Byla 2S-610-253/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės bankrutuojančios RAB „Dimas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Laivų technika“ ieškinį atsakovei RAB „Dimas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 28 474,51 Lt skolą, 320,58 Lt palūkanų, 8,05 procento metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-08-22 priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovės RAB ,,Dimas“ 28 474,51 Lt skolą, 320,58 Lt palūkanų, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 28 795,09 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-06-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 620,95 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Laivų technika“.

42011-09-19 atsakovė RAB ,,Dimas“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti 2011-08-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą už akių, civilinės bylos nagrinėjimą atnaujinti ir civilinę bylą nutraukti, kadangi ji neteisminga Lietuvos Respublikos teismams.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-14 nutartimi atsakovės pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Teismas nustatė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-21 nutarties kopija, ieškinio su priedais kopija įteikti RAB „Dimas“ laivo kapitonui A. M. (A. M.), atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, dėl to, esant ieškovės prašymui, 2011-08-22 buvo priimtas sprendimas už akių. Teismas konstatavo, kad visiškai įrodyta, jog ieškovė suteikė atsakovei paslaugas, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. Kitų papildomų aplinkybių ar įrodymų, leidžiančių abejoti priimto sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, atsakovė į bylą nepateikė. Teismas vertino, kad atsakovės motyvai dėl dokumentų įteikimo ir bylos teismingumo yra nepagrįsti vadovaujantis 1952 m. Tarptautinės konvencijos ,,Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo“ nuostatomis. Teismas konstatavo, kad atsakovė nepateikė įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

6Atskiruoju skundu atsakovė RAB „Dimas“ teismo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-14 nutartį, ieškinį palikti nenagrinėtą, o civilinę bylą nutraukti, kadangi ji neteisminga Lietuvos Respublikos teismams. Apeliantė nurodo, kad A. M. nebuvo laivo kapitonas, todėl negalėjo priimti RAB „Dimas“ adresuotos korespondencijos. Apeliantė pažymi, kad remiantis 1952 m. Tarptautinės konvencijos ,,Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo“ 7 str. 1 d. b punktu, šalies, kurioje areštuotas laivas, teismai gali (tačiau neprivalo) nagrinėti bylą iš esmės, jeigu reikalavimas pareikštas šalyje, kurioje buvo areštuotas laivas. Kadangi Lietuvos Respublikos teismai neprivalo nagrinėti šios bylos, taikytinos LR Įmonių bankroto įstatymo 15 str. 2 d. nuostatos, kad bylos, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Analogiška nuostata yra Rusijos Federacijos federalinio įstatymo „Dėl nemokumo (bankroto) 75 str., todėl visi atsakovei reiškiami kreditiniai reikalavimai sprendžiami teisme, kuriame nagrinėjama bankroto byla – Omsko srities Arbitražo teisme, Rusijos Federacijoje.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Laivų technika“ nesutinka su atsakovės RAB „Dimas“ atskiruoju skundu ir teismo prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovė į bylą pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad A. M. yra laivo „Dimas“ kapitonas ir galėjo atsakovės vardu priimti teismo siunčiamus procesinius dokumentus. Taip pat nurodo, kad 1952 m. Tarptautinės konvencijos ,,Dėl kai kurių taisyklių, susijusių su laivų areštu, suvienodinimo“ 7 str. numato, jog teismas gali nagrinėti bylą iš esmės, jeigu šalyje, kur areštuotas laivas, ieškovas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba pagrindinę verslo vietą, o ieškovės buveinė yra Klaipėdoje. Pažymi, kad civilinėse bylose, kuriose ieškovas turi ir reiškia jūrinį reikalavimą, taikomos ne 1992-07-21 dvišalės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos, o 1952 m. Tarptautinės konvencijos nuostatos, susijusios su bylų teismingumu. Taip pat nurodo, kad LR Įmonių bankroto įstatymo ar LR CPK nuostatos neturi ir negali turėti viršenybės prieš 1952 m. Tarptautinę konvenciją. Taip pat pažymi, kad atsakovė nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nei pateikdama atskirąjį skundą, paslaugų suteikimo ir skolos buvimo fakto neneigė ir neginčijo.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Nagrinėjamu atveju atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria netenkino jos pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių yra sankcija asmenims, kurie įstatymo nustatytais atvejais nesinaudoja civilinio proceso teisės normų suteiktomis teisėmis ir nevykdo jose įtvirtintų pareigų. Vienas iš atvejų, kuomet gali būti priimtas sprendimas už akių, yra atsiliepimo į ieškinį nepateikimas be pateisinamos priežasties, jeigu yra ieškovės prašymas tokį sprendimą priimti (CPK 142 str. 4 d.). Tačiau jeigu asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė dėl svarbių priežasčių, teismas priimtą sprendimą už akių turi panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 3 str. 6 d., 285 str. 3 d. 1 p., 288 str. 3 d. 2 p.).

11Pirmosios instancijos teismas atmesdamas atsakovės prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad atsakovė nepateikė jokių aplinkybių ar įrodymų, leidžiančių abejoti priimto sprendimo už akių tesėtumu ir pagrįstumu. Atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad A. M. nebuvo laivo kapitonas, todėl negalėjo priimti RAB „Dimas“ adresuotos korespondencijos. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad teismo procesiniai dokumentai bei ieškinys buvo įteikti RAB „Dimas“ laivo kapitonui A. M., tačiau atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į byloje esančias aplinkybes pažymi, kad vien ši aplinkybė, jog atsakovė laiku be svarbios priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį negali užkirsti atsakovei teisės į teisingą bylos išnagrinėjimą. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad šaliai nepateikus atsiliepimo į ieškinį be svarbių priežasčių, tačiau pateikus įrodymus, patvirtinančius sprendimo neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą ir asmens teisių pažeidimą, teismas privalo naikinti sprendimą už akių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-699/2006; 2007 m. spalio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-389/2007; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-227/2008).

12Atsakovė RAB „Dimas“ pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei atskirajame skunde nurodo, kad jai Rusijos Federacijoje yra iškelta bankroto byla, todėl ieškinys yra neteismingas Lietuvos Respublikos teismams ir turėtų būti paliktas nenagrinėtas.

13CPK 782 str. nustatyta, kad bylą nagrinėjantis teismas privalo savo iniciatyva patikrinti, ar byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Jeigu teismas jau po bylos iškėlimo konstatuoja, kad byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, pareiškimas paliekamas nenagrinėtas. Šioje normoje įtvirtinta nuostata reiškia, jog bylą nagrinėjantis teismas teismingumo nustatymo klausimu privalo būti aktyvus. Teismingumo svarstymo klausimas neapsiriboja vien tik prieš iškeliant bylą teisme, jo aktualumas išlieka ir po civilinės bylos iškėlimo. Jeigu po civilinės bylos iškėlimo paaiškėja, kad ieškinys neteismingas Lietuvos Respublikos teismui, jis paliekamas nenagrinėtu.

141952 m. Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių taisyklių, susijusių jūrų laivų areštu, suvienodinimo 7 straipsnio 1 dalies b punkte sakoma, kad šalies, kurioje areštuotas laivas, teismai gali (tačiau neprivalo) nagrinėti bylą iš esmės, jeigu reikalavimas pareikštas šalyje, kurioje buvo areštuotas laivas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 13 d. nutartis civ. b. Nr. 2-1545/2011). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovei Rusijos Federacijoje yra pradėtos bankroto procedūros.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bylos, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Panašiai numato Rusijos Federalinio įstatymo „Dėl nemokumo (bankroto)“ 75 straipsnis: kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus skolininkui bet kuriuo momentu išorinio valdymo metu. Išorinis valdytojas nagrinėja kreditorių reikalavimus ir pagal jų nagrinėjimo rezultatus daro atitinkamą įrašą kreditorių reikalavimų rejestre. Prieštaravimus dėl išorinio valdytojo rezultatų, gautų išnagrinėjus kreditorių reikalavimus, kreditorius gali pareikšti arbitražo teismui (taip Rusijos Federacijoje vadinamas valstybinis teismas), nagrinėjančiam bankroto bylą. Bankroto bylos iškėlimas sukelia erga omnes padarinius, t. y. įmonės nemokumo faktas sukelia teisines pasekmes ne tik toje byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Kaip žinia, sprendimo už akių institutas yra specifinis ginčų sprendimo būdas, susijęs su proceso koncentracija bei ekonomiškumu, tačiau prioritetas yra teikiamas teisingam bylos išnagrinėjimui. Tai reiškia, jog kilus abejonei dėl priimto sprendimo už akių teisėtumo ir pagrįstumo teismas privalo panaikinti tokį sprendimą ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Dėl tokios privalomo pobūdžio pareigos teismui yra pasisakęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime.

17Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas atmesdamas atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pažeidė proceso reikalavimus ir neatliko pareigos visapusiškai ir objektyviai ištirti bei įvertinti įrodymus, išnagrinėti ir konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos bei jų pagrindu priimti procesinį sprendimą (CPK 263, 265 str.). Todėl skundžiama teismo nutartis naikintina, atsakovės RAB „Dimas“ pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo perduodamas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį ir atsakovės RAB „Dimas“ pareiškimą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai