Byla e2-759-842/2015
Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo priėmimo klausimą

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma . S., spręsdama ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos (toliau – Valstybinė miškų tarnyba) ieškinio atsakovui Z. R. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Z. R. ieškovo naudai 9757 EUR už aplinkai padarytą žalą.

3Ieškinį atsisakytina priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 2 d. 8 p.).

4Pagal CPK 55 str., 56 str. 2 d. juridinis asmuo bylą gali vesti per savo vienasmenį valdymo organą arba jo atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

5Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 str. 3 d. nustato, jog proceso dalyviai turi teisę visus procesinius dokumentus ir su teismo procesu susijusią informaciją teismams teikti elektroninės formos, teisingumo ministro nustatyta tvarka naudodami elektroninių ryšių priemones (toliau – EPP). Asmenys, teikiantys procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, turi juos pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba savo asmens tapatybę patvirtinti kitais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ir pan.), arba užsiregistruoti teismų informacinėje sistemoje. CPK 1751 str. 6 d. reglamentuoja, jog elektroninės formos procesiniai dokumentai, pateikti teismui elektroninių ryšių priemonėmis asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme nustatytais būdais, atitinka CPK 111 str. nustatytą reikalavimą, kad procesinis dokumentas turi būti pasirašytas.

6Per EPP sistemą dokumentus teikiant adoc. formatu pripažįstama, kad tokį dokumentą teikiantis asmuo jį ir pasirašo. Kad dokumentą teismui teikiantis asmuo atlieka tik jų perdavimą teismui būtų pripažįstama tokiu atveju, jei įgaliotas asmuo (pvz., tarnybos vadovas, jį pavaduojantis asmuo ar įgaliotas institucijos atstovas) dokumentus būtų pasirašęs kvalifikuotu parašu.

7Ieškinį per EPP sistemą pateikė R. Š.. Duomenų, kad ieškinys būtų pasirašytas kvalifikuotu parašu, nėra, o R. Š. įgaliojimai atstovauti ieškovą kartu su ieškiniu nepateikti - nėra įrodymų, kad R. Š. būtų juridinio asmens atstovas pagal pavedimą, taip pat nėra šio asmens atitinkamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų..

8Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinį atsisakytina priimti ( - ) str. 1 d. 8 p. pagrindu – kai pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

9Ši nutartis ieškovui neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka iš naujo kreiptis į teismą.

10Teismas taip pat atkreipia ieškovo dėmesį, kad per EPP sistemą teikiamame ieškinyje matosi Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojo, kaip nurodoma, - pavaduojančio direktorių, parašas, tačiau nepateikti įrodymai ir apie tai, kad teisė pasirašyti ieškinį institucijos vardu būtų buvusi suteikta tarnybos direktoriaus pavaduotojui, pavaduojančiam direktorių, t. y. byloje nėra pateikta rašytinių duomenų dėl laikinų direktoriaus įgaliojimų suteikimo A. K. (pvz., institucijos nuostatų, įsakymo dėl pavadavimo ar /ir pan.).

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ( - ) str., 290-291 str., teismas

Nutarė

12Atsisakyti priimti ieškovo Valstybinės miškų tarnybos ieškinį atsakovui Z. R. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai