Byla e2-1800-619/2017
Dėl sutarties pripažinimo nutraukta, šilumos apskaitos ir sąskaitų pripažinimo neteisėtomis bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymą patvirtinti taikos sutartį,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovų V. G., M. Ž., D. O., V. P., S. S., G. B., A. B. ieškinį atsakovui UAB „Trakų energija“ dėl sutarties pripažinimo nutraukta, šilumos apskaitos ir sąskaitų pripažinimo neteisėtomis bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisme gauta tarp šalių sudaryta taikos sutartis ir prašymas patvirtinti šią sutartį. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama).

4Taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina, kadangi taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, šalių ir trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų nepažeidžia, šalims yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 d.).

5Vadovaudamasi CPK 291 str. 1 d., 294 str. 1 d.,

Nutarė

6

 1. Patvirtinti tarp ginčo šalių sudarytą taikos sutartį:

TAIKOS SUTARTIS

9Vilnius,, du tūkstančiai septynioliktų metų balandžio dvidešimta diena (2017-04-20) V. G./dys, a.k. ( - ) gyv. ( - ), M. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), D. O., a.k. ( - ), gyv. ( - ), V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), G. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), A. B., a.k. ( - ), gyv. ( - ), (toliau - Ieškovai), ir UAB „Trakų energija“, įmonės kodas 170795677, buveinės adresas Maironio 7A. Trakai (toliau - Atsakovas), atstovaujama direktoriaus V. P., sudarė šią Taikos sutartį ir vadovaudamiesi LR CPK 87 str. 2 d. ir 3 d., 293 str. 5 d. , 294 str. prašo Vilniaus apygardos teismo ją patvirtinti,

 1. Šia Taikos sutartimi šalys siekia galutinai ir taikiai, abipusių nuolaidų būdu išspręsti tarp jų kilusį civilinį ginčą Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. c2-1880-619/2017 dėl šilumos ir karšto vandens sutarties vykdymo, pakeitimo, nutraukimo ir apmokėjimo.
 2. Šalys susitaria sudaryti Taikos sutartį, tokiomis sąlygomis:
  1. Ieškovai visiškai atsisako savo reikalavimų atsakovui civilinėje byloje Nr. e2-1880-619/2017 bei visų reikalavimų, kad atsakovas įvykdytų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2015-11-19 sprendimą Nr. R2-(ŠP)-3544 dalyje dėl reikalavimo perskaičiuoti Ieškovams priskirtą šilumos kiekį, o atsakovas atsisako savo reikalavimų dėl proceso atnaujinimo ir/arba antstolio veiksmų, taip pat bylinėjimosi išlaidų atlyginimo civilinėse bylose, kuriose sprendžiamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-11-19 sprendimo Nr. R2- (ŠP)-3544 vykdymo klausimas.
  2. Ieškovai už suvartotą šilumos energiją šildymui ir karštam vandeniui sutinka sumokėti Atsakovui:

10G. V.

11667,83

12eurų,

13Ž. M.

14729,34 eurų,

15O.D.

16838,37

17eurų,

18P. V.

19810,79 eurų.

20S. A.

21305,19 eurų,

22B. G.

23716,97 eurų,

24B. A.

25818.08 eurų.

26o Atsakovas atsisako reikalavimų apmokėti likusią skolos dalį. Nurodytas sumas ieškovai įsipareigoja sumokėti atsakovui per 12 mėnesių nuo šios Taikos sutarties sudarymo, kas mėnesį mokant proporcingą skolos dalį.

  1. Šalys susitaria, kad atsižvelgiant į lai, kad tęstiniai šilumos ir karšto vandens pirkimo pardavimo santykiai tarp Ieškovų ir Atsakovų yra nutrūkę, bei atsižvelgiant į tai. kad Šalys abipusių nuolaidų būdu sutarė dėl piniginių prievolių dydžio, ginčas dėl sutarties pabaigos datos, apskaitos sutvarkymo, šilumos paskirstymo, mokesčių apskaičiavimo bei visų kitų su sutarties vykdymu susijusių klausimų tarp Šalių yra galutinai išspręstas ir Šalys pretenzijų dėl šio ginčo dalyko ateityje nekels.
 1. Šalys sutaria nereikalauti viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, įskaitant ir išlaidas žyminiam mokesčiui.
 1. Teismo dokumentų siuntimo paštu išlaidas valstybei šalys sumoka lygiomis dalimis.
 2. Ieškovai prašo teismo grąžinti jiems 75 proc. patirtų žyminio mokesčio išlaidų (LR CPK 87 str. 2 d.).

275. Šalys patvirtina, jog šios Sutarties sudarymo ir civilinės bylos, nutraukimo pasekmės joms yra žinomos, t.v. nei viena iš šalių neturės teisės ateityje pareikšti ieškinio viena kitai dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismo patvirtinta Taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (LR CPK 294 str.).

 1. Sudarę šią Taikos sutartį, šalys susitaria kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl jos patvirtinimo. Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo.
 1. Civilinę bylą pagal ieškovų V. G., M. Ž., D. O., V. P., S. S., G. B., A. B. ieškinį atsakovui UAB „Trakų energija“ dėl sutarties pripažinimo nutraukta, šilumos apskaitos ir sąskaitų pripažinimo neteisėtomis bei įpareigojimo atlikti veiksmus, nutraukti.

28Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai