Byla 2-603-531/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2sekretoriaujant Laimutei Bastytei,

3dalyvaujant pareiškėjui P. G.,

4pareiškėjo atstovui adv. E. Š.,

5vertėjai Janinai Damanskienei,

6žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal P. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

7Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo 1989 m. kovo mėnesio iki šiol nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje. Taip pat prašo atnaujinti praleistą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 str. 1 d. nustatytą terminą iki 2004 m. gruodžio 31 d. įgyti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

8Suinteresuotas asmuo - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos VRM pateiktame atsiliepime nurodė, jog institucija, įvertinusi P. G. pareiškimo motyvus, nemano, kad tikslinga atnaujinti LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 str. 1 d. nustatytą terminą, nes jis buvo nustatytas tik tai kategorijai asmenų, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose. Kadangi apie P. G. deklaruotą gyvenamąją vietą duomenų nėra, jis nepriskirtinas minėto įstatymo nustatytai asmenų kategorijai. Taip pat institucija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes, neprieštarauja prašomo juridinio fakto nustatymui. Teismui nustačius šį juridinę reikšmę turintį faktą, Migracijos departamentas nagrinės jo prašymą dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje (leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) išdavimo. Prašo bylą nagrinėti institucijos atstovui nedalyvaujant.

9Prašymas tenkintinas iš dalies.

10Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

11Juridinio fakto nustatymas pareiškėjui reikalingas tam, kad jis galėtų gauti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje). Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pareiškėjas gauti negali, nes neturi jokio asmens dokumento, nėra įrašytas gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose, todėl privalo teismine tvarka įrodyti, kad gyveno Lietuvos Respublikoje, ir iki šiol nuolat gyvena. Pareiškėjas nurodo, kad šiuo metu, grįžęs iš įkalinimo vietos, apsigyveno ir gyvena pas savo motiną Olgą G. V., kuri jį ir išlaiko.

12Tik gavęs leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pareiškėjas galės deklaruoti savo gyvenamąją vietą, turės galimybę užsiregistruoti darbo biržoje ir susirasti darbą, mokėti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius, naudotis valstybės suteikiamomis socialinėmis teisėmis.

132004-04-29 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2207, 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog užsieniečiai, kurie gyveno Lietuvos Respublikoje iki 1993-07-01 ir šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikoje, tačiau duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje nėra įrašyti gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose, privalo teismo tvarka nustatyti juridinį faktą apie gyvenimą Lietuvos Respublikoje iki nurodyto laikotarpio ir kad šiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14Liudytoja O. G. paaiškino, kad pareiškėjas P. G. yra jos sūnus. Jis gimė Rusijoje. Kai jam buvo trys mėnesiai, ji atvažiavo gyventi į Visaginą. Čia nuolat gyveno, sūnus lankė vaikų darželį, vėliau mokyklą. Būdamas nepilnametis, o taip pat ir vėliau, buvo teisiamas ir atlikinėjo bausmes. Dėl to neturėjo galimybės sūnui sutvarkyti būtinų gyvenimo dokumentų. Patvirtina faktą, jog P. G. laikotarpyje nuo vaikystės iki šiol nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir nebuvo išvykęs iš jos teritorijos.

15Byloje esanti medžiaga rodo, jog P. G. yra gimęs ( - ) lankė ikimokyklinę įstaigą Visagine nuo 1996 m., 2005 – 2006 m. atitinkamais laikotarpiais mokėsi Visagino Draugystės vidurinėje mokykloje, iš kur buvo pašalintas už pamokų praleidinėjimą ir nepažangų mokymąsi (b.l. 7). Taip pat yra žinoma, kad jis buvo teistas ir atliko laisvės atėmimo bausmes auklėjimo ir pataisos namuose.

16Byloje esantys duomenys (oficialūs dokumentai, liudytojos parodymai) visiškai patvirtina faktą, jog P. G., nuo 1989 m. iki dabar nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje, ir buvo išlaikomas savo motinos. Pastaruosius metus atliko bausmę laisvės atėmimo vietose.

17Atsižvelgiant į tai, kad esami byloje duomenys patvirtina prašomą nustatyti faktą, taip pat negavus prieštaravimų iš suinteresuotų asmenų, pareiškėjo prašymas yra laikytinas pagrįstu ir tenkintinas, nes pakanka duomenų apie tai, kad nuo 1989 m. iki šiol P. G. nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje. Tačiau netenkintinas jo prašymas atnaujinti praleistą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 str. 1 d. nustatytą terminą iki 2004 m. gruodžio 31 d. įgyti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, nes jo atnaujinimo teigiamas išsprendimas neturėtų įtakos P. G. padėčiai ir nesukeltų teisinių pasekmių.

18Pareiškėjas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas pagal 2011-06-27 Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. (1.7)-S-2029-11. Dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 443 str. 6 d.).

19Vadovaudamasis CPK 448 str., teismas

Nutarė

20Prašymą tenkinti iš dalies.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. G., gimęs ( - ), nuo 1989 metų iki šiol (sprendimo priėmimo momento) nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje.

22Pareiškėjo prašymo dėl praleisto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymo 2 str. 1 d. nustatyto termino atnaujinimo, netenkinti.

23Juridinis faktas nustatytas pareiškėjo legalaus gyvenimo Lietuvos Respublikoje klausimui spręsti ir asmens dokumentams gauti.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. sekretoriaujant Laimutei Bastytei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui P. G.,... 4. pareiškėjo atstovui adv. E. Š.,... 5. vertėjai Janinai Damanskienei,... 6. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal P. G. pareiškimą... 7. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 8. Suinteresuotas asmuo - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos VRM... 9. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 10. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 11. Juridinio fakto nustatymas pareiškėjui reikalingas tam, kad jis galėtų... 12. Tik gavęs leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pareiškėjas galės... 13. 2004-04-29 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės... 14. Liudytoja O. G. paaiškino, kad pareiškėjas P. G. yra jos sūnus. Jis gimė... 15. Byloje esanti medžiaga rodo, jog P. G. yra gimęs ( - ) lankė ikimokyklinę... 16. Byloje esantys duomenys (oficialūs dokumentai, liudytojos parodymai) visiškai... 17. Atsižvelgiant į tai, kad esami byloje duomenys patvirtina prašomą nustatyti... 18. Pareiškėjas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas pagal 2011-06-27... 19. Vadovaudamasis CPK 448 str., teismas... 20. Prašymą tenkinti iš dalies.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. G., gimęs ( - ), nuo... 22. Pareiškėjo prašymo dėl praleisto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl... 23. Juridinis faktas nustatytas pareiškėjo legalaus gyvenimo Lietuvos... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...