksmų.

8927.

90Šiuos apeliantės argumentus patvirtina byloje esantys įrodymai. Netrukus po preliminaraus susitarimo parduoti nekilnojamąjį objektą ieškovui, apeliantė 2015 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į NŽT su prašymu leisti parduoti jai nuosavybės teise priklausančias silosines ir perkelti nuomos teises (t. 1, b. l. 60). Byloje nėra duomenų, dėl kokių priežasčių nebuvo išduotas atsakovei sutikimas perkelti nuomos teises, tačiau šalims apie tai buvo žinoma. Ieškovas J. K. dublike nurodo, jog minėtą aplinkybę sužinojo 2016 m. vasarą, o atsakovė teigia, kad dėl iškilusių problemų dėl žemės nuomos teisių perkėlimo ieškovą informavo dar 2016 m. vasario mėn.

9128.

92Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas notaras M. V. paaiškino, kad derinti sutarties sąlygas šalys buvo atvykę iki sutarties projekto parengimo, diskusija tarp šalių vyko ilgai, bet sandorio galutines sąlygas šalys suderino, priešingu atveju, nebūtų buvęs paruoštas sutarties projektas. Kai buvo išsiųstas sutarties projektas šalims, iki paskirtos valandos sandoriui pasirašyti jokių pastabų nė viena iš šalių nepareiškė, pirkėjai tiesiog neatvyko ir nenurodė neatvykimo priežasčių. Atkreipė dėmesį, kad sandoris nebuvo standartinis, sąlygas reikėjo aptarti individualiai (2018 m. kovo 20 d. teismo posėdžio protokolo garso įrašas 15 min. – 25 min.). Šios aplinkybės patvirtina, kad šalys buvo priėmusios sprendimą sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau dėl nežinomų priežasčių ją pasirašyti atsisakė ieškovas.

9329.

94Ieškovo ir atsakovės ikisutartinių veiksmų pirmosios instancijos teismai nevertino, teismas sprendė, kad šalys nebuvo sudariusios susitarimo dėl netesybų taikymo, todėl ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą avansą.

9530.

96Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, kadangi prieš tai aptartos nustatytos aplinkybės, byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojo notaro paaiškinimai patvirtina, kad būtent ieškovas, nenurodęs jokių priežasčių, neatvyko pas notarą sudaryti pagrindinę sutartį, kurios projektas buvo parengtas pagal šalių iš anksto suderintas sutarties sąlygas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo pasirašyta būtent dėl ieškovo J. K. kaltės. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad preliminariąją sutartį sudarė fiziniai asmenys ir nenustatyta, kad kuris nors iš jų būtų turėjęs didesnę sutarčių sudarymo patirtį ar kokių nors kitų pranašumų ir būtų jais naudojęsis prieš kitą sutarties šalį.

9731.

98CK 6.165 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys per sutartyje nustatytą terminą nesudaro pagrindinės sutarties, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai dėl sutarties nesudarymo padarytus nuostolius. Teisinis pagrindas civilinei atsakomybei esant ikisutartiniams santykiams kilti yra nesąžiningas šalies elgesys (CK 6.163 straipsnio 3 dalis).

9932.

100Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2016 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-73-687/2016).

10133.

102Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pagrindinė sutartis dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo nesudaryta dėl ieškovo kaltės, todėl laikytina, kad ieškovas šiuo atveju elgėsi nesąžiningai. Tai reiškia, kad pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį ir anksčiau minėtą šiuo klausimu suformuotą kasacinio teismo praktiką ieškovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, o apeliantė turi teisę į nuostolius.

10334.

104Ieškovas nurodo, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, nes ji iškėlė papildomas sąlygas, todėl jai atsisakius su ieškovu sudaryti pagrindinę sutartį, atsakovė turi ieškovui grąžinti sumokėtą 3000 Eur avansą. Apeliantė teismui pateiktu priešieškiniu dėl to, kad nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, prašė iš ieškovo priteisti 6143,78 Eur dydžio nuostolius, kurie, anot apeliantės, atsirado ieškovui neatlygintinai nuo 2015 m. lapkričio 29 d. iki 2016 m. rugpjūčio 8 d. naudojantis atsakovei priklausančiu nekilnojamuoju turtu – karvidžių dalimi bei gavus iš to naudos.

10535.

106Sudarant pagrindinę sutartį, avansinė įmoka įprastai įskaitoma į sutarties kainą. Kasacinio teismo pripažinta, kad nors įstatyme nenustatyta pareigos perduoti pinigus kitai šaliai pagal preliminariąją sutartį, tačiau sutarties laisvės principas leidžia šalims susitarti ir dėl kitų sąlygų (pvz., pinigų perdavimo kitai šaliai), kurios neprieštarautų imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Pagal preliminariąją sutartį perduodami pinigai gali būti šalių sutartas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, kaip, pvz., bauda už atsisakymą ar vengimą sudaryti pagrindinę sutartį arba kaip šalių sutartas prievolės įgyvendinimo būdas, kuriuo užtikrinamas iš anksto šalių aptartų nuostolių atlyginimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-969/2015).

10736.

108Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi CK 6.237 straipsniu, padarydamas išvadą, jog nesudarius pagrindinės sutarties, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės, kad ji grąžintų be pagrindo įgytas lėšas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas vadovautis būtent CK 6.165 straipsnio nuostatomis, kurios reglamentuoja preliminarios sutarties sudarymo, vykdymo ypatumus. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad pagal 2015 m. lapkričio 29 d. preliminarių susitarimą ieškovo J. K. atsakovei perduoti 3000 Eur buvo šalių sutartas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, todėl ieškovui be pateisinamos priežasties atsisakius sudaryti pagrindinę sutartį, ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti, kad atsakovė šią sumą grąžintų, o atsakovė turi teisę į nuostolių atlyginimą (CPK 6.156 str. 4 d.).

10937.

110Aptariant preliminariosios sutarties nevykdymo teisinius padarinius, reikia išspręsti klausimą, kas gi šiuo atveju galėtų sudaryti nuostolius, atlygintinus nepagrįstai atsisakius įvykdyti preliminariąją sutartį, ir ar šie nuostoliai gali būti aiškinami taip pat kaip nuostoliai, išieškomi dėl pagrindinės sutarties nevykdymo. Pagal neteisėto veikimo ir žalos santykį skiriama tiesioginė ir netiesioginė žala (nuostoliai). Nekvestionuotina, kad preliminariosios sutarties nevykdymo atveju turi būti atlyginama tiesioginė žala (nuostoliai), t. y. derybų išlaidos (pvz., kelionės išlaidos, advokato honoraras, dokumentų parengimo išlaidos ir pan.), nebent šalys būtų susitarusios kitaip. Netiesioginė žala (nuostoliai) teisės doktrinoje apibrėžiama kaip dėl neteisėtų veiksmų patiriamos išlaidos arba turto sumažėjimas. Turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda. Pažymėtina, kad kiekvienu atveju, kai civilinė atsakomybė reiškia nuostolių atlyginimą, ypač svarbią reikšmę turi teisingas vienos iš atsakomybės sąlygų, t. y. priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis), nustatymas. Gali būti atlyginami tik tie nuostoliai, kurie pagal tų nuostolių, taip pat civilinės atsakomybės prigimtį yra prievolę pažeidusio asmens veiksmų ar neveikimo padarinys, t. y. kurių atsiradimo konkrečiu atveju pakankama priežastis buvo būtent šio asmens elgesys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006. Teismų praktika. 2006, 26).

11138.

112Apeliantė patirtus nuostolius įvardija kaip negautas pajamas (netiesioginiai nuostoliai), t. y. ji pagrįstai tikėjosi, jog šis turtas bus parduotas ieškovui, leido dalimi karvidės ieškovui neatlygintinai naudotis, todėl negavo 6143,78 Eur pajamų, kurios paskaičiuotos, jeigu tos pačios patalpos būtų išnuomotos. Nuostolių dydį apeliantė įrodinėja 2016 m. spalio 6 d. su UAB „Glansa“ sudaryta nuomos sutartimi pastato – karvidės, kuria susitarta, kad už nuomą bendrovė mokės po 1400 Eur per mėnesį arba 0,937 Eur už vieną kv. m / mėn. Apeliantė teigia, kad ieškovas naudojosi neatlygintinai 1/2 dalimi (visas plotas yra 1492,84 kv. m) jai priklausančių karvidžių iki 2016 m. rugpjūčio 8 d., ieškovas neigia naudojęsis apeliantei priklausančiomis karvidėmis. Šias aplinkybes šalys įrodinėja liudytojų parodymais.

11339.

114Teisėjų kolegija pažymi, kad šalių nurodytų liudytojų parodymai yra prieštaringi, todėl objektyviai nustatyti aplinkybę, ar ieškovas iš tiesų naudojosi apeliantei priklausančiomis karvidėmis, jei naudojosi, tai kokia dalimi ir kurį laikotarpį, nėra galimybės, tačiau akivaizdu, jog apeliantė, pagrįstai tikėdamasi turtą parduoti ieškovui, šio turto neišnuomojo ar nepardavė tretiesiems asmenims. Tai reiškia, kad apeliantė dėl to, kad ieškovas atsisakė sudaryti nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartį, negavo pajamų, t. y. dėl pagrindinės sutarties nesudarymo ji patyrė netiesioginių nuostolių. Taigi, šioje byloje yra nustatytas priežastinis ryšys tarp prievolę pažeidusio ieškovo ir atsakovės netiesioginių nuostolių.

11540.

116Nuostolių dydį apeliantė įrodinėja vėliau sudaryta su trečiuoju asmeniu nuomos sutartimi ir paskaičiavo nuomą už pusę karvidžių ploto, tačiau teisėjų kolegija šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes, atsižvelgus į šios nutarties 37 punkte padarytą išvadą, tiksliai paskaičiuoti negautų pajamų sumą šiuo atveju nėra galimybės. Taigi realaus nuostolių dydžio apeliantė neįrodė, bet teismas konstatavo, jog nuostolius ji vis tik patyrė.

11741.

118Teisėjų kolegija, įvertinusi šioje nutartyje nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasi kasacinio teismo praktika bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), sprendžia, jog nesant pakankami įrodymų nustatyti apeliantės netiesioginių nuostolių dydžio dėl to, kad pagrindinė nekilnojamųjų daiktų prikimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės, ieškovo apeliantui 2015 m. lapkričio 29 d. preliminaraus susitarimo pagrindu duoti 3000 Lt laikytini apeliantės patirtais nuostoliais, kurie šiuo atveju yra pakankami ir protingi.

11942.

120Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė ir aiškino šį ginčo teisinį santykį reglamentuojančias materialinės teisės normas, dėl ko yra pagrindas minėtoje dalyje teismo sprendimą panaikinti, ir ieškovo ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

121Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

12243.

123Apeliacinės instancijos teismui pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.). Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį patenkino, todėl iš atsakovės N. R. ieškovo naudai priteisė 1068 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 9,07 Eur valstybei pašto išlaidų. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus ieškovo ieškinį atmesti, skundžiamo sprendimo dalis dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų naikintina. Atsižvelgus į tai, kad tiek ieškovo ieškinys, tiek atsakovės priešieškinis atmesti, pirmosios instancijos teisme turėtos šalių bylinėjimosi išlaidos vienai iš kitos nepriteistinos (CPK 93 str.).

12444.

125Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, priteistinos iš šalių po lygiai, t. y. po 4,54 Eur (9,07 Eur /2; CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

12645.

127Apeliacinės instancijos teismas atsakovės apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Apeliaciniu skundu ginčijama suma buvo 9143,78 Eur, teismas ieškinio reikalavimą dėl 3000 Eur priteisimo patenkino, todėl laikytina, kad apeliacinis skundas patenkintas 33 proc. Apeliantės turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme yra 206 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 1000 Eur teisinės pagalbos išlaidų, iš viso – 1206 Eur. Atitinkamai iš ieškovo J. K. apeliantei priteistina 397,98 Eur (1206 Eur x 33 proc. / 100 proc.; CPK 93 str. 2 d.). Ieškovo J. K. apeliacinės instancijos teisme turėtos teisinės pagalbos išlaidos yra 1000 Eur, todėl atitinkami iš apeliantės N. R. ieškovui priteistina 670 Eur (1000 Eur x 67 proc. / 100 proc.). Atklikus vienarūšių reikalavimų įskaitymą, iš apeliantės ieškovui J. K. priteistina 272,02 Eur (670 Eur – 397,98 Eur) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

128Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

129Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą pakeisti – panaikinti sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinio reikalavimas dėl 3000 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1068 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės N. R. priteisimo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo J. K. ieškinį atmesti.

130Priteisti valstybei iš ieškovo J. K. (a. k. ( - ) ir atsakovės N. R. (a. k. ( - ) po 4,54 Eur (keturis eurus 54 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

131Kitą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

132Priteisti iš atsakovės N. R. (a. k. ( - ) 272,02 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus 2 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, ieškovo J. K. (a. k. ( - ) naudai.

133Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas J. K. teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės N.... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2015 m. lapkričio 29 d. preliminariu susitarimu,... 10. 3.... 11. Atsakovė N. R. teismui pateiktu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo... 12. 4.... 13. Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad ieškovas nepagrįstai atsisakė... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 23 d. sprendimu... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad tarp šalių nekyla ginčas dėl 3000 Eur pinigų sumos... 20. 7.... 21. Teismas sprendė, kad ieškovas ginčijamą sumą atsakovei sumokėjo kaip... 22. 8.... 23. Pasisakydamas dėl atsakovės priešieškinio, teismas nurodė, kad, jei ir... 24. 9.... 25. Byloje nekilo ginčo, kad būtent ieškovas atsisakė 2016 m. rugpjūčio 8 d.... 26. III.... 27. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 28. 10.... 29. Apeliaciniu skundu atsakovė N. R. prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų... 30. 1.1.... 31. Šalys 2015 m. lapkričio 29 d sudarė preliminariąją sutartį, kurios... 32. 1.2.... 33. Ieškovas 2018 m. sausio 25 d. teismo posėdžio metu nurodė, jog jis perdavė... 34. 1.3.... 35. Nepaisant to, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 36. 1.4.... 37. Ieškovui nepagrįstai atsisakius (vengus) sudaryti pagrindinę sutartį, bei... 38. 1.5.... 39. Liudytojų parodymai patvirtina faktą, kad ieškovas atsakovės leidimu nuo... 40. 1.6.... 41. Šalims sudarius susitarimą dėl patalpų pagrindinės pirkimo – pardavimo... 42. 11.... 43. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. K. prašo apeliacinį skundą... 44. 2.1.... 45. Preliminarioje 2015 m. lapkričio 29 d. sutartyje ne tik kad nėra susitarimo... 46. 2.2.... 47. Ieškovas nėra kaltas dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, nes 2015 m.... 48. 2.3.... 49. Šalims susitikus 2016 m. rugpjūčio 8 d. prieš vykstant pas notarą,... 50. 2.4.... 51. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovas naudojosi karvidėmis, ir šios... 52. 2.5.... 53. Pažymi, kad atsakovė 2016 m. spalio 6 d. nuomos sutartimi išnuomojo visą... 54. 2.6.... 55. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovės prašymą... 56. Teisėjų kolegija... 57. IV.... 58. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 59. 12.... 60. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 61. 13.... 62. Apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog pagal preliminarų... 63. 14.... 64. Šalys teigia, kad 2015 m. lapkričio 29 d. pasirašė preliminarią... 65. 15.... 66. Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame... 67. 16.... 68. Taigi, abi šalys 2015 m. lapkričio 29 d. raštelį vertina kaip preliminarią... 69. 17.... 70. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant... 71. 18.... 72. Sutartis dėl avanso ir preliminarioji sutartis yra atskiros sutartys,... 73. 19.... 74. Prievolių pagal avanso sutartį įvykdymas nereiškia visų įsipareigojimų... 75. 20.... 76. Dėl pirmiau nurodytų motyvų teisiškai nepagrįstais pripažintini ieškovo... 77. 21.... 78. CK 6.165 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys per sutartyje... 79. 22.... 80. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius... 81. 23.... 82. Pažymėtina, kad šalys nebuvo nustatę termino, iki kada bus sudaryta... 83. 24.... 84. Bylos duomenimis, atsakovė 2016 m. rugpjūčio 8 d. parengė... 85. 25.... 86. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys buvo susitarę, jog pagrindinę... 87. 26.... 88. Apeliantė teigia, kad abi sandorio šalys buvo susitarę, jog silosinių... 89. 27.... 90. Šiuos apeliantės argumentus patvirtina byloje esantys įrodymai. Netrukus po... 91. 28.... 92. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas notaras M. V. paaiškino, kad... 93. 29.... 94. Ieškovo ir atsakovės ikisutartinių veiksmų pirmosios instancijos teismai... 95. 30.... 96. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada... 97. 31.... 98. CK 6.165 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys per sutartyje... 99. 32.... 100. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad neįvykdžius... 101. 33.... 102. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pagrindinė... 103. 34.... 104. Ieškovas nurodo, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės... 105. 35.... 106. Sudarant pagrindinę sutartį, avansinė įmoka įprastai įskaitoma į... 107. 36.... 108. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 109. 37.... 110. Aptariant preliminariosios sutarties nevykdymo teisinius padarinius, reikia... 111. 38.... 112. Apeliantė patirtus nuostolius įvardija kaip negautas pajamas (netiesioginiai... 113. 39.... 114. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalių nurodytų liudytojų parodymai yra... 115. 40.... 116. Nuostolių dydį apeliantė įrodinėja vėliau sudaryta su trečiuoju asmeniu... 117. 41.... 118. Teisėjų kolegija, įvertinusi šioje nutartyje nustatytas aplinkybes ir... 119. 42.... 120. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 121. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 122. 43.... 123. Apeliacinės instancijos teismui pakeitus pirmosios instancijos teismo... 124. 44.... 125. Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios... 126. 45.... 127. Apeliacinės instancijos teismas atsakovės apeliacinį skundą patenkino iš... 128. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 129. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimą... 130. Priteisti valstybei iš ieškovo J. K. (a. k. ( - ) ir atsakovės N. R. (a. k.... 131. Kitą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 23 d. sprendimo... 132. Priteisti iš atsakovės N. R. (a. k. ( - ) 272,02 Eur (du šimtus... 133. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....