Byla 2-151-941/2013
Dėl antstolio Vaido Drungilo veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Žemaitijos keliai“

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Rimkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Dovirma“ skundą dėl antstolio Vaido Drungilo veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Žemaitijos keliai“,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Dovirma“ skundu prašo panaikinti antstolio Vaido Drungilo 2012-12-06 patvarkymus Nr. 036-10637, 036-10640, 036-10642, 036-10643, 036-10644 vykdomojoje byloje Nr. 0047/12/02504, priimtus vykdant Telšių rajono apylinkės teismo 2012-11-21 nutartį Nr. L2-2539-941/2012, kuria kreditorės UAB „Žemaitijos keliai“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas pareiškėjos UAB „Dovirma“ turtas. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2012-11-22 tenkino pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įmonės restruktūrizavimu yra siekiama išsaugoti įmonės veiklą. Skundžiamais patvarkymais antstolis nepagrįstai ir neteisėtai, peržengdamas vykdomą nutartį, įpareigojo trečiuosius asmenis pateikti antstoliui duomenis apie pareiškėjai (skolininkei vykdomojoje byloje) UAB „Dovirma“ mokėtinas sumas bei uždraudė vykdyti esamas ir būsimas prievoles UAB „Dovirma“. Šiais patvarkymais galimai yra peržengiama vykdoma nutartimi nustatyta arešto suma bei paralyžiuojama įmonės veikla ir eliminuojama galimybė daryti įstatymo numatytus mokėjimus bei galimybė atsiskaityti su kreditore. Tuo tarpu Šiaulių apygardos teismo 2012-11-22 nutartimi yra sustabdytas UAB „Dovirma“ turto realizavimas ir išieškojimas bei paskirstymas, o iš UAB „Dovirma“ sąskaitų gali būti mokami visi įmonės ūkinei-komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos (b.l. 2-5). Antstolis Vaidas Drungilas 2012-12-21 patvarkymu dėl pateikto skundo, kuriuo skundas perduotas teismui, su skundu nesutinka. Nurodo, kad vykdant Telšių rajono apylinkės teismo 2012-11-21 nutartį Nr. L2-2539-941/2012 dėl UAB „Dovirma“ turto arešto 279705,49 Lt sumai, laisvo nuo areštų, hipotekų ar kitokių apsunkinimų turto rasta ne daugiau kaip už 102000 Lt, likusiai 177705,49 Lt sumai turi būti surasta ir aprašyta (areštuota) piniginių lėšų ar kitokio likvidaus turto, todėl tretieji asmenys 2012-12-06 patvarkymais įpareigoti pateikti duomenis apie jų žinioje galimai esantį ir skolininkei perduotiną turtą bei pinigines lėšas. Patvarkymuose nurodyta, kad gavus duomenis apie trečiųjų asmenų įsipareigojimus skolininkei, patvarkymai bus patikslinti ir lėšų areštuota tik tiek, kiek reikia išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Skolininkei 2012-12-06 buvo įteiktas reikalavimas pateikti duomenis apie turtą, turimų prekių ir medžiagų likučius, debitorių sąrašą, nurodant, kas, kada, kiek ir kokiais terminais privalo jai išmokėti pinigines lėšas ar perduoti kitokį turtą. Skolininkė antstoliui reikalaujamų dokumentų nepateikė, ir nevykdo pareigos bendradarbiauti vykdymo procese. Skolininkė tiek skunde, tiek santykiuose su kitais asmenis bando manipuliuoti Šiaulių apygardos teismo 2012-11-12 nutartimi (b.l. 13-14).

3Suinteresuotas asmuo UAB „Žemaitijos keliai“ atsiliepimu į skundą su skundu nesutinka. Mano, kad antstolis vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių veikė teisėtai ir pagrįstai, skundžiamais patvarkymais jam suteiktų įgaliojimų neviršijo (b.l. 23-25).

4Skundas atmestinas.

5Iš šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0047/12/02504 medžiagos nustatyta, kad antstolis Vaidas Drungilas vykdo kreditorės UAB „Žemaitijos keliai“ pateiktą Telšių rajono apylinkės teismo 2012-11-21 nutartį civilinėje byloje Nr. L2-2539-941/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių – skolininkės UAB „Dovirma“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, skolininkei priklausančių piniginių lėšų, esančių pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, kreditorės reikalavimų ribose – už 279705,49 Lt arešto. Skundžiamais 2012-12-06 antstolio patvarkymais Nr. 036-10637, 036-10640, 036-10642, 036-10643, 036-10644 tretieji asmenys AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Ežerūna“, UAB „Schindler-liftas“, Pagėgių savivaldybės administraciją ir Telšių rajono savivaldybės administraciją įpareigoti antstoliui pateikti duomenis apie privalomas išmokėti pinigų sumas ar perduotiną turtą bei uždrausta vykdyti esamas ar būsimas savo prievoles pareiškėjai (skolininkei vykdomojoje byloje) UAB „Dovirma“ (vykdomoji byla b.l. 96, 98-99, 101, 103, 105). Patvarkymuose nurodyta, kad per 5 dienas nuo informacijos apie skolininkės pinigines lėšas pateikimo, bus perduoti patvarkymai dėl skolininkei priklausančių lėšų išmokėjimo apribojimo. 2012-12-10 antstolio kontoroje gautas skundas dėl šių patvarkymų panaikinimo, 2012-12-17 pašalinti skundo trūkumai. Tretiesiems asmenis pateiktus duomenis, 2012-12-21 areštuoto turto aprašais Telšių rajono savivaldybės administracija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ įpareigotos pervesti pinigines sumas atitinkamai 161403,95 Lt ir 16301,54 Lt į areštuotą pareiškėjos UAB „Dovirma“ sąskaitą Nr. LT517181700004467975 (vykdomoji byla b.l. 161, 164). Taip pat 2012-12-21 patvarkymais Nr. 036-11081,036-11082 ir 036-11083 panaikinti skundžiamais 2012-12-06 patvarkymais Nr. 036-10640, 036-10642, 036-10643 taikyti apribojimai (vykdomoji byla b.l. 167, 169, 171). 2012-12-21 patvarkymu dėl pateikto skundo pareiškėjos skundas perduotas ir 2012-12-27 gautas Telšių rajono apylinkės teisme.

6Antstolio vykdoma Telšių rajono apylinkės teismo 2012-11-21 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių – UAB „Dovirma“ turto arešto nėra panaikinta, yra galiojanti, todėl privalo būti vykdoma (LR CPK 18 str.). Antstolis, nesant įstatyme nustatytų kliūčių, Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka privalo vykdyti jam pateiktus vykdomuosius dokumentus ir juos vykdydamas turi imtis visų įmanomų priemonių sprendimui (šiuo atveju nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių) kuo greičiau ir realiai įvykdyti (LR CPK 587 str. 3 p., 634 str. 1 d., 2 d.).

72012-11-21 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir ją vykdant atlikti antstolio veiksmai neprieštarauja ir yra suderinami su įmonių restruktūrizavimą reglamentuojančiomis teisės normomis ir Šiaulių apygardos teismo 2012-11-22 nutartimi, kuria priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos pareiškėjai UAB „Dovirma“ iškėlimo (o ne iškelta restruktūrizavimo byla, kaip nurodyta skunde), taip pat sustabdytas UAB „Dovirma“ turto realizavimas ir (ar) išieškojimas bei paskirstymas pagal teismų ar kitų institucijų sprendimus ir vykdomuosius dokumentus (vykdomoji byla b.l. 109-110, 112-113). Šiaulių apygardos teismo 2012-12-12 nutartimi pareiškėjos UAB „Dovirma“ prašymas papildyti 2012-11-22 nutartį nustatant, kad UAB „Dovirma“ gali būti atliekami trečiųjų asmenų mokėjimai pagal esamas ar būsimas prievoles, netenkintas. Šioje nutartyje nurodyta, kad pagal 2012-11-22 nutartį išieškojimas ir turto realizavimas UAB „Dovirma“ atžvilgiu negalimi (vykdomoji byla b.l. 140-141). Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir antstolio veiksmai vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra turto realizavimas, išieškojimas ar paskirstymas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis tik užtikrinamas būsimo galimai palankaus sprendimo kreditorei įvykdymas. Laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susijusios su asmens, kuriam jos pritaikytos, teisių suvaržymais ir nepatogumais. Pareiškėjos argumentai, kad antstolis vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių paralyžiuoja įmonės veiklą, eliminuoja galimybę daryti įstatymo numatytus mokėjimus bei užkerta kelią atsiskaityti su kreditore ir neleidžia įgyvendinti įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytų tikslų, yra nepagrįsti, todėl atmestini.

8Skundžiami patvarkymai pagrįsti ir teisėti. Areštuoto turto vertė neviršija antstolio vykdomoje nutartyje nustatytos areštuotino turto sumos (vykdomoji byla b.l. 118, 119, 161, 164). Pareiškėjos argumentas, kad galimai areštuota daugiau turto, nei nurodyta nutartyje, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

9Konstatuotina, kad antstolis, vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir priimdamas skundžiamus patvarkymus, vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų ir pareiškėjos interesų nepažeidė. Pareiškėjos UAB „Dovirma“ skundas dėl antstolio Vaido Drungilo veiksmų yra nepagrįstas. Be to, skundo gavimo teisme dieną trimis iš penkių skundžiamų patvarkymų nustatyti apribojimai jau buvo panaikinti, dėl to toje dalyje skundo dalykas yra išnykęs. Esant tokioms aplinkybėms, skundas netenkntinas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 513 str.,

Nutarė

11skundą atmesti.

12Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0047/12/02504 grąžinti antstoliui Vaidui Drungilui.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai