Byla A-442-398-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų H. K. ir S. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų H. K. ir S. M. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui ir uždarajai akcinei bendrovei „Goldengrass“, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 169; 2) pripažinti nekilnojamojo turto registro žymos apie juridinį faktą - žemės nuomos sutartį, 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“, panaikinimą teisėtu, o atstatymą – neteisėtu; 3) įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą išregistruoti juridinį faktą apie 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį.

5Pareiškėjai nurodė, kad žyma apie juridinį faktą – ginčo žemės nuomos sutartį iš nekilnojamojo turto registro buvo išregistruota 2008 m. spalio 27 d. pagal pareiškėjo H. K. prašymą ir kartu su prašymu pateiktą 2008 m. liepos 22 d. raštą Nr. 64 dėl ginčo žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo. Šiuo raštu buvo aiškiai išreikšta vienos sutarties šalies valia nutraukti sutartį. Pareiškėjai nurodė, kad 2009 m. kovo 20 d. UAB „Goldengrass“ pateikus atsakovui prašymą dėl žymos nekilnojamojo turto registre apie juridinį faktą – ginčo žemės nuomos sutartį atkūrimo, atsakovas ištaisė tariamą klaidą ir nekilnojamojo turto registre atstatė minėtą žymą. Toks atsakovo sprendimas buvo apskųstas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, tačiau ši komisija ginčijamu sprendimu atsakovo sprendimą pripažino teisėtu. Pareiškėjai nurodė, kad jie 2008 m. liepos 30 d. pasirašė žemės nuomos sutartį, kuria H. K. išnuomojo ginčo žemės sklypą S. M.. Atsakovo atliktas žymos apie 2003 m. rugsėjo 12 d. žemės nuomos sutartį atstatymas šiuo atveju pažeidžia tiek H. K., tiek S. M. interesus. Pareiškėjai nurodė, kad 2003 m. rugsėjo 12 d. nuomos sutartis buvo nutraukta 2008 m. liepos 22 d. raštu Nr. 64 ir šio nutraukimo pagrindu atsakovas privalėjo išregistruoti atitinkamą juridinį faktą, ką jis iš karto teisėtai ir padarė. UAB „Goldengrass“ šiuo atveju negalėjo atsakovo prašyti atstatyti buvusį juridinio fakto registravimą. Jeigu ši bendrovė manė, kad nuomos sutartis buvo nutraukta neteisėtai, ji turėjo kreiptis į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Tik tokiu atveju, jei teismas nuomos sutarties nutraukimą būtų pripažinęs negaliojančiu, atsakovas būtų galėjęs atkurti atitinkamą žymą. Pareiškėjai nurodė, kad atsakovas negali vertinti sutarties nutraukimo pagrįstumo ir teisėtumo. Šiuo atveju atsakovas, nuspręsdamas, jog H. K. pateiktas 2008 m. liepos 22 d. raštas Nr. 64 vertintinas kaip informacinio pobūdžio pranešimas, nesukuriantis teisinių pasekmių, peržengė savo kompetencijos ribas ir ėmėsi teismo funkcijų, nes iš esmės konstatavo, kad 2003 m. rugsėjo 12 d. nuomos sutartis buvo nutraukta neteisėtai.

6Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad jis 2009 m. kovo 20 d. gavo UAB „Goldengrass“ prašymą dėl žymos apie juridinį faktą – 2003 m. rugsėjo 12 d. žemės nuomos sutartį atstatymo. Atsakovo sudaryta komisija, išanalizavusi nekilnojamojo turto registro įrašus ir dokumentus, pagal kuriuos šie įrašai padaryti, nustatė, kad žyma apie minėtą žemės nuomos sutartį 2008 m. spalio 27 d. negalėjo būti išregistruota. Šiuo atveju dokumentų, patvirtinančių juridinio fakto pasibaigimą, H. K. nebuvo pateikęs. H. K. pateiktas 2008 m. liepos 22 d. raštas Nr. 64, kuriame nurodyta, kad ginčo žemės sklypo nuomos sutartis yra nutraukiama, vertintinas kaip informacinio pobūdžio pranešimas ir negali būti laikomas dokumentu, patvirtinančiu, kad žemės nuomos sutartis yra nutraukta prieš terminą. Atsakovas nurodo, kad minėtame 2008 m. liepos 22 d. rašte yra pažymėta, kad žemės sklypo nuomos sutartis yra nutraukiama tuo pagrindu, jog pasikeitė žemės savininkas, o nuomos sutartyje nėra numatyta sąlyga, kad nuomos sutarties prievolė pereina naujam savininkui. Tokio turinio raštas negali patvirtinti nuomos sutarties pasibaigimo, nes Civilinio kodekso 6.559 straipsnyje nustatyta, jog kai dėl žemės savininko mirties žemės nuosavybė pereina kitam savininkui, žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui, jeigu ji buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Goldengrass“ su pareiškėjo skundu nesutiko.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad prašydami pripažinti žymos apie ginčo žemės nuomos sutartį atstatymą neteisėtu, pareiškėjai vadovavosi 2008 m. liepos 22 d. raštu Nr. 64, kuriame nurodyta, jog H. K. tariamai paveldėjo ginčo žemės sklypą ir jog nuomos sutartis tarp E. K. ir UAB „Goldengrass“ nutraukiama dėl žemės savininko pasikeitimo. Tačiau privačios žemės nuomos sutartis, žemės savininkui pasikeitus, negali būti vienašališkai nutraukta ir galioja naujam savininkui.

10II.

11Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 15 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

12Teismas nurodė, kad atsakovo sudaryta komisija priėmė 2009 m. kovo 20 d. sprendimą, kuriuo patenkino UAB „Goldengrass“ prašymą dėl žymos apie juridinį faktą - žemės nuomos sutartį, 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą tarp E. K. ir UAB „Goldengrass“, atstatymo. Nesutikdami su šiuo teritorinio registratoriaus sprendimu, pareiškėjai jį apskundė Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 169 teritorinio registratoriaus sprendimą paliko galioti. Teismas nurodė, kad atsakovo sprendimu iš esmės buvo ištaisyta juridinė klaida, padaryta iš nekilnojamojo turto registro išregistruojant ginčo juridinį faktą. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta nei viena iš Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, kurios turi būti norint išregistruoti juridinį faktą. Atsakovas pagrįstai atstatė klaidingai išregistruotą ginčo juridinį faktą, teisingai nustatęs, kad dokumentų, patvirtinančių juridinio fakto pasibaigimą, nepateikta. Teismas nurodė, kad atsakovo priimtas sprendimas dėl žymos apie ginčo juridinį faktą atstatymo turi tam tikrų formalių trūkumų, tačiau jie nagrinėjamu atveju nėra pagrindas atsakovo sprendimą pripažinti neteisėtu.

13III.

14Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jų skundą patenkinti.

15Pareiškėjai nurodo, kad atsakovo sprendimas, kuriuo nekilnojamojo turto registre buvo atstatyta išregistruota žyma apie juridinį faktą – 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp E. K. ir UAB „Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį, yra neteisėtas, o šios žymos išregistravimas buvo teisėtas. Ši žyma apie juridinį faktą buvo išregistruota 2008 m. spalio 27 d. pagal E. K. įpėdinio H. K. prašymą ir kartu su prašymu pateiktą 2008 m. liepos 22 d. raštą Nr. 64. Šis raštas būtent ir yra dokumentas, patvirtinantis įregistruoto juridinio fakto pasibaigimą. Jame yra aiškiai išreikšta sutarties šalies valia nutraukti sutartį. Pareiškėjai nurodo, kad atsakovas, priimdamas sprendimą atstatyti žymą apie juridinį faktą, vertino ne šalies valios išreiškimo faktą (valią nutraukti sutartį), išreikštą 2008 m. liepos 22 d. rašte Nr. 64, o šio fakto teisėtumą ir tokiu būdu, peržengdamas savo kompetencijos ribas, atliko teismams priskirtą funkciją. Pareiškėjai nurodo, kad atsakovo priimtame sprendime nebuvo nurodyta jo apskundimo tvarka ir terminai. Be to, pareiškėjams nebuvo suteikta galimybė būti išklausytiems prieš priimant šį sprendimą. Tokie pažeidimai negali būti laikomi neesminiais. Pareiškėjai nurodo, kad H. K. yra Vokietijos pilietis. Jis lietuviškai nesupranta, o iš teismo nėra gavęs jokių į vokiečių kalbą išverstų dokumentų. Šis pažeidimas yra atskiras pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Goldengrass“ prašo apeliacinį skundą atmesti.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjai nepagrįstai remiasi 2008 m. liepos 22 d. raštu Nr. 64, kuriame nurodyta, jog H. K. tariamai paveldėjo ginčo žemės sklypą ir jog nuomos sutartis, sudaryta tarp E. K. ir UAB „Goldengrass“ nutraukiama dėl žemės savininko pasikeitimo bei dėl to, kad sutartyje nenumatyta sąlyga, jog ji galioja naujam savininkui. Pagal Civilinio kodekso 6.559 straipsnį, kai dėl žemės savininko mirties arba kitu teisiniu pagrindu žemės nuosavybės teisės pereina kitam savininkui, žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka buvo įregistruota viešajame registre. Todėl žemės nuomos sutartis, žemės savininkui pasikeitus, negali būti vienašališkai nutraukta. Be to, H. K. šiuo atveju paveldėjo ne žemės sklypą, kaip nurodyta rašte, o teisę į pinigų sumą, gautą pardavus šį sklypą, nes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, užsienio valstybės pilietis žemės ūkio paskirties žemės paveldėti negali. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad atsakovas nagrinėjamu atveju pagrįstai 2008 m. liepos 22 d. raštą Nr. 64 laikė tik informacinio pobūdžio pranešimu, o ne dokumentu, patvirtinančiu juridinio fakto pasibaigimą. Kadangi žyma apie 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp E. K. ir UAB „Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį nekilnojamojo turto registre buvo panaikinta dėl suklydimo, todėl ji teisėtai buvo atstatyta. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad priimant atsakovo sprendimą dėl žymos apie juridinį faktą atstatymo, esminių procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta. Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, kad pareiškėjas H. K. kartu su pareiškėju S. M. pasirašo ant visų teismui adresuotų procesinių dokumentų, surašytų lietuvių kalba. Tokiu būdu savo parašais pareiškėjas H. K. patvirtina, kad lietuvių kalbą supranta. Be to, pareiškėjai bylą veda per atstovą. Todėl pareiškėjų argumentai dėl proceso kalbos taisyklių pažeidimo laikytini nepagrįstais.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Vienu iš šioje byloje paduoto skundo reikalavimų pareiškėjai prašo pripažinti nekilnojamojo turto registro žymos apie juridinį faktą - žemės nuomos sutartį, 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“, panaikinimą teisėtu, o atstatymą – neteisėtu. Tačiau tokia skundo reikalavimo formuluote yra prašoma tik konstatuoti teisėtumą ar neteisėtumą ir nėra išreiškiamas joks konkretus ginčo išsprendimo būdas, kuriuo teismas galėtų išspręsti bylą, kaip tai numatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnyje, t. y. šiuo skundo reikalavimu pareiškėjai neprašo panaikinti kokius nors aktus, nustatyti kokius nors įpareigojimus atsakovui ar priimti kokius nors kitus įstatymo numatytus patvarkymus dėl ginčo teisinio santykio. Tuo tarpu tam tikrų veiksmų ar aktų teisėtumo ar neteisėtumo konstatavimas gali būti tik teismo sprendimo motyvas, bet ne teismo sprendimo rezoliucinės dalies patvarkymas. Skundo reikalavimas, kuriuo tik prašoma konstatuoti teisėtumą ar neteisėtumą, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalykas. Todėl šios administracinės bylos dalis pagal pareiškėjų reikalavimą pripažinti nekilnojamojo turto registro žymos apie juridinį faktą - žemės nuomos sutartį, 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“, panaikinimą teisėtu, o atstatymą – neteisėtu nutrauktina Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis „Administracinė jurisprudencija Nr. 1(11)“, 2007, sausis – balandis, psl. 206-213).

22Pagal kitus pareiškėjų šioje byloje pareikštus reikalavimus turi būti vertinamas valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 169 ir šiuo sprendimu palikto galioti teritorinio registratoriaus (valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo) 2009 m. kovo 20 d. sprendimo, kuriuo nekilnojamojo turto registre buvo atstatyta žyma apie juridinį faktą – 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį, teisėtumas. Šie sprendimai buvo priimti pagal UAB „Goldengrass“ 2009 m. kovo 20 d. prašymą Nr. 23. Minėta žyma apie juridinį faktą – 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį – nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota 2003 m. gruodžio 29 d. ir buvo išregistruota 2008 m. spalio 27 d. pagal H. K. 2008 m. spalio 24 d. prašymą. UAB „Goldengrass“ 2009 m. kovo 20 d. prašymu Nr. 23 prašė teritorinio registratoriaus atkurti nekilnojamojo turto registre 2008 m. spalio 27 d. išregistruotą žymą apie minėtą nuomos sutartį, nes manė, jog ši žyma buvo išregistruota klaidingai. Teritorinis registratoriaus, o vėliau ir Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija su tokia UAB „Goldengrass“ pozicija sutiko ir šios bendrovės prašymą patenkino.

23Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad nekilnojamojo turto registratorius šiuo atveju vykdė klaidos ištaisymo procedūrą. Nekilnojamojo turto registro įstatymas numato galimybę ištaisyti klaidingus ar netikslius nekilnojamojo turto registro duomenis, tačiau tai turi būti daroma laikantis šiame įstatyme numatytų sąlygų. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 2 dalį, nekilnojamojo turto registre gali būti taisomos tik techninės klaidos, kurių ištaisymas nepažeis teisių į nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

24Nagrinėjamu atveju nekilnojamojo turto registratoriaus atliktas nekilnojamojo turto registro duomenų ištaisymas (atitinkamos žymos atstatymas) negali būti laikomas techninės klaidos ištaisymu. Nekilnojamojo turto registratorius šiuo atveju ne ištaisė kokius nors techninio pobūdžio neatitikimus tarp pateiktų dokumentų ir registro duomenų, o iš naujo iš esmės pervertino H. K. 2008 m. spalio 24 d. pateiktus dokumentus bei išsprendė 2008 m. spalio 27 d. priimto sprendimo išregistruoti atitinkamą žymą apie juridinį faktą teisėtumo klausimą. Priimdamas tokio pobūdžio sprendimą dėl žymos apie juridinį faktą atstatymo, nekilnojamojo turto registratorius pažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 2 dalį.

25Pažymėtina, jog UAB „Goldengrass“ nesutinkant su 2008 m. spalio 27 d. priimtu sprendimu išregistruoti atitinkamą žymą apie juridinį faktą, šis teritorinio registratoriaus sprendimas turi būti skundžiamas Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30-32 straipsniuose numatyta tvarka. Tačiau šio sprendimo teisėtumas negali būti ginčijamas inicijuojant Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje numatytą klaidos ištaisymo procedūrą.

26Dėl išdėstytų argumentų valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. 169 ir šiuo sprendimu paliktas galioti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 20 d. sprendimas turi būti panaikinti.

27Pareiškėjai šioje byloje taip pat reiškia reikalavimą įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą išregistruoti juridinį faktą apie 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį. Tačiau šis reikalavimas visa apimtimi negali būti tenkinamas. Pareiškėjų prašomas išregistruoti juridinis faktas jau yra išregistruotas teritorinio registratoriaus 2008 m. spalio 27 d. sprendimu, todėl šiuo atveju visiškam teismo sprendimo dėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 169 ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 20 d. sprendimo panaikinimo įvykdymui pakanka įpareigoti teritorinį registratorių atkurti nekilnojamojo turto registro duomenis pagal teritorinio registratoriaus 2008 m. spalio 27 d. sprendimą.

28Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

303 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

32Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą pakeisti ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

33„Administracinės bylos dalį pagal pareiškėjų H. K. ir S. M. skundo reikalavimą pripažinti nekilnojamojo turto registro žymos apie juridinį faktą - žemės nuomos sutartį, 2003 m. rugsėjo 12 d. sudarytą tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“, panaikinimą teisėtu, o atstatymą – neteisėtu nutraukti.

34Kitą pareiškėjų H. K. ir S. M. skundo dalį tenkinti iš dalies.

35Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 169 ir valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009 m. kovo 20 d. sprendimą.

36Įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą atkurti nekilnojamojo turto registro duomenis pagal 2008 m. spalio 27 d. sprendimą išregistruoti juridinį faktą apie 2003 m. rugsėjo 12 d. tarp žemės sklypo, unikalus Nr. 8822-0007-0043, esančio Šlaunių kaime, Šilutės rajone, savininko E. K. ir UAB „Goldengrass“ sudarytą žemės nuomos sutartį.

37Likusią pareiškėjų H. K. ir S. M. skundo dalį atmesti.“

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą... 5. Pareiškėjai nurodė, kad žyma apie juridinį faktą – ginčo žemės... 6. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad jis 2009 m. kovo 20 d. gavo UAB „Goldengrass“... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Goldengrass“ su pareiškėjo skundu... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad prašydami pripažinti žymos apie... 10. II.... 11. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 15 d. sprendimu... 12. Teismas nurodė, kad atsakovo sudaryta komisija priėmė 2009 m. kovo 20 d.... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 15. Pareiškėjai nurodo, kad atsakovo sprendimas, kuriuo nekilnojamojo turto... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo UAB... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjai nepagrįstai remiasi... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Vienu iš šioje byloje paduoto skundo reikalavimų pareiškėjai prašo... 22. Pagal kitus pareiškėjų šioje byloje pareikštus reikalavimus turi būti... 23. Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad nekilnojamojo turto registratorius šiuo... 24. Nagrinėjamu atveju nekilnojamojo turto registratoriaus atliktas nekilnojamojo... 25. Pažymėtina, jog UAB „Goldengrass“ nesutinkant su 2008 m. spalio 27 d.... 26. Dėl išdėstytų argumentų valstybės įmonės Registrų centro Centrinio... 27. Pareiškėjai šioje byloje taip pat reiškia reikalavimą įpareigoti... 28. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 30. 3 punktu, teisėjų kolegija... 31. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 32. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą... 33. „Administracinės bylos dalį pagal pareiškėjų H. K.... 34. Kitą pareiškėjų H. K. ir S. M.... 35. Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus... 36. Įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą atkurti... 37. Likusią pareiškėjų H. K. ir S. M.... 38. Nutartis neskundžiama....