Byla A-492-2707-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Virginijos Volskienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymą dėl rašymo apsirikimo ir aritmetinės klaidos ištaisymo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartyje, priimtoje administracinėje pagal pareiškėjo Raguvėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos skundą atsakovams Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys Anykščių rajono savivaldybės administracija, akcinė bendrovė „Anykščių melioracija“, uždaroji akcinė bendrovė „Melinga“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi nutarė pareiškėjo Raguvėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies ir pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą – panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) sprendimą, išdėstytą 2011 m. rugsėjo 22 d. rašte Nr. BRK-(3.35)-6302 „Dėl informacijos apie priimtą sprendimą“, ir Žemės ūkio ministerijos 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 3JA-123-170 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priimto sprendimo“ bei įpareigoti atsakovą Agentūrą pareiškėjo Raguvėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos 2011 m. sausio 31 d. mokėjimo prašymą Nr. 1IG-KU-09-1-002530-MP0011 tenkinti iš dalies, išmokant 319 234,29 litų.

5II.

6Atsakovas Agentūra pateikė prašymą ištaisyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartyje padarytą aritmetinę klaidą, įpareigojant Agentūrą išmokėti pareiškėjui 50 procentų nuo tinkamų finansuoti lėšų, t. y. nuo 574 620 Lt, o ne nuo 638 468,57 Lt sumos (287 310 Lt). Atsakovas taip pat prašo išaiškinti, kuria nutarties dalimi vadovautis – ta, kurioje nurodyta, kad Agentūra turi išmokėti 50 procentų nuo pareiškėjo prašomos išmokėti sumos (t. y. nuo 574 620 Lt), ar ta, kurioje nurodyta konkreti suma – 319 234,29 Lt.

7Nurodo, kad teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi Agentūrą įpareigojo 50 proc. sumažinti paramą nuo mokėjimo prašyme nurodytos 638 468,57 Lt sumos, tačiau šią sumą pareiškėjas mokėjimo prašyme nurodė tik kaip deklaruojamą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, tačiau ne kaip prašomą išmokėti sumą. Paaiškina, kad pareiškėjo pateiktame mokėjimo prašyme prašoma išmokėti suma – 574 620 Lt. Taip pat akcentuoja, kad remiantis ankstesne Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-42/2012), konkrečios išmokamos paramos sumos apskaičiavimas buvo deleguojamas Agentūrai, nes konkreti galutinė tinkamų finansuoti išlaidų suma paaiškėja tik užbaigus mokėjimo prašymo administravimo procesą ir bylos metu nėra tiksliai žinoma.

8Teisėjų kolegija konstatuoja:

9III.

10Prašymas tenkintinas iš dalies.

11ABTĮ 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, teismas gali savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu ištaisyti sprendime aptiktus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas. Ištaisymų klausimas sprendžiamas nepranešus šalims, priimant nutartį. Įstatymas leidžia tokią procesinę priemonę naudoti tik tokių teismo sprendimo netikslumų ištaisymui, kurie pagal bylos medžiagą yra akivaizdus rašymo apsirikimas ar aiški aritmetinė klaida, ir kurių ištaisymas nekeičia sprendimo turinio ir esmės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-59/2011).

12Atsakovas nurodė, kad teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartimi Agentūrą įpareigojo 50 proc. sumažinti paramą nuo mokėjimo prašyme nurodytos 638 468,57 Lt sumos, tačiau šią sumą pareiškėjas mokėjimo prašyme nurodė tik kaip deklaruojamą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, tačiau ne kaip prašomą išmokėti sumą. Paaiškina, kad pareiškėjo pateiktame mokėjimo prašyme prašoma išmokėti suma – 574 620 Lt.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 2 d. nutarties konstatuojamoje dalyje nurodė, kad „Pareiškėjas pateikė 2011 m. sausio 31 d. mokėjimo prašymą Nr. 1IG-KU-09-1-002530-MP001 dėl 638 468,57 Lt sumos išmokėjimo. Teisėjų kolegija, padariusi išvadą, kad Agentūra nepagrįstai atsisakė išmokėti visą sumą, pirmosios instancijos teismo sprendimą keičia, naikina ginčijamus atsakovų sprendimus ir įpareigoja Agentūrą išmokėti pareiškėjui 50 procentų šios sumos – 319 234,29 Lt (ABTĮ 142 str. 1 p., 57 str., 143 str.).“ Tokiu būdu teismas 50 procentų sankciją nustatė 2011 m. sausio 31 d. mokėjimo prašymu Nr. 1IG-KU-09-1-002530-MP001 prašytai išmokėti sumai. Tačiau, kaip teisingai pažymėjo Agentūra, 2011 m. sausio 31 d. mokėjimo prašymu Nr. 1IG-KU-09-1-002530-MP001 pareiškėjas prašė išmokėti ne 638 468,57 Lt sumą, kaip sprendime nurodė teismas, o 574 620 Lt sumą. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą neatitikimą 2013 m. sausio 2 d. nutartyje, konstatuoja, kad tai laikytina rašymo apsirikimu, kuris atsirado dėl neteisingai iš mokėjimo prašymo Nr. 1IG-KU-09-1-002530-MP001 perrašant Raguvėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos prašytą išmokėti paramos sumą. Šis rašymo apsirikimas nulėmė aritmetinę klaidą, kuri buvo padaryta nustatant 50 procentų mokėtiną sumą nuo neteisingai nurodyto skaičiaus. Teisėjų kolegijos vertinimu, kad rašymo apsirikimas ir aritmetinė klaida gali būti ištaisomi 2013 m. sausio 2 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties konstatuojamojoje dalyje vietoje 638 468,57 nurodant 574 620 Lt, o nutarties konstatuojamojoje bei rezoliucinėje dalyse vietoje 319 234,29 Lt nurodant 287 310 Lt (t. y. 50 procentų nuo teisingai nurodytos sumos – 574 620 Lt). Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo rašymo apsirikimo ir aritmetinės klaidos ištaisymu nėra keičiama sprendimo esmė.

14Pareikštu prašymu atsakovas taip pat prašė išaiškinti, kuria nutarties dalimi vadovautis – ta, kurioje nurodyta, kad Agentūra turi išmokėti 50 procentų nuo pareiškėjo prašomos išmokėti sumos (t. y. nuo 574 620 Lt), ar ta, kurioje nurodyta konkreti suma – 319 234,29 Lt. Teisėjų kolegijai šia nutartimi ištaisius rašymo apsirikimą, neaiškumų nebelieka, nes sumos sutampa, tu pačiu nebelieka ir atsakovo nurodyto sprendimo aiškinimo pagrindo.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartyje ištaisyti rašymo apsirikimą ir aritmetinę klaidą – 2013 m. sausio 2 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties konstatuojamojoje dalyje vietoje 638 468,57 Lt nurodyti 574 620 Lt, o nutarties konstatuojamojoje bei rezoliucinėje dalyse vietoje 319 234,29 Lt nurodyti 287 310 Lt.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai