Byla I-554-519/2011

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš pirmininkaujančio teisėjo pranešėjo Gražvydo Poškaus, kolegijos teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Marytės Švažienės, sekretoriaujant Lauritai Pocienei, nedalyvaujant pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atstovui, nedalyvaujant atsakovei I. K., rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovei I. K. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2011 m. gegužės 18 d. buvo gautas pareiškėjo skundas, kuriuo prašomą iš atsakovės priteisti 412,02 Lt skolą susidariusią už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nemokėjimą.

32011 m. birželio 14 d. iki teismo posėdžio pradžios gautas pareiškėjo atstovės prašymas nutraukti bylą, nes iki bylos nagrinėjimo pradžios atsakovė prašomą priteisti įsiskolinimo sumą sumokėjo geruoju.

4Teismo nuomone, pateiktas prašymas dėl bylos nutraukimo tenkintinas, nes jis neprieštarauja įstatymui ir atitinka pareiškėjo atstovei suteiktas teises, patvirtintas įgaliojimu (b.l.15), taip pat suteiktas procesines teises (Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str.), byloje nėra duomenų, kad pateiktas prašymas kaip nors pažeistų pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl jis tenkintinas ir byla pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovei I. K. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo, nutrauktina.

5Teismas remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 1 d. 3 p., 102, 105-107 str.str.,

Nutarė

6Bylą pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovei I. K. dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo, nutraukti.

7Nutartis per 7d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu per nutartį priėmusį teismą Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai